Polityka gospodarcza

Polityka gospodarcza

17 ocen

Format:

ibuk

RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

Cena początkowa:

Najniższa cena z 30 dni: 8,40 zł  


8,40

w tym VAT

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 24,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Trzecie, zmienione wydanie podręcznika do polityki gospodarczej, cieszącego się od wielu lat niesłabnącym uznaniem zarówno wśród wykładowców, jak i studentów uczelni wyższych na kierunkach ekonomicznych, zarządzania i finansów.

Publikacja została przygotowana przez doświadczony zespół autorski złożony z pracowników Katedry Polityki Ekonomicznej i Europejskich Studiów Regionalnych Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu pod kierunkiem prof. Bolesława Winiarskiego.

Podręcznik zawiera pełny wykład z zakresu polityki gospodarczej, skoncentrowany zwłaszcza na:

- polityce wzrostu gospodarczego,
- polityce regionalnej i sektorowej,
- polityce pieniężnej i budżetowej,
- polityce zatrudnienia, kształtowania dochodów i cen,
- polityce związanej z transformacją gospodarki i procesami integracyjnymi.

Nowe wydanie podręcznika, przy zachowaniu dotychczasowej struktury wykładu, zostało uzupełnione o wszystkie zasadnicze problemy współczesnej polityki gospodarczej, przede wszystkim zaś o zagadnienia związane z globalizacją, integracją europejską i przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej.


Rok wydania2006
Liczba stron584
KategoriaTeoria ekonomii
WydawcaWydawnictwo Naukowe PWN
ISBN-13978-83-01-14785-3
Numer wydania3
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp Bolesław Winiarski    13
  Część I. Funkcje polityki gospodarczej    17
    ROZDZIAŁ 1. Pojęcia podstawowe Bolesław Winiarski    17
      1.1. Polityka gospodarcza (ekonomiczna) i jej podmioty    17
      1.2. Nauka polityki ekonomicznej    19
      1.3. Metoda nauki polityki ekonomicznej    22
      1.4. Doktryny społeczno-ekonomiczne i doktryny polityki gospodarczej    23
      Pytania kontrolne    26
    ROZDZIAŁ 2. Systemy ekonomiczne i funkcje polityki gospodarczej Bolesław Winiarski, Felicyta Winiarska    27
      2.1. Ustroje społeczno-ekonomiczne i systemy funkcjonowania gospodarki    27
      2.2. Funkcje państwa i polityki gospodarczej w kapitalistycznej gospodarce rynkowej    31
      2.3. Administracyjne kierowanie gospodarką w systemach socjalistycznych    39
      2.4. Polityka gospodarcza w procesach transformacji systemowej    44
      Pytania kontrolne    47
    ROZDZIAŁ 3. Uwarunkowania, cele i dziedziny polityki gospodarczej Bolesław Winiarski    48
      3.1. Zewnętrzne i wewnętrzne uwarunkowania oddziaływań państwa na gospodarkę    48
      3.2. Przesłanki i cele    52
        3.2.1. Przesłanki i cele ustrojowo-systemowe i polityczne    53
        3.2.2. Cele ekonomiczne    53
        3.2.3. Przesłanki i cele społeczne    55
        3.2.4. Przesłanki i cele ekologiczne    57
        3.2.5. Cele obronno-militarne    58
      3.3. Główne dziedziny polityki gospodarczej    60
      Pytania kontrolne    64
    ROZDZIAŁ 4. Przedmiot oddziaływań - gospodarka narodowa i jej relacje z otoczeniem Bolesław Winiarski, Felicyta Winiarska    65
      4.1. Gospodarka narodowa jako wielki system społeczny    65
      4.2. Rozmiary i dynamika działalności gospodarczej na obszarze kraju    68
      4.3. Bogactwo narodowe    72
        4.3.1. Zasoby (bogactwa) naturalne    72
        4.3.2. Zasoby majątkowe    75
      4.4. Ludność kraju i zasoby czynnika pracy    77
      4.5. Struktura gospodarki    83
      4.6. Potencjał ekonomiczny kraju, realny produkt narodowy i zadania polityki ekonomicznej    87
      Pytania kontrolne    89
    ROZDZIAŁ 5. Polityka ekonomiczna a planowanie gospodarcze Bolesław Winiarski    90
      5.1. Procesy tworzenia decyzji gospodarczych - planowanie    90
      5.2. Diagnozy, prognozy, programy, plany    92
      5.3. Sfery i podmioty planowania w gospodarce rynkowej    95
      5.4. Funkcje planowania krajowego (makroekonomicznego)    98
      Pytania kontrolne    100
  Część II. Doktryny, systemy, kierunki    103
    ROZDZIAŁ 6. Merkantylizm, protekcjonizm, liberalizm, gospodarka wojenna Bolesław Winiarski    103
      6.1. Geneza i pierwsze systemy polityki gospodarczej - merkantylizm, protekcjonizm    103
      6.2. Leseferyzm i liberalizm    105
      6.3. Problemy socjalne, doktryny społeczno-ekonomiczne i kierunki polityki na przełomie XIX i XX w.    108
      6.4. Pierwsza wojna światowa - systemy gospodarki wojennej    110
      Pytania kontrolne    112
    ROZDZIAŁ 7. Między dwiema wojnami Bolesław Winiarski    113
      7.1. Rozwój interwencjonizmu państwowego    113
      7.2. Polityka gospodarcza w II Rzeczypospolitej    115
      7.3. Państwa totalitarne - hitlerowskie Niemcy, ZSRR, polityka zbrojeń    119
      7.4. Gospodarka wojenna po raz drugi    122
      Pytania kontrolne    124
    ROZDZIAŁ 8. Druga połowa XX stulecia. Polityka gospodarcza w podzielonym świecie Bolesław Winiarski, Felicyta Winiarska    125
      8.1. Podziały polityczno-ekonomiczne po drugiej wojnie światowej    125
      8.2. Keynesowskie koncepcje w polityce ekonomicznej, nacisk inflacji, zwrot w stronę założeń liberalnych    129
      8.3. Neoliberalizm i monetaryzm, teoria racjonalnych oczekiwań, ekonomia propodażowa „reaganomika”    133
      8.4. Kraje realnego socjalizmu - strategia gospodarcza, próby reform, rozpad systemu kolektywistycznego    137
      8.5. Polityka gospodarcza w Polsce w latach 1944-1989    140
        8.5.1. Polska w strefie wpływów ZSRR - sytuacja polityczna, problemy odbudowy gospodarczej kraju, sowietyzacja systemu    140
        8.5.2. Próby reformowania systemu; orientacje polityki    144
        8.5.3. Od sierpniowego przełomu w 1980 r. do upadku systemu komunistycznego    148
      Pytania kontrolne    151
    ROZDZIAŁ 9. Procesy transformacji - od realnego socjalizmu do gospodarki rynkowej    153
      9.1. Transformacja systemowa w krajach postkomunistycznych Bolesław Winiarski, Felicyta Winiarska    153
      9.2. Polityka przebudowy systemowej w Polsce - stabilizacja i liberalizacja Bolesław Winiarski, Felicyta Winiarska    156
      9.3. Prywatyzacja polskiej gospodarki Ewa Pancer-Cybulska    160
        9.3.1. Formy przekształceń własnościowych    160
        9.3.2. Inwestycje zagraniczne    164
        9.3.3. Akcjonariat pracowniczy, spółdzielczość, komunalizacja    165
        9.3.4. Tempo i skala procesu prywatyzacji    166
      9.4. Ocena procesów transformacji w Polsce Bolesław Winiarski, Felicyta Winiarska    169
      Pytania kontrolne    192
    ROZDZIAŁ 10. Polityka gospodarcza w obliczu procesów globalizacji. Perspektywy na pierwsze dziesięciolecia XXI wieku Boleslaw Winiarski    177
      10.1. Procesy globalizacji. Asymetria rozkładu korzyści i zagrożeń    177
      10.2. Sukcesy ideologii wolnej konkurencji i rosnące wątpliwości    184
      10.3. „Przypływy” i „odpływy” interwencji państwa w gospodarkę    187
      10.4. Prognozy na przyszłość. Mechanizm konkurencji plus regulacja państwowa i międzynarodowa?    189
      Pytania kontrolne    192
  Część III. Polityka rozwoju gospodarczego    195
    ROZDZIAŁ 11. Poszukiwanie ścieżki trwałego wzrostu Mirosława Klamut    195
      11.1. Wzrost i rozwój gospodarczy. Czynniki wzrostu    195
      11.2. Modele wzrostu    195
      11.3. Polityka prowzrostowa (prorozwojowa). Regulowanie zdolności akumulacyjnych gospodarki    204
      Pytania kontrolne    207
    ROZDZIAŁ 12. Problemy strategii rozwoju    209
      12.1. Typy strategii rozwoju Jan Borowiec    209
      12.2. „Strategie dla Polski” Bolesław Winiarski    214
      Pytania kontrolne    224
    ROZDZIAŁ 13. Polityka strukturalna Mirosława Klamut    225
      13.1. Struktura gospodarcza i jej definicje    225
      13.2. Rodzaje i kierunki polityki strukturalnej    229
      13.3. Mechanizm przezwyciężania barier strukturalnych w gospodarce w latach osiemdziesiątych XX w. - doświadczenia niektórych krajów    231
        13.3.1. Stany Zjednoczone i Japonia    232
        13.3.2. Europa Zachodnia    235
        13.3.3. Kraje nowo uprzemysłowione    237
      13.4. Strukturalne problemy transformacji w Polsce    239
      Pytania kontrolne    244
    ROZDZIAŁ 14. Polityka przemysłowa Mirosława Klamut    245
      14.1. Funkcje i charakter polityki przemysłowej    245
      14.2. Kryteria ingerencji w kształtowanie struktury przemysłu    248
      14.3. Instrumenty polityki przemysłowej    249
      14.4. Próby formułowania polityki przemysłowej w Polsce w pierwszej połowie lat dziewięćdziesiątych XX w.    254
      Pytania kontrolne    257
    ROZDZIAŁ 15. Polityka żywnościowa Stanisław Styś    258
      15.1. Gospodarka żywnościowa i jej struktura    258
      15.2. Zadania i podmioty polityki żywnościowej    265
      15.3. Instrumenty polityki żywnościowej    269
      Pytania kontrolne    277
    ROZDZIAŁ 16. Polityka regionalna Bolesław Winiarski, Felicyta Winiarska    278
      16.1. Struktura przestrzenna gospodarki i funkcje polityki regionalnej    278
      16.2. Polityka interregionalna i intraregionalna. Podmioty działań    284
      16.3. Instrumentacja    288
        16.3.1. Planowanie przestrzenne (terytorialne)    288
        16.3.2. Narzędzia operacyjne polityki regionalnej    290
      16.4. Problemy regionalne Polski w perspektywie integracji europejskiej i wyzwania dla polityki regionalnej    295
      16.5. Startegie rozwoju regionalnego    304
      Pytania kontrolne    307
    ROZDZIAŁ 17. Polityka ochrony środowiska    308
      17.1. Podstawy teoretyczne Giuseppe Calzoni    308
      17.2. Działania władz publicznych i postępowanie grup interesu Giuseppe Calzoni    311
      17.3. Instytucje i instrumenty realizacji polityki ekologicznej (na przykładzie Włoch i Unii Europejskiej) Giuseppe Calzoni    316
      17.4. Główne kierunki polityki ekologicznej w Polsce Kazimiera Wilk    320
      Pytania kontrolne    324
    ROZDZIAŁ 18. Polityka naukowa i innowacyjna Stanisław Korenik, Ewa Szostak    325
      18.1. Funkcje polityki naukowej i innowacyjnej    325
      18.2. Typy polityki naukowej oraz narzędzia jej realizacji    330
      18.3. Pobudzanie procesów innowacyjnych    334
      18.4. Polityka naukowa w Polsce    338
      Pytania kontrolne    348
    ROZDZIAŁ 19. Polityka inwestycyjna Ryszard Broszkiewicz    349
      19.1. Funkcje i zadania polityki inwestycyjnej    349
      19.2. Środki i instrumenty realizacji polityki inwestycyjnej    351
      19.3. Wybór projektów inwestycyjnych    355
      Pytania kontrolne    356
  Część IV. Mechanizmy oddziaływań    359
    ROZDZIAŁ 20. Polityka pieniężna Jan Borowiec    359
      20.1. Istota i funkcje polityki pieniężnej    359
      20.2. Strategia polityki pieniężnej: cele pośrednie    362
        20.2.1. Strategia monetarna    362
        20.2.2. Operowanie zmianami stopy procentowej    365
        20.2.3. Oddziaływanie na kurs walutowy    367
        20.2.4. Oddziaływanie na dochód nominalny    368
        20.2.5. Strategia bezpośredniego celu inflacyjnego    368
      20.3. Instrumenty polityki pieniężnej    369
        20.3.1. Polityka dyskontowa    370
        20.3.2. Operacje otwartego rynku    371
        20.3.3. Rezerwy obowiązkowe    372
      20.4. Koordynacja polityki pieniężnej z polityką budżetową. Międzynarodowa koordynacja polityki pieniężnej    375
        20.4.1. Techniczne i polityczne przeszkody w koordynacji polityki makroekonomicznej    375
        20.4.2. Formy koordynacji polityki pieniężnej i polityki budżetowej    376
        20.4.3. Międzynarodowa koordynacja polityki pieniężnej    377
      Pytania kontrolne    379
    ROZDZIAŁ 21. Polityka budżetowa Leszek Patrzałek    380
      21.1. Funkcje polityki budżetowej i finansów publicznych    380
        21.1.1. Funkcja alokacyjna    383
        21.1.2. Funkcja redystrybucyjna i jej instrumenty    385
        21.1.3. Funkcja stabilizacyjna    388
      21.2. Pasywna i aktywna polityka budżetowa    391
        21.2.1. Pasywna polityka budżetowa    391
        21.2.2. Aktywna (dyskrecjonalna) polityka budżetowa    392
      21.3. Deficyt budżetowy    393
      Pytania kontrolne    397
    ROZDZIAŁ 22. Regulowanie rynku pracy Jadwiga Gogolewska    398
      22.1. Koncepcje teoretyczne i założenia regulacji rynku pracy    398
      22.2. Polityka zatrudnienia i jej funkcje    402
      22.3. Polityka zatrudnienia a polityka kształcenia    408
      22.4. Instrumentacja    410
        22.4.1. Działania w celu zwiększenia popytu na siłę roboczą    410
        22.4.2. Kształtowanie podaży siły roboczej    415
        22.4.3. Regulacja międzynarodowych transferów zasobów pracy    416
      Pytania kontrolne    418
    ROZDZIAŁ 23. Regulowanie dochodów i cen Leszek Cybulski    419
      23.1. Polityka dochodowa - zakres i funkcje    419
      23.2. Cele polityki dochodowej    424
      23.3. Sposoby realizacji polityki dochodowej    432
      23.4. Inflacja i ceny    434
      23.5. Środki i instrumenty polityki cenowo-dochodowej    438
        23.5.1. Specyficzne środki polityki cenowo-dochodowej    439
        23.5.2. Fiskalne narzędzia regulacji cen i dochodów    443
        23.5.3. System ubezpieczeń społecznych    444
      23.6. Aspekt przestrzenny polityki dochodowej    447
      Pytania kontrolne    452
  Część V. Międzynarodowa polityka gospodarcza    455
    ROZDZIAŁ 24. Polityka współpracy gospodarczej z zagranicą Kazimiera Wilk    455
      24.1. Funkcje polityki współpracy gospodarczej z zagranicą    455
      24.2. Typy polityki współpracy gospodarczej    457
      24.3. Narzędzia regulacji stosunków ekonomicznych z zagranicą    459
        24.3.1. Cło i polityka celna    459
        24.3.2. Bariery pozataryfowe i parataryfowe    461
        24.3.3. Polityka kursu walutowego    463
      24.4. Międzynarodowe organizacje gospodarcze    467
      24.5. Przynależność do międzynarodowych organizacji gospodarczych a zewnętrzne ograniczenia polityki ekonomicznej. Zadłużenie zagraniczne    472
      24.6. Współpraca gospodarcza z zagranicą w warunkach członkostwa Polski w Unii Europejskiej    473
      Pytania kontrolne    474
    ROZDZIAŁ 25. Polityka dostosowawcza Jan Borowiec    475
      25.1. Uwagi wstępne    475
      25.2. Podstawy teoretyczne polityki dostosowawczej MFW    476
      25.3. „Heterodoksyjne” programy dostosowawcze    477
      25.4. Realizacja programów dostosowawczych MFW    480
      25.5. Ocena polityki dostosowawczej    482
      Pytania kontrolne    483
    ROZDZIAŁ 26. Unia Europejska - struktura instytucjonalna i zasady funkcjonowania    484
      26.1. Przesłanki powstania i rozwój Wspólnot Europejskich Anna Jenik    484
      26.2. Instytucje Wspólnot Europejskich Anna Jenik    488
      26.3. Wspólnotowy system prawny Anna Jenik    499
      26.4. Budżet wspólnotowy Unii Europejskiej Leszek Cybulski    504
      Pytania kontrolne    516
    ROZDZIAŁ 27. Wybrane kierunki polityki gospodarczej Unii Europejskiej    517
      27.1. Wspólna polityka rolna Anna Jenik, Ewa Pancer-Cybulska    517
      27.2. Jednolity rynek europejski Anna Jenik, Ewa Pancer-Cybulska    525
      27.3. Polityka walutowa i unia walutowa Anna Jenik, Ewa Pancer-Cybulska    525
      27.4. Wspomaganie przemian strukturalnych i rozwoju regionalnego Ewa Pancer-Cybulska    543
        27.4.1. Polityka regionalna Unii Europejskiej na tle jej polityki strukturalnej    543
        27.4.2. Cele polityki regionalnej    545
        27.4.3. Dylematy i problemy polityki regionalnej    550
      Aneks    556
      Pytania kontrolne    561
    ROZDZIAŁ 28. Euroregiony - nowy element narodowej i międzynarodowej polityki gospodarczej Zbigniew Przybyła    562
      28.1. Współpraca transgraniczna. Euroregiony    562
      28.2. Struktury instytucjonalne i funkcje euroregionów    566
      Pytania kontrolne    568
  Zakończenie Bolesław Winiarski    569
  Bibliografia    572
  Indeks rzeczowy Krzysztof Biegun    581
RozwińZwiń

Polityka gospodarcza - RECENZJE

Pisemne recenzje mogą być dodawane wyłączenie przez klientów zarejestrowanych w sklepie. Na liczbę gwiazdek wyświetlanych przy produkcie składają się również oceny produktów, dodanie których nie wymaga posiadania konta.

Publikujemy wszystkie recenzje produktów, zarówno pozytywne, jak i negatywne. Jeśli wiemy, że produkt został zakupiony przez recenzenta, oznaczamy to ikonką  Recenzja potwierdzona zakupem

Inna książka

Recenzja potwierdzona zakupem

Autor: ms

Dodano: 13.01.2011

W opisie mowa jest o wydaniu 2008, po zapłaceniu dostałem 2006. Różnica jest, po 3 wydanie ma trochę zmian w spisie tresci.