Wybrane modele i analizy rynku pracy. Uwarunkowania rynku pracy i wzrostu gospodarczego

Wybrane modele i analizy rynku pracy. Uwarunkowania rynku pracy i wzrostu gospodarczego

70 ocen

Format:

ibuk

RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

Cena początkowa:

Najniższa cena z 30 dni: 6,92 zł  


6,92

w tym VAT

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 24,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Rynek pracy ze względu na jego rolę w funkcjonowaniu i rozwoju gospodarki jako integralnej jedności w aspekcie społecznym i ekonomicznym ma podstawowe znaczenie we wszelkiego rodzaju analizach ekonomicznych. Podobnie, jak na innych rynkach rozważanych w sensie ekonomicznym występują tu procesy nierównowagi pomiędzy podażą a popytem na pracę. Z tego względu istotne dla objaśnienia sytuacji na rynku pracy są teoretyczne analizy dotyczące mechanizmów funkcjonowania tego rynku i metody stosowane w empirycznej weryfikacji jego stanów i relacji między popytem a podażą pracy opisującej jedno ze zjawisk kształtujących rynek pracy, a mianowicie zjawisko bezrobocia.


W zawężonych badaniach prowadzonych w ramach opracowanego tematu ograniczono się do wprowadzenia pewnych elementów mikro- i makroekonomicznych teorii odnoszących się do stanu równowagi lub nierównowagi na rynku pracy. Analiza empiryczna z reguły obejmuje uwarunkowania, w jakich funkcjonuje rynek pracy. Podstawowym celem tej analizy powinno być zatem wyjaśnienie charakteru tych uwarunkowań. W realiach gospodarki rynkowej zidentyfikowanie i zbadanie egzogenicznego wpływu uwarunkowań na nierównowagę wymaga takich zmian, które mają moc wpływania na uwarunkowania, w jakich funkcjonuje rynek pracy, prowadząc do korzystniejszych relacji pomiędzy podażą a popytem na pracę.


Analiza empiryczna rynku pracy i uwarunkowań, w jakich przebiegają procesy determinujące niekorzystne relacje gospodarcze i społeczne, wywołane m.in. bezrobociem, wymaga stosowania określonych metod badawczych. Z uwagi na to duże znaczenie w prowadzeniu takich analiz nadaje się rzetelności identyfikowania przyczyn pozostawania w stanie bezrobocia, jego czasu trwania i także innych czynników specyficznych dla bezrobocia. Rzetelność badań z zakresu rynku pracy zależy w dużym stopniu od bazy informacyjnej dotyczącej tego rynku. W tym aspekcie podstawowe są dane pochodzące z indywidualnego zbioru danych Badań Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) oraz z bazy Banku Danych Regionalnych GUS oraz przy rozważaniach zagadnień w aspekcie międzynarodowym z bazy Eurostatu. W opracowaniu główna uwaga została skupiona na metodach i analizie rynku pracy, uwzględniających statystyczny sposób postrzegania zatrudnienia i bezrobocia w statystyczno-ekonometrycznym opisie formalnym.


Rok wydania2010
Liczba stron125
KategoriaGospodarka światowa
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
ISBN-13978-83-7246-617-4
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  WSTĘP    7
  ROZDZIAŁ 1. MECHANIZMY RÓWNOWAGI ROZPOZNAWANE NA RYNKU PRACY W KONTEKŚCIE WZROSTU EKONOMICZNEGO I JEJ DETERMINANTY    11
    1.1. Dynamika wzrostu gospodarczego a bezrobocie    11
    1.2. Rynek pracy – teoria i praktyka    15
  ROZDZIAŁ 2. UWARUNKOWANIA WZROSTU GOSPODARCZEGO I RYNKU PRACY W OKRESIE NASTĘPUJĄCYM PO KRYZYSIE SPOŁECZNO-GOSPODARCZYM    17
    2.1. Wzrost gospodarczy i jego dynamika    18
    2.2. Prognostyczny aspekt wzrostu gospodarczego    19
    2.3. Model ekonometryczny analizy dynamiki wzrostu gospodarczego i stopy bezrobocia    23
      2.3.1. Wskaźniki cyklu koniunkturalnego jako sygnalizatory wzrostu gospodarczego    23
      2.3.2. Model dwurównaniowy – kwartalna dynamika PKB i stopa zatrudnienia    26
  ROZDZIAŁ 3. WYBRANE PARAMETRY STATYSTYCZNE CHARAKTERYZUJĄCE RYNEK PRACY – SZCZEGÓŁOWE ANALIZY DLA POLSKI I WYBRANYCH PAŃSTW UE    35
    3.1. Polski rynek pracy – dynamika zmian poziomu zatrudnienia    36
    3.2. Obraz polskiego bezrobocia    46
    3.3. Bezrobocie długoterminowe    51
    3.4. Rynek pracy państw nadbałtyckich – krótka charakterystyka    55
    3.5. Pokolenie 50+ na rynku pracy    59
    3.6. Aktywność zawodowa osób w wieku 50+    59
    3.7. Bezrobotni w wieku 50+ jako szczególna kategoria na rynku pracy    67
    3.8. Bezrobocie długoterminowe w grupie wiekowej 50+    73
  ROZDZIAŁ 4. MODELOWANIE I ANALIZA PARAMETRÓW RYNKU PRACY    80
    4.1. Aktywność zawodowa ludności    81
      4.1.1. Aktywność zawodowa w Polsce na tle aktywności zawodowej na świecie    81
      4.1.2. Aktywność zawodowa kobiet a aktywność zawodowa mężczyzn    86
    4.2. Modelowe ujęcie bezrobocia    98
      4.2.1. Model ekonometryczny    99
    4.3. Analiza rozwoju przedsiębiorstw z perspektywy głównego czynnika wpływającego na wzrost zatrudnienia, a zarazem na spadek poziomu bezrobocia    104
      4.3.1. Stan podstawowych gałęzi przemysłu w 2010 r.    108
      4.3.2. Inwestycje zagraniczne    110
    4.4. Prognoza stopy bezrobocia    114
      4.4.1. Opis badania    114
  ANEKS    119
  LITERATURA    123
RozwińZwiń