Wzrost gospodarczy czy bezpieczeństwo socjalne?

-20%

Wzrost gospodarczy czy bezpieczeństwo socjalne?

W stronę konkurencyjnego modelu społeczno-ekonomicznego dla Unii Europejskiej

1 opinia

Format:

ibuk

RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

Cena początkowa: 19,50 zł (-20%)

Najniższa cena z 30 dni: 15,60 zł  


15,60

w tym VAT

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 24,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Książka przedstawia dyskusję, jaka toczy się w Unii Europejskiej na temat przyszłości europejskich modeli ekonomiczno-społecznych i ich konkurencyjności w warunkach globalizującej się gospodarki oraz rozszerzenia Unii o nowych członków. Zawiera eseje najwyższej klasy ekspertów gospodarczych, którzy prezentując doświadczenia poszczególnych – nowych i starych – krajów członkowskich Wspólnoty, omawiają główne zagrożenia dla funkcjonujących w nich modeli społeczno-ekonomicznych. Opisują również, jak kraje te starają się sprostać piętrzącym się trudnościom i jakie problemy muszą rozwiązywać politycy Unii, chcąc wprowadzić reformy umożliwiające przywrócenie witalności gospodarkom krajów europejskich.


Współautorami książki są takie osobistości ze świata ekonomii i polityki, jak:
  • Edmund S. Phelps – laureat Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii w 2006 roku;
  • Walter D. Connor – profesor Uniwersytetu Bostońskiego i Uniwersytetu Harvarda;
  • Stanisław Gomułka – profesor ekonomii w London School of Economics;
  • Jacek Rostowski – minister finansów;
  • Karel Dyba – były minister polityki gospodarczej i rozwoju oraz były minister gospodarki Czech;
  • Ivan Mikloš – były minister finansów Słowacji i współautor radykalnej reformy ekonomicznej;
  • Lajos Bokros – były minister finansów Węgier;
  • Karl Aiginger – dyrektor austriackiego Institute of Economic Research;
  • Filip Keereman – kierownik wydziału w Dyrekcji Generalnej ds. Gospodarki i Finansów Komisji Europejskiej.Profesor Wojciech Bieńkowski jest pracownikiem Wydziału Ekonomii i Zarządzania Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. R. Łazarskiego.
Doktor Mariusz-Jan Radło jest adiunktem w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, w latach 2004–2007 był zastępcą dyrektora ds. naukowych Polskiego Forum Strategii Lizbońskiej w Instytucie Badań nad Gospodarką Rynkową.


Książka z serii "Współczesna ekonomia" przedstawia dyskusję, jaka toczy się w Unii Europejskiej na temat przyszłości europejskich modeli ekonomiczno-społecznych i ich konkurencyjności w warunkach globalizującej się gospodarki oraz rozszerzenia Unii o nowych członków. Zawiera eseje najwyższej klasy ekspertów gospodarczych, którzy prezentując doświadczenia poszczególnych – nowych i starych – krajów członkowskich Wspólnoty, omawiają główne zagrożenia dla funkcjonujących w nich modeli społeczno-ekonomicznych. Opisują również, jak kraje te starają się sprostać piętrzącym się trudnościom i jakie problemy muszą rozwiązywać politycy Unii, chcąc wprowadzić reformy umożliwiające przywrócenie witalności gospodarkom krajów europejskich.


Rok wydania2009
Liczba stron424
KategoriaTeoria ekonomii
WydawcaWydawnictwo Naukowe PWN
ISBN-13978-83-01-16105-7
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Słowo wstępne     11
  Przedmowa: Sprawiedliwość powszechnej swobody przedsiębiorczości: Arystoteles, Hayek, Tocqueville i Rawls Edmund S. Phelps     13
  CZĘŚĆ I. Reformy systemów społeczno-gospodarczych na szczeblu krajowym     29
   Rozdział 1. Szwedzki model państwa opiekuńczego: wnioski z perspektywy amerykańsko-szwedzkiej Birgitta Swedenborg     29
   1.1. Wprowadzenie     29
   1.2. Kryzys i wyjście z niego – szwedzka gospodarka od wczesnych lat dziewięćdziesiatych     31
   1.3. Charakterystyka Modelu Szwedzkiego i wynikające z niej pytania     34
   1.4. Analiza NBER-SNS: szwedzkie państwo opiekuńcze z amerykańskiej perspektywy     36
   1.4.1. Uwagi wprowadzające     36
   1.4.2. Polityka państwa opiekuńczego     38
   1.4.3. Rynek pracy     40
   1.4.4. Państwo opiekuńcze a wzrost gospodarczy     46
   1.5. Wnioski     50
   1.6. Nowy rząd, nowa polityka     54
   1.7. Jakie stąd nauki?     56
   Bibliografia     58
   Rozdział 2. Elastyczność i bezpieczeństwo zatrudnienia (flexicurity) w Danii: wzór dla reform rynku pracy w Unii Europejskiej? Per Kongshoj Madsen     59
   2.1. Koncepcja flexicurity     59
   2.2. Flexicurity jako strategia, stan rzeczy czy narzędzie analityczne?     60
   2.3. Formy flexicurity     61
   2.4. Poziom, regulacja i krajowe formy rozwiązań w zakresie flexicurity     63
   2.5. Przypadek Danii     63
   2.6. Uczyć się od sąsiadów?     66
   2.7. Jakie są kryteria „dobrych praktyk flexicurity”?     69
   2.8. W kierunku wspólnego zbioru zasad     70
   2.9. W jakim kierunku faktycznie zmierza Unia Europejska?     74
   2.10. Wnioski: czy uczyć się od Danii?     75
   Bibliografia     76
   Rozdział 3. Słowacja: historia reform Ivan Mikloš     78
   3.1. Wprowadzenie     78
   3.2. Zmiany gospodarcze i polityczne do roku 1998 pod rządami Mečiara     79
   3.3. Reformy Dzurindy w latach 1998–2006     80
   3.3.1. Ramy makroekonomiczne i reforma finansów publicznych     82
   3.3.2. Reforma podatkowa     86
   3.3.3. Reforma emerytalna     95
   3.3.4. Reforma ochrony zdrowia     96
   3.3.5. Reforma systemu pomocy społecznej i reforma rynku pracy     97
   3.3.6. Reforma administracji publicznej i decentralizacja fiskalna     98
   3.3.7. Poprawa warunków otoczenia biznesu     99
   3.4. Zmiany modelu społeczno-gospodarczego     99
   3.5. Wpływ reform na poziom życia     101
   3.6. Era Fico (2006–?)     105
   3.7. Wnioski     109
   Bibliografia     110
   Rozdział 4. Czeski model społeczno-gospodarczy i jego ewolucja od początku transformacji do roku 2007 Karel Dyba     111
   4.1. Wprowadzenie     111
   4.2. Tło historyczne     112
   4.3. Poszukiwanie strategii transformacji na początku lat dziewięćdziesiątych: dwie koncepcje transformacji     113
   4.4. Realizacja wizji Klausa     116
   4.4.1. 1990: Etap rozgrzewki     116
   4.4.2. Rozwój po zdecydowanym rozpoczęciu reform 1 stycznia 1991 r.     119
   4.5. Wybory roku 2006: czy centroprawicowy rząd koalicyjny zmieni orientację kraju?     126
   4.5.1. Główne cechy pakietu stabilizacji fiskalnej     127
   4.5.2. Zarys proponowanych reform systemu emerytalnego i ochrony zdrowia     128
   4.6. Reformy rynku pracy w trakcie przemian     129
   4.6.1. Rynek pracy za rządów Klausa     130
   4.6.2. Rynek pracy pod rządami socjalistów     132
   4.7. Wnioski     135
   4.8. Aneks     136
   Bibliografia     137
   Rozdział 5. Przeszczepy instytucjonalne w ramach transformacji polskiej gospodarki i systemu politycznego Jacek Rostowski     138
   5.1. Wprowadzenie     138
   5.2. Dotychczasowe badania ekonomicznego znaczenia instytucji i przeszczepiania instytucji     139
   5.3. Tło historyczne     140
   5.4. Polityka a instytucje w toku transformacji i odejścia od komunizmu: niektóre problemy i definicje     142
   5.5. Przekształcenia i przeszczepianie instytucji w Polsce na wczesnym etapie transformacji     143
   5.5.1. Instytucje polityczne     143
   5.5.2. Instytucje gospodarcze     144
   5.6. Okres konsolidacji     147
   5.6.1. Instytucje polityczne     147
   5.6.2. Instytucje gospodarcze     148
   5.7. Przyszłe wyzwania     150
   5.8. Wnioski     151
   Załącznik: Modelowanie oddziaływania instytucji i geografii na wzrost gospodarczy     153
   Bibliografia     156
   Rozdział 6. Unia Europejska a dylematy nowych państw członkowskich – przypadek Polski Wojciech Bieńkowski     157
   6.1. Wprowadzenie     157
   6.2. Dziedzictwo poprzedniego systemu a koszty transakcyjne     158
   6.2.1. Transformacja ustrojowa w Polsce, jej charakter, proces wdrażania i następstwa     158
   6.2.2. Istota transformacji     158
   6.2.3. Realizacja     160
   6.2.4. Dziedzictwo poprzedniego systemu a koszty transakcyjne     161
   6.3. Co dalej po zakończeniu transformacji i zapewnieniu członkostwa w Unii Europejskiej?     164
   6.4. Dlaczego powinniśmy otwarcie wybrać model anglosaski w Unii Europejskiej?     166
   6.5. Wnioski     172
   Bibliografia     172
  CZĘŚĆ II. Wzrost gospodarczy i bezpieczeństwo w ujęciu porównawczym     177
   Rozdział 7. Nowe wyzwania dla Modelu Europejskiego i jak im sprostać Karl Aiginger     177
   7.1. Wprowadzenie     177
   7.2. Model europejski: jego odmiany i wyniki     178
   7.3. Zadziwiające podobieństwo w długim okresie i jeszcze bardziej zaskakujące różnice w krótkim okresie     181
   7.4. Wyróżnienie pięciu elementów strategii     182
   7.5. Zdolność do zmian i rola instytucji     187
   7.6. Podsumowanie     190
   Załącznik     192
   Bibliografia     193
   Rozdział 8. Poza modelami i regulacjami: ekspansja na Wschód a zamknięcie się w „nowej” Unii Europejskiej? Walter D. Connor     194
   8.1. Wprowadzenie     194
   8.2. Kultura i historia: granice i powiązania     196
   8.3. Sprowadzenie zgub do domu: poszerzenie 2004 roku     201
   8.4. 2007: niechętna ekspansja     203
   8.5. Życie gospodarcze: dobrobyt/ubóstwo/wystarczalność     205
   8.6. Życie gospodarcze: jego percepcja i jakość     208
   8.7. Znużona Europa?     212
   Bibliografia     215
   Rozdział 9. Wolność gospodarcza, zaufanie i wzrost Steve H. Hanke     216
   Bibliografia     222
   Rozdział 10. Stany Zjednoczone a Unia Europejska: odmienne kultury i podejścia do nowoczesności Andrzej Bryk     223
   10.1. Wprowadzenie     223
   10.2. Amerykańskie Credo jako projekt uniwersalny     225
   10.3. Amerykańskie i francuskie tradycje Oświecenia     230
   10.4. Religia i dwie twarze Oświecenia     234
   10.5. Republikanizm zdrowego rozsądku: elity a społeczeństwa     242
   Bibliografia     255
  CZĘŚĆ III. Kluczowe sektory w dążeniu do wzrostu gospodarczego i bezpieczeństwa socjalnego     261
   Rozdział 11. Finanse publiczne a reformy strukturalne w Stanach Zjednoczonych i w Unii Europejskiej. Nauki dla nowych państw członkowskich Filip Keereman, Siegfried Steinlein     261
   11.1. Wprowadzenie     261
   11.2. Dochód na jednego mieszkańca i wydajność pracy w USA i UE: nieco wygładzonych faktów     262
   11.3. Dotychczasowe doświadczenia nowych państw członkowskich w nadrabianiu zaległości     266
   11.4. Szanse nadrobienia dystansu w przyszłości     270
   11.5. Proces Lizboński     272
   11.6. Reformy strukturalne w poprawionym Pakcie Stabilności i Wzrostu     278
   11.7. Kompromis między reformami strukturalnymi a konsolidacja budżetu w praktyce     281
   11.8. Wnioski     283
   Bibliografia     284
   Rozdział 12. Konkurencja a solidarność w szkolnictwie wyższym. Propozycja reformy zmierzającej do poprawy jakości i wzrostu bezpieczeństwa socjalnego na przykładzie Węgier Lajos Bokros     286
   12.1. Wprowadzenie     286
   12.2. Kryzys szkolnictwa wyższego w całej Europie Środkowo-Wschodniej     286
   12.3. Istotne różnice między edukacja powszechna i szkolnictwem wyższym     287
   12.4. Błędne przekonania rodem z XX wieku     289
   12.5. Czy jest jakaś szansa przełamania tego błędnego koła?     291
   12.6. Zadania instytucji szkolnictwa wyższego     291
   12.7. Masa krytyczna reform     292
   12.8. Restrukturyzacja uniwersytetów należących do Kościoła     294
   12.9. Kiedy czesne wywiera istotny wpływ?     295
   12.10. Świadomy wybór oparty na informacji     296
   12.11. Prawdziwy charakter autonomii szkolnictwa wyższego     297
   Rozdział 13. Wybór między wzrostem gospodarczym i bezpieczeństwem socjalnym a międzypokoleniowe różnice preferencji Stanisław Gomułka     299
   13.1. Wprowadzenie     299
   13.2. Model wzrostu     300
   13.3. Dwa rożne typy osób     302
   13.4. Implikacje dla optymalnych strategii wzrostu     303
   13.5. Chiny a Europa Środkowo-Wschodnia     304
   13.6. Długookresowe czynniki ryzyka     305
   Bibliografia     305
   Rozdział 14. W poszukiwaniu doskonałego systemu regulacji Ewa Freyberg     306
   14.1. Wprowadzenie     306
   14.2. Reforma regulacji w Unii Europejskiej     308
   14.3. Przebieg reformy regulacji w Stanach Zjednoczonych     309
   14.4. Współpraca Stanów Zjednoczonych z Unia Europejska     313
   14.5. Najważniejsze cechy reformy regulacji w Stanach Zjednoczonych     315
   14.6. Reforma systemu regulacji w Polsce     316
   14.7. Program Reformy Regulacyjnej na lata 2006–2008     319
   14.8. Przyszłe kierunki zmian w europejskim systemie regulacji     321
   14.9. Podsumowanie     323
   Bibliografia     324
  Posłowie     326
  Skorowidz     328
RozwińZwiń
Informacja o cookies
Strona ibuk.pl korzysta z plików cookies w celu dostarczenia Ci oferty jak najlepiej dopasowanej do Twoich oczekiwań i preferencji, jak również w celach marketingowych i analitycznych.
Nasi partnerzy również mogą używać ciasteczek do profilowania i dopasowywania do Ciebie pokazywanych treści na naszych stronach oraz w reklamach.
Poprzez kontynuowanie wizyty na naszej stronie wyrażasz zgodę na użycie tych ciasteczek. Więcej informacji, w tym o możliwości zmiany ustawień cookies, znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia