Wzrost gospodarczy czy bezpieczeństwo socjalne?

-20%

Wzrost gospodarczy czy bezpieczeństwo socjalne?

W stronę konkurencyjnego modelu społeczno-ekonomicznego dla Unii Europejskiej

1 opinia

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

13,9617,45

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Książka przedstawia dyskusję, jaka toczy się w Unii Europejskiej na temat przyszłości europejskich modeli ekonomiczno-społecznych i ich konkurencyjności w warunkach globalizującej się gospodarki oraz rozszerzenia Unii o nowych członków. Zawiera eseje najwyższej klasy ekspertów gospodarczych, którzy prezentując doświadczenia poszczególnych – nowych i starych – krajów członkowskich Wspólnoty, omawiają główne zagrożenia dla funkcjonujących w nich modeli społeczno-ekonomicznych. Opisują również, jak kraje te starają się sprostać piętrzącym się trudnościom i jakie problemy muszą rozwiązywać politycy Unii, chcąc wprowadzić reformy umożliwiające przywrócenie witalności gospodarkom krajów europejskich.


Współautorami książki są takie osobistości ze świata ekonomii i polityki, jak:
  • Edmund S. Phelps – laureat Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii w 2006 roku;
  • Walter D. Connor – profesor Uniwersytetu Bostońskiego i Uniwersytetu Harvarda;
  • Stanisław Gomułka – profesor ekonomii w London School of Economics;
  • Jacek Rostowski – minister finansów;
  • Karel Dyba – były minister polityki gospodarczej i rozwoju oraz były minister gospodarki Czech;
  • Ivan Mikloš – były minister finansów Słowacji i współautor radykalnej reformy ekonomicznej;
  • Lajos Bokros – były minister finansów Węgier;
  • Karl Aiginger – dyrektor austriackiego Institute of Economic Research;
  • Filip Keereman – kierownik wydziału w Dyrekcji Generalnej ds. Gospodarki i Finansów Komisji Europejskiej.Profesor Wojciech Bieńkowski jest pracownikiem Wydziału Ekonomii i Zarządzania Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. R. Łazarskiego.
Doktor Mariusz-Jan Radło jest adiunktem w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, w latach 2004–2007 był zastępcą dyrektora ds. naukowych Polskiego Forum Strategii Lizbońskiej w Instytucie Badań nad Gospodarką Rynkową.


Książka z serii "Współczesna ekonomia" przedstawia dyskusję, jaka toczy się w Unii Europejskiej na temat przyszłości europejskich modeli ekonomiczno-społecznych i ich konkurencyjności w warunkach globalizującej się gospodarki oraz rozszerzenia Unii o nowych członków. Zawiera eseje najwyższej klasy ekspertów gospodarczych, którzy prezentując doświadczenia poszczególnych – nowych i starych – krajów członkowskich Wspólnoty, omawiają główne zagrożenia dla funkcjonujących w nich modeli społeczno-ekonomicznych. Opisują również, jak kraje te starają się sprostać piętrzącym się trudnościom i jakie problemy muszą rozwiązywać politycy Unii, chcąc wprowadzić reformy umożliwiające przywrócenie witalności gospodarkom krajów europejskich.


Liczba stron424
WydawcaWydawnictwo Naukowe PWN
ISBN-13978-83-01-16105-7
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

EBOOKI WYDAWCY

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Słowo wstępne    11
  Przedmowa: Sprawiedliwość powszechnej swobody przedsiębiorczości: Arystoteles, Hayek, Tocqueville i Rawls Edmund S. Phelps    13
  CZĘŚĆ I. Reformy systemów społeczno-gospodarczych na szczeblu krajowym    29
   Rozdział 1. Szwedzki model państwa opiekuńczego: wnioski z perspektywy amerykańsko-szwedzkiej Birgitta Swedenborg    29
   1.1. Wprowadzenie    29
   1.2. Kryzys i wyjście z niego – szwedzka gospodarka od wczesnych lat dziewięćdziesiatych    31
   1.3. Charakterystyka Modelu Szwedzkiego i wynikające z niej pytania    34
   1.4. Analiza NBER-SNS: szwedzkie państwo opiekuńcze z amerykańskiej perspektywy    36
   1.4.1. Uwagi wprowadzające    36
   1.4.2. Polityka państwa opiekuńczego    38
   1.4.3. Rynek pracy    40
   1.4.4. Państwo opiekuńcze a wzrost gospodarczy    46
   1.5. Wnioski    50
   1.6. Nowy rząd, nowa polityka    54
   1.7. Jakie stąd nauki?    56
   Bibliografia    58
   Rozdział 2. Elastyczność i bezpieczeństwo zatrudnienia (flexicurity) w Danii: wzór dla reform rynku pracy w Unii Europejskiej? Per Kongshoj Madsen    59
   2.1. Koncepcja flexicurity    59
   2.2. Flexicurity jako strategia, stan rzeczy czy narzędzie analityczne?    60
   2.3. Formy flexicurity    61
   2.4. Poziom, regulacja i krajowe formy rozwiązań w zakresie flexicurity    63
   2.5. Przypadek Danii    63
   2.6. Uczyć się od sąsiadów?    66
   2.7. Jakie są kryteria „dobrych praktyk flexicurity”?    69
   2.8. W kierunku wspólnego zbioru zasad    70
   2.9. W jakim kierunku faktycznie zmierza Unia Europejska?    74
   2.10. Wnioski: czy uczyć się od Danii?    75
   Bibliografia    76
   Rozdział 3. Słowacja: historia reform Ivan Mikloš    78
   3.1. Wprowadzenie    78
   3.2. Zmiany gospodarcze i polityczne do roku 1998 pod rządami Mečiara    79
   3.3. Reformy Dzurindy w latach 1998–2006    80
   3.3.1. Ramy makroekonomiczne i reforma finansów publicznych    82
   3.3.2. Reforma podatkowa    86
   3.3.3. Reforma emerytalna    95
   3.3.4. Reforma ochrony zdrowia    96
   3.3.5. Reforma systemu pomocy społecznej i reforma rynku pracy    97
   3.3.6. Reforma administracji publicznej i decentralizacja fiskalna    98
   3.3.7. Poprawa warunków otoczenia biznesu    99
   3.4. Zmiany modelu społeczno-gospodarczego    99
   3.5. Wpływ reform na poziom życia    101
   3.6. Era Fico (2006–?)    105
   3.7. Wnioski    109
   Bibliografia    110
   Rozdział 4. Czeski model społeczno-gospodarczy i jego ewolucja od początku transformacji do roku 2007 Karel Dyba    111
   4.1. Wprowadzenie    111
   4.2. Tło historyczne    112
   4.3. Poszukiwanie strategii transformacji na początku lat dziewięćdziesiątych: dwie koncepcje transformacji    113
   4.4. Realizacja wizji Klausa    116
   4.4.1. 1990: Etap rozgrzewki    116
   4.4.2. Rozwój po zdecydowanym rozpoczęciu reform 1 stycznia 1991 r.    119
   4.5. Wybory roku 2006: czy centroprawicowy rząd koalicyjny zmieni orientację kraju?    126
   4.5.1. Główne cechy pakietu stabilizacji fiskalnej    127
   4.5.2. Zarys proponowanych reform systemu emerytalnego i ochrony zdrowia    128
   4.6. Reformy rynku pracy w trakcie przemian    129
   4.6.1. Rynek pracy za rządów Klausa    130
   4.6.2. Rynek pracy pod rządami socjalistów    132
   4.7. Wnioski    135
   4.8. Aneks    136
   Bibliografia    137
   Rozdział 5. Przeszczepy instytucjonalne w ramach transformacji polskiej gospodarki i systemu politycznego Jacek Rostowski    138
   5.1. Wprowadzenie    138
   5.2. Dotychczasowe badania ekonomicznego znaczenia instytucji i przeszczepiania instytucji    139
   5.3. Tło historyczne    140
   5.4. Polityka a instytucje w toku transformacji i odejścia od komunizmu: niektóre problemy i definicje    142
   5.5. Przekształcenia i przeszczepianie instytucji w Polsce na wczesnym etapie transformacji    143
   5.5.1. Instytucje polityczne    143
   5.5.2. Instytucje gospodarcze    144
   5.6. Okres konsolidacji    147
   5.6.1. Instytucje polityczne    147
   5.6.2. Instytucje gospodarcze    148
   5.7. Przyszłe wyzwania    150
   5.8. Wnioski    151
   Załącznik: Modelowanie oddziaływania instytucji i geografii na wzrost gospodarczy    153
   Bibliografia    156
   Rozdział 6. Unia Europejska a dylematy nowych państw członkowskich – przypadek Polski Wojciech Bieńkowski    157
   6.1. Wprowadzenie    157
   6.2. Dziedzictwo poprzedniego systemu a koszty transakcyjne    158
   6.2.1. Transformacja ustrojowa w Polsce, jej charakter, proces wdrażania i następstwa    158
   6.2.2. Istota transformacji    158
   6.2.3. Realizacja    160
   6.2.4. Dziedzictwo poprzedniego systemu a koszty transakcyjne    161
   6.3. Co dalej po zakończeniu transformacji i zapewnieniu członkostwa w Unii Europejskiej?    164
   6.4. Dlaczego powinniśmy otwarcie wybrać model anglosaski w Unii Europejskiej?    166
   6.5. Wnioski    172
   Bibliografia    172
  CZĘŚĆ II. Wzrost gospodarczy i bezpieczeństwo w ujęciu porównawczym    177
   Rozdział 7. Nowe wyzwania dla Modelu Europejskiego i jak im sprostać Karl Aiginger    177
   7.1. Wprowadzenie    177
   7.2. Model europejski: jego odmiany i wyniki    178
   7.3. Zadziwiające podobieństwo w długim okresie i jeszcze bardziej zaskakujące różnice w krótkim okresie    181
   7.4. Wyróżnienie pięciu elementów strategii    182
   7.5. Zdolność do zmian i rola instytucji    187
   7.6. Podsumowanie    190
   Załącznik    192
   Bibliografia    193
   Rozdział 8. Poza modelami i regulacjami: ekspansja na Wschód a zamknięcie się w „nowej” Unii Europejskiej? Walter D. Connor    194
   8.1. Wprowadzenie    194
   8.2. Kultura i historia: granice i powiązania    196
   8.3. Sprowadzenie zgub do domu: poszerzenie 2004 roku    201
   8.4. 2007: niechętna ekspansja    203
   8.5. Życie gospodarcze: dobrobyt/ubóstwo/wystarczalność    205
   8.6. Życie gospodarcze: jego percepcja i jakość    208
   8.7. Znużona Europa?    212
   Bibliografia    215
   Rozdział 9. Wolność gospodarcza, zaufanie i wzrost Steve H. Hanke    216
   Bibliografia    222
   Rozdział 10. Stany Zjednoczone a Unia Europejska: odmienne kultury i podejścia do nowoczesności Andrzej Bryk    223
   10.1. Wprowadzenie    223
   10.2. Amerykańskie Credo jako projekt uniwersalny    225
   10.3. Amerykańskie i francuskie tradycje Oświecenia    230
   10.4. Religia i dwie twarze Oświecenia    234
   10.5. Republikanizm zdrowego rozsądku: elity a społeczeństwa    242
   Bibliografia    255
  CZĘŚĆ III. Kluczowe sektory w dążeniu do wzrostu gospodarczego i bezpieczeństwa socjalnego    261
   Rozdział 11. Finanse publiczne a reformy strukturalne w Stanach Zjednoczonych i w Unii Europejskiej. Nauki dla nowych państw członkowskich Filip Keereman, Siegfried Steinlein    261
   11.1. Wprowadzenie    261
   11.2. Dochód na jednego mieszkańca i wydajność pracy w USA i UE: nieco wygładzonych faktów    262
   11.3. Dotychczasowe doświadczenia nowych państw członkowskich w nadrabianiu zaległości    266
   11.4. Szanse nadrobienia dystansu w przyszłości    270
   11.5. Proces Lizboński    272
   11.6. Reformy strukturalne w poprawionym Pakcie Stabilności i Wzrostu    278
   11.7. Kompromis między reformami strukturalnymi a konsolidacja budżetu w praktyce    281
   11.8. Wnioski    283
   Bibliografia    284
   Rozdział 12. Konkurencja a solidarność w szkolnictwie wyższym. Propozycja reformy zmierzającej do poprawy jakości i wzrostu bezpieczeństwa socjalnego na przykładzie Węgier Lajos Bokros    286
   12.1. Wprowadzenie    286
   12.2. Kryzys szkolnictwa wyższego w całej Europie Środkowo-Wschodniej    286
   12.3. Istotne różnice między edukacja powszechna i szkolnictwem wyższym    287
   12.4. Błędne przekonania rodem z XX wieku    289
   12.5. Czy jest jakaś szansa przełamania tego błędnego koła?    291
   12.6. Zadania instytucji szkolnictwa wyższego    291
   12.7. Masa krytyczna reform    292
   12.8. Restrukturyzacja uniwersytetów należących do Kościoła    294
   12.9. Kiedy czesne wywiera istotny wpływ?    295
   12.10. Świadomy wybór oparty na informacji    296
   12.11. Prawdziwy charakter autonomii szkolnictwa wyższego    297
   Rozdział 13. Wybór między wzrostem gospodarczym i bezpieczeństwem socjalnym a międzypokoleniowe różnice preferencji Stanisław Gomułka    299
   13.1. Wprowadzenie    299
   13.2. Model wzrostu    300
   13.3. Dwa rożne typy osób    302
   13.4. Implikacje dla optymalnych strategii wzrostu    303
   13.5. Chiny a Europa Środkowo-Wschodnia    304
   13.6. Długookresowe czynniki ryzyka    305
   Bibliografia    305
   Rozdział 14. W poszukiwaniu doskonałego systemu regulacji Ewa Freyberg    306
   14.1. Wprowadzenie    306
   14.2. Reforma regulacji w Unii Europejskiej    308
   14.3. Przebieg reformy regulacji w Stanach Zjednoczonych    309
   14.4. Współpraca Stanów Zjednoczonych z Unia Europejska    313
   14.5. Najważniejsze cechy reformy regulacji w Stanach Zjednoczonych    315
   14.6. Reforma systemu regulacji w Polsce    316
   14.7. Program Reformy Regulacyjnej na lata 2006–2008    319
   14.8. Przyszłe kierunki zmian w europejskim systemie regulacji    321
   14.9. Podsumowanie    323
   Bibliografia    324
  Posłowie    326
  Skorowidz    328
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia