System bankowy i rynki finansowe w warunkach globalnego kryzysu finansowego. SE 71

-17%

System bankowy i rynki finansowe w warunkach globalnego kryzysu finansowego. SE 71

1 opinia

Format:

pdf, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

24,07  29,00

Format: pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

Cena początkowa: 29,00 zł (-17%)

Najniższa cena z 30 dni: 22,33 zł  


24,07

w tym VAT

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 24,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Obserwacje zachodzących w skali gospodarki światowej procesów oraz oceny zdarzeń występujących na rynkach finansowych dokonywane są przez pryzmat największego od dziesięcioleci kryzysu gospodarczego. Dominuje przekonanie, iż źródeł występujących problemów należy doszukiwać się w niesprawności działania sektora finansowego, przy czym konsekwencje odzwierciedliły się również w sferze realnej gospodarki.


Potrzeba ograniczenia niepożądanych skutków kryzysu znalazła potwierdzenie w podejmowanych przez władze monetarne decyzjach dotyczących łagodzeniu polityki pieniężnej oraz realizowanych przez rządy programach wspierania podmiotów sfery realnej. Niespotykane do tej pory rozmiary interwencji monetarnych oraz fiskalnych znajdują swoje odbicie w postaci wykorzystania różnych, często dotąd niestosowanych, instrumentów wspierania instytucji finansowych, przedsiębiorstw oraz gospodarstw domowych.


Krytyczna analiza przyczyn oraz objawów kryzysu w sferze pieniężnej i realnej gospodarki, a także ocena kierunków i skuteczności działań podejmowanych przez banki centralne oraz władze fiskalne są przedmiotem prezentowanych artykułów. Stawiane przez autorów opracowań tezy, formułowane wnioski oraz rekomendacje należy uznać za istotny wkład do aktualnej dyskusji, której przedmiotem są krajowe i zagraniczne doświadczenia wykorzystania finansowych instrumentów wsparcia gospodarki w warunkach kryzysu.


„Studia Ekonomiczne” nr 71 – Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.


Rok wydania2010
Liczba stron300
KategoriaFinanse i bankowość
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
ISBN-13978-83-7246-631-0
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp    7
  I. BANKOWOŚĆ    9
    Emil Antoniszyn, Ustawa o NBP w świetle kryzysu finansowego w Polsce    11
    Janina Harasim, Wsparcie kredytobiorców indywidualnych w warunkach kryzysu    37
    Władysław Leopold Jaworski, Wybrane aspekty działalności banków komercyjnych    51
    Dorota Korenik, O roli państwa w systemie finansowym gospodarki rynkowej w kontekście    57
    Iwa Kuchciak, Promocja rozwoju obrotu bezgotówkowego w Polsce jako forma wsparcia gospodarki    71
    Tomasz Niedzwiedzki, Dostępność usług bankowych dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw w sytuacji spowolnienia gospodarczego na przykładzie Banku BGŻ SA    81
    Bogusław Półtorak, Programy wsparcia rynków kredytów hipotecznych w warunkach kryzysowych    89
    Wiesława Przybylska-Kapuścińska, Bank centralny podmiotem wspomagającym gospodarkę w dobie kryzysu    99
    Agnieszka Przybylska-Mazur, Rola reguł polityki pieniężnej w prognozowaniu wskaźnika inflacji    107
    Irena Pyka, Bankowość centralna wobec skutków kryzysu finansowego gospodarki globalnej    115
    Artur Stefański, Czynniki uwzględniane w procesie oceny poziomu ryzyka kredytowego    133
  II. RYNKI FINANSOWE    143
    Piotr Dąbrowski, Nadzwyczajne regulacje rynków kapitałowych w okresie kryzysu    145
    Bożena Frączek, TARN (Target Redemption Note) – jako alternatywna dla lokaty forma bezpiecznego inwestowania    153
    Witold Gradoń, Ewolucje koncepcji nadzoru finansowego w Unii Europejskiej    161
    Jan Kaczmarzyk, Tomasz Zieliński, Metody symulacyjne w poszerzonej analizie wrażliwości    171
    Piotr Kania, Ubezpieczenia finansowe w warunkach kryzysu gospodarczego    189
    Miloš Král, Odsetkowe strukturyzowane instrumenty pochodne powstałe na bazie podstawowego    199
    Zofia Łękawa, Nowe uwarunkowania rozwoju rynku obligacji komunalnych w Polsce    213
    Ewa Nastarowicz, Refinansowanie rynku kredytów hipotecznych emisją MBS-ów    223
    Jacek Nowak, Maciej Rudnicki, Koncepcja regulacji kwalifikacji zawodowych doradców finansowych    233
    Helena Ogrodnik, Europejskim rynek ubezpieczeniowy w latach 2006-2008 – wybrane tendencje    241
    Renata Papież, Koncepcja EU REIT – przesłanki jednolitego modelu Real Estate Investment Trust    251
    Grzegorz Sikora, Złoto jako forma lokaty w warunkach kryzysu finansowego    267
    Anna Szelągowska, Finansowanie polskiego budownictwa czynszowego w świetle nowej reformy    279
    Daniel Szewieczek, Monika Wieczorek-Kosmala, Wpływ światowego kryzysu finansowego na zmiany w obrębie produktowej struktury rynku ubezpieczeń na życie w Polsce    287
RozwińZwiń