Ani bezrobocie, ani opieka społeczna. Od wyboru etycznego do ekonomicznej realizacji

Ani bezrobocie, ani opieka społeczna. Od wyboru etycznego do ekonomicznej realizacji

Od wyboru etycznego do ekonomicznej realizacji

1 ocena

Format:

ibuk

RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

Cena początkowa:

Najniższa cena z 30 dni: 6,92 zł  


6,92

w tym VAT

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 24,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Jeżeli bezrobocie jest postrzegane jako stan nieunikniony, to postulowanie istnienia społeczeństwa bez bezrobocia może być wyrazem naiwności i skłonności do utopii, o ile oczywiście nie wykaże się, że taka propozycja jest wykonalna z ekonomicznego punktu widzenia.


Taką tezę stawia przed sobą autor książki, prof. Jules Gazon, poszukując odpowiedzi na zasadnicze pytania stawiane przed polityką społeczną współczesnego świata.  • Czy bezrobocie uznawane przez teorię ekonomii za nieuniknione, można tolerować z etycznego punktu widzenia?

  • Czy można godzić się z tym, by dzieci rodziły się i wzrastały pozbawione jakiejkolwiek innej perspektywy niż wykluczenie ze świata pracy?

  • Czy efektywne jest płacenie bezrobotnym zasiłków, których wysokość stanowi około 90% kosztu przywrócenia ich do pracy?


Autor odpowiada na te pytania w sposób równie radykalny, co konkretny. Swoje rozważania rozpoczyna od refleksji etycznej, która opiera się jednak na szczegółowej i ścisłej analizie ekonomicznej. Jakie rozwiązania proponuje? Zainteresowanych zachęcamy do lektury.


Rok wydania2008
Liczba stron274
KategoriaTeoria ekonomii
WydawcaWydawnictwo Naukowe PWN
ISBN-13978-83-01-15611-4
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Przedmowa    9
  Podziękowania    11
  Wstęp    13
  CZĘŚĆ I. Bezrobocie jako akceptowane fatum    21
    1. Bezrobocie jako nieunikniona konsekwencja gospodarcza    23
      1.1. Bezrobocie dobrowolne    24
      1.2. Powstanie związków zawodowych a bezrobocie przymusowe.    27
      1.3. Model parzystego doboru a bezrobocie równowagi    30
      1.4. Poziom negocjacji płacowych    33
      1.5. Bezrobocie a inflacja    36
        1.5.1. Krzywa Phillipsa    37
        1.5.2. Nurt keynesowski    38
        1.5.3. Interpretacja monetarystyczna    39
      Naturalna stopa bezrobocia    39
      Bezrobocie cykliczne a stagflacja    40
      Inflacja antycypowana    43
      Stopa bezrobocia niezwiększająca inflacji (NAIRU)    45
    2. Nieadekwatność solidarności i leseferyzmu    47
      2.1. Zasiłki dla bezrobotnych    48
      2.2. Dochody z opieki społecznej    50
      2.3. Opodatkowanie pracy a dochody zastępcze    50
      2.4. Zniesienie opodatkowania pracy niewykwalifikowanej    53
      2.5. Odszkodowania z tytułu zwolnień z pracy    55
      2.6. Płaca minimalna    57
    3. Polityka aktywizacji na rynku pracy    59
      3.1. Kształcenie i nauczanie    60
      3.2. Subwencje na rzecz zatrudnienia    63
      3.3. Tworzenie publicznych miejsc pracy    65
      3.4. Promocja okresowych umów o pracę    67
      3.5. Agencje pośrednictwa pracy    68
      3.6. Redukcja długości czasu pracy    69
        3.6.1. Długość aktywnego życia    70
        3.6.2. Redukcja tygodniowego czasu pracy    72
        3.6.3. Praca w niepełnym wymiarze czasu pracy    75
    4. Zasadnicza rola popytu finalnego    76
      4.1. Otwartość gospodarki    77
      4.2. Popyt wewnętrzny (krajowy)    80
        4.2.1. Mniej restryktywna polityka monetarna i budżetowa    80
        4.2.2. Potencjał popytu na usługi    81
  CZĘŚĆ II. Społeczeństwo bez bezrobocia: wybór etyczny    87
    5. Zmiana paradygmatu    87
      5.1. Porządek ekonomiczny, polityczno-prawny i etyczny    88
        5.1.1. Porządek ekonomiczny    89
        5.1.2. Porządek prawno-polityczny    90
        5.1.3. Porządek moralny lub etyczny    92
      5.2. Pomieszanie porządków    93
        5.2.1. Pomieszanie wskutek tyranii porządków niższych    93
        5.2.2. Pomieszanie wskutek tyranii porządków wyższych    94
      5.3. Hierarchia porządków    95
      5.4. Pomoc społeczna dla bezrobotnych: naprawa etyczna    98
    6. Poszukiwanie treści etycznej    105
      6.1. Utylitaryzm    106
      6.2. Libertarianizm, liberalizm i republikanizm    112
        6.2.1. Libertarianizm    112
        6.2.2. Liberalizm, republikanizm i socjaldemokracja    116
      6.3. Teoria sprawiedliwości J. Rawlsa    122
      6.4. Równość „zdolności” A. Sena    125
      6.5. Odrzucenie bezrobocia    130
  CZĘŚĆ III. Ekonomiczna realizacja społeczeństwa bez bezrobocia    137
    7. Układ zapewniający powrót do pracy    137
      7.1. Tworzenie popytu na usługi    140
      7.2. Usługi sąsiedzkie i usługi czekowe    142
      7.3. Prawo do pracy i obowiązek pracy    147
        7.3.1. Prawo do pracy    147
        7.3.2. Obowiązek pracy    150
      7.4. Model ograniczonego popytu    153
        7.4.1. Ograniczony popyt na usługi sąsiedzkie    154
    8. Funkcjonowanie modelu ograniczonego popytu    163
      8.1. Ograniczony popyt a kredyty sąsiedzkie (CPR)    163
        8.1.1. Zakup usług sąsiedzkich po zredukowanej cenie    165
        8.1.2. Adaptacja do efektu redystrybucyjnego    167
        8.1.3. Zapotrzebowanie na usługi sąsiedzkie    168
        8.1.4. Giełda kredytów sąsiedzkich (CPR)    169
      8.2. Organizacja podaży usług sąsiedzkich    173
        8.2.1. Konkurencyjna podaż    174
        8.2.2. Elastyczna kontrola ukierunkowana na cel    175
      8.3. Ceny usług sąsiedzkich    177
        8.3.1. Przeciętna cena jednostkowa    178
        8.3.2. Cena a wydajność    179
        8.3.3. Częściowa deregulacja ceny    180
      8.4. Całkowita zgodność popytu i podaży    181
        8.4.1. Adekwatność regionalna    181
        8.4.2. Adekwatność koniunkturalna    182
      8.5. Podobieństwa i różnice w stosunku do usług czekowych    185
    9. Zatrudnienie poza usługami sąsiedzkimi    187
      9.1. Zatrudnienie a kształcenie    188
        9.1.1. Zatrudnienie-kształcenie    188
        9.1.2. Przywrócenie poziomu „niezdolnemu do zatrudnienia”    189
        9.1.3. Status zatrudnienia-kształcenia    190
      9.2. Społeczna gospodarka rynkowa    191
        9.2.1. Przedsiębiorstwa wprowadzające    192
        9.2.2. Wprowadzanie osoby    194
      9.3. Mobilizacja aktorów gospodarczych    195
      9.4. Miejsca pracy w usługach publicznych    198
    10. Ekonomiczna wykonalność a polityczne przeszkody    201
      10.1. Elastyczność rynku pracy    202
        10.1.1. Flexicurité układu    202
        10.1.2. Interwencja przedsiębiorstw w „koszty przemieszczania”    204
        10.1.3. Mobilność i dostosowanie miejsc zatrudnienia    205
      10.2. Opanowanie inflacji    207
        10.2.1. Od NAIRU do stopy praca-kształcenie (TEF)    208
        10.2.2. Przywrócenie pracy a inflacja    209
        10.2.3. Koniunkturalne napięcia inflacyjne.    213
      10.3. Koniec zasiłków dla bezrobotnych: przeszkoda polityczna    215
        10.3.1. Zasiłki dla bezrobotnych niezgodne z równością „zdolności”.    215
        10.3.2. Przynależność polityczna do układu    218
          Argument etyczny    218
          Argument wyborczy    220
  Zakończenie    224
  Aneks matematyczny    237
  Literatura    265
  Wykaz ważniejszych skrótów    270
  Indeks    272
RozwińZwiń