FILTROWANIE

KATEGORIE

FORMAT

pokaż >

WYDAWNICTWO

pokaż >

CENA

pokaż >

Autor:

Grzegorz Bełz

Znaleziono: 13 pozycji

Przeglądaj:

Sortuj według:
Wyświetl:

Podstawowy problem, jaki interesuje autora, to poszukiwanie uniwersalnych systemowych czynników regulujących dostosowywanie się przedsiębiorstw w całym cyklu ich życia do zmieniających się warunków zewnętrznych i wewnętrznych. Autor... więcej >

Our call for papers for this issue resulted in many articles sent by authors from the majority of Polish universities of economics, from which we have selected twenty. They are presented in this issue in three groups. The first group focuses on... więcej >

Problematyka kreowania i doskonalenia systemów zarządzania przedsiębiorstwami od dawna była przedmiotem zainteresowania teoretyków i przedstawicieli praktyki gospodarczej. Radykalne i często gwałtowne zmiany zewnętrznych warunków... więcej >

Niniejszy numer Management Forum obejmuje szeroki przegląd problemów współczesnego zarządzania – od zagadnień doskonałości i odnowy strategicznej poprzez poszukiwanie źródeł konkurencyjności aż po narzędzia jej budowania. Pierwszy... więcej >

Zainteresowanie naukowców, badaczy i przedsiębiorców procesem doskonalenia organizacji oraz wdrażania zmian organizacyjnych w firmach skłoniło nas do zastanowienia się nad znalezieniem wspólnego dla wszystkich forum wymiany myśli,... więcej >

Tematyka niniejszego numeru „Management Forum” wpisuje się w szeroki nurt dotyczący zmian, doskonalenia i rozwoju mających zapewnić organizacjom sukces – rozumiany również jako utrzymanie przewagi konkurencyjnej – w szybko... więcej >

W zmiennym otoczeniu, w którym jedynym pewnikiem jest zmiana, ciągłe dążenie do doskonałości staje się koniecznością dla organizacji, które chcą się rozwijać, osiągać sukcesy i budować trwałą przewagę konkurencyjną. W... więcej >

Imperatyw zmiany pozostaje wciąż aktualnym zagadnieniem dla współczesnych przedsiębiorstw. Sprawne zarządzanie organizacją w dynamicznie zmieniających się warunkach otoczenia to czynnik decydujący o długoterminowym sukcesie... więcej >

Występujące w ostatnich latach turbulencje i kryzysy w gospodarce światowej uwydatniają problemy związane z trudnością dostosowywania się przedsiębiorstw do zmieniających się uwarunkowań funkcjonowania rynków. Historie takich firm, jak... więcej >

Niniejsza publikacja prezentuje opracowania koncepcyjne oraz wyniki badań empirycznych poświęcone problematyce rozwoju i wzrostu przedsiębiorstw z dwóch perspektyw. Pierwsza z nich związana jest z problematyką strategicznych uwarunkowań... więcej >

Koncepcję odnowy przedsiębiorstw można uznać za jedną z odpowiedzi współczesnych nauk o zarządzaniu na pytania o efektywne sposoby przełamywania wewnętrznych kryzysów oraz o mechanizmy zapewnienia długofalowego rozwoju organizacji.... więcej >

Niniejsza publikacja zawiera propozycje postrzegania i badania organizacji z wykorzystaniem podejścia wywodzącego się z teorii sieci. Artykuły prezentują różnorodne możliwości wynikające z zastosowania teorii sieci w naukach o... więcej >

Znaleziono: 13 pozycji

Przeglądaj:

Sortuj według:
Wyświetl: