Konsumpcja w teorii i praktyce gospodarowania

Konsumpcja w teorii i praktyce gospodarowania

6 ocen

Format:

ibuk

RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

Cena początkowa:

Najniższa cena z 30 dni: 6,92 zł  


6,92

w tym VAT

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 24,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Dynamiczny rozwój konsumpcji i jej masowy charakter spowodowały w ostatnich latach wzrost zainteresowania tą dziedziną wiedzy i konieczność zwrócenia na nią większej uwagi w programach dydaktycznych. Podręcznik zawiera najnowszą, usystematyzowaną wiedzę o konsumpcji, jej strukturze, prawidłowościach i uwarunkowaniach. Przedstawiono w nim teorię konsumpcji, począwszy od terminologii i typologii, poprzez determinanty i prawidłowości, aż po efekty jej rozwoju zarówno w wymiarze mikro (jednostka ludzka, gospodarstwo domowe), jak i makro (społeczeństwo). Książka ma charakter interdyscyplinarny, ponieważ konsumpcja, jako główny czynnik rozwoju gospodarczego, jest rozpatrywana nie tylko w kategoriach ekonomicznych, ale również w kontekście społecznym, psychologicznym i etycznym.


Podręcznik adresowany jest przede wszystkim do studentów, doktorantów oraz wykładowców szkół wyższych na kierunkach ekonomicznych, ale będzie także przydatny adeptom innych dyscyplin społecznych, takich jak: polityka społeczna, regionalistyka, zarządzanie, handel, marketing, socjologia, politologia czy dziennikarstwo. Może służyć jako lektura podstawowa lub uzupełniająca do wielu przedmiotów wykładanych na tych kierunkach.


Rok wydania2007
Liczba stron224
KategoriaTeoria ekonomii
WydawcaWydawnictwo Naukowe PWN
ISBN-13978-83-01-15300-7
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp    9
  ROZDZIAŁ 1. Terminologia i typologia sfery konsumpcji    13
    1.1. Istota konsumpcji oraz sfery konsumpcji    13
      1.1.1. Kwestie definicyjne    13
      1.1.2. Segmentacja sfery konsumpcji    15
    1.2. Źródła, prawidłowości rozwoju oraz klasyfikacja potrzeb    18
      1.2.1. Źródła i prawidłowości rozwoju potrzeb    18
      1.2.2. Wybrane klasyfikacje potrzeb    20
    1.3. Klasyfikacja konsumpcji    24
      1.3.1. Przedmiotowe ujęcie konsumpcji    24
      1.3.2. Konsumpcja indywidualna i zbiorowa    26
      1.3.3. Konsumpcja prywatna i publiczna    27
      1.3.4. Konsumpcja rynkowa, naturalna i społeczna    31
      1.3.5. Konsumpcja pozytywna i negatywna    32
    1.4. Inne kategorie sfery konsumpcji    32
      1.4.1. Poziom życia    32
      1.4.2. Dobrobyt    33
      1.4.3. Sposób życia    34
      1.4.4. Jakość życia    35
    1.5. Konsumpcja jako szczególna forma produkcji    36
      1.5.1. Produkcyjna a konsumpcyjna funkcja gospodarstwa domowego    37
      1.5.2. Koszty i efektywność konsumpcji    39
      1.5.3. Dylematy racjonalności konsumpcji    43
  ROZDZIAŁ 2. Determinanty konsumpcji    45
    2.1. Konsumpcja w procesie reprodukcji społecznej    45
    2.2. Determinanty konsumpcji gospodarstwa domowego    46
      2.2.1. Czynniki biologiczne i ekologiczne    46
      2.2.2. Czynniki ekonomiczne    47
      2.2.3. Czynniki społeczne    55
      2.2.4. Czynniki kulturowe    58
      2.2.5. Czas wolny a konsumpcja    61
    2.3. Determinanty konsumpcji społeczeństwa    66
      2.3.1. Poziom i tempo rozwoju gospodarczego    66
      2.3.2. Procesy demograficzne i społeczne    71
      2.3.3. Oddziaływanie państwa    74
  ROZDZIAŁ 3. Konsumpcja w teorii ekonomii – rys historyczny    81
    3.1. Geneza i początki badań konsumpcji    81
    3.2. Konsumpcja w ekonomii klasycznej    82
    3.3. Konsumpcja w świetle teorii użyteczności i analizy marginalnej    92
    3.4. Ekonomia dobrobytu    99
    3.5 Początki empirycznych badań konsumpcji    101
    3.6. Keynesowskie ujęcie konsumpcji    103
    3.7. Konsumpcja w ekonomii współczesnej    104
    3.8. Podsumowanie    112
  ROZDZIAŁ 4. Funkcje i prawidłowości rozwoju konsumpcji    113
    4.1. Funkcje konsumpcji    113
      4.1.1. Funkcje gospodarcze    113
      4.1.2. Funkcje społeczno-kulturalne    116
    4.2. Prawidłowości rozwoju konsumpcji – ważniejsze prawa i hipotezy    118
      4.2.1. Prawo malejącej użyteczności Hermana H. Gossena    119
      4.2.2. Dochody a wydatki na żywność – prawo Ernsta Engla    120
      4.2.3. Hipoteza dochodu absolutnego Johna M. Keynesa    121
      4.2.4. Hipoteza dochodu permanentnego Miltona Friedmana    123
      4.2.5. Hipoteza cyklu życia Franco Modiglianiego i Alberta Ando    124
      4.2.6. Hipoteza dochodu permanentnego oraz hipoteza cyklu życia a międzypokoleniowe transfery konsumpcji    127
      4.2.7. Hipoteza dochodu relatywnego i nieodwracalności konsumpcji Jamesa S. Duesenberry'ego    129
      4.2.8. Prawo popytu i renta konsumenta Alfreda Marshalla    130
      4.2.9. Odstępstwa od reguł, czyli paradoksy zachowań konsumpcyjnych    132
      4.2.10. Teoria trzech sektorów a sfera konsumpcji    135
  ROZDZIAŁ 5. Współczesna konsumpcja – nowe zjawiska i tendencje    137
    5.1. Problem nowej konsumpcji    137
    5.2. Ekologizacja konsumpcji i jej etyczny wymiar    137
    5.3. Serwicyzacja i dematerializacja konsumpcji    140
    5.4. Domocentryzacja i prywatyzacja konsumpcji    142
    5.5. Homogenizacja i heterogenizacja konsumpcji    144
    5.6. Dekonsumpcja i prosumpcja    150
    5.7. Wirtualizacja konsumpcji    155
    5.8. Wzrost roli państwa w sferze konsumpcji    157
    5.9. Efektywna produkcja – marnotrawna konsumpcja    160
    5.10. Dylematy przyszłości    163
  ROZDZIAŁ 6. Konsumpcja a gospodarka – problem społecznej efektywności rozwoju gospodarczego    165
    6.1. Uwagi wstępne    165
    6.2. Cele i efekty rozwoju gospodarczego    165
    6.3. Istota społecznej efektywności gospodarki i jej rozwoju    169
    6.4. Próba identyfikacji społecznej efektywności gospodarki i jej rozwoju – ujęcie teoretyczne    170
    6.5. Poziom życia jako wyznacznik społecznej efektywności gospodarowania – kwestie metodyczne    173
      6.5.1. Zasady i kryteria doboru wskaźników poziomu życia    174
      6.5.2. Pożądane cechy wskaźników poziomu życia    176
    6.6. W poszukiwaniu syntetycznego wskaźnika rozwoju społecznego    179
  ROZDZIAŁ 7. Konsumpcja społeczeństwa polskiego po 1989 r.    181
    7.1. Istota i fazy przemian gospodarczych po 1989 r.    181
    7.2. Skłonność do konsumpcji    182
    7.3. Industrializacja oraz serwicyzacja konsumpcji    191
    7.4. Konsumpcja prywatna a konsumpcja publiczna    193
    7.5. Ekonomiczne i społeczne zróżnicowanie konsumpcji    197
    7.6. Tendencje rozwojowe konsumpcji    204
  Bibliografia    216
  Indeks    219
RozwińZwiń