Finanse na rzecz zrównoważonego rozwoju. Gospodarka - etyka - środowisko. PN 330

Finanse na rzecz zrównoważonego rozwoju. Gospodarka - etyka - środowisko. PN 330

1 opinia

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

33,00

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Idea zrównoważonego rozwoju jest jednym z cywilizacyjnych wyzwań dla współczesnego społeczeństwa i gospodarki. Jest też jednym z podstawowych tematów współczesnej nauki ekonomii. Nauka podejmuje to wyzwanie. Także my, środowisko naukowe dyscypliny finanse, specjaliści od finansów i rachunkowości, chcemy być zaangażowani w procesy naukowej analizy oraz praktycznej implementacji zasad zrównoważonego rozwoju. Procesy te zmieniają bowiem naszą rzeczywistość na lepszą. Dowodem gotowości naszego środowiska naukowego do pracy w tak szlachetnym celu jest powołanie w roku 2014 Stowarzyszenia Finansów i Rachunkowości na rzecz Zrównoważonego Rozwoju (Sustainable Finance & Accounting Association). Jeszcze innym przykładem naszego zaangażowania jest coroczna Konferencja Finanse i Rachunkowość na rzecz Zrównoważonego Rozwoju. Jest to wspólna inicjatywa Katedry Zarządzania Finansami WNEiZ UMK w Toruniu oraz Katedry Finansów i Rachunkowości WEZiT Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Oceniając przemiany społeczno-ekonomiczne, należy stwierdzić, że są powody zarówno do dumy, jak i do niepokoju. Kapitał wiedzy, kapitał doświadczenia, kapitał technologiczny i wreszcie kapitał finansowy kreują nasz świat. Daleko nam jednak do stanu pełnego zadowolenia. Niestety, mimo niezaprzeczalnych osiągnięć w wymiarze ekonomicznym towarzyszą nam dwojakiego rodzaje problemy:
– stałe (np. bezrobocie, ubóstwo, stres)
oraz
– nadzwyczajne (kryzysy ekonomiczne i finansowe).

Jeżeli gospodarka i ekonomia są dla ludzi, to wiele wskazuje na to, że konieczne jest efektywniejsze niż dotąd kreowanie kolejnego zasobu – kapitału społecznego. To właśnie dlatego tak duże nadzieje wiązane są z ideą zrównoważonego rozwoju. Ważne jest przy tym, aby doceniać również aspekty krytyczne dotyczące tejże idei zarówno w zakresie teorii, jak i praktycznego jej wdrażania. Celem jest bowiem
doskonalenie idei i praktyki zrównoważonego rozwoju.

Proces społecznej ewolucji gospodarki i finansów trwa. Nie jest to proces łatwy. Mając na względzie zasady zrównoważonego rozwoju, nie można lekceważyć mechanizmów rynkowych oraz ułomności natury ludzkiej. Wszystkim nam towarzyszy troska o autentyczność, efektywność i trwałość procesu społecznej ewolucji biznesu. Z pewnością nie zabraknie tematów badawczych.

W niniejszym tomie zaprezentowano 56 wyselekcjonowanych artykułów z wielu uznanych ośrodków naukowych w Polsce. Tematyka artykułów skoncentrowana jest na zagadnieniach finansów i zrównoważonego rozwoju. Zawarto w nich doskonałe rozważania teoretyczne oraz konkretne przykłady z praktyki gospodarczej. Każdy artykuł stanowi inspirujący materiał naukowy.

Szczególne podziękowania należą się nie tylko Autorom, ale także Recenzentom – Profesorom Tytularnym, którzy podjęli trud oceny nadesłanych materiałów. Jako Redaktorzy tomu wraz z Autorami i Recenzentami mamy nadzieję, że poprzez publikację naszego wspólnego dzieła wnosimy istotny wkład w naukowe opracowanie tematu finansowania zrównoważonego rozwoju.


Liczba stron522
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
ISBN-13978-83-7695-460-8
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp     11
  Marcin Będzieszak: Opłaty za usługi i dochody własne jako źródło finansowania wybranych zadań w miastach wojewódzkich w Polsce    13
  Renata Biadacz, Kazimierz Juszczyk: Analiza wykorzystania kolektorów słonecznych do wytworzenia ciepłej wody użytkowej    22
  Joanna Błach, Anna Doś: Zastosowanie modelu DuPonta w kontekście zarządzania środowiskiem w przedsiębiorstwie – możliwości wykorzystania w praktyce polskich przedsiębiorstw    34
  Iwetta Budzik-Nowodzińska: Efektywność ekonomiczna przedsięwzięć inwestycyjnych z zakresu energetyki odnawialnej jako czynnik zrównoważonego rozwoju    42
  Michał Buszko: Społeczna odpowiedzialność banków giełdowych – korzyści inwestycyjne z tytułu uczestnictwa w RESPECT Index    52
  Beata Domańska-Szaruga: Konkurencyjność banków spółdzielczych jako partnerów lokalnych społeczności    63
  Joanna Działo: Instytucje fiskalne a standardy etyczne w polityce fiskalnej    72
  Beata Zofia Filipiak: Kierunki i skutki przekształceń lokalnej gospodarki odpadami komunalnymi w świetle zmian ustawowych    80
  Monika Foltyn-Zarychta: Koncepcja zmniejszającej się w czasie stopy dyskonta w ocenie efektywności inwestycji publicznych o oddziaływaniach długoterminowych    89
  Marzena Ganc, Magdalena Mądra-Sawicka: Wpływy do budżetów gmin przy wprowadzeniu podatku dochodowego w indywidualnych gospodarstwach rolnych    99
  Maria Magdalena Golec: Zrównoważony rozwój spółdzielni kredytowych w Polsce w oparciu o zasadę lokalności    108
  Karolina Gwarda: Źródła finansowania zakupu zero- i niskoemisyjnych środków transportu publicznego w Polsce    116
  Jerzy Gwizdała: Rola Banku Ochrony Środowiska SA w Warszawie w finansowaniu inwestycji w obszarze ochrony atmosfery    126
  Agnieszka Huterska, Robert Huterski: Wykorzystanie podatku od nieruchomości dla zrównoważonego rozwoju miast na przykładzie Torunia    135
  Agnieszka Jachowicz: Główne trendy w polityce podatkowej w krajach Unii Europejskiej w okresie kryzysu    148
  Alicja Janusz: Przegląd istniejących i projektowanych rozwiązań w zakresie funduszy restrukturyzacyjnych sektora finansowego w Unii Europejskiej    157
  Barbara Karlikowska: Ryzyko środowiska naturalnego a działalność przedsiębiorstw    165
  Magdalena Klopott: Mechanizmy finansowania przyjaznego środowisku demontażu statków – fundusz recyklingowy    173
  Lidia Kłos: Wiedza i świadomość ekologiczna studentów    182
  Adam Kopiński: Taksonomia i zastosowanie metody Hellwiga w ocenie efektywności funduszy inwestycyjnych    192
  Andrzej Koza: Finansowe instrumenty wsparcia samozatrudnienia osób niepełnosprawnych w Wielkiej Brytanii i Polsce    205
  Grażyna Leśniewska: Sztuka zrównoważonego życia    214
  Agnieszka Lorek: Lokalna polityka energetyczna w zrównoważonym rozwoju gmin śląskich    222
  Agnieszka Łukasiewicz-Kamińska: Waluta wirtualna – moda, czy pieniądz przyszłości?    231
  Ireneusz Miciuła, Krzysztof Miciuła: Energia odnawialna i jej aspekty finansowe jako element zrównoważonego rozwoju Polski    239
  Tomasz Piotr Murawski: Ocena działań społecznej odpowiedzialności biznesu – przegląd wybranych metod    248
  Marta Musiał: Dylematy zarządzania finansami osobistymi w kontekście koncepcji solidarności międzypokoleniowej    258
  Bogdan Nogalski, Andrzej Kozłowski: Zarządzanie finansami w samorządzie gminnym wobec wyzwań nowego zarządzania publicznego    266
  Teresa Orzeszko: Miejsce edukacji finansowej społeczeństwa w strategii społecznej odpowiedzialności biznesu krajowych banków giełdowych w Polsce    274
  Agnieszka Parlińska: Wybrane aspekty zadłużania się samorządów gminnych w Polsce    284
  Andrzej Parzonko: Przewidywalność i stabilizacja cen mleka jako czynnik zrównoważonego rozwoju gospodarstw rolniczych i przedsiębiorstw przetwórczych    293
  Monika Pettersen-Sobczyk: Modele biznesowe banków w kontekście koncepcji zrównoważonego rozwoju    301
  Dariusz Piotrowski: Wartości islamu a koncepcja zrównoważonego rozwoju    308
  Michał Polasik, Anna Piotrowska: Transakcyjne wykluczenie finansowe w Polsce w świetle badań empirycznych    316
  Adriana Przybyszewska: Determinanty przedsiębiorczości kobiet na przykładzie wybranych krajów    326
  Eleonora Ratowska-Dziobiak: Rozwój kanału direct na polskim rynku ubezpieczeń    336
  Adam Reczuch: Wykluczenie finansowe osób młodych w perspektywie założenia nowego gospodarstwa domowego    344
  Robert Skikiewicz: Bariery w działalności instytucji finansowych na tle zmian sytuacji gospodarczej Polski    352
  Beata Skubiak: Wpływ kryzysu finansowego i gospodarczego na rozwój zrównoważony, ze szczególnym uwzględnieniem konsekwencji społecznych    361
  Sylwia Słupik: Proekologiczne strategie rozwoju przedsiębiorstw województwa śląskiego    369
  Małgorzata Solarz: Ochrona konsumenta a wykluczenie finansowe stanowiące wynik niewłaściwego zarządzania ryzykiem finansowym codzienności    378
  Anna Spoz: E-faktury – nowinka technologiczna czy upowszechniający się sposób dokumentowania transakcji gospodarczych    387
  Joanna Stawska: Znaczenie policy mix dla działalności inwestycyjnej przedsiębiorstw w kontekście zrównoważonego rozwoju    397
  Marek Szturo, Joanna Tomczyk: Rozwój zrównoważony miast jako szansa dla prywatnych inwestycji na przykładzie aglomeracji azjatyckich    406
  Paulina Szulc-Fischer: Proekologiczne inicjatywy klastrowe    414
  Magdalena Ślebocka: Fundusze unijne dla zrównoważonego rozwoju – bariery w pozyskiwaniu i rozliczaniu na przykładzie gmin województwa łódzkiego    424
  Aneta Tylman: Obszary badań prawno-finansowych zrównoważonego rozwoju – próba identyfikacji    432
  Piotr Urbanek: Standardy etyczne polityki wynagradzania kadry kierowniczej w bankach w okresie kryzysu finansowego – próba oceny    439
  
  Tomasz Uryszek: Międzypokoleniowa redystrybucja długu publicznego na przykładzie krajów Unii Europejskiej    448
  Julia Anna Wachowska: Rynek kredytów mieszkaniowych w Polsce – studium analityczne    458
  Damian Walczak: Solidaryzm społeczny a uprawnienia emerytalne grup uprzywilejowanych    468
  Marcelina Więckowska: Inwestorzy instytucjonalni na rynku inwestycji w energię odnawialną    477
  Paweł Witkowski: Ryzyko węglowe – koncepcja i pomiar    486
  Bogdan Włodarczyk: Tworzenie oferty bankowej z wykorzystaniem bankowości elektronicznej    495
  Justyna Zabawa: Zarządzanie kapitałem ludzkim we współczesnych bankach w kontekście ich ekologicznej odpowiedzialności    503
  Marika Ziemba, Krzysztof Świeszczak: Reklamy bankowe – między manipulacją a faktyczną potrzebą klientów    511
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia