Gospodarka finansowa jednostek samorządu terytorialnego w warunkach integracji europejskiej

Gospodarka finansowa jednostek samorządu terytorialnego w warunkach integracji europejskiej

3 oceny

Redakcja:

Teresa Famulska

Format:

ibuk

RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

Cena początkowa:

Najniższa cena z 30 dni: 6,92 zł  


6,92

w tym VAT

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 24,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Prezentowana praca dotyczy gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego w krajach Unii Europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem Polski. Jej celem jest analiza i ocena zróżnicowanych instrumentów finansowych, głównie z zakresu zasilania finansowego jednostek samorządu terytorialnego w poszczególnych krajach unijnych. W pracy dominuje podejście porównawcze, analizą w szczególności objęto dochody podatkowe jednostek samorządu terytorialnego, dotacje i subwencje dla tych jednostek oraz zwrotne źródła finansowania ich zadań. Wejście Polski do Unii Europejskiej stwarza możliwości sięgania po środki pomocowe, stąd w identyfikacji i ocenie źródeł zasobów finansowych jednostek samorządu terytorialnego istotne miejsce zajmuje problematyka wsparcia unijnego. Zespół autorski w etapie badawczym dokonał uszczegółowienia dotyczącego rozwiązań polskich, podjął analizę instrumentarium finansowego funkcjonującego w praktyce, poszukując jego zależności przyczynowo-skutkowych z procesem integracji europejskiej. Rozważania dotyczą wszystkich krajów członkowskich Unii Europejskiej, w niektórych fragmentach problematykę skonkretyzowano dla wybranych krajów.


Rok wydania2009
Liczba stron172
KategoriaFinanse i bankowość
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
ISBN-13978-83-7246-467-5
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  WSTĘP    7
  ROZDZIAŁ 1. ZADANIA ZASADNICZĄ DETERMINANTĄ WYDATKOWANIA ŚRODKÓW PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO    10
    1.1. Zadania publiczne w aspekcie funkcji współczesnego państwa    10
    1.2. Dekoncentracja i decentralizacja zadań publicznych    18
    1.3. Zadania publiczne realizowane przez samorząd terytorialny    28
  ROZDZIAŁ 2. DOCHODY PODATKOWE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ    36
    2.1. Harmonizacja podatkowa w Unii Europejskiej a podatki lokalne    36
    2.2. Zasilanie podatkowe budżetów jednostek samorządu terytorialnego w krajach Unii Europejskiej    39
    2.3. Dochody podatkowe jednostek samorządu terytorialnego w Polsce na tle Unii Europejskiej    58
  ROZDZIAŁ 3. FINANSOWA ALIMENTACJA WŁADZ LOKALNYCH W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ    70
    3.1. Przesłanki finansowej alimentacji władz lokalnych    70
    3.2. Ekonomika finansowej alimentacji władz lokalnych    75
    3.3. Poziom finansowej alimentacji władz lokalnych w wybranych krajach Unii Europejskiej    80
    3.4. Struktura finansowej alimentacji władz lokalnych w wybranych krajach Unii Europejskiej    95
  ROZDZIAŁ 4. ZWROTNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ZADAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ    100
    4.1. Znaczenie zwrotnych źródeł finansowych w realizacji zadań jednostek samorządu terytorialnego    100
    4.2. Ograniczenia w finansowaniu zadań jednostek samorządu terytorialnego za pomocą długu    105
    4.3. Poziom i struktura zadłużenia samorządu terytorialnego w krajach Unii Europejskiej    110
  ROZDZIAŁ 5. FUNDUSZE UNIJNE W FINANSOWANIU ZADAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO    130
    5.1. Zasady i procedury gospodarki finansowej środkami funduszy pomocowych według norm Unii Europejskiej    130
    5.2. Instrumenty pomocy przedakcesyjnej dla jednostek samorządu terytorialnego    134
    5.3. Instrumenty pomocy unijnej dla jednostek samorządu terytorialnego w latach 2004-2006    140
    5.4. Instrumenty pomocy unijnej dla jednostek samorządu terytorialnego w perspektywie finansowej 2007-2013    151
  BIBLIOGRAFIA    166
RozwińZwiń