Gospodarka turystyczna w regionie. Przedsiębiorstwo. Samorząd. Współpraca

Gospodarka turystyczna w regionie. Przedsiębiorstwo. Samorząd. Współpraca

1 opinia

Redakcja:

Andrzej Rapacz

Format:

ibuk

RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

Cena początkowa:

Najniższa cena z 30 dni: 17,50 zł  


17,50

w tym VAT

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 24,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Niniejsza publikacja nie wyczerpuje bogatej problematyki kryjącej się pod pojęciem gospodarki turystycznej. Podejmuje szereg tematów, które stanowią ważny przyczynek do lepszego zrozumienia funkcjonowania tej gospodarki w regionach turystycznych. Jest ona kolejną, tzn. czwartą publikacją przygotowaną przez Katedrę Marketingu i Zarządzania Gospodarką Turystyczną Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, przy znaczącym udziale pracowników naukowych i dydaktycznych reprezentujących różne ośrodki akademickie kraju, prowadzące badania nad turystyką i gospodarką turystyczną.


Rok wydania2011
Liczba stron1081
KategoriaUsługi
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
ISBN-13978-83-7695-124-9
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp    17
  Część I. Przedsiębiorstwo turystyczne na rynku    19
    Olga Adach, Joanna Ryszkiewicz: Strona internetowa stacji narciarskiej jako źródło informacji dla potencjalnych klientów    21
    Marlena Bednarska, Marcin Olszewski: Atrakcyjność pracy w turystyce jako determinanta potencjału konkurencyjnego przedsiębiorstw turystycznych    30
    Małgorzata Borkowska-Niszczota: Rozwiązania proekologiczne jako sposób podnoszenia konkurencyjności podmiotów świadczących usługi hotelarskie    41
    Grażyna Dyrda: Determinanty lojalnościowych postaw klientów biur podróży    55
    Bogusława Graczykowska, Barbara Woś: JuraPark w Krasiejowie jako przykład inwestycji turystycznej realizowanej zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju    65
    Izabela Michalska-Dudek: Multipartnerskie programy lojalnościowe na rynku biur podróży w Polsce    77
    Dawid Milewski, Tomasz Mańkowski: Rola publicznego transportu zbiorowego w obsłudze ruchu turystycznego na przykładzie województwa zachodniopomorskiego    90
    Łukasz Nawrot: Obiekt hotelarski jako szczególny przedmiot wyceny przez pryzmat cech gospodarki turystycznej    102
    Adam Pawlicz: Determinanty decyzji outsourcingowych w przedsiębiorstwach hotelarskich    115
    Józef Sala: Porty lotnicze jako czynnik rozwoju turystyki w regionach (na przykładzie Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Jana Pawła II w Krakowie–Balicach)    125
    Agnieszka Sawińska, Ryszard Woźniak: Zmiana nazwy przedsiębiorstwa uzdrowiskowego na przykładzie Centrum Zdrowia i Relaksu „Verano” w Kołobrzegu    135
    Danuta Sławska-Lokś: Zasady funkcjonowania przedsiębiorstw na kubańskim rynku turystycznym    147
    Monika Stolarska, Kamila Mańko: Zastosowanie systemów zarządzania relacjami z klientami (CRM) w biurach podróży    156
    Anna Tokarz: Wybrane obszary ryzyka personalnego w hotelarstwie. Ujęcie teoretyczne    168
    Piotr Zarzycki, Aneta Stosik: Aktualne problemy przedsiębiorczości podgórskich obiektów noclegowych na przykładzie Tatr i Bieszczad. Wybrane problemy organizacyjno-zarządcze    178
  Część II. Konkurencja i innowacje w turystyce    189
    Krzysztof Borodako, Michał Rudnicki: Dostępność komunikacyjna czynnikiem podnoszącym konkurencyjność polskich regionów turystycznych    191
    Diana Dryglas, Andrzej Hadzik: Kierunki rozwoju produktu turystycznego województwa śląskiego    204
    Joanna Dyczkowska: Czynnik logistyki w konkurencyjności regionów    215
    Tomasz Dziechciarz: Gospodarstwa agroturystyczne i bariery ich rozwoju w regionie turystycznym Roztocza    225
    Sylwia Graja-Zwolińska, Aleksandra Spychała: Funkcja turystyczna jako element konkurencyjności gmin. Studium przypadku obszarów chronionych    236
    Marta Jarocka, Ewa Glińska: Tworzenie rankingów atrakcyjności turystycznej obszarów z wykorzystaniem metod wielowymiarowej analizy porównawczej (na przykładzie powiatów województwa podlaskiego)    248
    Joanna Kosmaczewska: Wykorzystanie techniki e-mail mystery shopping w ocenie zarządzania jakością informacji turystycznej na przykładzie stowarzyszeń agroturystycznych    261
    Małgorzata Leśniak-Johann: Znaczenie turystyki jako czynnika konkurencyjności pogranicza dolnośląsko-saksońskiego. Analiza i ocena przy wykorzystaniu metody Hellwiga    270
    Barbara Marciszewska: Współpraca międzysektorowa przedsiębiorstw a innowacyjność produktu turystycznego    281
    Marcin Molenda: Zagospodarowanie turystyczne determinantem konkurencyjności obszarów recepcji turystycznej    291
    Aleksander Panasiuk: System informacji turystycznej jako warunek kształtowania konkurencyjności lokalnej gospodarki turystycznej    301
    Eugenia Panfiluk: Determinanty i bariery przewagi konkurencyjnej obszarów przyrodniczo cennych na przykładzie mikroregionu Puszcza Białowieska    313
    Anna Przybylska: Zróżnicowanie konkurencyjności turystycznej gmin województwa lubuskiego    329
    Elżbieta Szymańska: Innowacyjność produktowa biur podróży    340
    Patrycjusz Zarębski: Atrakcyjność polskich regionów dla inwestycji w turystykę    351
  Część III. Współpraca w turystyce na poziomie miejscowości i regionu    363
    Włodzimierz Banasik, Hanna Borne-Januła: Konsorcja produktowe w rozwoju lokalnej i regionalnej gospodarki turystycznej    365
    Jacek Borzyszkowski: Regionalne organizacje turystyczne w Polsce na tle rozwiązań w wybranych krajach    375
    Stefan Bosiacki, Joanna Śniadek: Rola samorządu terytorialnego w rozwoju turystyki biznesowej w Poznaniu    388
    Katarzyna Czernek: Instytucje jako uwarunkowania współpracy w regionie turystycznym – ujęcie z perspektywy Nowej Ekonomii Instytucjonalnej    400
    Maciej Dębski: Współpraca w kreowaniu marki destynacji turystycznej na przykładzie Beskidzkiej 5    412
    Małgorzata Dziembała: Wspieranie przedsiębiorczości w województwie śląskim poprzez promowanie rozwoju klastrów    423
    Eleonora Gonda-Soroczyńska: Innowacyjny klaster Zdrowie i Turystyka elementem współpracy na rzecz rozwoju turystyki uzdrowiskowej w województwie świętokrzyskim    437
    Joanna Janicka: Możliwości wykorzystania funduszy unijnych na rozwój turystyki w Polsce (2007-2013) w kontekście współpracy samorządów z branżowymi organizacjami pozarządowymi    447
    Izabela Kapera: Związki międzygminne a rozwój turystyki w kontekście działalności Związku Gmin Dorzecza Górnej Raby i Krakowa    460
    Antoni F. Komorowski, Iwona Pietkiewicz: Efekty współpracy miast i gmin na rzecz rozwoju turystyki w projekcie „Pierścień Zatoki Gdańskiej”    472
    Agata Niemczyk: Partnerstwo muzeów i organizatorów turystyki na rynku krakowskim (w świetle wyników badań)    481
    Renata Przeorek-Smyka: Lokalna grupa działania „Partnerstwo Izerskie” jako przykład współpracy międzysektorowej na rzecz rozwoju turystyki w regionie    493
    Andrzej Rapacz, Piotr Gryszel, Daria E. Jaremen: Możliwości współpracy podmiotów gospodarki turystycznej w percepcji właścicieli przedsiębiorstw turystycznych działających w Karpaczu    504
    Joanna Ryszkiewicz, Olga Adach: Rola samorządu terytorialnego oraz podmiotów lokalnych na rzecz rozwoju turystyki w regionie na przykładzie turystyki żeglarskiej    515
    Ewa Skowronek, Renata Krukowska, Andrzej Tucki: Wpływ społeczności lokalnych na rozwój obszarów wiejskich Lubelszczyzny na przykładzie Krainy Rumianku    525
    Andrzej Tucki, Ewa Skowronek, Renata Krukowska, Andrzej Świeca: Rola lokalnych organizacji turystycznych w rozwoju przedsiębiorczości i gospodarki turystycznej na przykładzie LOT „Kraina Lessowych Wąwozów”    535
    Marzena Wanagos: Kaszubskie forum gospodarcze jako przykład wspólnych działań promocyjnych samorządu gospodarczego i terytorialnego    545
  Część IV. Wybrane problemy funkcjonowania branży turystycznej i turystyki    555
    Matylda Awedyk: Wpływ kryzysu finansowego w latach 2007-2009 na pozaeuropejską turystykę poznawczą Polaków    557
    Iwona Bąk: Wykorzystanie wskaźników intensywności ruchu turystycznego do delimitacji powiatów województwa zachodniopomorskiego    565
    Hanna Borne-Januła, Włodzimierz Banasik: Stan edukacji w Polsce w stosunku do potrzeb gospodarki turystycznej    576
    Katarzyna Czech: Uwarunkowania rozwoju turystyki poprzemysłowej w ramach rozwoju zrównoważonego na przykładzie miasta Zabrze    588
    Anna Gardzińska, Marta Sidorkiewicz: Zadania wybranych podmiotów polityki turystycznej województwa zachodniopomorskiego w zakresie rozwoju turystyki biznesowej    598
    Ewa Glińska, Katarzyna Krot: Czynniki kształtujące satysfakcję turystów z pobytu w województwie podlaskim    609
    Jerzy Gospodarek: Znaczenie ustawowych regulacji w zakresie bezpieczeństwa i ratownictwa w górach dla rozwoju turystyki górskiej    624
    Piotr Gryszel: Wpływ turystyki na warunki życia mieszkańców obszaru recepcji turystycznej na przykładzie Świeradowa-Zdroju    637
    Elżbieta Grzelak-Kostulska, Beata Hołowiecka: Kreowanie wizerunku miasta a rozwój funkcji turystycznej na przykładzie wybranych miast polskiej sieci Cittaslow    652
    Maria Hełdak, Beata Raszka: Polityka przestrzenna gminy w zakresie rozwoju turystyki na tle polityki regionu    667
    Bernadeta Hołderna-Mielcarek, Katarzyna Majchrzak: Komunikacja marketingowa w turystyce miejskiej na przykładzie miasta Poznania    676
    Beata Hysa, Agnieszka Kowalska-Styczeń, Adam R. Szromek, Anna Nitkiewicz-Jankowska: Możliwość uprawiania turystyki poprzemysłowej przez osoby niepełnosprawne na przykładzie Szlaku Zabytków Techniki Województwa Śląskiego    687
    Marcin Idzik, Janusz Majewski: Aktywność turystyczna Polaków w okresie letnim w latach 1995-2010    700
    Mikołaj Jalinik, Anna Bogucka: Rozwój ruchu turystycznego na obszarze Puszczy Knyszyńskiej w świetle badań    712
    Mirosław Januszewski, Małgorzata Januszewska: Ograniczenia inwestycji turystycznych w miejscowościach uzdrowiskowych    725
    Małgorzata Januszewska, Elżbieta Nawrocka: Oddziaływanie władz publicznych na mechanizm rynku turystycznego    735
    Daria E. Jaremen, Monika Micuła: Atrybuty aktywności turystycznej młodych mieszkańców miejsc recepcji turystycznej – przypadek uczniów szkół ponadgimnazjalnych Jeleniej Góry    745
    Anna Jęczmyk, Jarosław Uglis: Atrakcyjność turystyczna powiatów ziemskich województwa wielkopolskiego a aktywność turystyczna turystów zagranicznych    757
    Zygmunt Kruczek: Metody oceny atrakcji turystycznych i możliwości ich wykorzystania w tworzeniu regionalnych produktów turystycznych    768
    Wiesława Kuźniar: Wybrane aspekty kształtowania struktury produktu marketingowego regionu o wysokich walorach turystycznych (na przykładzie Bieszczadów)    779
    Magdalena Maćkowiak, Jarosław Uglis: Turystyka w wydatkach jednostek samorządu terytorialnego    790
    Mirosław Marczak: Analiza wybranych turystycznych produktów markowych funkcjonujących na Pomorzu    801
    Anna Mazurek-Kusiak: Rynek i promocja innowacyjnych produktów turystycznych w województwie lubelskim    814
    Kazimierz Mrozowicz: Efektywność zachowań organizacyjnych w świetle badań osobowości (członków organizacji turystycznych)    826
    Elżbieta Nawrocka: Instytucjonalizacja procesu tworzenia wizerunku obszaru recepcji turystycznej    835
    Agnieszka Niezgoda: Atrakcyjność miasta jako obszaru recepcji turystycznej w opinii mieszkańców – przykład Poznania    845
    Anna Nitkiewicz-Jankowska, Grzegorz Jankowski: Prośrodowiskowe narzędzia marketingowe stosowane w turystyce – rozważania teoretyczne i praktyczne    857
    Jacek Olszewski-Strzyżowski: Wykorzystanie postaci Fryderyka Chopina w działaniach promocyjnych Polski    869
    Joanna Poczta: Znaczenie uwarunkowań krajoznawczo-przyrodniczych dla funkcjonowania gospodarstw agroturystycznych    883
    Katarzyna Przybyła: Przekształcenia funkcji turystycznej w wybranych miastach powiatu jeleniogórskiego    894
    Sławomir Pytel, Sławomir Sitek: Analiza podobieństw gmin turystycznych południowej części woj. śląskiego    903
    Andrzej Rapacz: Oddziaływanie jednostek samorządu lokalnego na rozwój turystyki w powiecie jeleniogórskim    915
    Marta Resiak-Urbanowicz: Fundusze strukturalne Unii Europejskiej w rozwoju małych miejscowości turystycznych (na przykładzie gminy Jedlina-Zdrój)    925
    Renata Seweryn: Targi turystyczne jako nośnik korzyści dla klienta-turysty (na przykładzie opinii zwiedzających Krakowski Salon Turystyczny)    937
    Jan Sikora, Agnieszka Wartecka-Ważyńska: Miejsce agroturystyki w przemianach społeczno-ekonomicznych wsi w świetle badań empirycznych. Zróżnicowanie regionalne    949
    Magdalena Skała, Krzysztof Szpara, Łukasz Wątroba: Turystyka w gminach uzdrowiskowych województwa podkarpackiego    967
    Agnieszka Stacherzak, Maria Hełdak: Uwarunkowania rozwoju turystyki a rozwój gospodarczy obszarów wiejskich Dolnego Śląska    978
    Leszek Stanek: Rozwój turystyki w planowaniu przestrzennym gmin i województwa dolnośląskiego    988
    Wiesław Szopiński: Znaczenie promocji w rozwoju funkcji turystycznej ośrodka miejskiego na przykładzie miasta Przemyśl    998
    Jarosław Uglis: Intensywność ruchu turystycznego w krajach Unii Europejskiej – analiza porównawcza    1008
    Beata Warczewska, Barbara Mastalska-Cetera: Wyzwania zrównoważonego rozwoju turystyki w Parku Krajobraowym „Dolina Baryczy”    1019
    Alina Zajadacz, Joanna Śniadek: Cykl życia obszaru turystycznego - studium przypadku regionu leszczyńskiego    1029
    Piotr Zawadzki: Istota promocji produktu turystycznego miasta    1042
    Julia Ziółkowska: Turystyka kulturowa jako element strategii rozwoju na przykładzie wybranych gmin województwa pomorskiego    1053
    Piotr Zmyślony: Planowanie strategiczne rozwoju funkcji turystycznej na obszarach metropolitalnych – przykład Poznania    1062
    Michał Żemła: Rola mieszkańców w budowie produktu obszaru recepcji turystycznej – przyczynek do dyskusji    1072
  Summaries    29
  Part I. Tourist agency on the market    29
    Olga Adach, Joanna Ryszkiewicz: Ski station web site as a source of information for its potential clients    29
    Marlena Bednarska, Marcin Olszewski: Attractiveness of a career in tourism as a determinant of the competitive potential of tourist enterprises    40
    Małgorzata Borkowska-Niszczota: Ecological solutions as a way of the competitiveness growth of hotel service subjects    54
    Grażyna Dyrda: Determinants of loyalty attitudes of travel agencies customers    64
    Bogusława Graczykowska, Barbara Woś: “Jura Park” in Krasiejów as an example of tourist investment realized according to sustainable development rules    76
    Izabela Michalska-Dudek: Multi-partner loyalty programmess on travel agencies market in Poland    89
    Dawid Milewski, Tomasz Mańkowski: The role of public transport in tourism. The case of Westpomeranian Voivodeship    101
    Łukasz Nawrot: Hotels appraisal aspects in terms of the special features of tourism economy    114
    Adam Pawlicz: Outsourcing in hospitality enterprises    124
    Józef Sala: Airports: a conducive factor to regional development of tourism    134
    Agnieszka Sawińska, Ryszard Woźniak: The rebranding of the SPA tourism enterprise on the example of „Verano” Health and Wellness Centre in Kołobrzeg    146
    Danuta Sławska-Lokś: Operating principles of enterprises on the Cuban tourism market    155
    Monika Stolarska, Kamila Mańko: The use of customer relationship management (CRM) in travel agency offices    167
    Anna Tokarz: Selected areas of personal risk in hospitality. Theoretical aspects    177
    Piotr Zarzycki, Aneta Stosik: Current problems of foothill accommodation resourcefulness on the example of the Tatra and Bieszczady Mountains. Selected organisational and management problems    187
  Part II. Competition and innovation in tourism    203
    Krzysztof Borodako, Michał Rudnicki: Transport accessibility as a factor of increase of competitiveness of Polish tourist regions    203
    Diana Dryglas, Andrzej Hadzik: Development directions of Silesian Voivodeship tourist product    214
    Joanna Dyczkowska: Logistics factor in competitiveness of regions    224
    Tomasz Dziechciarz: Agrifarms and barriers of their development in the tourist region of Roztocze    235
    Sylwia Graja-Zwolińska, Aleksandra Spychała: Protected areas as tourism competitiveness component of Polish communes    247
    Marta Jarocka, Ewa Glińska: Tourist areas’ attractiveness ranking with the use of multidimensional comparative analysis (based on the example of poviats in the Podlaskie Voivodeship)    259
    Joanna Kosmaczewska: The application of e-mail mystery shopping technique in the assessment of the tourist information quality management on the example of tourist farm associations    269
    Małgorzata Leśniak-Johann: Significance of tourism as a factor of competitiveness in Lower Silesian-Saxony borderlands. Assessment based on Hellwig’s method    280
    Barbara Marciszewska: Inter-sectoral cooperation of enterprises and innovativeness of tourist product    290
    Marcin Molenda: Tourist infrastructure as the main determinant of tourist regions’ competitiveness    300
    Aleksander Panasiuk: Tourism information system as a condition of creation of local tourism economy competitiveness    312
    Eugenia Panfiluk: Determinants and barriers of competitive advantage of the environmentally valuable regions of the Białowieża Forest    328
    Anna Przybylska: Competitive differentiation of Lubuskie Voivodeship municipalities in terms of tourism    339
    Elżbieta Szymańska: Innovativeness in the creation of new products by travel agents    350
    Patrycjusz Zarębski: Attractiveness of Polish regions for the investment in tourism    361
  Part III. Cooperation in tourism on the level of town and region    374
    Włodzimierz Banasik, Hanna Borne-Januła: Product consortium in the development of local and regional tourist economy    374
    Jacek Borzyszkowski: Regional tourism organisations in Poland in comparison with selected countries    387
    Stefan Bosiacki, Joanna Śniadek: The role of local government in business tourism development in Poznań    399
    Katarzyna Czernek: Institutions as conditions of cooperation in tourist region – New Institutional Economics perspective    411
    Maciej Dębski: Cooperation in the process of creating destination brand – the example of Beskidzka 5    422
    Małgorzata Dziembała: Support of entrepreneurship in Silesian Voivodeship by promoting the development of clusters    436
    Eleonora Gonda-Soroczyńska: Innovative cluster “Health and Tourism” as an element in cooperation for the benefit of the development of SPA tourism in Świętokrzyskie Voivodeship    446
    Joanna Janicka: The possibility of using EU funds for tourism development in Poland (2007-2013) in the context of cooperation of local governments with NGO-s industry    459
    Izabela Kapera: Inter-municipal cooperation and the development of tourism in the context of the activities of The Union of the Upper Raba Communities and Cracow    471
    Antoni F. Komorowski, Iwona Pietkiewicz: The details of co-operation of cities and municipalities in the field of development of tourism in the project of ”Ring of Gulf of Gdańsk”    480
    Agata Niemczyk: Partnership of museums and tourism organizers on Cracow market square (on the basis of conducted research)    492
    Renata Przeorek-Smyka: ”The Izery Partnership” Local Action Group as an example of intersectional cooperation for the development of tourism in the region    503
    Andrzej Rapacz, Piotr Gryszel, Daria E. Jaremen: Cooperation opportunities for tourism economy entities in the perception of tourism enterprises owners based on the example of Karpacz    514
    Joanna Ryszkiewicz, Olga Adach: Role of local government and nongovernmental organizations for the development of regional tourism, case study: sailing    524
    Ewa Skowronek, Renata Krukowska, Andrzej Tucki: The influence of local communities on development of the Lublin region rural areas – “The Land of Camomile” case study    534
    Andrzej Tucki, Ewa Skowronek, Renata Krukowska, Andrzej Świeca: The role of local organisations in the development of tourism entrepreneurship and economy on the example of “The Land of Loess Gullies” Local Tourism Organisation    544
    Marzena Wanagos: The Kashubian economic forum as an example of promotional common actions of economic and territorial self-government    553
  Part IV. Selected problems of tourist trade and tourism    564
    Matylda Awedyk: The impact of the recession in the years 2007-2009 on the non-European sightseeing tourism of Polish    564
    Iwona Bąk: Use of intensity indicators of tourism to the delimitation of West Pomeranian Voivodeship    575
    Hanna Borne-Januła, Włodzimierz Banasik: Polish education state in view of the needs of tourism industry    587
    Katarzyna Czech: Post-industrial tourism development conditioning, within the framework of sustainable development on the example of Zabrze    597
    Anna Gardzińska, Marta Sidorkiewicz: Tasks of chosen entities of tourism policy of West Pomeranian Voivodeship in the range of business tourism development    608
    Ewa Glińska, Katarzyna Krot: Factors shaping tourist satisfaction in Podlaskie Voivodeship    623
    Jerzy Gospodarek: Significance of legal regulations in the scope of safety and rescue in the mountains for mountain tourism development    636
    Piotr Gryszel: Influence of tourism on living conditions of tourism destination inhabitants based on the example of Świeradów-Zdrój    651
    Elżbieta Grzelak-Kostulska, Beata Hołowiecka: The influence of branding activities on tourist function development of the selected towns belonging to the Polish Cittaslow network    666
    Maria Hełdak, Beata Raszka: Spatial policy of a commune in the scope of tourism development in the light of regional policy    675
    Bernadeta Hołderna-Mielcarek, Katarzyna Majchrzak: Marketing communication in city tourism on the example of Poznań    686
    Beata Hysa, Agnieszka Kowalska-Styczeń, Adam R. Szromek, Anna Nitkiewicz-Jankowska: The Industrial Monuments Route of the Silesian Voivodeship as an example of accessibility of post-industrial tourism for the disabled    699
    Marcin Idzik, Janusz Majewski: Tourism activity of Poles’ in summer in years 1995-2010    711
    Mikołaj Jalinik, Anna Bogucka: The development of tourist movement in the area of Knyszyn Forest in the light of the research    724
    Mirosław Januszewski, Małgorzata Januszewska: Limitation of tourist investments in health resorts    734
    Małgorzata Januszewska, Małgorzata Nawrocka: Public authorities influence on tourism market mechanism    744
    Daria E. Jaremen, Monika Micuła: Attributes of tourism activities undertaken by young inhabitants of tourism destinations – the case of Jelenia Góra secondary schools students    756
    Anna Jęczmyk, Jarosław Uglis: Tourist attraction of Wielkopolska Voivodeship and tourist activity of foreign tourists    767
    Zygmunt Kruczek: Assessment methods for tourist attractions and their use in forming of regional tourism products    778
    Wiesława Kuźniar: Selected aspects of creating the structure of marketing product within a region of high tourist values (on the example of the Bieszczady)    789
    Magdalena Maćkowiak, Jarosław Uglis: Tourism in the expenditure of local government units    800
    Mirosław Marczak: Analysis of selected tourists brand products in the Pomeranian Voivodeship    813
    Anna Mazurek-Kusiak: Market and promotion of innovative tourist products in Lublin Voivodeship    825
    Kazimierz Mrozowicz: Effectiveness of organizational behaviour in the light of personality test (members of tourist organizations)    834
    Elżbieta Nawrocka: Institutionalization of the process of tourism destination image creation    844
    Agnieszka Niezgoda: The attractiveness of the city as a tourist destinations in residents’ opinion – the example of Poznań    856
    Anna Nitkiewicz-Jankowska, Grzegorz Jankowski: Pro-environmental marketing tools used in tourism – theoretical and practical considerations    868
    Jacek Olszewski-Strzyżowski: Use of Fryderyk Chopin’s figure in promotional activities of Poland    882
    Joanna Poczta: Significance of touring-natural conditioning for agrifarms functioning    893
    Katarzyna Przybyła: Transformations of tourist function in the selected towns of Jelenia Gora region    902
    Sławomir Pytel, Sławomir Sitek: Similarities analysis of the tourist districts in the southern part of Silesian Voivodeship    914
    Andrzej Rapacz: The influence of local authority units on tourism development in Jeleniogórski district    924
    Marta Resiak-Urbanowicz: Structural funds of the European Union in the development of small tourist places (on the example of Jedlina-Zdrój)    936
    Renata Seweryn: The tourist fair as a carrier of the benefits for customer-tourist (on the example of opinions of visitors the Krakow Tourism Salon)    948
    Jan Sikora, Agnieszka Wartecka-Ważyńska: Place of agritourism in social and economic transitions in rural areas in the light of empirical research. Regional differentiation    966
    Magdalena Skała, Krzysztof Szpara, Łukasz Wątroba: Tourism in health resort communes in Podkarpackie Voivodeship    977
    Agnieszka Stacherzak, Maria Hełdak: Relations between conditions of tourism development and economic development of rural areas in Lower Silesia    987
    Leszek Stanek: Tourism expansion in spatial planning of Lower Silesian municipalities and voivodeship    997
    Wiesław Szopiński: Significance of promotion in developing a tourist function of an urban area based on the city of Przemyśl    1007
    Jarosław Uglis: Tourist traffic intensity in European Union member states – comparative analysis    1018
    Beata Warczewska, Barbara Mastalska-Cetera: Challenges for the sustainable development of tourism in “Barycz Valley” Landscape Park    1028
    Alina Zajadacz, Joanna Śniadek: The tourism area life cycle – a case study of Leszno region    1041
    Piotr Zawadzki: The core concept of town tourism product promotion    1052
    Julia Ziółkowska: Culture tourism as an element of development strategy on the example of chosen communes in Pomeranian Voivodeship    1061
    Piotr Zmyślony: Strategic tourism planning in metropolitan areas – example of Poznań    1071
    Michał Żemła: The inhabintats’ role in tourism destination product creation – points to discussion    1081
RozwińZwiń
Informacja o cookies
Strona ibuk.pl korzysta z plików cookies w celu dostarczenia Ci oferty jak najlepiej dopasowanej do Twoich oczekiwań i preferencji, jak również w celach marketingowych i analitycznych.
Nasi partnerzy również mogą używać ciasteczek do profilowania i dopasowywania do Ciebie pokazywanych treści na naszych stronach oraz w reklamach.
Poprzez kontynuowanie wizyty na naszej stronie wyrażasz zgodę na użycie tych ciasteczek. Więcej informacji, w tym o możliwości zmiany ustawień cookies, znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia