Modelowanie systemów informatycznych w języku UML 2.1

1 opinia

Format:

epub, mobi

KUP I POBIERZ

Format: epub, mobi

35,10  39,00 (-10%)

Najniższa cena z 30 dni: 27,30 zł 

W ABONAMENCIE

od 3,50

Masz już abonament? Zaloguj się

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 49,00 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Książka przedstawia sposób modelowania systemów informacyjnych z wykorzystaniem podejścia obiektowego i języka UML 2.1. Czytelnik znajdzie w niej współczesne spojrzenie na modelowanie i projektowanie systemów informatycznych w ujęciu obiektowym zilustrowane praktycznymi przykładami wykorzystania języka UML w różnorodnych obszarach. W książce zgromadzono wiedzę najlepszych praktyk oraz często popełnianych przez projektantów błędów. Pozwoliło to na zbudowanie unikatowego repozytorium obszernej wiedzy z zakresu modelowania za pomocą języka UML.


Najważniejszą zaletą książki jest skoncentrowanie się autorów na praktycznych aspektach wykorzystania języka UML. Autorzy prezentują w niej zastosowania tego języka w różnych obszarach, od projektowania systemów czasu rzeczywistego poprzez projektowanie baz danych aż po modelowanie systemów biznesowych.


Książka skierowana jest przede wszystkim do studentów kierunków informatycznych oraz kierunków ekonomicznych i zarządzania mających w programie modelowanie biznesowe i projektowanie systemów informacyjnych oraz do praktyków pracujących przy tworzeniu systemów informatycznych. Może być też przydatna jako pomoc przy prowadzeniu kursów i szkoleń z zakresu modelowania biznesowego i projektowania systemów w języku UML.


Rok wydania2009
Liczba stron308
KategoriaZastosowania informatyki
WydawcaWydawnictwo Naukowe PWN
ISBN-13978-83-01-21108-0
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  1. Wprowadzenie    13
  2. Modelowanie – cele i metody    15
    2.1. Przegląd rozdziału    15
      2.1.1. Czego dotyczy ten rozdział?    15
      2.1.2. Co powinieneś wiedzieć, aby zrozumieć?    15
      2.1.3. Jakie najważniejsze problemy rozwiążemy w tym rozdziale?    15
      2.1.4. Czego dowiesz się po jego przeczytaniu?    15
      2.1.5. Dlaczego warto przeczytać ten rozdział?    16
    2.2. Czym jest, a czym nie jest model systemu?    16
      2.2.1. Czym jest model systemu?    20
    2.3. Po co budować modele?    20
    2.4. Rodzaje modeli    21
    2.5. Odbiorcy i użytkownicy modeli    24
    2.6. Język opisu modeli    25
      2.6.1. Cechy dobrego modelu    25
      2.6.2. Jak popsuć model? Cechy złego modelu    26
    2.7. Podsumowanie    27
    2.8. Czego dotyczył rozdział?    28
      2.8.1. Czego nauczyłeś się w tym rozdziale?    28
      2.8.2. Jakich błędów warto unikać?    28
    2.9. Ćwiczenia sprawdzające    28
      2.9.1. Pytania testowe    28
      2.9.2. Pytania otwarte    28
    2.10. Słowniczek pojęć wprowadzonych w rozdziale    29
    2.11. Przegląd literatury    29
  3. Modelowanie biznesowe    31
    3.1. Przegląd rozdziału    31
      3.1.1. Czego dotyczy ten rozdział?    31
      3.1.2. Co powinieneś wiedzieć, aby zrozumieć?    31
      3.1.3. Jakie najważniejsze problemy rozwiążemy w tym rozdziale?    31
      3.1.4. Czego dowiesz się po jego przeczytaniu?    31
    3.2. Czym jest modelowanie biznesowe    31
    3.3. Notacja i semantyka modeli biznesowych wyrażonych w języku UML    33
    3.4. Model biznesowy firmy zarządzającej nieruchomościami    34
      3.4.1. Wstęp do zarządzania nieruchomościami – opis werbalny modelu biznesowego    34
        3.4.1.1. Regulacje prawne    34
        3.4.1.2. Podstawowe pojęcia    35
        3.4.1.3. Mapowanie procesów biznesowych na elementy modelu biznesowego    37
        3.4.1.4. Model analityczny    39
        3.4.1.5. Realizacja biznesowego przypadku użycia Odbierz media i usługę    40
        3.4.1.6. Realizacja biznesowego przypadku użycia Prowadź nadzór techniczny nad nieruchomością    42
        3.4.1.7. Realizacja biznesowego przypadku użycia Rozlicz finanse nieruchomości    45
        3.4.1.8. Realizacja Wykonaj bieżące naprawy i remonty    48
        3.4.1.9. Realizacja Wykonaj uchwałę właścicieli    49
    3.5. Patrząc w przyszłość: Jak z modelu biznesowego zrobić model przypadków użycia    51
    3.6. Czego dotyczył rozdział?    52
      3.6.1. Czego nauczyłeś się w tym rozdziale?    52
      3.6.2. Jakich błędów warto unikać?    52
    3.7. Ćwiczenia sprawdzające    53
      3.7.1. Pytania testowe    53
      3.7.2. Pytania otwarte    53
    3.8. Słowniczek pojęć wprowadzonych w rozdziale    53
    3.9. Przegląd literatury    54
  4. Modelowanie wymagań    55
    4.1. Przegląd rozdziału    55
      4.1.1. Czego dotyczy ten rozdział?    55
      4.1.2. Co powinieneś wiedzieć, aby zrozumieć?    55
      4.1.3. Jakie najważniejsze problemy rozwiążemy w tym rozdziale?    55
      4.1.4. Czego dowiesz się po jego przeczytaniu?    55
      4.1.5. Dlaczego warto przeczytać ten rozdział?    56
    4.2. Czym są wymagania dla systemu informatycznego?    56
    4.3. Rodzaje wymagań    57
      4.3.1. Wymagania funkcjonalne    57
        4.3.1.1. Język naturalny    58
        4.3.1.2. Język naturalny strukturalny    58
        4.3.1.3. Tablice i formularze    58
        4.3.1.4. Diagramy blokowe    59
        4.3.1.5. Diagramy kontekstowe    59
        4.3.1.6. Diagramy przypadków użycia    59
        4.3.1.7. Formalizm matematyczny    59
        4.3.1.8. Formularz wymagań funkcjonalnych    59
      4.3.2. Wymagania niefunkcjonalne    60
        4.3.2.1. Wymagania dotyczące produktu    60
        4.3.2.2. Wymagania dotyczące procesu    60
        4.3.2.3. Wymagania zewnętrzne    60
        4.3.2.4. Weryfikowanie wymagań niefunkcjonalnych    60
    4.4. Metody pozyskiwania i dokumentowania wymagań    61
      4.4.1. Wywiady i przeglądy    61
      4.4.2. Studia nad istniejącym oprogramowaniem    62
      4.4.3. Studia wymagań systemowych    62
      4.4.4. Studia osiągalności    62
      4.4.5. Prototypowanie    62
        4.4.5.1. Jakość dokumentu wymagań    63
        4.4.5.2. Opis wymagań z wykorzystaniem przypadków użycia    64
      4.4.6. Konwencje typograficzne i opis szablonu    66
    4.5. Dokument Specyfikacji Wymagań    67
      4.5.1. Struktura Dokumentu Specyfikacji Wymagań    68
      4.5.2. Wzorzec szablonu specyfikacji wymagań funkcjonalnych    70
    4.6. Najczęstsze błędy popełniane przy modelowaniu wymagań    72
    4.7. Ćwiczenia sprawdzające    72
      4.7.1. Pytania testowe    72
      4.7.2. Pytania otwarte    73
    4.8. Słowniczek pojęć wprowadzonych w rozdziale    73
    4.9. Przegląd literatury    73
  5. Modelowanie systemów czasu rzeczywistego w języku UML    75
    5.1. Wprowadzenie    75
      5.1.1. Czego dotyczy ten rozdział?    75
      5.1.2. Co powinieneś wiedzieć, aby zrozumieć?    76
      5.1.3. Jakie najważniejsze problemy rozwiążemy w tym rozdziale?    76
      5.1.4. Czego dowiesz się po jego przeczytaniu?    76
      5.1.5. Dlaczego warto przeczytać ten rozdział?    76
    5.2. UML w modelowaniu systemów czasu rzeczywistego    77
      5.2.1. Mechanizmy rozszerzeń języka UML    79
        5.2.1.1. Stereotypy    80
        5.2.1.2. Metki    81
        5.2.1.3. Ograniczenia    81
      5.2.2. Analiza rozszerzeń języka UML dla SCR    82
    5.3. Modelowanie statyki SCR    82
      5.3.1. Klasy czy kapsuły?    83
      5.3.2. Porty    84
      5.3.3. Łączniki    87
    5.4. Modelowanie dynamiki systemów uwarunkowanych czasowo    87
      5.4.1. Protokoły    87
      5.4.2. Maszyny stanowe    89
    5.5. Warsztat projektanta systemów czasu rzeczywistego    90
    5.6. Cechy dobrego modelu SCR    94
      5.6.1. Pokładowy system sterowania podwieszeniami    94
        5.6.1.1. Wymagania wobec pokładowego systemu sterowania podwieszeniami    95
        5.6.1.2. Modelowanie struktury PSSP    97
        5.6.1.3. Modelowanie dynamiki PSSP    100
      5.6.2. Projekt systemu sterowania automatem do serwowania gorących napojów    101
        5.6.2.1. Wymagania wobec SSA    102
        5.6.2.2. Struktura SSA    104
        5.6.2.3. Model dynamiki SSA    107
    5.7. Sięgając poza UML dla SCR    109
      5.7.1. Dlaczego warto sterować rozwojem systemów poprzez modele?    110
      5.7.2. MDA    111
      5.7.3. MDA a MDSD    113
      5.7.4. Co dalej z językiem UML    114
    5.8. Ćwiczenia sprawdzające    115
      5.8.1. Pytania testowe    115
      5.8.2. Pytania otwarte    116
    5.9. Słownik pojęć wprowadzonych w rozdziale    116
    5.10. Przegląd literatury    117
  6. Modelowanie baz danych    119
    6.1. UML w modelowaniu baz danych    119
    6.2. Modelowanie danych    119
             119
        6.2.0.1. Przypadki użycia    119
        6.2.0.2. Diagram klas    120
        6.2.0.3. Zastosowanie podejścia tabelarycznego do tworzenia architektury aplikacji    121
        6.2.1. Struktura DataSet    121
        6.2.2. Podejście tabelaryczne    122
        6.2.3. Domenowy model organizacji aplikacji    123
          6.2.3.1. Sposób działania    123
          6.2.3.2. Kiedy stosować model obiektowy?    125
        6.2.4. Architektura aplikacji wykorzystująca elementy typu DataSet    126
          6.2.4.1. Architektura aplikacji    127
          6.2.4.2. Implementacja    128
          6.2.4.3. Struktura    132
          6.2.4.4. Przykład z użyciem CodeSmith    144
    6.3. Podsumowanie    147
    6.4. Ćwiczenia sprawdzające    148
      6.4.1. Pytania testowe    148
      6.4.2. Pytania otwarte    148
    6.5. Słowniczek pojęć wprowadzonych w rozdziale    148
    6.6. Przegląd literatury    149
  7. Wspomaganie modelowania przez narzędzia CASE    151
    7.1. Czym są pakiety CASE?    151
    7.2. Przegląd dostępnych narzędzi CASE    151
      7.2.1. Case/4/0    152
      7.2.2. Oracle Designer    152
      7.2.3. IBM Rational Suite Enterprise    153
      7.2.4. IBM Rational Software Architect    153
      7.2.5. Enterprise Architect    154
      7.2.6. StarUML    154
    7.3. Narzędzia CASE w praktyce    155
      7.3.1. „Hurtownia” – narzędzia CASE w projektowaniu systemów biznesowych    155
        7.3.1.1. Model przypadków użycia    155
        7.3.1.2. Model analityczny    162
        7.3.1.3. Model projektu    166
      7.3.2. System „Bankomat” – narzędzia CASE w systemach wbudowanych    169
        7.3.2.1. Perspektywa przypadków użycia    169
        7.3.2.2. Perspektywa projektowa    172
        7.3.2.3. Perspektywa komponentów    178
        7.3.2.4. Perspektywa wdrożenia    179
      7.4. Kierunki rozwoju narzędzi CASE    179
  8. Przegląd diagramów języka UML    183
    8.1. Diagram przypadków użycia    183
      8.1.1. Diagram przypadków użycia – definicja i zastosowanie    183
      8.1.2. Diagram przypadków użycia – notacja i semantyka    183
        8.1.2.1. Przypadek użycia    184
        8.1.2.2. Aktor    186
        8.1.2.3. Strukturalne związki zawierania i rozszerzenia    188
        8.1.2.4. Generalizacja    189
      8.1.3. Diagram przypadków użycia – przykładowe zastosowanie    190
      8.1.4. Od wymagań werbalnych po wymagania wizualne    191
      8.1.5. Pięć najczęściej popełnianych błędów    196
      8.1.6. Wymagania funkcjonalne to nie wszystko    200
      8.1.7. Patrząc w przyszłość    201
    8.2. Diagram pakietów    202
      8.2.1. Diagram pakietów – definicja i zastosowanie    202
      8.2.2. Diagram pakietów – notacja i semantyka    203
        8.2.2.1. Pakiet    203
        8.2.2.2. Zagnieżdżenie    204
        8.2.2.3. Generalizacja    204
        8.2.2.4. Zależność    205
        8.2.2.5. Zależność ze stereotypem Import    206
      8.2.3. Diagram pakietów – przykładowe zastosowanie    206
      8.2.4. Patrząc w przyszłość    207
    8.3. Diagram klas    207
      8.3.1. Diagram klas – definicja i zastosowanie    207
      8.3.2. Diagram klas – notacja i semantyka    208
        8.3.2.1. Klasa    208
        8.3.2.2. Interfejs    209
        8.3.2.3. Związek asocjacji (powiązania)    210
        8.3.2.4. Związek agregacji    210
        8.3.2.5. Silna agregacja (kompozycja)    211
        8.3.2.6. Związek zależności    212
        8.3.2.7. Związek generalizacji    213
        8.3.2.8. Liczebność    213
      8.3.3. Diagram klas – przykładowe zastosowanie    214
      8.3.4. Patrząc w przyszłość    215
    8.4. Diagram obiektów    215
      8.4.1. Diagram obiektów – definicja i zastosowanie    215
      8.4.2. Diagram obiektów – notacja i semantyka    216
        8.4.2.1. Obiekt    216
        8.4.2.2. Związek asocjacji (powiązania)    219
        8.4.2.3. Związek agregacji    220
      8.4.3. Diagram obiektów – przykładowe zastosowanie    220
      8.4.4. Patrząc w przyszłość    220
    8.5. Diagram czynności    222
      8.5.1. Diagram czynności – definicja i zastosowanie    222
      8.5.2. Diagram czynności – notacja i semantyka    222
        8.5.2.1. Aktywność    222
        8.5.2.2. Czynność    223
        8.5.2.3. Przepływ sterujący    223
        8.5.2.4. Przepływ obiektu    223
        8.5.2.6. Warunek wstępny i warunek końcowy    223
        8.5.2.7. Obiekt    224
        8.5.2.8. Magazyn danych    225
        8.5.2.9. Węzeł końcowy    225
        8.5.2.10. Węzeł początkowy    225
        8.5.2.11. Zakończenie przepływu    226
        8.5.2.12. Węzeł decyzyjny    226
        8.5.2.13. Węzeł połączenia    228
        8.5.2.14. Węzeł rozwidlenia    228
        8.5.2.15. Węzeł scalenia    229
        8.5.2.16. Partycja aktywności    230
      8.5.3. Diagram czynności – przykładowe zastosowanie    230
      8.5.4. Patrząc w przyszłość    231
    8.6. Diagram maszyny stanowej    232
      8.6.1. Diagram maszyny stanowej – definicja i zastosowanie    232
      8.6.2. Diagram maszyny stanowej – notacja i semantyka    232
        8.6.2.1. Stan    232
        8.6.2.2. Przejście    232
        8.6.2.3. Stan początkowy    233
        8.6.2.4. Stan końcowy    234
        8.6.2.5. Maszyna stanowa    234
        8.6.2.6. Punkt wejścia    235
        8.6.2.7. Punkt wyjścia    235
        8.6.2.8. Stan wznowienia    235
        8.6.2.9. Węzeł wyboru    236
        8.6.2.10. Węzeł rozwidlenia    237
      8.6.3. Diagram maszyny stanowej – przykładowe zastosowanie    237
      8.6.4. Patrząc w przyszłość    238
    8.7. Diagramy sekwencji    239
      8.7.1. Diagram sekwencji – definicja i zastosowanie    239
      8.7.2. Diagram sekwencji – notacja i semantyka    239
        8.7.2.1. Linia życia    240
        8.7.2.2. Komunikat    240
        8.7.2.3. Fragment    242
        8.7.2.4. Wystąpienie interakcji    244
        8.7.2.5. Punkt końcowy i startowy    245
        8.7.2.6. Brama    247
      8.7.3. Diagram sekwencji – przykładowe zastosowanie    247
      8.7.4. Najczęściej popełniane błędy    249
      8.7.5. Scenariusze na różnym poziomie abstrakcji    255
      8.7.6. Patrząc w przyszłość    256
    8.8. Diagramy komunikacji    256
      8.8.1. Diagram komunikacji – definicja i zastosowanie    256
      8.8.2. Diagram komunikacji – notacja i semantyka    257
        8.8.2.1. Obiekt    257
        8.8.2.2. Komunikat    257
      8.8.3. Diagram komunikacji – przykładowe zastosowanie    258
      8.8.4. Patrząc w przyszłość    258
    8.9. Diagramy przebiegów czasowych    259
      8.9.1. Diagramy przebiegów czasowych – definicja i zastosowanie    259
      8.9.2. Diagramy przebiegów czasowych – notacja i semantyka    259
        8.9.2.1. Linia stanów    259
        8.9.2.2. Linia wartości    260
        8.9.2.3. Etykieta wiadomości    261
        8.9.2.4. Wiadomość końcowa    261
        8.9.2.5. Brama diagramu    262
        8.9.2.6. Wiadomość    262
      8.9.3. Diagram przebiegów czasowych – przykładowe zastosowanie    263
      8.9.4. Patrząc w przyszłość    264
    8.10. Diagramy widoku interakcji    264
      8.10.1. Diagram widoku interakcji – definicja i zastosowanie    264
      8.10.2. Diagram widoku interakcji – notacja i semantyka    265
        8.10.2.1. Interakcja    265
        8.10.2.2. Egzemplarz interakcji    265
        8.10.2.3. Węzeł końcowy    266
        8.10.2.4. Węzeł początkowy    266
        8.10.2.5. Zakończenie przepływu    266
        8.10.2.6. Węzeł decyzyjny    266
        8.10.2.7. Węzeł połączenia    268
        8.10.2.8. Węzeł rozwidlenia    268
        8.10.2.9. Węzeł scalenia    269
        8.10.2.10. Przepływ sterujący    270
      8.10.3. Diagram widoku interakcji – przykładowe zastosowanie    271
      8.10.4. Patrząc w przyszłość    272
    8.11. Diagram komponentów    272
      8.11.1. Diagram komponentów – definicja i zastosowanie    272
      8.11.2. Diagram komponentów – notacja i semantyka    273
        8.11.2.1. Komponent    273
        8.11.2.2. Interfejs    273
        8.11.2.3. Połączenie zespolone    274
        8.11.2.4. Port    275
        8.11.2.5. Artefakt    275
      8.11.3. Diagram komponentów – przykładowe zastosowanie    276
      8.11.4. Patrząc w przyszłość    277
    8.12. Diagram struktury    277
      8.12.1. Diagram struktury – definicja i zastosowanie    277
      8.12.2. Diagram struktury – notacja i semantyka    278
        8.12.2.1. Część    278
        8.12.2.2. Port    279
        8.12.2.3. Element współpracy    279
        8.12.2.4. Użycie elementu współpracy    279
        8.12.2.5. Połączenie    280
        8.12.2.6. Zależność reprezentacji    280
        8.12.2.7. Zależność wystąpienia    280
        8.12.2.8. Związek roli    281
      8.12.3. Diagram struktury – przykładowe zastosowanie    281
      8.12.4. Patrząc w przyszłość    284
    8.13. Diagram wdrożenia    283
      8.13.1. Diagram wdrożenia – definicja i zastosowanie    283
      8.13.2. Diagram wdrożenia – notacja i semantyka    284
        8.13.2.1. Węzeł    284
        8.13.2.2. Komponent    284
        8.13.2.3. Artefakt    285
        8.13.2.4. Specyfikacja wdrożenia    285
        8.13.2.5. Środowisko wykonania    286
        8.13.2.6. Urządzenie    286
        8.13.2.7. Asocjacja (powiązanie)    287
        8.13.2.8. Manifest    287
        8.13.2.9. Zależność    287
      8.13.3. Diagram wdrożenia – przykładowe zastosowanie    287
    8.14. Przegląd literatury    288
  Wykaz tabel    291
  Wykaz rysunków    293
  Skorowidz    303
RozwińZwiń