Modelowanie i wymiarowanie ruchomych sieci bezprzewodowych

Modelowanie i wymiarowanie ruchomych sieci bezprzewodowych

1 opinia

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

21,53

cena zawiera podatek VAT

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 24,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Książka jest pierwszym w Polsce tak obszernym opracowaniem, dotyczącym inżynierii ruchu i wymiarowania sieci bezprzewodowych. W książce omówiono zarówno zagadnienia podstawowe, tj. wprowadzenie do teorii ruchu oraz jednokanałowe systemy z przelewem ruchu, jak i zagadnienia bardziej zaawansowane, tj. modele systemów z ruchem zintegrowanym oraz modele kolejkowe. Książka zawiera również algorytmy umożliwiające praktyczne wymiarowanie oraz optymalizację wybranych interfejsów w sieciach telefonii komórkowej 2/3 G. Odbiorcy książki: badacze, naukowcy, inżynierowie oraz studenci zainteresowani projektowaniem i modelowaniem sieci UMTS, jak również szerokie grono odbiorców zainteresowanych sieciami komórkowymi 2 i 3 generacji


Rok wydania2009
Liczba stron202
KategoriaTelekomunikacja
WydawcaWydawnictwa Komunikacji i Łączności
ISBN-13978-83-206-1873-0
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

PayPo - Promocja!

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Od autorów X
  1. Wprowadzenie    1
  2. Podstawowe definicje i terminologia    3
    2.1. Wprowadzenie    3
    2.2. Strumień zgłoszeń    3
      2.2.1. Strumień Poissona i jego właściwości    3
      2.2.2. Parametry opisu strumienia Poissona    4
    2.3. Strumień obsługi    7
      2.3.1. Definicja    7
      2.3.2. Parametry opisu strumienia obsługi    7
    2.4. Procesy Markowa    9
      2.4.1. Procesy stochastyczne    9
      2.4.2. Proces Markowa jako proces obsługi zgłoszeń w wiązce pełnodostępowej    10
    2.5. Pojęcie ruchu    15
      2.5.1. Wiadomości wstępne    15
      2.5.2. Ruch i natężenie ruchu    15
      2.5.3. Definicje średniego natężenia ruchu załatwianego    16
      2.5.4. Definicja średniego natężenia ruchu oferowanego    18
    2.6. Jakość obsługi w systemach telekomunikacyjnych    18
      2.6.1. Podstawowe parametry GoS w systemach ze stratami    19
      2.6.2. Obciążenie i obciążalność systemów    20
  3. Podstawowe elementy inżynierii ruchu w sieciach ruchomych    21
    3.1. Wprowadzenie    21
    3.2. Model Erlanga    21
      3.2.1. Założenia modelu    21
      3.2.2. Diagram procesu obsługi    21
      3.2.3. Równania stanu    22
      3.2.4. Prawdopodobieństwo zajętości dowolnych i kanałów w wiązce - rozkład Erlanga    22
      3.2.5. Prawdopodobieństwo blokady - wzór Erlanga    23
      3.2.6. Prawdopodobieństwo strat    23
      3.2.7. Prawdopodobieństwo zajętości x ściśle określonych kanałów w wiązce - wzór Palma-Jacobaeusa    23
      3.2.8. Tablice Erlanga    24
      3.2.9. Prawo wiązki    24
      3.2.10. Rekurencyjne właściwości wzoru Erlanga    25
      3.2.11. Ruch załatwiany przez wiązkę pełnodostępną    25
      3.2.12. Ruch załatwiany przez jeden kanał wiązki pełnodostępnej    26
    3.3. Model Engseta    26
      3.3.1. Założenia modelu    26
      3.3.2. Diagram procesu obsługi    27
      3.3.3. Równania stanu    27
      3.3.4. Prawdopodobieństwo zajętości dowolnych i kanałów w wiązce - rozkład Engseta    27
      3.3.5. Prawdopodobieństwo blokady    28
      3.3.6. Prawdopodobieństwo strat    28
      3.3.7. Alternatywny zapis wzoru Engseta    29
      3.3.8. Związek rozkładów Erlanga i Engseta    29
      3.3.9. Prawdopodobieństwo zajętości x ściśle określonych kanałów wiązki    30
      3.3.10. Natężenie ruchu załatwianego    30
      3.3.11. Rekurencyjne właściwości wzoru Engseta    30
      3.3.12. Komentarz dotyczący uśrednionych wartości ruchu    31
  4. Modelowanie systemów z przelewem ruchu    33
    4.1. Wprowadzenie    33
    4.2. Podstawowe informacje o systemach przelewowych    33
      4.2.1. Uproszczona klasyfikacja wiązek w sieciach telekomunikacyjnych    33
      4.2.2. Drogi alternatywne    33
      4.2.3. Ruch przelewowy    34
    4.3. Modele wiązek alternatywnych    35
      4.3.1. Model analityczny systemu z przelewem ruchu    36
      4.3.2. Równania stanu    36
      4.3.3. Określenie parametrów ruchu przelewowego - wzory Riordana    37
    4.4. Wiązki ekwiwalentne    40
      4.4.1. Metoda ekwiwalentnych zamian (metoda ERT)    40
      4.4.2. Uwagi dotyczące metody ERT    41
      4.4.3. Rozdział uchu    42
      4.4.4. Metoda Fredericksa-Haywarda    43
  5. Modele wiązek łączy z ruchem zintegrowanym    44
    5.1. Wprowadzenie    44
    5.2. Wielowymiarowy rozkład Erlanga    44
      5.2.1. Założenia wielowymiarowego modelu Erlanga    45
      5.2.2. Diagram procesu na poziomie mikrostanów    45
      5.2.3. Odwracalność wielowymiarowego procesu Erlanga    45
      5.2.4. Wielowymiarowy rozkład Erlanga na poziomie mikrostanów - iloczynowa forma zapisu wielowymiarowego rozkładu Erlanga    47
      5.2.5. Prawdopodobieństwo makrostanu    48
      5.2.6. Interpretacja rozkładu na poziomie makrostanów    48
      5.2.7. Prawdopodobieństwo blokady i strat w wielowymiarowym rozkładzie Erlanga    48
      5.2.8. Rekurencyjny zapis wielowymiarowego rozkładu Erlanga    49
      5.2.9. Strumienie obsługi na poziomie makrostanów    49
    5.3. Wiązka doskonała z ruchem zintegrowanym    50
      5.3.1. Założenia modelu    50
      5.3.2. Diagram procesu na poziomie mikrostanów    50
      5.3.3. Odwracalność procesu na poziomie mikrostanów    51
      5.3.4. Prawdopodobieństwo makrostanu    51
      5.3.5. Rekurencyjny zapis rozkładu zajętości wiązki doskonałej z ruchem zintegrowanym - równania Kaufmana-Robertsa (rozkład RKR)    52
      5.3.6. Prawdopodobieństwo blokady i prawdopodobieństwo strat    53
      5.3.7. Rekurencyjne właściwości rozkładu RKR    53
      5.3.8. Równania Delbroucka    54
      5.3.9. Strumienie obsługi w wiązce pełnodostępnej z ruchem zintegrowanym    55
      5.3.10. Algorytm splotowy    56
    5.4. Systemy zależne od stanu    58
      5.4.1. Założenia ogólne systemu zależnego od stanu    58
      5.4.2. Diagram procesu zależnego od stanów na poziomie mikrostanów    58
      5.4.3. Odwracalność wielowymiarowego procesu zależnego od stanu    59
      5.4.4. Aproksymacja procesu zależnego od stanu procesem odwracalnym    60
      5.4.5. Uogólniony wzór Kaufmana-Robertsa (rozkład URKR)    61
      5.4.6. Prawdopodobieństwo blokady    62
      5.4.7. Interpretacja rozkładu URKR    62
    5.5. Wiązka z ograniczoną dostępnością    62
      5.5.1. Założenia modelu    63
      5.5.2. Rozmieszczenia wolnych podstawowych jednostek pasma    63
      5.5.3. Warunkowe prawdopodobieństwa przejęcia    64
      5.5.4. Rozkład zajętości w wiązce (rozkład RWOD)    65
    5.6. Uogólniony model wiązki z ograniczoną dostępnością    65
      5.6.1. Założenia modelu    65
      5.6.2. Rozkład zajętości    66
      5.6.3. Warunkowe prawdopodobieństwo przejęcia    67
      5.6.4. Prawdopodobieństwo blokady i prawdopodobieństwo strat    67
    5.7. Wiązka doskonała z rezerwacją    67
      5.7.1. Rezerwacja statyczna    68
      5.7.2. Rezerwacja dynamiczna    69
      5.7.3. Zasada wyrównywania strat    69
      5.7.4. Rozkład zajętości w wiązce (rozkład RD/R)    70
      5.7.5. Komentarz dotyczący rozkładu RWD/R    70
      5.7.6. Zmodyfikowany model wiązki (rozkład ZRWD/R)    71
    5.8. Systemy ze skończoną i nieskończoną liczbą źródeł ruchu    74
      5.8.1. Założenia wielousługowego modelu Erlanga-Engseta    74
      5.8.2. Komentarz dotyczący modelowania systemów z ruchem zintegrowanym typu PCT1 i PCT2    75
      5.8.3. Koncepcja modelu wielousługowego rozkładu Erlanga-Engseta    76
      5.8.4. Algorytm obliczeń    76
    5.9. Pełnodostępne systemy progowe    78
      5.9.1. Modele jednoprogowe STM    78
      5.9.2. Modele wieloprogowe MTM    81
  6. Modelowanie systemów z ruchem zintegrowanym i przelewem ruchu    86
    6.1. Wprowadzenie    86
    6.2. Model jednousługowy Kaufmana-Robertsa dla wiązki doskonałej z ruchem przelewowym    86
      6.2.1. Założenia modelu    87
      6.2.2. Parametry ruchu spływającego    87
      6.2.3. Rozkład zajętości i prawdopodobieństwo blokady w wiązce alternatywnej    88
    6.3. Wyznaczanie zbiorczego współczynnika Z    89
    6.4. Wymiarowanie wiązek alternatywnych z ruchem zintegrowanym    89
    6.5. Model wielousługowy Kaufmana-Robertsa dla wiązki doskonałej z ruchem przelewowym    91
  7. Modele węzłów transmisji pakietowej    94
    7.1. Wprowadzenie    94
    7.2. Podstawowe informacje o systemach kolejkowych    94
      7.2.1. Parametry systemu kolejkowego    94
      7.2.2. Klasyfikacja systemów kolejkowych    94
      7.2.3. Notacja Kendalla    95
    7.3. Zasada Little’a    96
    7.4. Model systemu M/M/1 z jednym stanowiskiem obsługi i nieograniczoną kolejką    98
      7.4.1. Założenia modelu    98
      7.4.2. Diagram procesu obsługi    99
      7.4.3. Równania stanu    99
      7.4.4. Charakterystyki systemu    100
    7.5. Model systemu M/M/1/N z jednym stanowiskiem obsługi i ograniczoną kolejką    103
      7.5.1. Założenia modelu    103
      7.5.2. Diagram procesu obsługi    103
      7.5.3. Równania stanu    104
      7.5.4. Charakterystyki systemu    104
    7.6. Model systemu M/M/m z m stanowiskami obsługi i nieograniczoną kolejką    105
      7.6.1. Założenia modelu    105
      7.6.2. Diagram procesu obsługi    105
      7.6.3. Równania stanu    106
      7.6.4. Charakterystyki systemu    107
    7.7. Model systemu M/M/m/n z ograniczoną kolejką i ograniczoną liczbą stawisk obsługi    107
      7.7.1. Założenia modelu    107
      7.7.2. Charakterystyki systemu M/M/m/n    108
    7.8. Model systemu M/G/1 z jednym stanowiskiem obsługi i nieograniczoną kolejką    108
      7.8.1. Wzór Pollaczka-Chinczyna    110
      7.8.2. Charakterystyki systemu    113
    7.9. System M/D/1    114
    7.10. Systemy kolejkowe z jednym stanowiskiem i priorytetami    115
    7.11.Model M/G/R PS    118
      7.11.1. Założenia modelu    118
      7.11.2. Charakterystyki systemu    119
    7.12. Komentarz dotyczący ruchu samopodobnego    120
  8. Modelowanie i wymiarowanie interfejsu radiowego systemów komórkowych    123
    8.1. Modelowanie alokacji zasobów w interfejsie radiowym systemów komórkowych    123
      8.1.1. Twarda i miękka pojemność systemu komórkowego    123
      8.1.2. Alokacja zasobów w systemach komórkowych z twardą pojemnością    123
      8.1.3. Alokacja zasobów w systemach komórkowych z miękką pojemnością    124
    8.2. Modelowanie interfejsu radiowego systemów komórkowych z ruchem jednousługowym    129
      8.2.1. Model Erlanga dla pojedynczej komórki    129
      8.2.2. Model Engseta dla pojedynczej komórki    131
      8.2.3. Model przelewu międzykomórkowego    133
      8.2.4. Model przelewu wewnątrzkomórkowego    135
      8.2.5. Uproszczony model sieci komórkowej    137
    8.3. Modelowanie interfejsu radiowego systemu komórkowego UMTS z ruchem zintegrowanym    139
      8.3.1. Model komórki z ruchem zintegrowanym typu PCT1    139
      8.3.2. Model komórki z ruchem zintegrowanym typu PCT2    141
      8.3.3. Model komórki z ruchem zintegrowanym typu PCT1 i PCT2    143
      8.3.4. Model zespołu komórek z ruchem zintegrowanym typu PCT1 i PCT2    147
      8.3.5. Model progowy komórki z ruchem zintegrowanym typu PCT1 i PCT2    155
      8.3.6. Model przelewu międzykomórkowego w systemie z ruchem zintegrowanym typu PCT1 i PCT2    163
      8.3.7. Modelowanie systemów z przenoszeniem połączeń    168
      8.3.8. Wymiarowanie systemu UMTS HSDPA/HSUPA    173
    8.4. Zestawienie metod modelowania i wymiarowania interfejsu radiowego    177
  9. Modelowanie i wymiarowanie interfejsu Iub    181
    9.1. Wprowadzenie    181
    9.2. Pasmo ekwiwalentne    181
      9.2.1. Koncepcja pasma ekwiwalentnego    182
      9.2.2. Metody wyznaczania pasma ekwiwalentnego    182
      9.2.3. Komentarz    186
    9.3. Algorytm wymiarowania interfejsu Iub    187
  Spis rysunków    189
  Spis tabel    191
  Bibliografia    192
  Skorowidz    199
RozwińZwiń
Informacja o cookies
Strona ibuk.pl korzysta z plików cookies w celu dostarczenia Ci oferty jak najlepiej dopasowanej do Twoich oczekiwań i preferencji, jak również w celach marketingowych i analitycznych.
Nasi partnerzy również mogą używać ciasteczek do profilowania i dopasowywania do Ciebie pokazywanych treści na naszych stronach oraz w reklamach.
Poprzez kontynuowanie wizyty na naszej stronie wyrażasz zgodę na użycie tych ciasteczek. Więcej informacji, w tym o możliwości zmiany ustawień cookies, znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia