Funkcjonalność informatycznych systemów zarządzania, t. 2

Funkcjonalność informatycznych systemów zarządzania, t. 2

Systemy Business Intelligence

3 oceny

Format:

ibuk

RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

Cena początkowa:

Najniższa cena z 30 dni: 6,92 zł  


6,92

w tym VAT

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 24,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Publikacja w sposób wyczerpujący podejmuje tematykę funkcjonalności systemów informatycznych wspomagających zarządzanie (SIZ). W książce zostały szczegółowo opisane funkcje informatycznych systemów rachunkowości finansowej przeznaczonych dla małych i średnich firm, funkcje kompleksowych zintegrowanych systemów transakcyjnych stosowanych przez duże przedsiębiorstwa oraz funkcje i zastosowania uzupełniających je systemów informacyjno-analitycznych klasy Business Intelligence.

Tom 2 książki poświęcono funkcjonalności i zastosowaniom analitycznych systemów klasy Business Intelligence (BI), wykorzystujących technologię hurtowni danych, koncepcję wielowymiarowego przetwarzania analitycznego (OLAP) oraz metody i narzędzia eksploracji danych (Data Mining). Przedstawiono zastosowania systemów BI w zarządzaniu relacjami z klientami, controllingu i rachunkowości zarządczej oraz wskazano na tendencje rozwoju tych systemów.

Publikacja skierowana jest do:

- studentów kierunków zarządzania, którzy poszukują wiedzy na temat zastosowań informatyki w biznesie;
- studentów kierunków informatyki zainteresowanych poznaniem funkcjonalności systemów informatycznych i możliwościami ich wykorzystania w zarządzaniu;
- wykładowców akademickich prowadzących przedmioty obejmujące zagadnienia informatycznych systemów rachunkowości, systemów informatycznych zarządzania klasy MRP II, ERP, CRM, WMS, SCM i rynków elektronicznych oraz hurtowni danych i systemów Business Intelligence;
- kadry zarządzającej przedsiębiorstw poszukującej wiedzy na temat możliwości usprawnienia wspomagania informatycznego bieżącej działalności oraz zastosowania systemów analitycznych klasy Business Intelligence.

Wybrane fragmenty recenzji:

Recenzowana książka jest bardzo ciekawym i nowocześnie napisanym oraz skonstruowanym podręcznikiem z zakresu informatyki ekonomicznej.

Autor daje wyraz swojej intuicji zawodowej pisząc książkę, która jest na rynku aktualna i potrzebna. Powinna być dedykowana nie tylko dla słuchaczy studiów ekonomicznych czy zarządzania, ale też kierunków czysto informatycznych.


Rok wydania2008
Liczba stron252
KategoriaZastosowania informatyki
WydawcaWydawnictwo Naukowe PWN
ISBN-13978-83-01-15600-8
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp    5
  1. Pojęcie i architektura systemu Business Intelligence    7
    1.1. Przesłanki powstania systemów opartych na hurtowni danych    7
    1.2. Pojęcie systemu Business Intelligence i Business Analytics    9
    1.3. Ogólna architektura systemu Business Intelligence    16
  2. Hurtownie danych    21
    2.1. Pojęcie i ogólna charakterystyka hurtowni danych    21
    2.2. Porównanie hurtowni danych i bazy operacyjnej    25
    2.3. Typy hurtowni danych    28
    2.4. Architektury i infrastruktury techniczne hurtowni danych    30
    2.5. Sposoby analizy danych zawartych w hurtowni    38
  3. Interaktywne przetwarzanie analityczne (OLAP)    40
    3.1. Geneza powstania baz wielowymiarowych i systemów OLAP    40
    3.2. Projektowanie i analiza struktur wielowymiarowych OLAP    42
    3.3. Założenia dla systemów OLAP    46
    3.4. Architektury i klasy narzędzi OLAP    50
    3.5. Porównanie architektur MOLAP i ROLAP    56
    3.6. Przegląd wybranych narzędzi klasy OLAP    62
  4. Eksploracja danych (data mining)    65
    4.1. Pojęcie data mining    65
    4.2. Metody data mining    67
    4.3. Porównanie technik OLAP i data mining    78
    4.4. Przegląd narzędzi data mining    80
    4.5. Stosowanie data mining w praktyce    89
  5. Tworzenie hurtowni danych    94
    5.1. Ogólne zasady tworzenia hurtowni danych    94
    5.2. Cykl życia hurtowni danych    99
    5.3. Proces i narzędzia konstrukcji i implementacji hurtowni danych    109
    5.4. Projektowanie bazy danych dla hurtowni danych    114
    5.5. Charakterystyka procesu i narzędzi ETL    126
    5.6. Rola repozytorium metadanych w tworzeniu i eksploatacji hurtowni    132
    5.7. Problemy i przyczyny niepowodzenia implementacji hurtowni danych    136
  6. Kierunki rozwoju systemów Business Intelligence    140
    6.1. Systemy Business Intelligence czasu rzeczywistego    140
    6.2. Systemy oparte na Zrównoważonej Karcie Wyników    145
    6.3. Korporacyjne portale Business Intelligence    151
    6.4. Rozszerzona hurtownia danych    156
    6.5. Tendencje rozwoju systemów Business Intelligence – podsumowanie    159
    6.6. Przegląd wybranych rozwiązań technologicznych do budowy systemów e-Business Intelligence    163
  7. Zastosowania systemów Business Intelligence    176
    7.1. Główne obszary zastosowań systemów Business Intelligence    176
    7.2. Business Intelligence w zarządzaniu relacjami z klientem    181
    7.3. OLAP jako narzędzie wspomagające controlling i rachunkowość zarządczą    194
    7.4. Przykłady pierwszych wdrożeń systemów analitycznych opartych na hurtowni danych w Polsce    214
    7.5. Przykłady wdrożeń systemów Business Intelligence u operatorów telekomunikacyjnych    221
    7.6. Przykłady wdrożeń systemów Business Intelligence w sektorze energetycznym    226
  Zakończenie    231
  Literatura    234
  Wykaz rysunków    242
  Wykaz tabel    244
  Indeks    246
RozwińZwiń