Społeczeństwo informacyjne

Społeczeństwo informacyjne

5 ocen

Format:

ibuk

RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

Cena początkowa:

Najniższa cena z 30 dni: 17,00 zł  


17,00

w tym VAT

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 24,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Społeczeństwem informacyjnym zajmują się przedstawiciele wielu dziedzin nauki i praktyki: filozofowie, socjologowie, ekonomiści, lekarze, inżynierowie i politycy. Szczególną rolę w powstającej formacji społeczno-ekonomicznej odgrywają informatycy rozumiejący znaczenie i potrzebę szerokiego wykorzystania komputerów we wszystkich dziedzinach życia. Zastosowanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych wymaga zaś zadbania o bezpieczeństwo systemów komputerowych oraz przetwarzanych w nich danych.


Wychodząc naprzeciw zainteresowaniu tą tematyką, autorzy poruszają w książce zagadnienia dotyczące rozwoju nowych technologii komputerowych i teleinformatycznych oraz opisują ich zastosowania w elektronicznej administracji, gospodarce i edukacji.


Publikacja jest adresowana do studentów zarządzania i ekonomii oraz do osób chcących dowiedzieć się więcej na tematy związane z nową formacją społeczno-ekonomiczną. Może być zarówno podręcznikiem, jak i poradnikiem dla kadry menedżerskiej zainteresowanej nowymi technologiami informacyjnymi i ich bezpieczeństwem.


Autorami książki są pracownicy Katedry Informatyki Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego zajmujący się od wielu lat zagadnieniami społeczeństwa informacyjnego, organizacji wirtualnych, gospodarki elektronicznej, technik komputerowych oraz bezpieczeństwa w sieci.


Rok wydania2008
Liczba stron600
KategoriaZastosowania informatyki
WydawcaWydawnictwo Naukowe PWN
ISBN-13978-83-01-15407-3
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Przedmowa    11
  1. Nowa epoka – społeczeństwo informacyjne    13
    1.1. Historia    13
    1.2. Definicje społeczeństwa informacyjnego    17
    1.3. Wpływ technologii na zmiany formacji społeczno-ekonomicznych    19
      1.3.1. Przemiany społeczne    21
      1.3.2. Przemiany gospodarcze    24
      1.3.3. Parki technologiczne    25
    1.4. Kluczowe czynniki rozwoju społecznego i gospodarczego społeczeństwie informacyjnym    29
      1.4.1. Ludzie    29
      1.4.2. Prawo    30
      1.4.3. Technika    31
      1.4.4. Warunki funkcjonowania przedsiębiorstw    31
      1.4.5. Zasoby informacyjne    32
    1.5. Umowa strategiczna    33
      1.5.1. Dokumenty amerykańskie    33
      1.5.2. Dokumenty europejskie    34
      1.5.3.Polskie dokumenty dotyczące społeczeństwa informacyjnego    42
    1.6. Szanse zagrożenia nowej epoki    43
    Bibliografia    45
  2. Informatyczne przesłanki do powstania społeczeństwa informacyjnego    47
    2.1. Rozwój technologii    47
    2.2. Rozwój komputerów    49
      2.2.1. Urządzenia liczące    49
      2.2.2. Generacje komputerów    52
    Bibliografia    71
  3. Technologie dostępu do informacji    75
    3.1. Oprogramowanie komputerowe    75
      3.1.1. Rodzaje oprogramowania    76
      3.1.2. Jakość oprogramowania    76
      3.1.3. Rodzaje licencji    81
      3.1.4. Najpopularniejsze własnościowe i wolne oprogramowanie    86
      3.1.5. Wolne oprogramowanie na świecie    92
    3.2. Sieć komputerowa, wstęp do Internetu    94
      3.2.1. Sieć komputerowa    96
      3.2.2. Topologie lokalnych sieci komputerowych    96
      3.2.3. Media transmisyjne    100
      3.2.4. Standardy lokalnych sieci komputerowych    104
      3.2.5. Sieci rozległe    127
    3.3. Internet przyczyną transformacji społecznej    136
      3.3.1. Internet, informacja i społeczeństwo informacyjne – przeszłość i teraźniejszość    136
      3.3.2. WWW – platforma dla usług internetowych    152
      3.3.3. Kto zarządza Internetem?    160
      3.3.4. Sposoby łączenia z Internetem    162
    3.4. Komunikacja mobilna    182
    3.5. Cyfryzacja treści    183
      3.5.1. Fotograficzne aparaty cyfrowe    183
      3.5.2. Muzyka    187
      3.5.3. E-booki i e-papier    190
    3.6. Telewizja cyfrowa    192
    3.7. Karty elektroniczne    196
    3.8. RFID    197
    3.9. Zastosowania nowych technologii    200
      3.9.1. Inteligentne domy    200
      3.9.2. Telemedycyna    203
      3.9.3. Ochrona zdrowia on-line    206
      3.9.4. Inteligentne systemy wspomagania transportu    208
    Bibliografia    212
  4. Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego    217
    4.1. Dostępność nowych technologii    217
      4.1.1. Telefonia    218
      4.1.2. Komputery    220
      4.1.3. Internet    221
      4.1.4. Telewizja cyfrowa    229
      4.1.5. Inne technologie    230
    4.2. Wdrożenie prawa w zakresie społeczeństwa informacyjnego    231
      4.2.1. Neutralność technologiczna    232
      4.2.2. Usługi elektroniczne w biznesie i administracji    233
      4.2.3. Bezpieczeństwo    234
      4.2.4. Własność intelektualna    235
    4.3. Powszechny udział obywateli    236
      4.3.1. Inicjatywa Dostępności Sieci    236
      4.3.2. Zasoby kultury w sieciach globalnych    237
      4.3.3. Standardy    239
    Bibliografia    239
  5. Bezpieczeństwo w sieci    241
    5.1. Zagrożenia    241
      5.1.1. Inżynieria społeczna    242
      5.1.2. Błędy oprogramowania i konfiguracji    243
      5.1.3. Programy destrukcyjne    243
      5.1.4. Odmowa usługi    249
      5.1.5. Spam    250
      5.1.6. Sniffing    253
      5.1.7. Podsłuch z monitora    254
    5.2. Założenie bezpieczeństwa sieci    256
      5.2.1. Wartość informacji oraz ryzyko    257
      5.2.2. Zarządzanie ryzykiem    261
      5.2.3. Komputerowe narzędzia wspomagające analizę i zarządzanie ryzykiem    263
    5.3. Polityka bezpieczeństwa informacji    264
    5.4. Audyt    269
    5.5. Bezpieczeństwo fizyczne    270
      5.5.1. Zabezpieczenie fizyczne stacji roboczej    272
      5.5.2. Bezpieczeństwo fizyczne serwerów    283
      5.5.3. Bezpieczeństwo fizyczne urządzeń sieciowych    285
      5.5.4. Bezpieczeństwo fizyczne kopii zapasowych sieciowych    286
      5.5.5. Bezpieczeństwo fizyczne urządzeń mobilnych    287
    5.6. Uwierzytelnianie    288
      5.6.1. Hasła    288
      5.6.2. Programy do obsługi baz haseł    289
      5.6.3. Hasła jednorazowe    291
      5.6.4. Identyfikatory sprzętowe    292
      5.6.5. Biometryka    295
    5.7. Firewall    297
      5.7.1. Rodzaje ścian ogniowych    298
      5.7.2. Miejsce zapory w sieci    302
    5.8. Systemy wykrywania włamań i zapobiegania im    306
    5.9. Kryptograficzna ochrona danych    310
      5.9.1. Wiadomości podstawowe    310
      5.9.2. Wybrane algorytmy szyfrujące – historia    312
      5.9.3. Nowoczesne algorytmy szyfrujące    317
      5.9.4. Usługi realizowane przez algorytmy kryptograficzne z kluczem jawnym    323
      5.9.5. Szyfrowanie transmisji    329
      5.9.6. Szyfrowanie plików    336
    5.10. Kopie bezpieczeństwa    337
      5.10.1. Backup    337
      5.10.2. Urządzenia do tworzenia kopii bezpieczeństwa    341
      5.10.3. Inne aspekty ochrony zawartości plików    343
    5.11. Bezpieczeństwo serwerów i stacji roboczych    344
      5.11.1. Bezpieczeństwo stacji roboczej z systemem MS Windows    345
      5.11.2. Bezpieczeństwo systemów Linux i Unix    348
      5.11.3. Bezpieczeństwo serwerów    350
    5.12. GSM    355
      5.12.1. Bezpieczeństwo urządzeń    355
      5.12.2. Ochrona transmisji    358
      5.12.3. UMTS    361
    5.13. Statystyki    362
    Bibliografia    362
  6. Inwestowanie w ludzi i ich umiejętności    367
    6.1. Wiedza w społeczeństwie informacyjnym    367
      6.1.1. Podstawowe pojęcia    367
      6.1.2. Zarządzanie wiedzą w organizacji    370
    6.2. Edukacja w dobie cyfrowej    372
      6.2.1. Znaczenie edukacji w społeczeństwie informacyjnym    372
      6.2.2. Nowe przedmioty w programach nauczania    373
      6.2.3. Multimedia i Internet w tradycyjnym systemie edukacji    374
      6.2.4. Organizacja systemu nauczania    377
      6.2.5. Nauczanie na odległość jako nowa metoda nauki    378
      6.2.6. Lifelong learning    385
      6.2.7. Europejskie programy i akcje oświatowe    386
    6.3. Praca zawodowa w gospodarce opartej na wiedzy    391
      6.3.1. Rynek pracy w społeczeństwie informacyjnym    391
      6.3.2. Mobilność pracy    397
      6.3.3. Telepraca jako nowa pracy zawodowej    398
    Bibliografia    405
  7. Gospodarka elektroniczna    409
    7.1. Szanse i zagrożenia dla organizacji    411
    7.2. Specyfika działalności gospodarczej gospodarce    412
    7.3. E-biznes    417
      7.3.1. Prawne aspekty zawieranej drogą elektroniczną    421
      7.3.2. Transakcje elektroniczne    423
      7.3.3. Sposoby płatności w nowej gospodarce    425
      7.3.4. Handel elektroniczny    433
      7.3.5. Elektroniczne finanse    450
      7.3.6. Promocja w Internecie    463
    7.4. Perspektywy rozwoju e-biznesu    470
    Bibliografia    470
  8. Organizacja wirtualna    475
    8.1. Motywy założenia organizacji wirtualnej    475
      8.1.1. Nowa forma działalności    477
      8.1.2. Wady i zalety organizacji wirtualnej    481
    8.2. Technologie informatyczne sprzyjające wirtualizacji działalności gospodarczej    484
      8.2.1. Zarządzanie przepływem informacji i dostępem do informacji    484
      8.2.2. Wspomaganie wiedzy o procesach    500
      8.2.3. Wspomaganie zarządzania    505
    Bibliografia    519
  9. Elektroniczna administracja    525
    9.1. E-government, czyli administracja dla społeczeństwa informacyjnego    525
      9.1.1. Początki e-government    525
      9.1.2. Poziomy zaawansowania współpracy pomiędzy władzami samorządowymi a obywatelami w Internecie    527
      9.1.3. Oczekiwania względem elektronicznego urzędu    529
    9.2. Przygotowanie obywateli przez uzyskanie e-tożsamości    529
    9.3. Przygotowania organizacyjne w urzędach    534
    9.4. Uwarunkowania prawne, ekonomiczne i organizacyjne    535
      9.4.1. Publiczne obowiązki informacyjne    535
      9.4.2. Wrota Polski i projekt e-PUAP    537
      9.4.3. Ustawa o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne    540
      9.4.4. Plan Informatyzacji Państwa na lata 2007-2010    540
      9.4.5. Układ i System Informacyjny Schengen    546
    9.5. Polskie e-usługi i kluczowe projekty służące ich realizacji    550
      9.5.1. Planowane e-usługi dla indywidualnych obywateli i przedsiębiorstw    550
      9.5.2. Projekty ustanowione w celu realizacji priorytetowych e-usług    552
      9.5.3. Ocena jakości świadczenia polskich e-usług na tle innych krajów    556
    9.6. Przyszłość e-government w Polsce    560
    Bibliografia    562
  Zakończenie    565
  Indeks skrótów    567
  Indeks nazwisk    577
  Skorowidz    579
RozwińZwiń
Informacja o cookies
Strona ibuk.pl korzysta z plików cookies w celu dostarczenia Ci oferty jak najlepiej dopasowanej do Twoich oczekiwań i preferencji, jak również w celach marketingowych i analitycznych.
Nasi partnerzy również mogą używać ciasteczek do profilowania i dopasowywania do Ciebie pokazywanych treści na naszych stronach oraz w reklamach.
Poprzez kontynuowanie wizyty na naszej stronie wyrażasz zgodę na użycie tych ciasteczek. Więcej informacji, w tym o możliwości zmiany ustawień cookies, znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia