Informatyka ekonomiczna 18. Systemy informacyjne w zarządzaniu. Zastosowania praktyczne

Informatyka ekonomiczna 18. Systemy informacyjne w zarządzaniu. Zastosowania praktyczne

1 opinia

Format:

ibuk

Oddajemy w ręce Czytelników kolejny zeszyt naukowy z serii „Informatyka Ekonomiczna”. Zeszyt ten ma charakter szczególny, ponieważ stanowi zbiór artykułów nadesłanych w związku z organizowaną we wrześniu 2010 r. jubileuszową, X konferencją Naukowego Towarzystwa Informatyki Ekonomicznej. Prezentowane teksty obejmują bardzo szerokie spektrum problemów związanych z implementacją i wykorzystaniem systemów informatycznych. Na szczególną uwagę zasługuje niezwykle wysoki poziom merytoryczny artykułów, które uzyskały bardzo dobre recenzje. Autorzy zaprezentowanych w tym zeszycie tekstów są pracownikami bądź współpracownikami takich ośrodków akademickich, jak: Uniwersytet Warszawski, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Uniwersytet Szczeciński, Uniwersytet Gdański, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Politechnika Częstochowska oraz Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi, Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania im. Generała Jerzego Ziętka w Katowicach, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu oraz Biura Projektowania Systemów Cyfrowych SA. Artykuły zostały przedstawione w porządku alfabetycznym według nazwisk autorów.


Rok wydania2010
Liczba stron369
KategoriaPublikacje darmowe
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp    9
  Witold Abramowicz, Agata Filipowska, Jakub Dzikowski, Paweł Kalisz, Jacek Małyszko, Łukasz Werno: Ego – where user modeling meets identity management    11
  Maciej Bac: Koncepcja wykorzystania sieci Kohonena do wspierania decyzji inwestora giełdowego    21
  Anna Maria Bąkała, Karol Korczak: Accessibility of e-health services for people with disabilities    31
  Dorota Buchnowska: Serwisy społecznościowe jako źródło wiedzy o klientach    40
  Andrzej Chluski: Technologiczne wsparcie zarządzania kapitałem intelektualnym w zakładzie opieki zdrowotnej. Wybrane aspekty    49
  Iwona Chomiak-Orsa: Wykorzystanie systemów ekspertowych w obszarze controllingu    60
  Karol Chrabański: Studium przypadków w badaniach nad wzajemnymi relacjami pomiędzy systemami zarządzania jakością i systemami zarządzania wiedzą w organizacjach wytwarzających oprogramowanie    68
  Helena Dudycz: Interaktywna wizualizacja wspomagająca eksplorację danych. Kierunki dalszych badań    81
  Mirosław Dyczkowski: Ocena efektywności ekonomicznej projektów automatyzacji systemów rozliczeń na przykładzie centrum finansowego międzynarodowego koncernu branży motoryzacyjnej    92
  Damian Dziembek: Czynniki ryzyka dotyczące użytkowania aplikacji w modelu SaaS    103
  Ewa Frąckiewicz: Zastosowanie telefonii mobilnej w zarządzaniu relacjami z dostawcami i klientami w świetle badań empirycznych    113
  Wiesława Gryncewicz: Zastosowanie systemów informacji przestrzennej do wspomagania procesów decyzyjnych w przedsiębiorstwach    122
  Cezary Hołub: Rozwiązania architektoniczne AOP w budowie systemów typu grid    132
  Wojciech Idzikowski, Małgorzata Sobińska: Zarządzanie poziomem usług w przedsięwzięciach outsourcingowych z zakresu IT    141
  Jarosław Jankowski, Jarosław Wątróbski: Afektywne przetwarzanie danych w systemach informatycznych    151
  Magdalena Kotnis: Badanie zachowań klientów na rynku    160
  Artur Kotwica: Innowacyjność domen .tel we wspieraniu komunikacji przedsiębiorstwa z klientami    170
  Jakub Krasicki: Możliwości zastosowania aplikacji internetowych w procesie realizacji łańcucha dostaw w małym i średnim przedsiębiorstwie    179
  Karol Łopaciński: Zastosowanie analiz wielowymiarowych OLAP w szacowaniu skuteczności kampanii promocyjnych w internecie    192
  Łukasz Łysik: Mobilne strony WWW jako nowy element komunikacji marketingowej    208
  Piotr Machura, Łukasz Łysik: Zarządzanie projektem informatycznym i jego ewaluacja na przykładzie wdrożenia strony internetowej opartej na systemie zarządzania treścią Joomla!    218
  Marcin Maciejczyk: Roll-out jako metoda wdrożeń systemów zintegrowanych    228
  Aneta Madyda: Wspomaganie decyzji w zarządzaniu ryzykiem przedsięwzięć budowlanych    235
  Marek Melaniuk: Modelowanie symulacyjne stochastycznych procesów logistycznych    243
  Ilona Pawełoszek-Korek: Źródła wiedzy w pracy mobilnej i wybrane problemy ich wykorzystania    252
  Artur Rot: Ryzyko systemów informatycznych a zarządzanie ciągłością działania w organizacji (Business Continuity Management)    263
  Jadwiga Sobieska-Karpińska, Marcin Hernes: Wykorzystanie systemów informatycznych klasy Manufacturing Execution Systems we wspomaganiu zarządzania    274
  Małgorzata Sobińska, Wojciech Idzikowski: Analiza funkcjonalności wybranych narzędzi IT jako instrumentów wspierających przepływy wiedzy    285
  Cezary Stępniak: Deskrypcja i interpretacja zasobów informacyjnych w procesach decyzyjnych w organizacjach    293
  Artur Strzelecki: Zarządzanie reputacją w wyszukiwarkach internetowych    303
  Franciszek Szweda, Adam Joachimski, Maja Leszczyńska: Możliwości implementacji zintegrowanego systemu informatycznego w przedsiębiorstwie przetwórczym na przykładzie systemu IMPULS 5 BPSC SA    311
  Tomasz Turek: Organizacyjne i techniczne uwarunkowania wykorzystania aplikacji SaaS w przedsiębiorstwach partnerskich    326
  Piotr Winnicki: Zakres informacyjny i opis funkcjonalny portalu internetowego gminy    335
  Monika Woźniak: Analiza stron internetowych kategorii handel i generacja prowadzenia    343
  Monika Woźniak: Zarządzanie tworzeniem użytecznego produktu IT – aspekt użytkownika i jego oczekiwań    352
  Ryszard Zygała: Wybrane problemy rachunku ekonomicznego na potrzeby zarządzania infrastrukturą informatyczną przedsiębiorstwa    360
  Summaries    20
    Witold Abramowicz, Agata Filipowska, Jakub Dzikowski, Paweł Kalisz, Jacek Małyszko, Łukasz Werno: Ego – na pograniczu modelowania użytkownika i zarządzania tożsamością    20
      Maciej Bac: Kohonen network application to support the decisions of stock market investor    30
      Anna Maria Bąkała, Karol Korczak: Dostępność serwisów z zakresu e-zdrowia dla osób niepełnosprawnych    39
      Dorota Buchnowska: Social networking services as a source of knowledge about customers    48
      Andrzej Chluski: Technological support of the management of intellectual capital in health care units. The chosen aspects    59
      Iwona Chomiak-Orsa: Use of expert systems in controlling area    67
      Karol Chrabański: Case study in the research of interaction between quality management systems and knowledge management systems in software delivering organizations    80
      Helena Dudycz: Interactive visualization supporting data exploration. Directions for further research    91
      Mirosław Dyczkowski: Assessing economic effectiveness of projects consisting in automating of settlements systems – the example of a financial centre of an international automotive company    102
      Damian Dziembek: Risk factors concerning usage of the application in the SaaS model    112
      Ewa Frąckiewicz: Application of mobile phone technology in the management of relationship with suppliers and clients – empirical research    121
      Wiesława Gryncewicz: GIS ? a tool in decision support in enterprises    131
      Cezary Hołub: AOP architectural solutions in the construction of grid systems    140
      Wojciech Idzikowski, Małgorzata Sobińska: Service level management in it outsourcing enterprises    150
      Jarosław Jankowski, Jarosław Wątróbski: Affective data processing in computer systems    159
      Magdalena Kotnis: Research of clients’ behaviour on the market    169
      Artur Kotwica: Innovation of .tel domains in supporting the communication of an enterprise with a client    178
      Jakub Krasicki: Opportunities of implementation of web-based applications in the supply chain process in the small and medium-size enterprise    191
      Karol Łopaciński: Application of on-line analytical processing (OLAP) in estimating of internet promotion effectiveness    207
      Łukasz Łysik: Mobile websites as a new tool in marketing communication    217
      Piotr Machura, Łukasz Łysik: Management and evaluation of information technology project on the example of the implementation of website based on Joomla! content management system    227
      Marcin Maciejczyk: Roll-out as a method of ERP systems’ implementation    234
      Aneta Madyda: Support of decisions in the risk management of construction projects    242
      Marek Melaniuk: Simulation modelling of stochastic logistic processes    251
      Ilona Pawełoszek-Korek: Knowledge sources in mobile work and selected problems of their usage    262
      Artur Rot: Information systems security risk and business continuity management in an organization    273
      Jadwiga Sobieska-Karpińska, Marcin Hernes: Using Manufacturing Execution Systems class information systems in management support    284
      Małgorzata Sobińska, Wojciech Idzikowski: Analysis of chosen IT tools functionality as instruments supporting knowledge transfer    292
      Cezary Stępniak: Description and interpretation of information resources in decision procesess in organizations    302
      Artur Strzelecki: Reputation management in internet search engine    310
      Franciszek Szweda, Adam Joachimski, Maja Leszczyńska: The implementation of integrated information system in the food processing company on the example of IMPULS 5 BPSC SA    325
      Tomasz Turek: Technical and organizational aspects of SaaS (Software as a Service) application in partnership enterprises    334
      Piotr Winnicki: Range of information and functional description of district web site    342
      Monika Woźniak: Analysis of web sites of commerce and lead generation categories    351
      Monika Woźniak: Management of creation of useful IT product ? aspect of user and his expectations    359
      Ryszard Zygała: Some problems of business performance measurement for the needs of IT infrastucture management    369
RozwińZwiń
Informacja o cookies
Strona ibuk.pl korzysta z plików cookies w celu dostarczenia Ci oferty jak najlepiej dopasowanej do Twoich oczekiwań i preferencji, jak również w celach marketingowych i analitycznych.
Nasi partnerzy również mogą używać ciasteczek do profilowania i dopasowywania do Ciebie pokazywanych treści na naszych stronach oraz w reklamach.
Poprzez kontynuowanie wizyty na naszej stronie wyrażasz zgodę na użycie tych ciasteczek. Więcej informacji, w tym o możliwości zmiany ustawień cookies, znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia