SYSTEM Z BRETTON WOODS I JEGO DZIEDZICTWO

-24%

SYSTEM Z BRETTON WOODS I JEGO DZIEDZICTWO

Od pieniądza złotego do cyfrowego

1 opinia

Format:

pdf, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

47,88  63,00

Format: pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

Cena początkowa: 63,00 zł (-24%)

Najniższa cena z 30 dni: 40,32 zł  


47,88

w tym VAT

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 24,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

W pierwszej części tomu („Historia”) autorzy poruszają zagadnienia dotyczące powstania i funkcjonowania systemu z Bretton Woods (Cecylia Leszczyńska, Henryk Bąk), jego fundamentalnej słabości znanej w literaturze jako tzw. dylemat Triffina, przedstawionej w kontekście międzywojennego dorobku polskiego ekonomisty Feliksa Młynarskiego (Małgorzata Korczyk), oraz wpływu załamania się systemu z Bretton Woods na monetarną integrację Europy (Adam Koronowski).


Druga część książki („Współczesność”) obejmuje okres sięgający od upadku systemu z Bretton Woods do dnia dzisiejszego i składa się z ośmiu opracowań. Trzy pierwsze dotyczą bezpośrednio zagadnień polityki pieniężnej związanych z załamaniem się omawianego systemu (teksty Joanny Niedźwiedzińskiej, Ryszarda Kokoszczyńskiego i Anety Kosztowniak). W kolejnych trzech opracowaniach przedstawiono szeroko rozumiane skutki tego wydarzenia w kontekście międzynarodowych przepływów kapitałowych (Jarosław Janecki), rozwiązań fiskalnych – głównie w odniesieniu do Unii Europejskiej (Krzysztof Jarosiński), oraz gospodarki złotem w układzie międzynarodowym (Dominik Aleksander Skopiec). Dwa ostatnie teksty zamieszczone w tej części książki, akcentujące aspekty prawne, dotyczą natomiast jakże aktualnych w naszym kraju kwestii, będących odległym „echem” upadku zasad systemu z Bretton Woods, tj. zagadnień stabilności polskiego systemu finansowego na tle problematyki kredytów walutowych, denominowanych przede wszystkim we frankach szwajcarskich (odmienne aspekty tego zagadnienia przedstawiają Stanisław Jan Adamczyk i Maciej Zaleśkiewicz).


W trzeciej części tomu („Przyszłość”) poruszono kilka istotnych już teraz zagadnień, które – jak należy się spodziewać – w najbliższym czasie nabiorą jeszcze większej rangi. Rozpatrujemy je w perspektywie dalszych konsekwencji rozpadu systemu z Bretton Woods. W pierwszej kolejności przedstawiono tu zagadnienie rozwoju globalnego systemu finansowego z perspektywy powstawania kryptoaktywów oraz zdecentralizowanych finansów (Grzegorz Sobiecki), aby przejść następnie do problematyki pieniądza cyfrowego emitowanego przez banki centralne (central bank digital currency, CBDC) w aspekcie ich działalności operacyjnej (Paweł Kowalewski). Ostatnie dwa rozdziały tej części monografii odnoszą się do zagadnień z zakresu tzw. zielonej i cyfrowej rewolucji. Autorzy analizują je z perspektywy banków centralnych (Kamilla Marchewka-Bartkowiak i Paweł Marszałek) oraz potencjalnej roli waluty cyfrowej Europejskiego Banku Centralnego we wspieraniu rozwoju energii odnawialnej (Filip Kliber).


Rozważania zamyka postscriptum czy też posłowie, w którym zawarliśmy cztery materiały ściśle związane z naszym projektem. Pierwszy to wywiad udzielony przez Zbigniewa Polańskiego dla „Gazety SGH” po pierwszej części konferencji (listopad 2021 r.). Kolejne dwa teksty zawierają syntetyczne podsumowanie drugiej części obrad (maj 2022 r.) dokonane z różnych, acz komplementarnych, punktów widzenia przez Joannę Niedźwiedzińską oraz Małgorzatę Korczyk. Czwarty materiał to z kolei krótki przegląd wydarzeń związanych z powstaniem, rozwojem i upadkiem systemu z Bretton Woods – od pierwszych dyskusji na jego temat, zapoczątkowanych już w 1941 r., do 1978 r., tzn. wejścia w życie drugiej poprawki do statutu (Articles of Agreement) MFW, ostatecznie zamykającego – w sensie prawnym – okres funkcjonowania systemu z Bretton Woods.


(fragment Przedmowy)


Rok wydania2022
Liczba stron492
KategoriaFinanse i bankowość
WydawcaSzkoła Główna Handlowa
ISBN-13978-83-8030-592-2
Numer wydania1
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wykaz skrótów
  
  Przedmowa
  
  
  
  Część I
  
  HISTORIA
  
  Rozdział 1
  
  Cecylia Leszczyńska
  
  Zasady funkcjonowania systemu z Bretton Woods a polityki walutowe państw Europy Zachodniej w latach 1946–1958
  
  
  
  Rozdział 2
  
  Henryk Bąk
  
  Funkcjonowanie mechanizmu walutowego z Bretton Woods w wybranych państwach europejskich
  
  
  
  Rozdział 3
  
  Małgorzata Korczyk
  
  Młynarski vs Triffin: jeden czy dwa dylematy?
  
  
  
  Rozdział 4
  
  Adam Koronowski
  
  Strefa euro jako dziedzictwo i zwieńczenie chybionych koncepcji z Bretton Woods
  
  
  
  Część II
  
  WSPÓŁCZESNOŚĆ
  
  Rozdział 5
  
  Joanna Niedźwiedzińska
  
  Zmiany w międzynarodowym systemie walutowym oraz ich implikacje dotyczące wiarygodności i dyskrecjonalności reżimów monetarnych – od systemu z Bretton Woods do strategii celu inflacyjnego
  
  
  
  Rozdział 6
  
  Ryszard Kokoszczyński
  
  Konsekwencje ekonomiczne zawieszenia wymienialności dolara na złoto: polityka pieniężna wciąż między regułami a dyskrecjonalnością
  
  
  
  Rozdział 7
  
  Aneta Kosztowniak
  
  Wpływ Systemu Rezerwy Federalnej i systemu z Bretton Woods na politykę monetarną i bilanse płatnicze w gospodarce światowej na przełomie XX i XXI w.
  
  
  
  Rozdział 8
  
  Jarosław Janecki
  
  Konsekwencje zmienności w międzynarodowych przepływach kapitału i możliwe działania ograniczające ich negatywne skutki
  
  
  
  Rozdział 9
  
  Krzysztof Jarosiński
  
  Stabilność sektora finansów publicznych w gospodarce otwartej wobec współczesnych zjawisk kryzysowych w świetle doświadczeń systemu z Bretton Woods
  
  
  
  Rozdział 10
  
  Dominik Aleksander Skopiec
  
  Rola złota we współczesnym międzynarodowym systemie walutowym i perspektywy jej zwiększenia
  
  
  
  Rozdział 11
  
  Stanisław Jan Adamczyk
  
  Upadek systemu z Bretton Woods, carry trade i kredyty frankowe
  
  
  
  Rozdział 12
  
  Maciej Zaleśkiewicz
  
  Aktualne wyzwania dla stabilności polskiego systemu finansowego jako długofalowy rezultat upadku systemu z Bretton Woods
  
  
  
  Część III
  
  PRZYSZŁOŚĆ
  
  Rozdział 13
  
  Grzegorz Sobiecki
  
  Od systemu z Bretton Woods do zdecentralizowanych finansów
  
  
  
  Rozdział 14
  
  Paweł Kowalewski
  
  Pieniądz cyfrowy banku centralnego a prowadzenie polityki pieniężnej – aspekty operacyjne
  
  
  
  Rozdział 15
  
  Kamilla Marchewka-Bartkowiak, Paweł Marszałek
  
  Złoto jako element rezerw dewizowych banków centralnych w obliczu zielonej i cyfrowej rewolucji
  
  
  
  Rozdział 16
  
  Filip Kliber
  
  Waluta cyfrowa Europejskiego Banku Centralnego jako instrument wspierania rozwoju energii odnawialnej
  
  
  
  POSTSCRIPTUM
  
  Zbigniew Polański
  
  System z Bretton Woods i jego dziedzictwo (wywiad)
  
  
  
  Joanna Niedźwiedzińska
  
  „System z Bretton Woods i jego dziedzictwo” – wnioski z konferencji naukowej
  
  
  
  Małgorzata Korczyk
  
  Znaczenie ustaleń z Bretton Woods w kontekście światowego systemu finansowego po II wojnie światowej – podsumowanie konferencji naukowej „System z Bretton Woods i jego dziedzictwo”
  
  
  
  Zbigniew Polański
  
  Krótki przegląd głównych wydarzeń związanych z historią systemu z Bretton Woods (1941–1978)
  
  
  
  Noty biograficzne
  
  Spis rysunków
  
  Spis tabel
  
  Summary
RozwińZwiń