X

  Wstęp 9
  Rozdział I. Przyczyny bezrobocia i polityka państwa w ujęciu teorii ekonomii 13
    1. Teoretyczne uzasadnienie ingerencji państwa w ujęciu teorii neoklasycznej 14
    2. Odniesienia nurtu keynesowskiego do ingerencji państwa na rynku pracy 19
    3. Model Rehna-Meidnera jako podstawa teoretyczna współczesnej aktywnej polityki państwa na rynku pracy 23
  Rozdział II. Polityka zatrudnienia a polityka rynku pracy 26
    1. Uwagi wstępne 26
    2. Zakres przedmiotowy, cele oraz instrumenty polityki zatrudnienia i polityki rynku pracy 27
    3. Typologia modeli polityki rynku pracy 35
    4. Klasyfikacja metod przeciwdziałania bezrobociu i ograniczania jego skutków 41
      4.1. Aktywna polityka rynku pracy i jej instrumentarium 43
      4.2. Pasywna polityka rynku pracy i jej instrumenty 49
  Rozdział III. Formy ingerencji państwa na rynku pracy w ujęciu historycznym 54
    1. Powstanie pośrednictwa pracy i ubezpieczenia na wypadek bezrobocia w gospodarce rynkowej 54
    2. Czynniki determinujące sytuację i zakres polityki rynku pracy w Polsce w okresie międzywojennym 58
      2.1. Formy pomocy bezrobotnym 62
      2.2. Zakres i formy pośrednictwa pracy 68
  Rozdział IV. Prawo do pracy i ochrony w przypadku bezrobocia w regulacjach międzynarodowych 71
    1. Uwagi wstępne 71
    2. Prawo do pracy w regulacjach międzynarodowych 72
    3. Regulacje prawa międzynarodowego w zakresie ochrony bezrobotnych i polityki rynku pracy 74
      3.1. Regulacje Międzynarodowej Organizacji Pracy i Rady Europy w zakresie ograniczania bezrobocia 75
      3.2. Regulacje Unii Europejskiej w zakresie ograniczania bezrobocia 78
  Rozdział V. Polityka zatrudnienia i rynku pracy w gospodarce polskiej 83
    1. Prawo do pracy w ustawodawstwie polskim 84
    2. Polityka zatrudnienia i rynku pracy w Polsce w okresie 1945-1989 85
    3. Czynniki determinujące sytuację na rynku pracy w okresie transformacji 88
      3.1. Okres do końca 1993 r. 88
      3.2. Okres obejmujący lata 1994-1997 93
      3.3. Okres obejmujący lata 1998-2003 94
      3.4. Okres obejmujący lata 2004-2008 96
    4. Polityka rynku pracy w Polsce po 1989 r. 99
      4.1. Uwagi wstępne 99
      4.2. Polityka rynku pracy w latach 1989-1993 101
      4.3. Polityka rynku pracy w latach 1994-2003 105
      4.4. Polityka rynku pracy w latach 2004-2008 108
  Rozdział VI. Fundusz pracy jako podstawowy instrument finansowania polityki rynku pracy w Polsce w okresie transformacji systemowej 129
    1. Uwagi wstępne 129
    2. Dochody Funduszu Pracy 130
      2.1. Składki na Fundusz Pracy 131
      2.2. Dotacje z budżetu państwa do Funduszu Pracy 133
      2.3. Kredyty i pożyczki 134
      2.4. Dochody z tytułu posiadania oraz zbywania akcji i udziałów spółek, fundacji i innych osób prawnych 136
      2.5. Środki pochodzące z budżetu UE 136
    3. Struktura dochodów Funduszu Pracy w latach 1990-2008 137
    4. Główne kierunki rozdysponowania środków Funduszu Pracy jako podstawowego instrumentu finansowania polityki rynku pracy w latach 1991-2008 140
      4.1. Dysponenci Funduszu Pracy 141
      4.2. Kierunki alokacji środków na aktywną i pasywną politykę rynku pracy 146
      4.3. Aktywna polityka rynku pracy i jej efektywność 154
  Podsumowanie 161
  Bibliografia 165
  Spis schematów 179
  Spis tabel 179
  Spis wykresów 181
  Streszczenie 183
  Summary 185
Polityka rynku pracy i źródła jej finansowania

SZCZEGÓŁY WYDANIA

Spis treści

Liczba stron  

186

Kategoria

Teoria ekonomii

ISBN-13

978-83-7246-619-8

Numer wydania

1

Język publikacji

polski

Akceptowalne sposoby płatności

Karta kredytowa, przelew elektroniczny, płatny SMS

Informacja o sprzedawcy

Ravelo Sp. z o.o.

5.0 / 5 (2 głosów)
Wypożyczenie

Dostęp online przez aplikację myIBUK. Formaty plików: ibuk

X Format IBUK - ebook dostępny do wypożyczenia

- format książki elektronicznej
- bez instalowania oprogramowania, wystarczy przeglądarka internetowa oraz dostęp do Internetu,
- książka dostępna na Twojej półce w koncie myIBUK,
- dodatkowe funkcje: dodawanie notatek, tagów, zaznaczania fragmentów i cytatów,
- po pobraniu książka dostępna również bez dostępu do internetu.

Więcej informacji o formacie i wymaganiach technicznych IBUK »


od 4,92

Wypożycz teraz

Opis

Praca zarówno w ujęciu mikroekonomicznym, jak i makroekonomicznym stanowi istotny zasób, którego brak uniemożliwia procesy gospodarcze. Jako zasób rzadki powinna być efektywnie wykorzystana, tworząc podstawy trwałego wzrostu i rozwoju społeczeństw. Z drugiej strony gospodarkę rynkową charakteryzuje niepełne wykorzystanie zasobów pracy, które przejawia się w postaci bezrobocia jawnego lub ukrytego. Bezrobocie wywołuje ogromne straty społeczne, negatywne skutki ekonomiczne oraz trudne do oszacowania konsekwencje moralne, które ponoszą zarówno jednostki, jak i całe społeczeństwo. W tym kontekście pojawia się problem prawa człowieka do pracy i obowiązku jego ochrony przez państwo. Praca bowiem postrzegana jest jako fundamentalna wartość człowieka.


Przedstawiona w niniejszej publikacji problematyka jest obszerna, a jej całościowe rozpoznanie wymaga dalszych studiów i badań. Podjęte w ramach opracowania analizy obejmują szereg istotnych zagadnień dotyczących przemian w zakresie oddziaływania państwa na rynek pracy w gospodarce polskiej.


Sprawd? nowy abonament - to si? op?aca!
Ebook dost?pny w abonamencie
Inne ebooki wydawcy Bestsellery w kategorii

Oceny użytkowników

Średnia ocena: ( 2 )
2
0
0
0
0
Oceń:  
Opinie użytkowników
Bądź pierwszy!