Polityka pieniężna w gospodarce rynkowej

Polityka pieniężna w gospodarce rynkowej

1 opinia

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

12,45

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Książka prof. Andrzeja Kaźmierczaka Polityka pieniężna w gospodarce rynkowej jest drugim, rozszerzonym i zaktualizowanym wydaniem podręcznika z 2000 r.


W stosunku do poprzedniego wydania dodano rozdział dotyczący wybranych problemów polityki pieniężnej w Polsce oraz rozszerzono rozdział omawiający mechanizm kreowania i czynniki kształtujące podaż pieniądza.


Autor opisuje istotę, formę, mechanizmy oraz znaczenie polityki pieniężnej w państwie o gospodarce rynkowej, w której dominującym sposobem kształtowania zjawisk gospodarczych są oddziaływania na cenę kapitału pożyczkowego. W tym kontekście przedstawiono także rolę banku centralnego w realizacji polityki pieniężnej oraz jego znaczenie dla funkcjonowania rynku pieniężnego. Stopień szczegółowości prezentowanych zagadnień dostosowany został do potrzeb wynikających z programów nauczania na studiach ekonomicznych.


Polecamy go zwłaszcza studentom i wykładowcom uczelni ekonomicznych, w tym szczególnie studentom specjalności finanse i bankowość do przedmiotu: Podstawy polityki pieniężnej lub Polityka pieniężna. Może się również przydać bankowcom-praktykom, mającym do czynienia z rynkiem pieniężnym i narzędziami polityki pieniężnej, a także jako literatura uzupełniająca do przedmiotów: Polityka gospodarcza, Finanse i bankowość oraz Wprowadzenie do bankowości.


Liczba stron216
WydawcaWydawnictwo Naukowe PWN
ISBN-13978-83-0113-918-6
Numer wydania2
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp     9
  1. Zarys ewolucji pieniądza     11
   1.1. Pieniądz kruszcowy     11
   1.2. Pieniądz papierowy     15
   1.3. Pieniądz bezgotówkowy     24
  2. Rynek pieniężny     27
   2.1. Instrumenty rozliczeniowe i kredytowe     27
   2.2. Charakterystyka rynku pieniężnego     32
   2.2.1. Międzynarodowy rynek pieniężny — rynek eurowalutowy     34
   2.2.2. Inne elementy rynku pieniężnego     36
   2.2.3. Rynek walutowy     37
  3. Stopa procentowa     43
   3.1. Istota stopy procentowej     43
   3.1.1. Teoria funduszy pożyczkowych     45
   3.1.2. Teoria preferencji płynności     48
   3.2. Kalkulowanie kosztów kredytu     52
  4. Kreowanie pieniądza     55
   4.1. Pojęcie podaży pieniądza     55
   4.2. Mechanizm kreowania i czynniki kształtujące podaż pieniądza     59
   4.2.1. Kreowanie pieniądza bankowego     59
   4.2.2. Czynniki wpływające na podaż pieniądza bankowego     69
   4.2.3. Wpływ banku centralnego na rezerwy banków komercyjnych     71
  5. Bezpieczeństwo banków     74
   5.1. Metody pozyskiwania kapitału przez bank     74
   5.2. Wielkość kapitału banku     76
  6. Bank centralny i instrumenty polityki pieniężnej     81
   6.1. Aktywa i pasywa banku centralnego     81
   6.2. Drogi transmisji impulsów pieniężnych     83
   6.2.1. Tradycyjny mechanizm transmisji impulsów pieniężnych     83
   6.2.2. Hipoteza dostępności kredytu     84
   6.2.3. Teoria q J. Tobina     84
   6.2.4. Efekt niepełnej informacji     85
   6.2.5. Mechanizm transmisji impulsów pieniężnych przez wydatki konsumpcyjne     87
   6.2.6. Mechanizm transmisji impulsów pieniężnych przez zmiany kursu walutowego     89
   6.3. Instrumenty polityki pieniężnej     91
   6.3.1. Polityka rezerw obowiązkowych     91
   6.3.2. Kredyty refinansowe     93
   6.3.3. Operacje otwartego rynku     97
   6.3.4. Instrumenty sterowania bezpośredniego     102
  7. Teorie popytu na pieniądz     106
   7.1. Ilościowa teoria pieniądza     106
   7.2. Keynesa teoria preferencji płynności     111
   7.3. Monetarystyczna teoria pieniądza (M. Friedmana)     119
   7.4. Neokeynesizm i neomonetaryzm     127
   7.5. Bezrobocie a inflacja — spory teoretyczne     133
  8. Cele polityki pieniężnej     139
   8.1. Modele polityki pieniężnej     139
   8.1.1. Model IS–LM     139
   8.1.2. Model AS–AD     147
   8.2. Klasyfikacja celów polityki pieniężnej     155
   8.2.1. Stopa procentowa jako cel pośredni polityki pieniężnej     157
   8.2.2. Podaż pieniądza jako cel pośredni polityki pieniężnej     159
   8.2.3. Nominalny produkt krajowy brutto jako cel pośredni polityki pieniężnej     164
   8.2.4. Inne cele pośrednie polityki pieniężnej     165
   8.2.5. Cele operacyjne     167
  9. Aktualne wyzwania polityki pieniężnej     169
   9.1. Polityka pieniężna w gospodarce otwartej     169
   9.2. Polityka pieniężna w modelu IS–LM     173
   9.2.1. Polityka budżetowa przy stałym kursie walutowym     175
   9.2.2. Polityka pieniężna przy stałym kursie walutowym     177
   9.2.3. Polityka budżetowa przy płynnym kursie walutowym     178
   9.2.4. Polityka pieniężna przy płynnym kursie walutowym     179
   9.3. Rola pieniądza w gospodarce — współczesne kontrowersje     180
   9.3.1. Teoria kosztów zmiany ceny     181
   9.3.2. Teoria płac motywacyjnych     182
   9.3.3. Teoria doświadczenia zawodowego     183
   9.3.4. Teoria sztywnej struktury nakładów i wyników     183
   9.3.5. Wspólne cechy neokeynesowskiej myśli ekonomicznej     184
   9.3.6. Teoria realnych cyklów gospodarczych     185
  10. Wybrane problemy polityki pieniężnej Narodowego Banku Polskiego     187
   10.1. Wpływ zmian podaży pieniądza na produkcję i ceny     187
   10.1.1. Istota związku między podażą pieniądza a produkcją     187
   10.1.2. Podaż pieniądza a zmiany PKB i zmiany cen w Polsce w latach dziewięćdziesiątych     191
   10.2. Szybkość krążenia pieniądza a stopa procentowa     194
   10.2.1. Szybkość krążenia pieniądza w teorii popytu na pieniądz     194
   10.2.2. Szybkość krążenia pieniądza w Polsce w okresie transformacji     199
   10.3. Analiza realizacji założeń polityki pieniężnej NBP w 2000 r.     203
   10.3.1. Realizacja celu strategicznego i celu pośredniego polityki pieniężnej     203
   10.3.2. Podaż pieniądza     204
   10.3.3. Stopy procentowe     207
   10.3.4. Operacje otwartego rynku     209
   10.3.5. Kurs walutowy     211
   10.3.6. Refinansowanie banków     213
   10.3.7. Rezerwa obowiązkowa     214
  Bibliografia     216
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia