Polityka pieniężna w gospodarce otwartej

Polityka pieniężna w gospodarce otwartej

1 ocena

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

19,95

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Podręcznik stanowi kontynuację poprzedniej książki prof. A. Kaźmierczaka Polityka pieniężna w gospodarce rynkowej. Został uaktualniony i rozszerzony o elementy finansów międzynarodowych, gdyż polityka pieniężna w okresie globalizacji rynków finansowych jest coraz bardziej powiązana z międzynarodowymi przepływami finansowymi.

Publikacja została wzbogacona o takie zagadnienia, jak:

- terminowa struktura stóp procentowych,
- makroekonomiczny model AS-AD-NX w gospodarce otwartej,
- integracja Polski ze strefą euro,
- kanał majątkowy polityki pieniężnej w Polsce,
- cel inflacyjny we współczesnych sporach teoretycznych,
- gospodarka a otoczenie zagraniczne,
- wartość pieniądza w czasie.

Książka przeznaczona dla studentów uczelni ekonomicznych, w tym zwłaszcza dla studentów specjalności finanse i rachunkowość. Będzie również przydatna praktykom mającym do czynienia z rynkiem pieniężnym i narzędziami polityki pieniężnej.
 


Liczba stron260
WydawcaWydawnictwo Naukowe PWN
ISBN-13978-83-01-15496-7
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp     9
  1. Zarys ewolucji pieniądza     11
   1.1. Pieniądz kruszcowy     11
   1.2. Pieniądz papierowy     15
   1.3. Pieniądz bezgotówkowy     23
  2. Rynek pieniężny i walutowy     26
   2.1. Instrumenty rozliczeniowe i kredytowe     26
   2.2. Charakterystyka rynku pieniężnego     31
   2.2.1. Międzynarodowy rynek pieniężny – rynek eurowalutowy     33
   2.2.2. Inne segmenty rynku pieniężnego     34
   2.2.3. Rynek walutowy     36
  3. Stopa procentowa     44
   3.1. Istota stopy procentowej     44
   3.1.1. Teoria funduszy pożyczkowych     45
   3.1.2. Teoria preferencji płynności     49
   3.2. Terminowa struktura stóp procentowych     52
   3.3. Zmiana wartości pieniądza w czasie     56
   3.3.1. Procent składany     57
   3.3.2. Efektywna stopa procentowa     58
  4. Kreowanie pieniądza     60
   4.1. Pojęcie podaży pieniądza     60
   4.2. Mechanizm kreowania i czynniki kształtujące podaż pieniądza     63
   4.2.1. Kreowanie pieniądza bankowego     63
   4.2.2. Czynniki wpływające na podaż pieniądza bankowego     72
   4.2.3. Wpływ banku centralnego na rezerwy banków komercyjnych     75
   4.3. Bezpieczeństwo banków     77
   4.3.1. Metody pozyskiwania kapitału przez bank     77
   4.3.2. Wielkość kapitału banku     79
  5. Teorie popytu na pieniądz     84
   5.1. Ilościowa teoria pieniądza     84
   5.2. Keynesa teoria preferencji płynności     89
   5.3. Monetarystyczna teoria pieniądza (Friedmana)     96
   5.4. Neokeynesizm i neomonetaryzm     104
   5.5. Bezrobocie a inflacja – spory teoretyczne     109
  6. Bank centralny i cele polityki pieniężnej     115
   6.1. Funkcje banku centralnego     115
   6.2. Aktywa i pasywa banku centralnego     116
   6.3. Drogi transmisji impulsów pieniężnych     117
   6.3.1. Tradycyjny mechanizm transmisji impulsów pieniężnych     117
   6.3.2. Hipoteza dostępności kredytu     118
   6.3.3. Teoria wskaźnika q Tobina     119
   6.3.4. Efekt niepełnej informacji     120
   6.3.5. Mechanizm transmisji impulsów pieniężnych przez wydatki konsumpcyjne     122
   6.3.6. Mechanizm transmisji impulsów pieniężnych przez zmiany kursu walutowego     124
   6.4. Cele polityki pieniężnej     125
   6.4.1. Cel strategiczny i cel pośredni     125
   6.4.2. Cel operacyjny     130
   6.4.3. Polityka stałej zasady a polityka dyskrecjonalna     133
   6.5. Aneks: Kanał majątkowy polityki pieniężnej w Polsce     134
   6.5.1. Czynniki poprzedzające zmianę cen aktywów giełdowych     134
   6.5.2. Kierunek polityki pieniężnej w Polsce a zmiany rynkowych cen akcji     138
   6.5.3. Zmiany rynkowych cen akcji a inwestycje przedsiębiorstw w Polsce     140
   6.5.4. Podsumowanie     141
  7. Instrumenty polityki pieniężnej     143
   7.1. Stopy procentowe banku centralnego     143
   7.2. Rezerwa obowiązkowa     144
   7.3. Operacje kredytowo-depozytowe banku centralnego     148
   7.4. Operacje otwartego rynku     151
   7.5. Instrumenty sterowania bezpośredniego     155
  8. Modele polityki pieniężnej w gospodarce zamkniętej     159
   8.1. Model IS–LM     159
   8.2. Podaż pieniądza a stopa procentowa w modelu IS–LM     167
   8.3. Model AS–AD     169
   8.4. Neokeynesowski model polityki pieniężnej     177
   8.4.1. Spór o rolę państwa w kształtowaniu aktywności gospodarczej     177
   8.4.2. Cel inflacyjny polityki pieniężnej     180
   8.4.3. Neokeynesowskie ujęcie realizacji celu inflacyjnego     182
   8.4.4. Neokeynesowski model polityki pieniężnej AD–IA     185
   8.5. Spór o mechanizm rynkowy     188
  9. Zagraniczne uwarunkowania polityki pieniężnej     195
   9.1. Gospodarka a otoczenie zagraniczne     195
   9.1.1. Międzynarodowe cykle gospodarcze     195
   9.1.2. Kurs walutowy     197
   9.1.3. Jak inwestycje finansowe wpływają na kurs walutowy     203
   9.2. Integracja Polski ze strefą euro     208
   9.2.1. Strefa euro a optymalny obszar walutowy     208
   9.2.2. Korzyści integracji Polski ze strefą euro     210
   9.2.3. Koszty integracji ze strefą euro i wnioski dla Polski     212
   9.3. Podsumowanie     217
  10. Modele polityki pieniężnej w gospodarce otwartej     218
   10.1. Polityka pieniężna a kurs walutowy w gospodarce otwartej     218
   10.2. Polityka pieniężna w modelu IS–LM–BP     222
   10.3. Polityka pieniężna w modelu AS–AD–NX     228
   10.4. Cele polityki pieniężnej w gospodarce otwartej     232
  11. Wybrane problemy polityki pieniężnej Narodowego Banku Polskiego     236
   11.1. Wpływ zmian podaży pieniądza na produkcję i ceny     236
   11.2. Podaż pieniądza a zmiany produkcji przemysłowej i zmiany cen w Polsce     239
   11.3. Analiza polityki pieniężnej NBP w 2000 r.     241
  Zakończenie     252
  Bibliografia     253
  Indeks     254
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia