Polityka antyterrorystyczna Unii Europejskiej

Polityka antyterrorystyczna Unii Europejskiej

6 ocen

Format:

pdf, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

48,00

Format: pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

Cena początkowa:

Najniższa cena z 30 dni: 48,00 zł  


48,00

w tym VAT

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 24,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Celem niniejszej monografii jest znalezienie odpowiedzi na istotne i wciąż aktualne pytanie, w jakim zakresie integracja europejska wpłynęła na poziom harmonizacji polityki antyterrorystycznej. Ponadto w pracy starano się ukazać zależności pomiędzy bezpieczeństwem wewnętrznym UE, a tym samym polityką antyterrorystyczną, a poziomem integracji państw członkowskich oraz zakresem funkcji ochronnych, jakie bezpieczeństwo ma analizować.


Rok wydania2013
Liczba stron514
KategoriaStosunki międzynarodowe
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
ISBN-13978-83-7784-372-7
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp     9
  
  Rozdział I. Geneza i istota polityki antyterrorystycznej Unii Europejskiej     19
  
  1.1. Geneza polityki antyterrorystycznej Unii Europejskiej     20
  1.2. Istota polityki antyterrorystycznej Unii Europejskiej     36
  
  Rozdział II. Uwarunkowania polityki antyterrorystycznej Unii Europejskiej     47
  
  2.1. Istota i zakres terroryzmu     48
  2.2. Uwarunkowania zagrożeń terrorystycznych w Unii Europejskiej     65
  2.2.1. Uwarunkowania zewnętrzne     67
  2.2.2. Uwarunkowania wewnętrzne     77
  2.3. Organizacje terrorystyczne i ich działania na terenie Unii Europejskiej     90
  2.3.1. IRA – Irlandzka Armia Republikańska     96
  2.3.2. ETA – Kraj Basków i Wolności     102
  2.3.3. FLNC – Front Wyzwolenia Narodowego Korsyki i AD – Akcja Bezpośrednia     107
  2.3.4. Czerwone Brygady (BR)     110
  2.3.5. 17N – Organizacja Terrorystyczna 17 Listopada i ELA – Rewolucyjna Walka Ludowa     112
  2.3.6. RAF – Frakcja Czerwonej Armii, R2C – Ruch Drugiego Czerwca     113
  
  Rozdział III. Podstawy normatywne polityki antyterrorystycznej Unii Europejskiej     131
  
  3.1. Międzynarodowe standardy zwalczania terroryzmu     131
  3.1.1. Konwencje dotyczące terroryzmu lotniczego     135
  3.1.2. Konwencje dotyczące bezpieczeństwa żeglugi morskiej     139
  3.1.3. Konwencje o zwalczaniu finansowania terroryzmu     145
  3.1.4. Konwencje dotyczące materiałów nuklearnych i szczególnie niebezpiecznych oraz zwalczania aktów terroryzmu nuklearnego i obrotu materiałami szczególnie niebezpiecznymi     152
  3.1.5. Konwencje dotyczące przestępstw i karania sprawców przeciwko osobom korzystającym z ochrony międzynarodowej oraz dotyczące specjalnego statusu ofiary     154
  3.1.6. Konwencje dotyczące przestępstw związanych z materiałami niebezpiecznymi     158
  3.1.7. Konwencje o zwalczaniu i zapobieganiu terroryzmowi     160
  3.2. Jurysdykcja oraz system wymiaru kary w sprawach o przestępstwa terrorystyczne     169
  3.3. Prawo pierwotne Unii Europejskiej     180
  3.3.1. Jednolity Akt Europejski     182
  3.3.2. Traktat z Maastricht     184
  3.3.3. Traktat z Amsterdamu     187
  3.3.4. Traktat z Nicei     192
  3.3.5. Traktat Lizboński     196
  3.4. Prawo wtórne     215
  3.4.1. Prawo wtórne przed 11 września 2001 r.     218
  3.4.2. Prawo wtórne po 11 września 2001 r.     223
  
  Rozdział IV. Realizacja polityki antyterrorystycznej Unii Europejskiej     253
  
  4.1. Unia Europejska jako podmiot polityki antyterrorystycznej     254
  4.2. Instrumenty polityki antyterrorystycznej Unii Europejskiej     272
  4.2.1. Ekstradycja     272
  4.2.2. Europejski nakaz aresztowania (ENA)     292
  4.2.3. Eurojust     305
  4.2.4. Europol i SIS     308
  4.2.5. Decyzje ramowe UE dotyczące problematyki zwalczania terroryzmu     313
  4.2.6. Kontrterroryzm     326
  
  Rozdział V. Implementacja polityki antyterrorystycznej Unii Europejskiej w wybranych państwach członkowskich     337
  
  5.1. Królestwo Hiszpanii     338
  5.1.1. Podstawa prawna polityki antyterrorystycznej Królestwa Hiszpanii     338
  5.1.2. Procedura w sprawie zwalczania przestępstw terrorystycznych w Królestwie Hiszpanii     345
  5.2. Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej     356
  5.2.1. Podstawa prawna polityki antyterrorystycznej Zjednoczonego Królestwa     356
  5.2.2. Procedura w sprawie zwalczania przestępstw terrorystycznych w Zjednoczonym Królestwie     365
  5.3. Republika Francuska     396
  5.3.1. Podstawa prawna polityki antyterrorystycznej RF     396
  5.3.2. Procedura w sprawie przestępstw terrorystycznych w RF     403
  5.4. Republika Federalna Niemiec     417
  5.4.1. Podstawa prawna polityki antyterrorystycznej RFN     417
  5.4.2. Procedura w sprawie zwalczania przestępstw terrorystycznych w RFN     424
  
  Rozdział VI. Skutki i perspektywy polityki antyterrorystycznej Unii Europejskiej     455
  
  6.1. Skutki polityki antyterrorystycznej Unii Europejskiej     456
  6.2. Perspektywy polityki antyterrorystycznej Unii Europejskiej     466
  
  Zakończenie     475
  Bibliografia     483
RozwińZwiń