X

  WSTĘP 5
  Rozdział I. SYSTEM I ANALIZA SYSTEMOWA (Magdalena Kozłowska) 10
    1. Definicje systemu 10
    2. Problem całości i części 15
    3. Otoczenie systemu 19
    4. Hierarchiczność 20
    5. Rodzaje systemów 21
    6. Podejście systemowe 23
  Rozdział II. SYSTEM GOSPODARCZY I JEGO ISTOTA (Anna Kaczmarska, Magdalena Tusińska) 28
    1. System gospodarczy – zagadnienia ogólne 28
    2. Podejścia teoretyczne do systemu gospodarczego 36
    3. System gospodarczy częścią systemu społecznego 41
    4. Elementy systemu gospodarczego 43
  Rozdział III. SPOŁECZNO-KULTUROWE UWARUNKOWANIA SYSTEMÓW GOSPODARCZYCH (Izabela Ostoj) 48
    1. Kulturowy kontekst funkcjonowania systemów gospodarczych 49
    2. Indywidualizm, komunitarianizm i kultura uspołecznienia 54
    3. Rola kapitału społecznego 58
  Rozdział IV. WŁASNOŚĆ I MECHANIZM KOORDYNACJI DECYZJI GOSPODARCZYCH JAKO WYZNACZNIKI SYSTEMU GOSPODARCZEGO (Dominika Bochańczyk-Kupka) 63
    1. Własność 64
    2. Mechanizm koordynacji 68
  Rozdział V. TYPOLOGIA SYSTEMÓW GOSPODARCZYCH (Jacek Pietrucha) 76
    1. Typologie jednokryterialne 76
    2. Typologie wielokryterialne 78
  Rozdział VI. WYBRANE MODELE GOSPODARKI RYNKOWEJ (Joanna Czech-Rogosz, Sławomir Czech) 88
    1. Koncepcja społecznej gospodarki rynkowej 90
    2. Model japoński 94
    3. Anglosaski model gospodarki wolnorynkowej 97
    4. Nordycki model państwa dobrobytu 101
  Rozdział VII. SPRAWNOŚĆ SYSTEMU GOSPODARCZEGO (Monika Szudy) 107
    1. Pojęcie sprawności systemu gospodarczego 108
    2. Elementy ogólnej teorii efektywności – ocena systemów 114
    3. Kryteria oceny sprawności systemów 115
    4. Komparatystyka sprawności systemów gospodarczych 121
  Rozdział VIII. DETERMINANTY ZMIAN SYSTEMÓW GOSPODARCZYCH (Danuta Mitręga) 124
    1. Społeczno-polityczne uwarunkowania systemów gospodarczych i ich zmian 124
    2. Integracja gospodarcza a system gospodarczy 128
    3. Globalizacja a zmiany systemów gospodarczych 131
  Rozdział IX. SYSTEMY GOSPODARCZE – KONWERGENCJA CZY DYWERGENCJA? (Stanisław Swadźba) 138
    1. Integracja gospodarcza a konwergencja systemowa 138
    2. Globalizacja – konwergencja czy dywergencja? 144
  BIBLIOGRAFIA 156
Systemy gospodarcze. Zagadnienia teoretyczne

SZCZEGÓŁY WYDANIA

Spis treści

Liczba stron  

170

Kategoria

Teoria ekonomii

ISBN-13

978-83-7246-596-2

Numer wydania

1

Język publikacji

polski

Akceptowalne sposoby płatności

Karta kredytowa, przelew elektroniczny, płatny SMS

Informacja o sprzedawcy

Ravelo Sp. z o.o.

Redakcja: Stanisław Swadźba
0.0 / 5 (0 głosów)
Wypożyczenie

Dostęp online przez aplikację myIBUK. Formaty plików: ibuk

X Format IBUK - ebook dostępny do wypożyczenia

- format książki elektronicznej
- bez instalowania oprogramowania, wystarczy przeglądarka internetowa oraz dostęp do Internetu,
- książka dostępna na Twojej półce w koncie myIBUK,
- dodatkowe funkcje: dodawanie notatek, tagów, zaznaczania fragmentów i cytatów,
- po pobraniu książka dostępna również bez dostępu do internetu.

Więcej informacji o formacie i wymaganiach technicznych IBUK »


od 4,92

Wypożycz teraz

Opis

Praca jest wynikiem badań nad systemami gospodarczymi, które zespół Zakładu Systemów Gospodarczych prowadzi od wielu lat i ma charakter ściśle teoretyczny. Podjęcie tego tematu jest celowe zarówno ze względów teoriopoznawczych, jak i jego walorów aplikacyjnych. W polskiej i zagranicznej literaturze ekonomicznej zagadnienia te nie są szeroko i dokładnie opisywane. Najczęściej skrótowo pisze się o tym w podręcznikach ekonomii, a nieco szerzej przy wprowadzeniu do analizy porównawczej systemów gospodarczych. Opracowanie to ma również znaczenie dla dydaktyki. Może być ważną pozycją literaturową w studiowaniu ekonomii oraz wielu przedmiotów specjalistycznych, głównie na kierunku Ekonomia. Praca składa się z dziewięciu rozdziałów. W pierwszym z nich zajęliśmy się pojęciem systemu w ogóle oraz istotą systemowego podejścia do badań. W następnym ukazano istotę systemu gospodarczego, sposoby jego definiowania, zależność między systemem społecznym a systemem gospodarczym, rodzaje systemu gospodarczego. O społeczno-kulturowych uwarunkowaniach systemu gospodarczego traktuje trzeci rozdział pracy. Dalej omówiono własność i mechanizm koordynacji decyzji gospodarczych, które są traktowane jako wyznaczniki systemu gospodarczego w skali makro. Zagadnienie typologii systemów gospodarczych omówiono w rozdziale piątym. Kontynuacją tych rozważań jest przedstawienie głównych modeli gospodarki rynkowej (kapitalizmu). O sprawności systemów gospodarczych traktuje kolejny rozdział. W rozdziale ósmym wyodrębniono i opisano główne czynniki określające charakter współczesnych systemów gospodarczych. Powodują one, że systemy gospodarcze ewoluują. W związku z tym pojawia się pytanie: w jakim kierunku? Czy mamy do czynienia z procesem konwergencji, czy dywergencji? Odpowiedzi na te pytania starano się udzielić w ostatnim rozdziale niniejszego opracowania.


Sprawd? nowy abonament - to si? op?aca!
Ebook dost?pny w abonamencie
Inne ebooki wydawcy Bestsellery w kategorii

Oceny użytkowników

Średnia ocena: ( 0 )
0
0
0
0
0
Oceń:  
Opinie użytkowników
Bądź pierwszy!