Systemy radiokomunikacji ruchomej

Systemy radiokomunikacji ruchomej

1 opinia

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

25,20

cena zawiera podatek VAT

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 24,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Radiokomunikacja ruchoma jest jednym z najdynamiczniej rozwijających się działów telekomunikacji. Systemy radiokomunikacji ruchomej stały się praktycznie przedmiotem powszechnego użytku. Autor stara się przybliżyć tę problematykę omawiając zarówno podstawy teoretyczne, jak i przykłady systemów radiokomunikacji ruchomej i ich standardy. W trzecim, gruntownie zmienionym, wydaniu książki Czytelnik znajdzie: niezbędne podstawy teoretyczne cyfrowych systemów telekomunikacyjnych, opis własności kanałów transmisyjnych spotykanych w systemach radiokomunikacji ruchomej, zasady projektowania takich systemów, opis systemu pierwszej generacji NTM, szczegółowe omówienie struktury i zasad działania systemów drugiej generacji: GSM i IS-95, opis wielu innych systemów RR, takich jak: systemy telefonii bezprzewodowej (np. DECT), systemy trankingowe, przywoławcze, satelitarnej radiokomunikacji osobistej, zastosowanie technik radiokomunikacji ruchomej do realizacji bezprzewodowej pętli abonenckiej, zasady działania i standardy styku radiowego bezprzewodowych sieci komputerowych (WLAN), opis systemów trzeciej generacji UMTS i cdma2000, podstawowe informacje o zasadach działania anten adaptacyjnych. W 2002 roku książka została opublikowana w języku angielskim przez wydawnictwo John Wiley & Sons pod tytułem Mobile Communication Systems. Odbiorcy książki: pracownicy naukowi i studenci elektroniki, telekomunikacji i informatyki, słuchacze studiów podyplomowych w dziedzinie elektroniki, telekomunikacji i informatyki oraz inżynierowie telekomunikacji.


Rok wydania2006
Liczba stron484
KategoriaTelekomunikacja
WydawcaWydawnictwa Komunikacji i Łączności
ISBN-13978-83-206-1883-9
Numer wydania3
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

PayPo - Promocja!

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp    12
  Rozdział I. Elementy teorii cyfrowych systemów telekomunikacyjnych    17
    1.1. Wstęp    17
    1.2. Model systemu transmisji sygnałów cyfrowych    18
    1.3. Kodery i dekodery sygnału mowy    20
    1.4. Kodowanie kanałowe    30
      1.4.1. Modele kanału ze względu na kodowanie    30
      1.4.2. Istota kodowania nadmiarowego    32
      1.4.3. Podział kodów    34
      1.4.4. Kody blokowe i ich opis wielomianowy    35
      1.4.5. Zastosowanie kodów blokowych z detekcja błędów — technika ARQ    40
      1.4.6. Kody splotowe    43
      1.4.7. Rozpraszanie błędów — zastosowanie przeplotu    47
      1.4.8. Koncepcja kodowania kaskadowego    48
      1.4.9. Zasada turbo-kodowania    49
    1.5. Modulacje cyfrowe stosowane w systemach radiokomunikacji ruchomej    52
      1.5.1. Modulacje pojedynczej nośnej    52
      1.5.2. Modulacje wielotonowe    61
    1.6. Zasada działania systemów szerokopasmowych    67
    1.7. Metody wielodostępu stosowane w radiokomunikacji ruchomej    73
    1.8. Metody transmisji dupleksowej    76
    1.9. Współzawodnictwo o dostęp do kanału    77
    1.10. Model OSI    80
    1.11. Protokół X.25 — przykład protokołu sieci z komutacją pakietów    83
    1.12. System sygnalizacji Nr 7    86
    1.13. Sieci IP    87
    Literatura    92
  Rozdział II. Przegląd i klasyfikacja systemów radiokomunikacji z obiektami ruchomymi    93
    2.1. Wstęp    93
    2.2. Systemy przywoławcze    93
    2.3. Telefonia bezprzewodowa    94
    2.4. Systemy trankingowe    95
    2.5. Telefonia komórkowa    96
    2.6. Systemy radiokomunikacji ruchomej wykorzystujące satelity    98
    2.7. Bezprzewodowy dostęp do lokalnych sieci komputerowych    99
    Literatura    100
  Rozdział III. Własności kanału transmisyjnego w systemach radiokomunikacji ruchomej    101
    3.1. Wstęp    101
    3.2. Propagacja sygnału w wolnej przestrzeni    101
    3.3. Wpływ wielodrogowości na propagację sygnału    106
    3.4. Kanał transmisyjny w systemach radiokomunikacji ruchomej    110
    3.5. Modelowanie średniego spadku mocy w funkcji odległości od anteny nadawczej    118
      3.5.1. Model Lee    120
      3.5.2. Model Okumury    121
      3.5.3. Model Haty    124
      3.5.4. Model COST231-Haty    126
      3.5.5. Model COST231-Walfisha-Ikegamiego    126
      3.5.6. Przykład oceny tłumienia za pomocą wybranych modeli propagacyjnych    127
      3.5.7. Estymacja tłumienia propagacyjnego w kanałach wewnątrz pomieszczeń    128
    3.6. Oddziaływanie kanału radiokomunikacyjnego na sygnały o różnej szerokości pasma    131
    3.7. Odbiór zbiorczy    134
    Literatura    138
  Rozdział IV. Systemy przywoławcze    140
    4.1. Wstęp    140
    4.2. Określenie systemu przywoławczego i jego podstawowe własności    140
    4.3. Klasyfikacja sieci przywoławczych    141
    4.4. Protokół formatowania danych POCSAG    143
    4.5. Europejski system przywoławczy ERMES    145
    4.6. Rodzina protokołów FLEX    150
    4.7. Wnioski. Przyszłość systemów przywoławczych    152
    Literatura    153
  Rozdział V. Koncepcja telefonii komórkowej i podstawy jej projektowania    154
    5.1. Idea telefonii komórkowej    154
    5.2. Zasady uproszczonego planowania rozkładu komórek klasycznego systemu komórkowego    156
    5.3. Elementy teorii ruchu w zastosowaniu do systemów komórkowych    164
    5.4. Metody powiększania pojemności systemu    168
    5.5. Zasady rozdziału kanałów w systemach komórkowych    172
    Literatura    176
  Rozdział VI. Telefonia komórkowa pierwszej generacji na przykładzie systemu NMT    177
    6.1. Systemy telefonii komórkowej pierwszej generacji    177
    6.2. Założenia i architektura systemu NMT    178
    6.3. Sterowanie przepływem informacji w systemie NMT    182
    6.4. Usługi oferowane przez system NMT    186
    6.5. Konstrukcja typowej stacji ruchomej i bazowej    186
    Literatura    189
  Rozdział VII. Telefonia komórkowa GSM – architektura i aspekt systemowy    190
    7.1. Wstęp    190
    7.2. Podstawy architektury systemu GSM    190
    7.3. Podstawowe parametry transmisji radiowej systemu GSM    194
    7.4. Opis kanałów logicznych    195
    7.5. Struktura czasowa systemu GSM    197
    7.6. Struktury pakietów realizujących kanały logiczne    198
    7.7. Opis procedur realizacji połączenia    203
    7.8. Przenoszenie połączenia pomiędzy komórkami    210
    7.9. Zapewnienie prywatności rozmowy i autentyczności abonenta    212
    7.10. Modyfikacje i ulepszenia systemu GSM oraz systemy pochodne    215
    Literatura    218
  Rozdział VIII. Telefonia komórkowa GSM – warstwa fizyczna systemu    219
    8.1. Wstęp    219
    8.2. Budowa typowej stacji ruchomej    220
    8.3. Kodowanie i dekodowanie sygnału mowy    224
      8.3.1. Kodowanie z pełną szybkością    224
      8.3.2. Kodowanie z szybkością połówkową    226
      8.3.3. Kodowanie wzbogacone z pełną szybkością    228
    8.4. Modulacja GMSK    229
    8.5. Sekwencyjna detekcja symboli danych    230
    Literatura    230
  Rozdział IX. Transmisja danych w systemie GSM    235
    9.1. Wstęp    235
    9.2. Organizacja transmisji danych w systemie GSM    236
    9.3. Usługi danych w systemie GSM    237
      9.3.1. Adaptacja szybkości    239
      9.3.2. Kodowanie kanałowe    241
      9.3.3. Protokół łącza radiowego (RLP)    242
      9.3.4. Transmisja danych w aspekcie dostępu do różnych sieci    243
    9.4. Transmisja krótkich wiadomości—SMS    245
    9.5. System szybkiej transmisji danych z komutacją kanałów — HSCSD    248
    9.6. Transmisja pakietowa w systemie GSM — GPRS    251
      9.6.1. Architektura systemu GPRS    251
      9.6.2. Warstwa fizyczna systemu GPRS    253
      9.6.3. Zarządzanie transmisją GPRS    258
      9.6.4. Usługi w systemie GPRS    259
      9.6.5. Architektura protokołów GPRS    259
    9.7. System EDGE    261
      9.7.1. Wstęp    261
      9.7.2. Główne ulepszenia w warstwie fizycznej    262
      Literatura    266
  Rozdział X. Wykorzystanie metody wielodostępu kodowego (CDMA) w cyfrowych systemach radiokomunikacji ruchomej    268
    10.1. Wstęp    268
    10.2. Motywacja dla rozważenia CDMA jako potencjalnej metody dostępu do pasma    268
    10.3. Ciągi rozpraszające    269
      10.3.1. Sekwencje o maksymalnej długości    270
      10.3.2. Ciągi Golda i Kasamiego    273
      10.3.3. Ciągi Walska    274
    10.4. Podstawowy układ nadawczo-odbiorczy w systemie CDMA    275
    10.5. Odbiornik RAKE    277
    10.6. Detekcja łączna sygnałów CDMA    281
    10.7. Cechy typowego systemu CDMA w radiokomunikacji ruchomej    285
    10.8. Podsumowanie    288
    Literatura    289
  Rozdział XI. Opis praktycznego systemu radiokomunikacji ruchomej stosującego metodę CDMA – system IS-95    290
    11.1. Wstęp    290
    11.2. Stosowane zakresy częstotliwości    290
    11.3. Transmisja od stacji bazowej do ruchomej    291
    11.4. Transmisja od stacji ruchomej do stacji bazowej    299
    11.5. Sterowanie mocą    3030
    11.6. Uproszczona procedura nawiązywania połączenia    304
    11.7. Rozszerzenia systemu IS-95B zwiększające szybkość transmisji danych    305
    Literatura    307
  Rozdział XII. Sieci trankingowe    308
    12.1. Wstęp    308
    12.2. Idea trankingu    308
    12.3. Standard MPT 1327    310
    12.4. Sieć EDACS — przykład standardu firmowego    314
    12.5. Standard TETRA    315
      12.5.1. Usługi oferowane w systemie TETRA    316
      12.5.2. Ogólna architektura systemu TETRA    317
      12.5.3. Warstwa fizyczna systemu TETRA    318
      Literatura    326
  Rozdział XIII. Cyfrowa telefonia bezprzewodowa    327
    13.1. Wstęp    327
    13.2. Standard CT2    329
    13.3. System DECT    332
      13.3.1. Architektura systemu DECT    333
      13.3.2. Warstwa fizyczna systemu DECT    334
      13.3.3. Opis warstwy sterowania dostępem do medium (MAC)    337
      13.3.4. Współdziałanie systemu DECT z systemem GSM    338
      13.3.5. Opis typowej stacji ruchomej systemu DECT    339
      Literatura    340
  Rozdział XIV. Techniki systemów radiokomunikacji ruchomej w realizacji bezprzewodowych pętli abonenckich;    342
    14.1. Wstęp    342
    14.2. Systemy PMP    343
    14.3. Systemy z zastosowaniem techniki telefonii komórkowej    345
    14.4. Zastosowanie standardów telefonii bezprzewodowej w bezprzewodowej pętli abonenckiej    348
    Literatura    352
  Rozdział XV. Satelitarne systemy radiokomunikacji osobistej    353
    15.1. Wstęp    353
    15.2. Satelitarne systemy radiokomunikacji ruchomej pierwszej i drugiej generacji — krótki opis    354
    15.3. Pojęcie systemów satelitarnej radiokomunikacji osobistej i ich podział    356
    15.4. Usługi oferowane przez satelitarne systemy osobiste i ich perspektywy    360
    15.5. Prezentacja najważniejszych satelitarnych systemów radiokomunikacji osobistej    361
      15.5.1. System IRIDIUM    361
      15.5.2. GLOBALSTAR    365
      15.5.3. System ICO    371
    15.6. Przyszłe systemy z dostępem szerokopasmowym    373
      15.6.1. Teledesic    373
      15.6.2. System Skybridge    375
    Literatura    377
    Dodatek    379
  Rozdział XVI. Bezprzewodowe komputerowe sieci lokalne    380
    16.1. Wstęp    380
    16.2. Typy sieci WLAN    381
    16.3. Problem stacji ukrytej    383
    16.4. HIPERLAN/1    384
      16.4.1. Podwarstwa MAC sieci HIPERLAN/1    386
      16.4.2. Podwarstwa CAC sieci HIPERLAN/1    387
      16.4.3. Warstwa fizyczna systemu HIPERLAN/1    388
    16.5. Standardy WLAN serii IEEE 802.11    390
      16.5.1. Warstwa fizyczna sieci IEEE 802.11    392
        16.5.1.1. Warstwa fizyczna DS-SS    392
        16.5.1.2. Warstwa fizyczna FH-SS    394
        16.5.1.3. Warstwa fizyczna działająca w zakresie podczerwieni    395
      16.5.2. Podwarstwa MAC systemu IEEE 802.11    396
    16.6. Standardy IEEE 802.11 i HIPERLAN dla pasma 5 GHz    400
      16.6.1. Warstwa fizyczna systemu HIPERLAN/2    403
      16.6.2. Warstwa łącza danych systemu HIPERLAN/2    405
    16.7. Bluetooth    407
    Literatura    413
  Rozdział XVII. Systemy komórkowe trzeciej generacji    415
    17.1. Wstęp    415
    17.2. Koncepcja systemu UMTS    418
    17.3. Architektura sieci dostępu systemu UMTS    420
    17.4. Styk radiowy systemu UMTS    423
      17.4.1. Warstwa fizyczna styku radiowego w trybie FDD    428
      17.4.2. Warstwa fizyczna styku radiowego w trybie TDD    437
    17.5. System cdma2000    442
    17.6. Koncepcja Software Radio    451
      17.6.1. Wprowadzenie    451
      17.6.2. Określenie minimalnego standardu radiowego    452
      17.6.3. Podstawowe elementy architektury Software Radio    453
      17.6.4. Software Radio w stacjach bazowych    454
    Literatura    455
  Rozdział XVIII. Zastosowanie techniki anten inteligentnych w systemach telefonii komórkowej    457
    18.1. Wstęp    457
    18.2. Zasada działania systemu anten inteligentnych    458
    18.3. Analiza prostego układu anten adaptacyjnych i algorytmu jego adaptacji    462
    18.4. Znaczenie zastosowania anten inteligentnych    466
    18.5. Wpływ techniki anten inteligentnych na wzrost pojemności systemu komórkowego    467
    Literatura    470
  Indeks    471
RozwińZwiń
Informacja o cookies
Strona ibuk.pl korzysta z plików cookies w celu dostarczenia Ci oferty jak najlepiej dopasowanej do Twoich oczekiwań i preferencji, jak również w celach marketingowych i analitycznych.
Nasi partnerzy również mogą używać ciasteczek do profilowania i dopasowywania do Ciebie pokazywanych treści na naszych stronach oraz w reklamach.
Poprzez kontynuowanie wizyty na naszej stronie wyrażasz zgodę na użycie tych ciasteczek. Więcej informacji, w tym o możliwości zmiany ustawień cookies, znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia