X

  Wstęp 9
  1. Podziały socjopolityczne i konflikty w Europie Ryszard Hebut 11
    1.1. Kategoria podziału socjopolitycznego 12
    1.2. Proces kształtowania się podziałów socjopolitycznych w Europie Zachodniej - model Lipseta i Rokkana a dynamika zmian społecznych 19
    1.3. Typy podziałów socjopolitycznych dominujące w Europie 24
      1.3.1. Podział socjoekonomiczny 24
      1.3.2. Podział religijny 28
      1.3.3. Podział kulturowo-etniczny 31
  2. Partie polityczne - rozważania teoretyczne Ryszard Hebut 33
    2.1. Kategoria partii politycznej 34
    2.2. Proces instytucjonalizacji partii politycznych 41
    2.3. Modele partii politycznej - proces transoformacji 44
      2.3.1. Partie kadrowe (protopartie) 44
      2.3.2. Partie masowe 45
      2.3.3. Partie wyborcze 48
      2.3.4. Model partii w warunkach transformacji demokratycznej 54
  3. Partie polityczne w Europie Andrzej Antoszewski, Ryszard Hebut 61
    3.1. Rodziny partii politycznych w Europie Zachodniej 62
      3.1.1. Blok partii lewicowych 63
      3.1.2. Blok partii liberalnych 69
      3.1.3. Blok partii konserwatywno-chrześcijańskich 73
      3.1.4. Blok partii radykalnych 80
    3.2. Główne rodziny partii politycznych w Europie Środkowej i Wschodniej 87
      3.2.1. Biegun socjalistyczny 88
      3.2.2. Biegun konserwatywno-chadecki 93
      3.2.3. Biegun liberalny 97
      3.2.4. Biegun ekstremalny 99
      3.2.5. Pozostałe partie 103
  4. Systemy partyjne w Europie - rozważania teoretyczne Ryszard Herbut 107
    4.1. System partyjny jako kategoria teoretyczna 108
    4.2. Modele systemu partyjnego - genetyczne i funkcjonalne podejście 111
    4.3. Elementy analizy systemu partyjnego 114
      4.3.1. Liczba i pomiar partii 116
        4.3.1.1. Relewancja partii politycznej 118
        4.3.1.2. Partie małe 120
      4.3.2. Poziom polaryzacji systemu partyjnego (dystans między partiami) 124
      4.3.3. Wzorce zachowań koalicyjnych 126
  5. Systemy partyjne Europy - mechanizmy funkcjonowania Ryszard Herbut 131
    5.1. Systemy partyjne Europy Zachodniej - wzorzec rywalizacji politycznej 132
    5.2. Systemy partyjne wybranych państw demokratyzującej się Europy 139
  6. Grupy interesu w Europie Jacek Sroka 153
    6.1. Grupy interesu i ich organizacje w demokratycznym ładzie instytucjonalnym 156
    6.2. Propozycje definicyjne 158
    6.3. Polityka grup interesu w świetle ustaleń modelowych 160
    6.4. Polityka grup interesu we współczesnej praktyce europejskiej 162
      6.4.1. Poziom państw narodowych 162
      6.4.2. Poziom Unii Europejskiej 163
  7. Reżimy polityczne państw europejskich Andrzej Antoszewski 167
    7.1. Pojęcie reżimu politycznego 168
    7.2. Parlamentaryzm 169
    7.3. Prezydencjalizm 176
    7.4. Rozwiązania hybrydalne w Europie Zachodniej 179
      7.4.1. Semiprezydencjalizm 179
      7.4.2. System rządów konwentu 186
    7.5. Reżimy hybrydalne w Europie Środkowej i Wschodniej 188
  8. Systemy wyborcze Andrzej Antoszewski 193
    8.1. Wybory i ich funkcje 194
    8.2. Cele, funkcje i elementy systemów wyborczych 199
    8.3. Pozostałe elementy demokratycznych systemów wyborczych 205
    8.4. Polityczne konsekwencje systemów wyborczych 214
  9. Władza ustawodawcza Andrzej Antoszewski 221
    9.1. Funkcje parlamentu we współczesnym państwie 222
    9.2. Struktura współczesnych parlamentów 232
    9.3. Parlament wobec władzy wykonawczej 238
  10. Władza wykonawcza Andrzej Antoszewski 245
    10.1. Pojęcie i znaczenie władzy wykonawczej 246
    10.2. Głowa państwa 248
    10.3. Rząd jako instytucja władzy wykonawczej 260
    10.4. Formowanie koalicji gabinetowych 268
  11. Władza sądownicza Andrzej Antoszewski 281
    11.1. Istota i polityczne znaczenie władzy sądowniczej 282
    11.2. Cechy władzy sądowniczej 285
    11.3. Sądowa kontrola konstytucyjności prawa w Polsce 287
    11.4. Egzekwowanie odpowiedzialności rządzących 291
    11.5. Kontrola procesu wyborczego 295
    11.6. Kontrola działalności partii politycznych 296
    11.7. Ochrona wolności obywatelskich 298
  12. Wspólnota Europejska Ryszard Herbut 301
    12.1. Proces integrowania się Europy 302
    12.2. Unia Europejska jako system instytucjonalny - proces decyzyjny 307
    12.3. Instytucje Unii Europejskiej 315
      12.3.1. Rada Unii Europejskiej 316
      12.2.2.Komisja Europejska 319
      12.3.3. Parlament Europejski 324
    12.4. Partie polityczne w Unii Europejskiej 331
  Skróty nazw partii politycznych oraz koalicji wyborczych 337
  Bibliografia 353
  Spis tabel 362
  Indeks osób 363
Systemy polityczne współczesnej Europy

SZCZEGÓŁY WYDANIA

Spis treści

Liczba stron  

368

Kategoria

Politologia

ISBN-13

978-83-01-14622-1

Numer wydania

2

Język publikacji

polski

Akceptowalne sposoby płatności

Karta kredytowa, przelew elektroniczny, płatny SMS

Informacja o sprzedawcy

Ravelo Sp. z o.o.

5.0 / 5 (2 głosów)
Wypożyczenie

Dostęp online przez aplikację myIBUK. Formaty plików: ibuk

X Format IBUK - ebook dostępny do wypożyczenia

- format książki elektronicznej
- bez instalowania oprogramowania, wystarczy przeglądarka internetowa oraz dostęp do Internetu,
- książka dostępna na Twojej półce w koncie myIBUK,
- dodatkowe funkcje: dodawanie notatek, tagów, zaznaczania fragmentów i cytatów,
- po pobraniu książka dostępna również bez dostępu do internetu.

Więcej informacji o formacie i wymaganiach technicznych IBUK »


od 4,92

Wypożycz teraz

Opis

Podręcznik napisany przez wybitnych specjalistów, profesorów Uniwersytetu Wrocławskiego, prezentuje aktualną problematykę systemu politycznego współczesnej Europy. Szczególnie wiele uwagi poświęca demokracjom, zarówno tym dojrzałym, ustabilizowanym, jak i tym nowym. Autorzy analizując najnowsze wyniki wyborów parlamentarnych dokonują próby komparatystycznego ujęcia systemów politycznych wszystkich państw europejskich.

Książka omawia:

- politykę w jej społecznym wymiarze,
- podziały socjopolityczne i konflikty w Europie,
- podmioty polityki – partie i grupy interesów– procesy kształtowania się i rozwoju europejskich systemów partyjnych,
- zróżnicowanie i konsekwencje systemów wyborczych,
- procesy formowania koalicji gabinetowych,
- uwarunkowania zachowań politycznych,
- powiązania władzy ustawodawczej,
- wykonawczej i sądowniczej,
- proces integracji europejskiej.

Książka z Serii Politologicznej dla studentów politologii, stosunków międzynarodowych, europeistyki, dziennikarstwa, nauk społecznych, a także dla wszystkich zawodowo zainteresowanych polityką.


Sprawd? nowy abonament - to si? op?aca!
Ebook dost?pny w abonamencie
Inne ebooki wydawcy Bestsellery w kategorii

Oceny użytkowników

Średnia ocena: ( 2 )
2
0
0
0
0
Oceń:  
Opinie użytkowników
Bądź pierwszy!