Pedagogika. Podręcznik akademicki, t. 1

Pedagogika. Podręcznik akademicki, t. 1

16 ocen

Format:

ibuk

RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

Cena początkowa:

Najniższa cena z 30 dni: 6,92 zł  


6,92

w tym VAT

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 24,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Podręcznik:
• wprowadza w świat podstawowych pojęć i zagadnień pedagogiki, przedstawionych w szerszym kontekście społeczno-kulturowym,
• omawia wybrane prądy i kierunki współczesnej pedagogiki,
• zapoznaje z dziejami wychowania i oświaty w Polsce i na świecie,
• prezentuje wybrane metody badań pedagogicznych,
• ukazuje związek teorii pedagogicznych z praktyką,
• zawiera bogactwo osiągnięć naukowych i doświadczeń starszego i młodszego pokolenia pedagogów w Polsce,
• przedstawia edukację z wielu różnych perspektyw.
Tom 1 odpowiada treściom przedmiotów: pedagogika ogólna, historia wychowania oraz współczesne kierunki pedagogiczne.
Książka przeznaczona jest dla:
• przygotowujących się do zawodu nauczycielskiego: studentów uczelni akademickich, kolegiów nauczycielskich i wyższych szkół zawodowych,
• studentów pierwszych lat pedagogiki,
• nauczycieli, którzy chcą odnowić swoją wiedzę pedagogiczną,
• prowadzących szkolenia w ośrodkach doskonalenia kadr pedagogicznych,
• wszystkich zainteresowanych współczesną pedagogiką: działaczy oświatowych i samorządowych, psychologów i socjologów.
Podręcznik otrzymał III nagrodę w V edycji Konkursu na Najlepszy Podręcznik Akademicki, wydany w 2003 roku, organizowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu.


Rok wydania2003
Liczba stron496
KategoriaPedagogika ogólna
WydawcaWydawnictwo Naukowe PWN
ISBN-13978-83-01-14055-7
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Przedmowa (Zbigniew Kwieciński)    11
  Część I. PEDAGOGIKA JAKO NAUKA    18
    Wstęp (Krzysztof Rubacha)    18
    Rozdział 1. Edukacja jako przedmiot pedagogiki i jej subdyscyplin (Krzysztof Rubacha)    21
      1.1. Podstawowe pojęcia w pedagogice    24
      1.2. Związek pedagogiki z innymi naukami    29
    Rozdział 2. Metody zbierania danych w badaniach pedagogicznych (Krzysztof Rubacha)    34
      2.1. Metody jakościowe    34
        2.1.1. Ogólna charakterystyka metod jakościowych    34
        2.1.2. Obserwacja etnograficzna    36
        2.1.3. Wywiad    40
        2.1.4. Analiza archiwów    44
        2.1.5. Cechy wspólne badań jakościowych    46
      2.2. Metody ilościowe    47
        2.2.1. Ogólna charakterystyka metod ilościowych    47
        2.2.2. Metody obserwacyjne    48
        2.2.3. Metody sondażowe    51
        2.2.4. Cechy wspólne metod ilościowych    54
      2.3. Strategie łączenia badań jakościowych i ilościowych    55
      2.4. Metody zbierania danych a typy badań pedagogicznych    57
    Rozdział 3. Budowanie teorii pedagogicznych (Krzysztof Rubacha)    59
      3.1. Paradygmaty nauk społecznych a budowanie teorii pedagogicznych    59
      3.2. Kierunki rozwoju teorii pedagogicznej    67
    Bibliografia    69
  Część II. ROZWÓJ I ZMIENNOŚĆ WYCHOWANIA I KSZTAŁCENIA    74
    Wstęp - pochwała historii i wykształcenia historycznego (Stefan Wołoszyn)    74
    Rozdział 1. Wychowanie w społeczeństwach pierwotnych (Stefan Wołoszyn)    77
    Rozdział 2. Wychowanie i „nauczanie” w cywilizacjach starożytnego Wschodu (Stefan Wołoszyn)    80
      2.1. Chiny    80
      2.2. Indie    82
      2.3. Inne kultury starożytnego Wschodu    84
    Rozdział 3. Wychowanie w starożytnej Europie (Stefan Wołoszyn)    87
      3.1. Wychowanie w Grecji    87
        3.1.1. Wychowanie spartańskie    87
        3.1.2. Wychowanie ateńskie    88
      3.2. Rola szkół filozoficznych    90
      3.3. Kultura szkolna czasów hellenistycznych    91
      3.4. Wychowanie w rodzinie i kształcenie szkolne w starożytnym Rzymie    93
      3.5. Rozpad kultury i wychowania antycznego    95
    Rozdział 4. Oświata i wychowanie w epoce średniowiecza (Stefan Wołoszyn)    97
      4.1. Klasztory i szkoły kościelne    97
      4.2. Powstawanie uniwersytetów    99
      4.3. Wychowanie "w domu obcym"    101
        4.3.1. Wychowanie rycerskie    101
        4.3.2. Wychowanie mieszczańskie    102
      4.4. Oświata w Polsce średniowiecznej    102
    Rozdział 5. Wykształcenie i kultura umysłowa w epoce renesansu (Stefan Wołoszyn)    104
      5.1. Humanizm i utopie humanistyczne    104
      5.2. Cele wychowania humanistycznego    106
      5.3. Gimnazja i kolegia humanistyczne    106
      5.4. Myśl edukacyjna Andrzeja Frycza Modrzewskiego    109
      5.5. Pedagogika i pedagogia Jana Amosa Komeńskiego    111
    Rozdział 6. Kultura umysłowa i reformy szkolne w epoce oświecenia (Stefan Wołoszyn)    115
      6.1. Racjonalizm oświeceniowy i encyklopedyści    115
      6.2. Wiedza czy rozwój? Obywatel czy człowiek?    117
        6.2.1. Dylemat pedagogiczny Johna Locke'a    117
        6.2.2. Dylemat pedagogiczny Jeana Jacques'a Rousseau    117
        6.2.3. Dylemat pedagogiczny Claude'a Adriena Helvétiusa    118
      6.3. Szkolnictwo średnie i reformy szkolne    119
      6.4. Szkolnictwo ludowe i specjalne    122
        6.4.1. Szkoły ludowe    122
        6.4.2. Szkoły i zakłady specjalne    123
      6.6. Projekty organizacji wychowania i oświecenia publicznego Wielkiej Rewolucji Francuskiej    130
      6.5. Reformy szkolne w Polsce    124
        6.5.1. Komisja Edukacji Narodowej    127
    Rozdział 7. Rozwój nowoczesnych systemów szkolnych w XIX wieku (Stefan Wołoszyn)    133
      7.1. Tendencje ogólne i ustawodawstwo szkolne    133
      7.2. Elementarne szkolnictwo ludowe    135
      7.3. Neohumanistyczne szkoły średnie i wyższe    138
        7.3.1. Gimnazja klasyczne    138
        7.3.2. Gimnazja realne    139
        7.3.3. Uniwersytety i politechniki    143
      7.4. Wyspy oświatowe na ziemiach polskich    145
        7.4.1. Zabór rosyjski    145
        7.4.2. Zabór pruski    150
        7.4.3. Zabór austriacki    152
    Rozdział 8. Oświata i wychowanie w XX wieku (Stefan Wołoszyn)    155
      8.1. Upowszechnianie się jednolitych systemów szkolnych    155
        8.1.1. System szkolny w Polsce    160
      8.2. Radykalna krytyka edukacji szkolnej i poszukiwanie nowych strategii oświatowych    165
      8.3. Nowatorskie nurty edukacyjne    170
        8.3.1. Czy "stulecie dziecka"?    170
        8.3.2. Walka o prawa dziecka    174
        8.3.3. Poszukiwanie przez młodzież nowych wizji świata    176
      Bibliografia    181
  Część III. WSPÓŁCZESNE PRĄDY I KIERUNKI PEDAGOGICZNE    184
    Wstęp (Bogusław Śliwerski)    184
    Rozdział 1. Pedagogika pozytywistyczna (Teresa Hejnicka-Bezwińska)    196
      1.1. Ewolucja orientacji pozytywistycznej    196
      1.2. Faza ekspansji pełnego programu badawczego pozytywizmu    198
      1.3. Charakterystyka orientacji pozytywistycznej w pedagogice    201
      1.4. Stosunek do innych kierunków pedagogicznych - przejście od "pedagogii" do "pedagogiki"    204
        1.4.1. Tworzenie instytucjonalnych podstaw unaukowienia myślenia o edukacji i oświacie    205
        1.4.2. Unaukowienie pedagogiki poprzez wykorzystanie dorobku i osiągnięć psychologii - psychologizm pedagogiczny    208
        1.4.3. Unaukowienie pedagogiki poprzez wykorzystanie dorobku i osiągnięć socjologii - socjologizm pedagogiczny    211
        1.4.4. Scjentyzm    214
      1.5. Recepcja i krytyka pozytywizmu    215
      1.6. Ramy czasowe i zasięg terytorialny    215
    Rozdział 2. Pedagogika kultury (Bogusław Milerski)    220
      2.1. Geneza i pojęcie    221
      2.2. Przesłanki filozoficzne    223
      2.3. Poglądy pedagogiczne    227
      2.4. Status naukowy    229
    Rozdział 3. Pedagogika personalistyczna (Marian Nowak)    232
      3.1. Podstawowe kategorie i terminologia    233
      3.2. Personalizm w myśli filozoficznej - jego odmiany oraz cechy wspólne    237
      3.3. Personalizm w pedagogice    239
        3.3.1. Założenia i antropologiczne podstawy pedagogiki personalistycznej    239
        3.3.2. Wychowanie i nauczanie według personalizmu    241
        3.3.3. Cele wychowania według personalizmu    242
        3.3.4. Relacja wychowawca/nauczyciel - wychowanek/uczeń według personalizmu    244
        3.3.5. Treści wychowania i nauczania    245
      3.4. Podsumowanie    246
    Rozdział 4. Pedagogika egzystencjalna (Janusz Tarnowski)    248
      4.1. Geneza egzystencjalizmu    248
      4.2. Tendencje przeciwstawne w egzystencjalizmie    249
        4.2.1. Tendencja agnostyczno-ateistyczna    250
        4.2.2. Tendencja teistyczna    252
      4.3. Podstawy pedagogiki egzystencjalnej    256
      4.4. Egzystencjalne kategorie pedagogiczne    258
        4.4.1. Dialog    258
        4.4.2. Autentyczność    259
        4.4.3. Zaangażowanie    260
    Rozdział 5. Pedagogika religii (Bogusław Milerski)    261
      5.1. Status naukowy i przedmiot badań    261
      5.2. Rozwój pedagogiki religii na świecie    265
      5.3. Pedagogika religii w Polsce    270
      5.4. Koncepcje i ich znaczenie pedagogiczne    271
        5.4.1. Antropologia religijna jako podstawa edukacji    273
        5.4.2. Człowiek jako podmiot edukacji    273
        5.4.3. Edukacja jako proces odnowy życia    274
        5.4.4. Edukacja jako egzystencjalna hermeneutyka tekstów    275
        5.4.5. Edukacja jako hermeneutyka doświadczeń    276
        5.4.6. Edukacja jako dialog    277
    Rozdział 6. Pedagogika Nowego Wychowania (Sławomir Sztobryn)    278
      6.1. Definicja i charakterystyka prądu    278
        6.1.1. Geneza nazwy i jej warianty    281
        6.1.2. Ramy czasowe, zasięg terytorialny    281
      6.2. Czynniki wyodrębniające nową pedagogikę    282
        6.2.1. Krytyka szkoły tradycyjnej    282
        6.2.2. Psychologia eksperymentalna    283
        6.2.3. Krytyka podstawowych pojęć i nowoczesne metody badań    285
      6.3. Główne idee Nowego Wychowania    286
      6.4. Krytyka Nowego Wychowania    290
    Rozdział 7. Pedagogika waldorfska (Bogusław Śliwerski)    293
      7.1. Rudolf Steiner - twórca pedagogiki waldorfskiej    293
      7.2. Powstanie szkoły typu Waldorf    295
      7.3. Antropozoficzne podstawy szkoły waldorfskiej    298
      7.4. Recepcja pedagogiki R. Steinera w Polsce    305
    Rozdział 8. Pedagogika pragmatyzmu (Zbyszko Melosik)    307
      8.1. Pragmatyzm Johna Deweya    308
        8.1.1. Filozoficzne podstawy pedagogiki pragmatyzmu J. Deweya    308
        8.1.2. Poglądy J. Deweya na edukację    311
      8.2. Neopragmatyzm Richarda Rorty'ego    317
      8.3. Teoretyczne kontrowersje wobec pragmatyzmu    322
    Rozdział 9. Pedagogika Marii Montessori (Ryszard Kucha)    324
      9.1. Miejsce M. Montessori w pedagogice w perspektywie historycznej    324
      9.2. W drodze ku wielkości i sławie    328
      9.3. Specyfika pedagogiki M. Montessori    332
      9.4. Kochać dziecko - to znaczy służyć mu jak dalece to możliwe    333
    Rozdział 10. Pedagogika Janusza Korczaka (Bogusław Śliwerski)    335
      10.1. Życie i dzieła J. Korczaka    335
      10.2. Podstawowe założenia pedagogiki J. Korczaka    337
      10.3. Recepcja pedagogiki J. Korczaka w Polsce    345
    Rozdział 11. Pedagogika Petera Petersena (Sławomir Sztobryn)    348
      11.1. Życie P. Petersena    348
      11.2. Poglądy pedagogiczne P. Petersena    349
      11.3. Recepcja stanowiska P. Petersena    353
      11.4. Krytyka pedagogiki P. Petersena    354
    Rozdział 12. Pedagogika Celestyna Freineta (Sławomir Sztobryn)    356
      12.1. Życie C. Freineta    357
      12.2. Poglądy pedagogiczne C. Freineta    358
      12.3. Recepcja i krytyka stanowiska C. Freineta    361
      12.4. Formy instytucjonalne ruchu Nowoczesnej Szkoły Francuskiej    362
    Rozdział 13. Pedagogika krytyczna (Tomasz Szkudlarek)    363
      13.1. Pedagogika a myślenie krytyczne    363
      13.2. Pedagogika krytyczna - podstawowe założenia    364
        13.2.1. Diagnoza    365
        13.2.2. Cele i kierunki interwencji    370
        13.2.3. Rezultaty: nadzieja i kontrowersje    375
    Rozdział 14. Pedagogika antyautorytarna (Bogusław Śliwerski)    378
      14.1. Nurt polityczny    379
      14.2. Nurt edukacyjny    383
      14.3. Wychowanie permisywne    389
      14.4. Pedagogika antyautorytarna w praktyce    391
    Rozdział 15. Pedagogika emancypacyjna (Hanna Zielińska-Kostyło)    394
      15.1. Istota pedagogiki emancypacyjnej    394
      15.2. Geneza nazwy, narodziny prądu i jego przesłanki    395
      15.3. Wybrani przedstawiciele pedagogiki emancypacyjnej    401
        15.3.1. Paulo Freire    401
        15.3.2. Ivan Illich    404
        15.3.3. Noam Chomsky    408
      15.4. Pedagogika emancypacyjna w Polsce    412
      15.5. Krytyka pedagogiki emancypacyjnej    414
    Rozdział 16. Pedagogika międzykulturowa (Tomasz Szkudlarek)    415
      16.1. Kultura i edukacja    415
        16.1.1. Pedagogika modernistyczna    415
      16.2. Orientacje w edukacji międzykulturowej    418
        16.2.1. Kontekst polityczny - USA    420
        16.2.2. Kontekst polityczny - integracja europejska    421
        16.2.3. Doświadczenia polskie    422
      16.3. Kontrowersje wokół edukacji międzykulturowej    423
    Rozdział 17. Pedagogika ekologiczna (Agnieszka Gromkowska-Melosik)    425
      17.1. Pojęcie ekologii i ekosystemu    425
      17.2. Powstanie i rozwój ruchu ekologicznego    426
      17.3. Główne nurty we współczesnej ekologii    428
    Rozdział 18. Pedagogika negatywna (Bogusław Śliwerski)    436
      18.1. Geneza i ewolucja pedagogiki negatywnej    436
      18.2. Antypedagogika, czyli redukcja wychowania    439
      18.3. Przedmiot badań pedagogiki negatywnej    441
    Rozdział 19. Pedagogika postmodernizmu (Zbyszko Melosik)    452
      19.1. Podstawowe cechy postmodernistycznej teorii społecznej    452
      19.2. Modernistyczny dyskurs edukacji, postmodernistyczne kontrowersje    456
      19.3. Postmodernizm i edukacja: możliwości i zagrożenia    459
      19.4. Konserwatywna krytyka postmodernizmu    463
    Bibliografia    465
    Indeks osób    468
    Indeks rzeczowy    484
    O Autorach    494
RozwińZwiń