X

  Wprowadzenie 9
  Rozdział I. Instytucje oświatowo-wychowawcze 11
    1. Żłobki 11
    2. Przedszkola 12
    3. Szkoły podstawowe 15
    4. Gimnazja 17
    5. Szkoły ponadgimnazjalne 18
    6. Pedagodzy szkolni 20
    7. Świetlice szkolne 21
    8. Internaty 22
    9. Bursy 23
    10. Poradnie psychologiczno-pedagogiczne 25
    11. Ochotnicze Hufce Pracy 28
    12. Placówki wychowania pozaszkolnego 29
    13. Szkolne schroniska młodzieżowe 31
    14. Domy wczasów dziecięcych 32
  Rozdział II. Placówki kształcenia specjalnego 33
    1. Szkoły specjalne 33
    2. Młodzieżowe ośrodki wychowawcze 36
    3. Młodzieżowe ośrodki socjoterapii 37
    4. Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 39
    5. Specjalne ośrodki wychowawcze 42
    6. Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze 43
    7. Warsztaty terapii zajęciowej 45
  Rozdział III. Podmioty resocjalizacyjne 47
    1. Rodzinne ośrodki diagnostyczno-konsultacyjne 47
    2. Kuratorzy sądowi 49
    3. Ośrodki kuratorskie 51
    4. Policyjne izby dziecka 53
    5. Schroniska dla nieletnich 55
    6. Zakłady poprawcze 57
  Rozdział IV. Instytucje opiekuńczo-wychowawcze 63
    1. Rodziny adopcyjne 63
    2. Rodziny zastępcze 66
    3. Placówki opiekuńczo-wychowawcze 71
    4. Oratoria 84
    5. Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze 85
  Rozdział V. Instytucje pomocy społecznej 89
    1. Ośrodki pomocy społecznej 89
    2. Powiatowe centra pomocy rodzinie 92
    3. Regionalne ośrodki polityki społecznej 93
    4. Ośrodki interwencji kryzysowej 94
    5. Domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży 95
    6. Ośrodki wsparcia 97
    7. Specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie 98
    8. Mieszkania chronione 99
    9. Rodzinne domy pomocy 99
    10. Domy pomocy społecznej 100
  Rozdział VI. Podmioty wielofunkcyjne 103
    1. Sądy rodzinne 103
    2. Rzecznik Praw Dziecka 104
  Rozdział VII. Organizacje pozarządowe 107
    1. Caritas 107
    2. Polski Czerwony Krzyż 109
    3. Polski Komitet Pomocy Społecznej 111
    4. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci 112
    5. Komitet Ochrony Praw Dziecka 113
    6. Monar 114
    7. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 116
    8. Polska Akcja Humanitarna 117
    9. Fundacja „Dzieci Niczyje” 117
    10. Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska linia” 118
  Podsumowanie 121
  Bibliografia 123
    1. Akty prawne 123
    2. Publikacje 126
    3. Strony internetowe 132
Instytucje wsparcia dziecka i rodziny
- 30%

SZCZEGÓŁY WYDANIA

Spis treści

Liczba stron  

132

Kategoria

Pedagogika ogólna

ISBN-13

978-83-7850-226-5

Numer wydania

1

Język publikacji

polski

Rozmiary plików do pobrania

pdf - 1,80 MB

Słowa kluczowe

Pedagogika, Impuls, Edukacja, Wychowanie

Akceptowalne sposoby płatności

Karta kredytowa, przelew elektroniczny, płatny SMS

Informacja o sprzedawcy

Ravelo Sp. z o.o.

5.0 / 5 (1 głosów)
Wypożyczenie

Dostęp online przez aplikację myIBUK. Formaty plików: ibuk

X Format IBUK - ebook dostępny do wypożyczenia

- format książki elektronicznej
- bez instalowania oprogramowania, wystarczy przeglądarka internetowa oraz dostęp do Internetu,
- książka dostępna na Twojej półce w koncie myIBUK,
- dodatkowe funkcje: dodawanie notatek, tagów, zaznaczania fragmentów i cytatów,
- po pobraniu książka dostępna również bez dostępu do internetu.

Więcej informacji o formacie i wymaganiach technicznych IBUK »


od 4,92

Wypożycz teraz
Szybki zakup
Kup i pobierz. Formaty plików: pdf
X Format PDF

PDF jest formatem publikacji elektronicznych charakteryzującym się stałym układem tekstu oraz ilustracji i nie dopasowuje się dowolnie do szerokości ekranu. Pliki PDF mogą zawierać interaktywne spisy treści, linkujące przypisy i inne rozwiązania stosowane w tekstach elektronicznych.

Więcej informacji o formacie i wymaganiach technicznych PDF
 
X Znak wodny

Zabezpieczenie to zwane również potocznie watermarkiem. Zabezpieczenie nakłada się na pliki indywidualnie i niepowtarzalnie w sposób jawny i ukryty. Każdy zakupiony e-book/audiobook staje się unikatowy i pozwala na jednoznacznie określenie właściciela pliku w przypadku nieuprawnionego użytkowania polegającego np. na umieszczeniu ebooka w internetowych serwisach wymiany plików. Jest to rozwiązanie, które bez względu na system operacyjny nie wymaga od użytkowników zakupu ani instalacji żadnego dodatkowego oprogramowania do odczytywania plików co czyni je bardzo wygodnym i popularnym.

Więcej informacji o zabezpieczeniu znakiem wodnym

24,00

16,80

Kup teraz
Kup na prezent »   

Opis

 Celem niniejszego opracowania jest przybliżenie wiedzy na temat zadań instytucji wsparcia dziecka i rodziny przede wszystkim na podstawie obecnie obowiązujących przepisów prawa, ponieważ perspektywa pedagogiczna ich funkcjonowania jest osadzona w realiach wyznaczonych przez ustawodawcę. Zawarte w aktach prawnych wiadomości dotyczące poszczególnych instytucji mają przy tym charakter elementarny, natomiast ich znajomość wśród pedagogów nie wydaje się powszechna. Dlatego też do przygotowania niniejszej pracy posłużyły źródła prawa oraz możliwie szeroki zakres ogólnych publikacji pedagogicznych, w których opisano poszczególne instytucje wsparcia dziecka i rodziny. Niezwykle przydatne okazały się encyklopedie i słowniki oraz opracowania podręcznikowe na temat subdyscyplin pedagogicznych. Cennym źródłem wiedzy były także prace poświęcone poszczególnym instytucjom. Z uwagi na to, że książka przedstawia zagadnienia podstawowe dotyczące tytułowej problematyki, nie sięgnięto do opracowań szczegółowych na temat poszczególnych podmiotów wsparcia dziecka i rodziny.


 W pracy zamieszczono przypisy, które wskazują na opracowania istotne dla opisanego zagadnienia i są wskazówką dla osób, które pragnęłyby zgłębiać wiedzę dotyczącą instytucji wsparcia dziecka i rodziny, fragmenty zaś, w których nie wskazano źródła, pochodzą z aktów prawnych. Zastosowano przy tym możliwie pełne opisy wykorzystanych pozycji, zwłaszcza opracowań encyklopedycznych i słownikowych, w przypadku których wskazano nie tylko publikacje, lecz także poszczególne hasła i ich autorów. Znalazło to również odzwierciedlenie w bibliografii, w której w ten sposób uporządkowano poszczególne pozycje, a oprócz nich umieszczono także omówione w tekście akty prawne, ze wskazaniem miejsc ich promulgacji, oraz strony internetowe.


 Opracowanie wydaje się nowatorskie, ponieważ w dotychczasowym piśmiennictwie pedagogicznym nie ma publikacji kompleksowo charakteryzującej podmioty wspierające dzieci i rodziny, a ponadto niektóre z tych instytucji funkcjonują od niedawna i nie doczekały się jeszcze naukowego zainteresowania. Wiele instytucji zmieniło swoje dotychczasowe nazwy, co uwzględniono w pracy, a co też ma walor poznawczy. Publikacja systematyzuje przy tym wiedzę z zakresu rożnych subdyscyplin pedagogiki, zwłaszcza społecznej, opiekuńczo-wychowawczej specjalnej i resocjalizacyjnej, co czyni ją pożyteczną dla szerokiego grona pedagogów i innych specjalistów zajmujących się problematyką dziecka i rodziny.


 Można wyrazić nadzieję, że niniejsze opracowanie spełni oczekiwania Czytelników, którzy w celu poszerzenia pedagogicznej perspektywy zechcą się zapoznać z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi instytucji wspierających dzieci i rodziny. Być może książka okaże się też przydatna do pogłębionych analiz funkcjonowania poszczególnych instytucji albo wręcz do nich zainspiruje. 


 Istnienie i działalność tychże instytucji stanowią bowiem o praktycznym wymiarze pedagogiki.


dr Beata Krajewska


Sprawd? nowy abonament - to si? op?aca!
Ebook dost?pny w abonamencie
Inne ebooki autora Inne ebooki wydawcy Bestsellery w kategorii

Oceny użytkowników

Średnia ocena: ( 1 )
1
0
0
0
0
Oceń:  
Opinie użytkowników
Bądź pierwszy!