Współpraca szkoły z rodziną

-15%

Współpraca szkoły z rodziną

w zaspokajaniu potrzeb rozwojowych dziecka z lekkim upośledzeniem umysłowym - działania stosowane i postulowane

1 opinia

Format:

pdf

KUP I POBIERZ

Format: pdf

33,83  39,80 (-15%)

Najniższa cena z 30 dni: 33,83 zł 

W ABONAMENCIE

od 3,50

Masz już abonament? Zaloguj się

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 49,00 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Przedmiotem publikacji jest współdziałanie szkoły specjalnej i rodziny w zaspokajaniu potrzeb rozwoju biologicznego, psychospołecznego i kulturalnego dziecka lekko upośledzonego umysłowo. Zbadanie i ukazanie tego problemu w dzisiejszych warunkach życia dzieci upośledzonych umysłowo i ich rodzin wydaje się zasadne poznawczo i wskazane z terapeutycznego punktu widzenia.


Podjęte w publikacji badania stanowiły próbę odpowiedzi na następujące pytanie:


Jakie są realne możliwości stymulowania rozwoju biopsychosocjokulturalnego dziecka upośledzonego umysłowo w stopniu lekkim w obecnych warunkach społecznych i oświatowych poprzez optymalizację współdziałania szkoły specjalnej i rodziny?


Opracowanie składa się z części teoretycznej, metodologicznej i empirycznej.


W części teoretycznej znajduje się analiza polskiej i zagranicznej literatury przedmiotu ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących roli rodziny, szkoły i grupy rówieśniczej w zaspokajaniu potrzeb rozwoju biologicznego, psychospołecznego i kulturalnego dziecka upośledzonego umysłowo w stopniu lekkim, a także istoty upośledzenia umysłowego.


Część metodologiczna prezentuje konceptualizację badań empirycznych. Zastosowane rozwiązania metodologiczne pozwoliły na hipotetyczne sformułowanie kierunków aktywności szkoły specjalnej i rodziny służącej stymulowaniu rozwoju biopsychosocjokulturalnemu dziecka upośledzonego umysłowo w stopniu lekkim oraz na opracowanie głównych założeń programu optymalizacji współdziałania tych dwóch środowisk wychowawczych.


W części empirycznej znajduje się analiza uzyskanych wyników badań, przeprowadzonych w środowisku rodzinnym i szkolnym dzieci upośledzonego umysłowo w stopniu lekkim.


Badania pozwoliły na poznanie i ocenę funkcjonowania środowiska rodzinnego i szkolnego, rozpatrywanego na gruncie zaspokajana potrzeb rozwoju biologicznego, psychospołecznego i kulturalnego tych dzieci. Konsekwencją takiej analizy i oceny było ukazanie możliwości i form stymulowania tego rozwoju dziecka w szkole i w rodzinie. Prowadzone badania ukazały również związek pomiędzy warunkami rozwoju biopsychosocjokulturalnego dziecka w rodzinie, wydolnością wychowawczą rodziców, a poziomem zagrożenia tego rozwoju.


Pozwoliły także na określenie form i zakresu istniejącej współpracy między szkołą specjalną a rodziną oraz na poznanie oczekiwań rodziców wobec szkoły i nauczycieli. Jednocześnie dane pochodzące z rozpoznań dały podstawy do krytycznego spojrzenia na efekty tego współdziałania, stworzyły możliwości dla propozycji jego modyfikowania i postulowania badań naukowych w zakresie ulepszenie warunków rozwoju biopsychosocjokulturalnego dziecka i udoskonalenia współdziałania szkoły specjalnej z rodziną.


Materiał badawczy jest wzbogacony opisami 20 przypadków uczniów, stanowiących ilustrację danego zagrożenia lub uwarunkowania.


Rok wydania2008
Liczba stron360
KategoriaPedagogika ogólna
WydawcaOficyna Wydawnicza IMPULS
ISBN-13978-83-7308-820-7
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wprowadzenie    11
  Rozdział I. Podstawowe środowiska wychowawcze oraz ich współpraca w zaspokajaniu potrzeb rozwojowych dzieci    15
    1. Środowisko wychowawcze – jego podział i struktura    15
    2. Współpraca szkoły i rodziny we wspomaganiu rozwoju dzieci    19
    3. Współpraca rodziców i nauczycieli we wspomaganiu rozwoju dzieci    27
  Rozdział II. Zjawisko upośledzenia umysłowego w stopniu lekkim    39
    1. Wprowadzenie w problematykę upośledzenia umysłowego    39
    2. Specyfika rozwoju osobowościowego dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim    40
      2.1. Rozwój biologiczny    41
      2.2. Rozwój psychiczny    44
        2.2.1. Zaburzenia rozwoju psychicznego u dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim    48
        2.2.2. Sfera emocjonalna u dzieci lekko upośledzonych umysłowo    54
      2.3. Rozwój społeczny    58
      2.4. Rozwój kulturalny    63
    3. Obecny stan wiedzy naukowej (badań) o upośledzeniu umysłowym dzieci    65
  Rozdział III. Rola rodziny i szkoły w zaspokajaniu potrzeb rozwojowych dzieci z lekkim upośledzeniem umysłowym    81
    1. Rodzina jako środowisko zaspokajające potrzeby rozwojowe dziecka upośledzonego umysłowo    81
      1.1. Rozwój biologiczny    81
      1.2. Rozwój psychospołeczny    85
      1.3. Rozwój kulturalny    98
      1.4. Rodzina z dzieckiem upośledzonym umysłowo w stopniu lekkim    104
    2. Szkoła jako środowisko zaspokajające potrzeby rozwojowe uczniów upośledzonych umysłowo    110
      2.1. Pomoc szkoły w biologicznym rozwoju uczniów    112
      2.2. Działania szkoły wspierające psychospołeczny rozwój uczniów    114
      2.3. Rola szkoły w kulturalnym rozwoju uczniów    120
      2.4. Praca szkoły nad zaspokajaniem potrzeb rozwojowych uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim    124
    3. Znaczenie klasy szkolnej w zaspokajaniu potrzeb rozwojowych uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim    129
  Rozdział IV. Konceptualizacja i realizacja własnych badań empirycznych    135
    1. Przedmiot i metodologiczne założenia badań    135
    2. Problematyka badań    139
    3. Metoda i techniki badawcze    141
    4. Teren badań i grupa respondentów    142
    5. Etapy i realizacja badań środowiskowych    155
    6. Organizacja i przebieg badań    158
  Rozdział V. Uwarunkowania rozwoju dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim    161
    1. Rodzinne warunki rozwoju dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim    161
      1.1. Czynniki rozwoju biologicznego    162
      1.2. Czynniki rozwoju psychospołecznego    171
      1.3. Czynniki rozwoju kulturalnego    183
    2. Zagrożenia w rozwoju dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim występujące w środowisku rodzinnym    187
      2.1. Zagrożenia w rozwoju biologicznym    188
      2.2. Zagrożenia w rozwoju psychospołecznym    199
      2.3. Zagrożenia w rozwoju kulturalnym    206
    3. Typologia rodzin z dzieckiem upośledzonym umysłowo w stopniu lekkim    211
      3.1. Kryterium warunków bio-psycho-socjo-kulturalnego rozwoju dziecka    212
      3.2. Kryterium odniesienia (stosunku) rodziców do szkoły specjalnej    220
    4. Warunki rozwoju i adaptacji dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim w środowisku szkoły specjalnej    231
      4.1. Czynniki rozwoju biologicznego    232
      4.2. Czynniki rozwoju psychospołecznego    237
      4.3. Czynniki rozwoju kulturalnego    240
    5. Zagrożenia w rozwoju dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim występujące w środowisku szkoły specjalnej    244
      5.1. Zagrożenia w rozwoju biologicznym    244
      5.2. Zagrożenia w rozwoju psychospołecznym    246
      5.3. Zagrożenia w rozwoju kulturalnym    247
  Rozdział VI. Współpraca szkoły specjalnej z rodziną w zaspokajaniu potrzeb rozwojowych dziecka upośledzonego umysłowo w stopniu lekkim    251
    1. Pomoc szkoły w korygowaniu i kompensowaniu zaburzeń rozwoju biologicznego dziecka upośledzonego umysłowo w stopniu lekkim    252
    2. Współpraca szkoły specjalnej z rodziną w zakresie wspierania psychospołecznego rozwoju dziecka upośledzonego umysłowo w stopniu lekkim    257
    3. Współpraca szkoły specjalnej z rodziną w tworzeniu warunków rozwoju kulturalnego dziecka z lekkim upośledzeniem umysłowym    262
    4. Współpraca szkoły specjalnej z rodziną we wspomaganiu ogólnego rozwoju dziecka z lekkim upośledzeniem umysł
RozwińZwiń