Nagrody i kary w wychowaniu rodzinnym a sytuacja szkolna uczniów gimnazjum

Nagrody i kary w wychowaniu rodzinnym a sytuacja szkolna uczniów gimnazjum

1 ocena

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

14,70

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Książka odnosi się do ważnego problemu współczesnej pedagogiki i psychologii. Wnosi ona wartościowy wkład do wiedzy pedagogicznej dotyczącej roli nagród i kar w procesie wychowania w rodzinie, a także jego wpływu na sytuację szkolna dziecka we wczesnej fazie okresu dorastania. Wyniki badań do pewnego stopnia podważają stereotypy funkcjonujące w społeczeństwie polskim w tym zakresie. Okazje się bowiem, że tzw. Przeciętna rodzina polska pod względem rodzajów i częstotliwości nagród i kar stosowanych wobec dzieci nie odbiega istotnie od innych rodzin w krajach europejskich.


Liczba stron216
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
ISBN-13978-83-227-3171-0
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp    9
  ROZDZIAŁ I. WYCHOWANIE W RODZINIE    13
   1. Pojęcie i teorie rodziny    13
   2. Wychowawcza funkcja rodziny    17
   3. Wybrane czynniki warunkujące wychowawcze funkcjonowanie rodziny    22
   3.1. Struktura rodziny    23
   3.2. Atmosfera w rodzinie    29
   3.3. Styl wychowania w rodzinie    33
   3.4. Postawy rodzicielskie    36
   3.5. Metody wychowania w rodzinie    38
  ROZDZIAŁ II. NAGRODY I KARY W WYCHOWANIU    43
   1. Pojęcie nagrody i kary w literaturze przedmiotu    44
   2. Funkcje i rodzaje nagród    47
   3. Funkcje i rodzaje kar    50
   4. Stosowanie kar a przemoc    53
   5. Warunki skutecznego nagradzania i karania    57
   6. Nagrody i kary w rodzinie – przegląd badań    60
  ROZDZIAŁ III. SYTUACJA SZKOLNA UCZNIÓW I JEJ UWARUNKOWANIA Z UWZGLĘDNIENIEM NAGRÓD I KAR STOSOWANYCH W ŚRODOWISKU RODZINNYM    65
   1. Wyznaczniki sytuacji szkolnej uczniów    65
   1.1. Osiągnięcia w nauce szkolnej    66
   1.2. Zachowanie się uczniów w szkole    68
   1.3. Pozycja społeczna uczniów w klasie szkolnej    73
   2. Zależności między stosowanymi przez rodziców nagrodami i karami a wyznacznikami sytuacji szkolnej uczniów – przegląd badań    74
  ROZDZIAŁ IV. METODOLOGICZNE PODSTAWY BADAŃ WŁASNYCH    85
   1. Problematyka badań, zmienne i ich wskaźniki oraz hipotezy    85
   2. Metoda badań, techniki i narzędzia badawcze    88
   3. Teren i organizacja badań oraz charakterystyka badanej grupy    93
   4. Metody analizy statystycznej    95
  ROZDZIAŁ V. NAGRODY I KARY STOSOWANE PRZEZ RODZICÓW BADANYCH UCZNIÓW    97
   1. Nagrody stosowane w rodzinach badanych uczniów gimnazjum    97
   1.1. Rodzaje stosowanych nagród    99
   1.2. Wykorzystywanie w wychowaniu nagród materialnych i niematerialnych    103
   1.3. Zakres nagród    104
   1.4. Częstotliwość stosowania nagród    105
   1.5. Okoliczności posługiwania się nagrodami    106
   1.6. Ocena słuszności stosowanych nagród    107
   1.7. Skuteczność stosowanych nagród    108
   2. Kary stosowane w rodzinach badanych uczniów    111
   2.1. Rodzaje stosowanych kar    112
   2.2. Opinie matek badanych gimnazjalistów na temat stosowania kar cielesnych    115
   2.3. Kary pedagogiczne i niepedagogiczne    117
   2.4. Zakres kar    118
   2.5. Częstotliwość stosowania kar    119
   2.6. Okoliczności stosowania kar    120
   2.7. Ocena słuszności stosowanych kar    121
   2.8. Skuteczność stosowanych kar    122
  ROZDZIAŁ VI. NAGRODY I KARY W RODZINACH GIMNAZJALISTÓW A ICH SYTUACJA SZKOLNA    127
   1. Charakterystyka sytuacji szkolnej badanych uczniów    128
   1.1. Osiągnięcia w nauce szkolnej badanych gimnazjalistów    128
   1.2. Zachowanie się uczniów w szkole    130
   1.3. Pozycja społeczna uczniów w szkolnym środowisku rówieśniczym    133
   2. Nagrody i kary w rodzinach badanych gimnazjalistów a ich sytuacja szkolna w zakresie osiągnięć w nauce szkolnej    134
   2.1. Nagrody w wychowaniu rodzinnym, ich zróżnicowanie i częstotliwość a osiągnięcia w nauce szkolnej gimnazjalistów    135
   2.2. Stosowanie w wychowaniu rodzinnym kar, ich zróżnicowanie i częstotliwość a osiągnięcia w nauce szkolnej badanych gimnazjalistów    140
   2.3. Stosunek nagród do kar w wychowaniu rodzinnym a osiągnięcia w nauce szkolnej uczniów    145
   3. Nagrody i kary w rodzinach badanych uczniów a ich sytuacja szkolna w zakresie zachowania się w szkole    146
   3.1. Nagrody w wychowaniu rodzinnym, ich zróżnicowanie i częstotliwość a zachowanie się w szkole gimnazjalistów    146
   3.2. Kary stosowane przez rodziców, ich zróżnicowanie i częstotliwość a zachowanie się w szkole badanych gimnazjalistów    151
   3.3. Stosunek nagród do kar w wychowaniu rodzinnym a zachowanie się w szkole uczniów    156
   4. Nagrody i kary w rodzinach badanych gimnazjalistów a ich sytuacja szkolna w zakresie pozycji socjometrycznej w szkolnym środowisku rówieśniczym    156
   4.1. Nagrody w środowisku rodzinnym, ich zróżnicowanie i częstotliwość a pozycja socjometryczna uczniów w klasie szkolnej    157
   4.2. Stosowanie w wychowaniu rodzinnym kar, ich zróżnicowanie i częstotliwość a pozycja społeczna uczniów w szkolnym środowisku rówieśniczym    161
   4.3. Stosunek nagród do kar w wychowaniu rodzinnym a pozycja socjometryczna gimnazjalistów w klasie szkolnej    166
   5. Sytuacja szkolna uczniów doświadczających w rodzinie kar fizycznych w świetle wyników analizy jakościowej    166
  Zakończenie    173
  Bibliografia    187
  Spis tabel    201
  Spis wykresów    207
  Aneksy    209
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia