Pedagogika. Podręcznik dla szkół medycznych

Pedagogika. Podręcznik dla szkół medycznych

4 oceny

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

57,18

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Jest to nowoczesny, znakomicie napisany podręcznik, który odpowiada ogólnym kierunkom współczesnej pedagogiki.


Publikacja składa się z trzech części. Część pierwsza jest poświęcona celom i metodom wychowania, pedagogice jako nauce, dydaktyce oraz teorii kształcenia zawodowego. W części drugiej omówiono wykorzystanie wiedzy pedagogicznej w opiece nad zdrowiem. Część trzecia dotyczy pedagogiki w pielęgniarstwie.


Obecne wydanie zostało dostosowane do standardów nauczania przedmiotów pedagogicznych i przedmiotu wychowanie zdrowotne na kierunku pielęgniarstwo, położnictwo, ratownictwo medyczne, fizjoterapia i wychowanie fizyczne na AWF.


Liczba stron380
WydawcaPZWL Wydawnictwo Lekarskie
ISBN-13978-83-200-3675-6
Numer wydania2
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

PayPo - Promocja!

Ciekawe propozycje

Spis treści

  CZĘŚĆ PIERWSZA. PEDAGOGIKA — NAUKA O WYCHOWANIU     13
   1. Pedagogika jako nauka — Bożenna Wierzchowska-Konera     15
   1.1. Cele rozdziału     15
   1.2. Pojecie nauki. Klasyfikowanie nauk     15
   1.3. Terminy podstawowe i pochodne w pedagogice     20
   1.4. Początki pedagogiki naukowej i empirycznej     23
   1.5. Główne prądy i kierunki w pedagogice XX wieku     24
   1.6. Przedmiot i zadania pedagogiki     29
   1.7. Działy pedagogiki. Pedagogiki wyspecjalizowane     31
   1.7.1. Działy pedagogiki — układ pionowy     34
   1.7.2. Działy pedagogiki — układ poziomy     35
   1.8. Nauki współdziałające z pedagogiką     50
   1.9. Potrzeba interdyscyplinarnej wiedzy i integralności refleksji pedagogicznej     51
   1.10. Metodologia badań pedagogicznych     52
   1.10.1. Źródła i drogi postępowania badawczego     52
   1.10.2. Funkcje badań pedagogicznych     53
   1.10.3. Metody, techniki, narzędzia badawcze — wyjaśnienie pojęć     55
   1.10.4. Wybrane metody badawcze — Bożenna Wierzchowska-Konera, Kazimiera Zahradniczek     56
   1.10.5. Wybrane techniki badawcze — Bożenna Wierzchowska-Konera, Kazimiera Zahradniczek     66
   1.10.6. Techniki pomiaru pedagogicznego — Bożenna Wierzchowska-Konera, Kazimiera Zahradniczek     69
   Pytania sprawdzające     75
   Zadania problemowe     76
   Literatura cytowana i uzupełniająca     77
   2. Wychowanie — Mieczysław Łobocki     82
   2.1. Cele rozdziału     82
   2.2. Pojecie wychowania i jego cechy     83
   2.2.1. Sposoby rozumienia wychowania     83
   2.2.2. Cechy wychowania     86
   2.3. Wychowanie w świetle teorii osobowości     89
   2.3.1. Teoria behawiorystyczna a wychowanie     89
   2.3.2. Teoria zorientowana humanistycznie a wychowanie     90
   2.3.3. Teoria psychospołeczna a wychowanie     92
   2.4. Wartości w wychowaniu     93
   2.4.1. Potrzeba odwoływania się do wartości w wychowaniu     94
   2.4.2. Preferowane w wychowaniu wartości     95
   2.4.3. Prymat wartości nad celami wychowania     96
   2.5. Cele wychowania     97
   2.5.1. Kontrowersje wokół celów wychowania     98
   2.5.2. Koncepcja celów wychowania w ujęciu W. Brezinki     99
   2.5.3. Cele wychowania godne uwagi     101
   2.6. Wychowanie moralne i prorodzinne     102
   2.6.1. Wychowanie moralne     103
   2.6.2. Wychowanie prorodzinne     104
   2.7. Metody wychowania     107
   2.7.1. Metody modelowania     107
   2.7.2. Metody zadaniowe     109
   2.7.3. Metody perswazji     110
   2.7.4. Metody nagradzania i karania     110
   2.8. Warunki skutecznego wychowania     111
   2.8.1. Podmiotowe traktowanie dzieci i młodzieży     112
   2.8.2. Umiar w stosowaniu swobody i przymusu wobec dzieci i młodzieży     112
   2.8.3. Porozumiewanie się z dziećmi i młodzieżą     113
   2.8.4. Poznawanie dzieci i młodzieży     114
   2.9. Praca nad sobą w procesie wychowania     115
   2.9.1. Rozumienie pracy nad sobą     116
   2.9.2. Potrzeba pracy nad sobą     116
   2.9.3. Możliwości pracy nad sobą     117
   2.10. Rola informacji zwrotnych w procesie wychowania     119
   2.10.1. Pierwotne i wtórne informacje zwrotne     120
   2.10.2. Wychowawcze znaczenie informacji zwrotnych     120
   2.10.3. Sposoby gromadzenia informacji zwrotnych     121
   2.10.4. Wymagania stawiane informacjom zwrotnym     122
   Pytania sprawdzające     124
   Zadania problemowe     125
   Literatura cytowana i uzupełniająca     126
   3. Środowisko wychowawcze — Bożena Janiszewska     129
   3.1. Cele rozdziału     129
   3.2. Pojęcie środowiska, rodzaje środowisk człowieka     129
   3.2.1. Środowisko geograficzne i jego wpływ na funkcjonowanie człowieka     130
   3.2.2. Środowisko lokalne i jego oddziaływanie na człowieka     131
   3.2.3. Środowisko społeczne — rodzaje środowisk społecznych     132
   3.3. Środowisko wychowawcze i jego funkcje. Kształtowanie środowiska wychowawczego     133
   3.3.1. Rodzina jako naturalne środowisko wychowawcze     134
   3.4. Grupa rówieśnicza jako naturalne środowisko wychowawcze — funkcje grup rówieśniczych     144
   3.4.1. Rodzaje grup rówieśniczych     145
   3.5. Instytucjonalne środowiska wychowawcze i ich rodzaje     147
   3.6. Świat mediów i jego oddziaływania wychowawcze — problem zagrożeń     149
   Pytania sprawdzające     151
   Zadania problemowe     153
   Literatura cytowana i uzupełniająca     154
   4. Trudności wychowawcze — Bożena Janiszewska     155
   4.1. Cele rozdziału     155
   4.2. Pojęcie i klasyfikacja trudności wychowawczych     155
   4.3. Trudności wychowawcze a zaburzenia i dysharmonie rozwoju dziecka     156
   4.3.1. Globalne zaburzenia rozwoju     157
   4.3.2. Parcjalne zaburzenia rozwoju     158
   4.3.3. Zaburzenia neurodynamiki     161
   4.4. Trudności wychowawcze uwarunkowane środowiskowo     162
   4.4.1. Lęki i nerwice dzieci i młodzieży     163
   4.4.2. Problem samobójstw     163
   4.4.3. Zaburzenia łaknienia — anoreksja i bulimia     164
   4.4.4. Problematyka uzależnień     165
   4.4.5. Agresja dzieci i młodzieży — proces demoralizacji     167
   4.4.6. Prostytucja dzieci i młodzieży     168
   Pytania sprawdzające     169
   Zadania problemowe     170
   Literatura cytowana i uzupełniająca     171
   5. Dydaktyka — teoria nauczania i uczenia się - Kazimiera Zahradniczek     173
   5.1. Cele rozdziału     173
   5.2. Przedmiot i zadania dydaktyki     173
   5.3. Powstanie i rozwój dydaktyki     175
   5.4. Podstawowe pojęcia dydaktyczne     176
   5.4.1. Uczenie się     177
   5.4.2. Nauczanie     179
   5.4.3. Kształcenie, wykształcenie, samokształcenie     180
   5.4.4. System kształcenia     181
   5.4.5. Samokształcenie     182
   5.5. Badania naukowe w dydaktyce     185
   5.5.1. Problemy badawcze w dydaktyce     185
   5.5.2. Przedmiot badań dydaktycznych     187
   Pytania sprawdzające     188
   Zadania problemowe     188
   Literatura cytowana i uzupełniająca     189
   6. Dydaktyka w kształceniu zawodowym - Kazimiera Zahradniczek     190
   6.1. Cele rozdziału     190
   6.2. Kierunki zmian w kształceniu zawodowym     190
   6.2.1. Idea kształcenia wielostronnego     192
   6.2.2. Dobór treści kształcenia zawodowego     194
   6.2.3. Metody pracy z uczącym się     195
   6.2.4. Nowe zadania nauczyciela     196
   6.3. Proces kształcenia zawodowego     198
   6.3.1. Geneza i rozwój nowoczesnego modelu kształcenia     199
   6.3.2. Ogniwa procesu kształcenia     202
   6.4. Cele kształcenia zawodowego     208
   6.4.1. Charakterystyka celów kształcenia     210
   6.4.2. Taksonomia celów kształcenia     217
   6.5. Treści kształcenia zawodowego     222
   6.5.1. Zasady doboru i układu treści kształcenia     223
   6.5.2. Modułowe ujęcie kształcenia     226
   6.5.3. Standardy kształcenia     231
   6.5.4. Plany nauczania i programy kształcenia     235
   6.6. Zasady kształcenia     237
   6.6.1. Zasada poglądowości     239
   6.6.2. Zasada świadomej aktywności     240
   6.6.3. Zasada związku teorii z praktyką     240
   6.6.4. Zasada systematyczności (systemowości)     241
   6.6.5. Zasada przystępności (stopniowania trudności)     242
   6.7. Metody i organizacja kształcenia     243
   6.7.1. Klasyfikowanie metod kształcenia     243
   6.7.2. Metody podające     247
   6.7.3. Metody problemowe — samodzielne dochodzenie do wiedzy     249
   6.7.4. Metody eksponujące (waloryzujące)     258
   6.7.5. Metody praktyczne     259
   6.8. Środki dydaktyczne     262
   6.9. Kontrola i ocena wyników procesu kształcenia     265
   6.9.1. Funkcje kontroli i oceny wyników w procesie kształcenia     266
   6.9.2. Metody kontroli i oceny wyników procesu kształcenia     266
   6.9.3. Pomiar dydaktyczny     267
   Pytania sprawdzające     269
   Zadania problemowe     270
   Literatura cytowana i uzupełniająca     271
  CZĘŚĆ DRUGA. WYKORZYSTANIE WIEDZY PEDAGOGICZNEJ W OPIECE NAD ZDROWIEM     273
   7. Kształcenie na rzecz współpracy w interdyscyplinarnych zespołach opiekuńczych — Wiesława Ciechaniewicz     275
   7.1. Cele rozdziału     275
   7.2. Zespół opiekuńczy — istota współpracy     275
   7.3. Kształcenie na rzecz współpracy w zespole opiekuńczym     279
   Pytania sprawdzające     282
   Zadania problemowe     283
   Literatura cytowana i uzupełniająca     283
   8. Pedagogika zdrowia - teoria wychowania zdrowotnego i edukacji zdrowotnej - Wiesława Ciechaniewicz     285
   8.1. Cele rozdziału     285
   8.2. Zadania pedagogiki zdrowia na rzecz edukacji zdrowotnej     285
   8.3. Wychowanie zdrowotne     287
   8.4. Edukacja zdrowotna     288
   8.4.1. Istota i cele edukacji zdrowotnej     288
   8.4.2. Edukacja zdrowotna a promocja zdrowia     291
   8.4.3. Modele edukacji zdrowotnej     291
   8.4.4. Formy organizacyjne i metody edukacji zdrowotnej     294
   Pytania sprawdzające     296
   Zadania problemowe     297
   Literatura cytowana i uzupełniająca     297
   9. Pedagogiczne aspekty pracy z pacjentem i jego rodziną - Wiesława Ciechaniewicz     299
   9.1. Cele rozdziału     299
   9.2. Edukacja pacjenta     299
   9.3. Doradzanie i poradnictwo w pracy z pacjentem i jego rodziną     303
   9.4. Formy, metody i środki dydaktyczne stosowane w edukacji pacjentów     306
   9.4.1. Formy organizacyjne     306
   9.4.2. Metody nauczania - uczenia się     308
   9.4.3. Środki dydaktyczne     310
   9.5. Zasady warunkujące efektywność edukacji     310
   Pytania sprawdzające     312
   Zadania problemowe     313
   Literatura cytowana i uzupełniająca     313
  CZĘŚĆ TRZECIA. PEDAGOGIKA W PIELĘGNIARSTWIE     317
   10. Pielęgniarstwo a pedagogika — Wiesława Ciechaniewicz     319
   10.1. Cele rozdziału     319
   10.2. Relacje między pielęgniarstwem a pedagogiką     319
   10.2.1. Współczesne rozumienie pielęgniarstwa     319
   10.2.2. Wyznaczniki rozwoju pielęgniarstwa     321
   10.2.3. Istota zawodowego pielęgnowania     322
   10.2.4. Edukacja w pielęgnowaniu     326
   10.3. Wykorzystanie dorobku różnych dziedzin pedagogiki w pielęgniarstwie     329
   10.3.1. Wkład pedagogiki w tworzenie podstaw teoretycznych pielęgniarstwa     329
   10.3.2. Wykorzystanie w pielęgniarstwie różnych działów pedagogiki     332
   10.3.3. Wspólne obszary zainteresowań badawczych pielęgniarstwa i pedagogiki     337
   Pytania sprawdzające     339
   Zadania problemowe     339
   Literatura cytowana i uzupełniająca     340
   11. Działalność pedagogiczna pielęgniarki - Wiesława Ciechaniewicz     342
   11.1. Cele rozdziału     342
   11.2. Zadania pedagogiczne w działalności zawodowej pielęgniarki     342
   11.2.1. Funkcja wychowawcza w zawodzie pielęgniarki     344
   11.3. Funkcja kształcenia w zawodzie pielęgniarki     347
   Pytania sprawdzające     350
   Zadania problemowe     350
   Literatura cytowana i uzupełniająca     351
   12. Dydaktyka pielęgniarstwa -Wiesława Ciechaniewicz     352
   12.1. Cele rozdziału     352
   12.2. Dydaktyka pielęgniarstwa — zakres zainteresowania i zadania     352
   12.3. Proces kształcenia pielęgniarek     355
   12.4. Czynniki warunkujące tworzenie i zmiany w systemie kształcenia pielęgniarek w Polsce     356
   12.5. Filozofia kształcenia pielęgniarek     362
   12.6. Cele kształcenia     364
   12.7. Treści kształcenia     366
   12.8. Proces kształtowania umiejętności praktycznych     367
   12.9. Formy organizacyjne i metody wykorzystywane w kształceniu pielęgniarek     371
   Pytania sprawdzające     376
   Zadania problemowe     376
   Literatura cytowana i uzupełniająca     377
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia