Pedagogika. Podręcznik dla szkół medycznych

Pedagogika. Podręcznik dla szkół medycznych

4 oceny

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

57,18

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Jest to nowoczesny, znakomicie napisany podręcznik, który odpowiada ogólnym kierunkom współczesnej pedagogiki.


Publikacja składa się z trzech części. Część pierwsza jest poświęcona celom i metodom wychowania, pedagogice jako nauce, dydaktyce oraz teorii kształcenia zawodowego. W części drugiej omówiono wykorzystanie wiedzy pedagogicznej w opiece nad zdrowiem. Część trzecia dotyczy pedagogiki w pielęgniarstwie.


Obecne wydanie zostało dostosowane do standardów nauczania przedmiotów pedagogicznych i przedmiotu wychowanie zdrowotne na kierunku pielęgniarstwo, położnictwo, ratownictwo medyczne, fizjoterapia i wychowanie fizyczne na AWF.


Liczba stron380
WydawcaPZWL Wydawnictwo Lekarskie
ISBN-13978-83-200-3675-6
Numer wydania2
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  CZĘŚĆ PIERWSZA. PEDAGOGIKA — NAUKA O WYCHOWANIU    13
   1. Pedagogika jako nauka — Bożenna Wierzchowska-Konera    15
   1.1. Cele rozdziału    15
   1.2. Pojecie nauki. Klasyfikowanie nauk    15
   1.3. Terminy podstawowe i pochodne w pedagogice    20
   1.4. Początki pedagogiki naukowej i empirycznej    23
   1.5. Główne prądy i kierunki w pedagogice XX wieku    24
   1.6. Przedmiot i zadania pedagogiki    29
   1.7. Działy pedagogiki. Pedagogiki wyspecjalizowane    31
   1.7.1. Działy pedagogiki — układ pionowy    34
   1.7.2. Działy pedagogiki — układ poziomy    35
   1.8. Nauki współdziałające z pedagogiką    50
   1.9. Potrzeba interdyscyplinarnej wiedzy i integralności refleksji pedagogicznej    51
   1.10. Metodologia badań pedagogicznych    52
   1.10.1. Źródła i drogi postępowania badawczego    52
   1.10.2. Funkcje badań pedagogicznych    53
   1.10.3. Metody, techniki, narzędzia badawcze — wyjaśnienie pojęć    55
   1.10.4. Wybrane metody badawcze — Bożenna Wierzchowska-Konera, Kazimiera Zahradniczek    56
   1.10.5. Wybrane techniki badawcze — Bożenna Wierzchowska-Konera, Kazimiera Zahradniczek    66
   1.10.6. Techniki pomiaru pedagogicznego — Bożenna Wierzchowska-Konera, Kazimiera Zahradniczek    69
   Pytania sprawdzające    75
   Zadania problemowe    76
   Literatura cytowana i uzupełniająca    77
   2. Wychowanie — Mieczysław Łobocki    82
   2.1. Cele rozdziału    82
   2.2. Pojecie wychowania i jego cechy    83
   2.2.1. Sposoby rozumienia wychowania    83
   2.2.2. Cechy wychowania    86
   2.3. Wychowanie w świetle teorii osobowości    89
   2.3.1. Teoria behawiorystyczna a wychowanie    89
   2.3.2. Teoria zorientowana humanistycznie a wychowanie    90
   2.3.3. Teoria psychospołeczna a wychowanie    92
   2.4. Wartości w wychowaniu    93
   2.4.1. Potrzeba odwoływania się do wartości w wychowaniu    94
   2.4.2. Preferowane w wychowaniu wartości    95
   2.4.3. Prymat wartości nad celami wychowania    96
   2.5. Cele wychowania    97
   2.5.1. Kontrowersje wokół celów wychowania    98
   2.5.2. Koncepcja celów wychowania w ujęciu W. Brezinki    99
   2.5.3. Cele wychowania godne uwagi    101
   2.6. Wychowanie moralne i prorodzinne    102
   2.6.1. Wychowanie moralne    103
   2.6.2. Wychowanie prorodzinne    104
   2.7. Metody wychowania    107
   2.7.1. Metody modelowania    107
   2.7.2. Metody zadaniowe    109
   2.7.3. Metody perswazji    110
   2.7.4. Metody nagradzania i karania    110
   2.8. Warunki skutecznego wychowania    111
   2.8.1. Podmiotowe traktowanie dzieci i młodzieży    112
   2.8.2. Umiar w stosowaniu swobody i przymusu wobec dzieci i młodzieży    112
   2.8.3. Porozumiewanie się z dziećmi i młodzieżą    113
   2.8.4. Poznawanie dzieci i młodzieży    114
   2.9. Praca nad sobą w procesie wychowania    115
   2.9.1. Rozumienie pracy nad sobą    116
   2.9.2. Potrzeba pracy nad sobą    116
   2.9.3. Możliwości pracy nad sobą    117
   2.10. Rola informacji zwrotnych w procesie wychowania    119
   2.10.1. Pierwotne i wtórne informacje zwrotne    120
   2.10.2. Wychowawcze znaczenie informacji zwrotnych    120
   2.10.3. Sposoby gromadzenia informacji zwrotnych    121
   2.10.4. Wymagania stawiane informacjom zwrotnym    122
   Pytania sprawdzające    124
   Zadania problemowe    125
   Literatura cytowana i uzupełniająca    126
   3. Środowisko wychowawcze — Bożena Janiszewska    129
   3.1. Cele rozdziału    129
   3.2. Pojęcie środowiska, rodzaje środowisk człowieka    129
   3.2.1. Środowisko geograficzne i jego wpływ na funkcjonowanie człowieka    130
   3.2.2. Środowisko lokalne i jego oddziaływanie na człowieka    131
   3.2.3. Środowisko społeczne — rodzaje środowisk społecznych    132
   3.3. Środowisko wychowawcze i jego funkcje. Kształtowanie środowiska wychowawczego    133
   3.3.1. Rodzina jako naturalne środowisko wychowawcze    134
   3.4. Grupa rówieśnicza jako naturalne środowisko wychowawcze — funkcje grup rówieśniczych    144
   3.4.1. Rodzaje grup rówieśniczych    145
   3.5. Instytucjonalne środowiska wychowawcze i ich rodzaje    147
   3.6. Świat mediów i jego oddziaływania wychowawcze — problem zagrożeń    149
   Pytania sprawdzające    151
   Zadania problemowe    153
   Literatura cytowana i uzupełniająca    154
   4. Trudności wychowawcze — Bożena Janiszewska    155
   4.1. Cele rozdziału    155
   4.2. Pojęcie i klasyfikacja trudności wychowawczych    155
   4.3. Trudności wychowawcze a zaburzenia i dysharmonie rozwoju dziecka    156
   4.3.1. Globalne zaburzenia rozwoju    157
   4.3.2. Parcjalne zaburzenia rozwoju    158
   4.3.3. Zaburzenia neurodynamiki    161
   4.4. Trudności wychowawcze uwarunkowane środowiskowo    162
   4.4.1. Lęki i nerwice dzieci i młodzieży    163
   4.4.2. Problem samobójstw    163
   4.4.3. Zaburzenia łaknienia — anoreksja i bulimia    164
   4.4.4. Problematyka uzależnień    165
   4.4.5. Agresja dzieci i młodzieży — proces demoralizacji    167
   4.4.6. Prostytucja dzieci i młodzieży    168
   Pytania sprawdzające    169
   Zadania problemowe    170
   Literatura cytowana i uzupełniająca    171
   5. Dydaktyka — teoria nauczania i uczenia się - Kazimiera Zahradniczek    173
   5.1. Cele rozdziału    173
   5.2. Przedmiot i zadania dydaktyki    173
   5.3. Powstanie i rozwój dydaktyki    175
   5.4. Podstawowe pojęcia dydaktyczne    176
   5.4.1. Uczenie się    177
   5.4.2. Nauczanie    179
   5.4.3. Kształcenie, wykształcenie, samokształcenie    180
   5.4.4. System kształcenia    181
   5.4.5. Samokształcenie    182
   5.5. Badania naukowe w dydaktyce    185
   5.5.1. Problemy badawcze w dydaktyce    185
   5.5.2. Przedmiot badań dydaktycznych    187
   Pytania sprawdzające    188
   Zadania problemowe    188
   Literatura cytowana i uzupełniająca    189
   6. Dydaktyka w kształceniu zawodowym - Kazimiera Zahradniczek    190
   6.1. Cele rozdziału    190
   6.2. Kierunki zmian w kształceniu zawodowym    190
   6.2.1. Idea kształcenia wielostronnego    192
   6.2.2. Dobór treści kształcenia zawodowego    194
   6.2.3. Metody pracy z uczącym się    195
   6.2.4. Nowe zadania nauczyciela    196
   6.3. Proces kształcenia zawodowego    198
   6.3.1. Geneza i rozwój nowoczesnego modelu kształcenia    199
   6.3.2. Ogniwa procesu kształcenia    202
   6.4. Cele kształcenia zawodowego    208
   6.4.1. Charakterystyka celów kształcenia    210
   6.4.2. Taksonomia celów kształcenia    217
   6.5. Treści kształcenia zawodowego    222
   6.5.1. Zasady doboru i układu treści kształcenia    223
   6.5.2. Modułowe ujęcie kształcenia    226
   6.5.3. Standardy kształcenia    231
   6.5.4. Plany nauczania i programy kształcenia    235
   6.6. Zasady kształcenia    237
   6.6.1. Zasada poglądowości    239
   6.6.2. Zasada świadomej aktywności    240
   6.6.3. Zasada związku teorii z praktyką    240
   6.6.4. Zasada systematyczności (systemowości)    241
   6.6.5. Zasada przystępności (stopniowania trudności)    242
   6.7. Metody i organizacja kształcenia    243
   6.7.1. Klasyfikowanie metod kształcenia    243
   6.7.2. Metody podające    247
   6.7.3. Metody problemowe — samodzielne dochodzenie do wiedzy    249
   6.7.4. Metody eksponujące (waloryzujące)    258
   6.7.5. Metody praktyczne    259
   6.8. Środki dydaktyczne    262
   6.9. Kontrola i ocena wyników procesu kształcenia    265
   6.9.1. Funkcje kontroli i oceny wyników w procesie kształcenia    266
   6.9.2. Metody kontroli i oceny wyników procesu kształcenia    266
   6.9.3. Pomiar dydaktyczny    267
   Pytania sprawdzające    269
   Zadania problemowe    270
   Literatura cytowana i uzupełniająca    271
  CZĘŚĆ DRUGA. WYKORZYSTANIE WIEDZY PEDAGOGICZNEJ W OPIECE NAD ZDROWIEM    273
   7. Kształcenie na rzecz współpracy w interdyscyplinarnych zespołach opiekuńczych — Wiesława Ciechaniewicz    275
   7.1. Cele rozdziału    275
   7.2. Zespół opiekuńczy — istota współpracy    275
   7.3. Kształcenie na rzecz współpracy w zespole opiekuńczym    279
   Pytania sprawdzające    282
   Zadania problemowe    283
   Literatura cytowana i uzupełniająca    283
   8. Pedagogika zdrowia - teoria wychowania zdrowotnego i edukacji zdrowotnej - Wiesława Ciechaniewicz    285
   8.1. Cele rozdziału    285
   8.2. Zadania pedagogiki zdrowia na rzecz edukacji zdrowotnej    285
   8.3. Wychowanie zdrowotne    287
   8.4. Edukacja zdrowotna    288
   8.4.1. Istota i cele edukacji zdrowotnej    288
   8.4.2. Edukacja zdrowotna a promocja zdrowia    291
   8.4.3. Modele edukacji zdrowotnej    291
   8.4.4. Formy organizacyjne i metody edukacji zdrowotnej    294
   Pytania sprawdzające    296
   Zadania problemowe    297
   Literatura cytowana i uzupełniająca    297
   9. Pedagogiczne aspekty pracy z pacjentem i jego rodziną - Wiesława Ciechaniewicz    299
   9.1. Cele rozdziału    299
   9.2. Edukacja pacjenta    299
   9.3. Doradzanie i poradnictwo w pracy z pacjentem i jego rodziną    303
   9.4. Formy, metody i środki dydaktyczne stosowane w edukacji pacjentów    306
   9.4.1. Formy organizacyjne    306
   9.4.2. Metody nauczania - uczenia się    308
   9.4.3. Środki dydaktyczne    310
   9.5. Zasady warunkujące efektywność edukacji    310
   Pytania sprawdzające    312
   Zadania problemowe    313
   Literatura cytowana i uzupełniająca    313
  CZĘŚĆ TRZECIA. PEDAGOGIKA W PIELĘGNIARSTWIE    317
   10. Pielęgniarstwo a pedagogika — Wiesława Ciechaniewicz    319
   10.1. Cele rozdziału    319
   10.2. Relacje między pielęgniarstwem a pedagogiką    319
   10.2.1. Współczesne rozumienie pielęgniarstwa    319
   10.2.2. Wyznaczniki rozwoju pielęgniarstwa    321
   10.2.3. Istota zawodowego pielęgnowania    322
   10.2.4. Edukacja w pielęgnowaniu    326
   10.3. Wykorzystanie dorobku różnych dziedzin pedagogiki w pielęgniarstwie    329
   10.3.1. Wkład pedagogiki w tworzenie podstaw teoretycznych pielęgniarstwa    329
   10.3.2. Wykorzystanie w pielęgniarstwie różnych działów pedagogiki    332
   10.3.3. Wspólne obszary zainteresowań badawczych pielęgniarstwa i pedagogiki    337
   Pytania sprawdzające    339
   Zadania problemowe    339
   Literatura cytowana i uzupełniająca    340
   11. Działalność pedagogiczna pielęgniarki - Wiesława Ciechaniewicz    342
   11.1. Cele rozdziału    342
   11.2. Zadania pedagogiczne w działalności zawodowej pielęgniarki    342
   11.2.1. Funkcja wychowawcza w zawodzie pielęgniarki    344
   11.3. Funkcja kształcenia w zawodzie pielęgniarki    347
   Pytania sprawdzające    350
   Zadania problemowe    350
   Literatura cytowana i uzupełniająca    351
   12. Dydaktyka pielęgniarstwa -Wiesława Ciechaniewicz    352
   12.1. Cele rozdziału    352
   12.2. Dydaktyka pielęgniarstwa — zakres zainteresowania i zadania    352
   12.3. Proces kształcenia pielęgniarek    355
   12.4. Czynniki warunkujące tworzenie i zmiany w systemie kształcenia pielęgniarek w Polsce    356
   12.5. Filozofia kształcenia pielęgniarek    362
   12.6. Cele kształcenia    364
   12.7. Treści kształcenia    366
   12.8. Proces kształtowania umiejętności praktycznych    367
   12.9. Formy organizacyjne i metody wykorzystywane w kształceniu pielęgniarek    371
   Pytania sprawdzające    376
   Zadania problemowe    376
   Literatura cytowana i uzupełniająca    377
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia