Sztuka nauczania, t. 1

Sztuka nauczania, t. 1

Czynności nauczyciela

2 oceny

Format:

ibuk

W ABONAMENCIE

od 3,50

Masz już abonament? Zaloguj się

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 49,00 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Podręcznik prezentuje oryginalną i uniwersalną propozycję uporządkowania wiedzy pedagogicznej, potrzebnej nauczycielom w codziennej praktyce szkolnej. Uwzględnia problemy wynikające ze zmieniającej się rzeczywistości szkolnej oraz postępu w badaniach pedagogicznych. Przedstawia zagadnienia z zakresu dydaktyki (cele kształcenia, wyniki kształcenia, metody nauczania, gry dydaktyczne, itp.), ujęte w sposób zgodny z założeniami reformy nauczania, treści dotyczące nowych zjawisk w szkole (negocjacje), agresji oraz uzależnienia młodzieży. Wiadomości na temat uczniów "niezwyczajnych", czyli zarówno trudnych, jak i zdolnych stanowią cenną pomoc w praktycznym rozwiązywaniu problemów szkolnych.


Książka:  • omawia zagadnienia nauczania i uczenia się uwzględniając reorganizację systemu oświaty w Polsce oraz postęp w badaniach pedagogicznych;

  • prezentuje praktyczne scenariusze różnych sytuacji dydaktycznych;

  • podaje przykłady ciekawych metod nauczania i gier dydaktycznych do wykorzystania podczas zajęć lekcyjnych;

  • przybliża problemy pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;

  • koresponduje z nowoczesnymi podręcznikami wydanymi w Europie i na świecie.


Pozycja przeznaczona jest dla studentów kierunków nauczycielskich i pedagogicznych oraz nauczycieli w ich codziennej praktyce.


Tom stanowi komplementarną całość z książką Sztuka nauczania, t. 2. Szkoła.


Rok wydania2008
Liczba stron532
KategoriaPedagogika ogólna
WydawcaWydawnictwo Naukowe PWN
ISBN-13978-83-01-14239-1
Numer wydania7
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Przedmowa (Krzysztof Kruszewski)    11
  Rozdział 1. Cele kształcenia (Bolesław Niemierko)    17
    1.1. Edukacja jako działanie celowe    18
    1.2. Operacjonalizacja celów kształcenia    21
    1.3. Klasyfikacja celów kształcenia    28
    1.4. Cele szkoły a cele ucznia    32
    1.5. Materiał kształcenia    35
    1.6. Różnicowanie wymagań    40
    1.7. Treść kształcenia    48
    1.8. Planowanie zajęć edukacyjnych    50
  Rozdział 2. Wyniki kształcenia (Bolesław Niemierko)    54
    2.1. Sprawdzanie osiągnięć uczniów    55
    2.2. Metody sprawdzania    60
    2.3. Narzędzia sprawdzania    64
    2.4. Jakość sprawdzania    82
    2.5. Wewnątrzszkolne ocenianie osiągnięć uczniów    94
    2.6. Egzaminy zewnętrzne    102
  Rozdział 3. O nauczaniu i uczeniu się w szkole (Krzysztof Kruszewski)    109
    3.1. Proces dydaktyczny    110
    3.2. Utrzymywanie ładu na lekcji    123
      3.2.1. Zapobieganie zakłóceniom    124
      3.2.2. Nadzorowanie ładu    126
      3.2.3. Przywracanie ładu    127
    3.3. Indywidualizacja kształcenia    128
      3.3.1. Indywidualizacja ze względu na nauczyciela    129
      3.3.2. Indywidualizacja ze względu na ucznia    130
      3.3.3. Różnicowanie kształcenia ze względu na cele i materiał    135
      3.3.4. Sposoby indywidualizowania    136
      3.3.5. Niebezpieczeństwo etykietowania    139
    3.4. Program ukryty    141
  Rozdział 4. Nauczanie i uczenie się faktów, pojęć, zasad (Krzysztof Kruszewski)    145
    4.1. Nauczanie i uczenie się nazw, faktów oraz faktów zorganizowanych w porcje treściowe    146
      4.1.1. Praca z uczniami    147
      4.1.2. Przygotowanie materiału nauczania    150
    4.2. Nauczanie i uczenie się pojęć i zasad    154
      4.2.1. Przygotowanie materiału nauczania    157
      4.2.2. Praca z uczniami    157
      4.2.3. Nauczanie i uczenie się zasad — informacje uzupełniające    160
  Rozdział 5. Nauczanie i uczenie się rozwiązywania problemów (Krzysztof Kruszewski)    162
    5.1. Co to jest problem?    162
    5.2. Problem a uczenie się    167
    5.3. Lekcja problemowa    169
      5.3.1. Przygotowanie materiału nauczania    170
      5.3.2. Praca z uczniami    174
    5.4. Uczenie się we współpracy    179
  Rozdział 6. Metody nauczania (Krzysztof Kruszewski)    186
    6.1. Prowadzenie pogadanki    186
      6.1.1. Przygotowanie materiału nauczania    189
      6.1.2. Praca z uczniami    189
    6.2. Prowadzenie wykładu    191
      6.2.1. Przygotowanie materiału nauczania    194
      6.2.2. Praca z uczniami    198
    6.3. Kierowanie dyskusją    200
      6.3.1. Przygotowanie materiału nauczania    202
      6.3.2. Praca z uczniami    203
    6.4. Kierowanie obserwacją    206
      6.4.1. Przygotowanie materiału nauczania    207
      6.4.2. Praca z uczniami    208
    6.5. Kierowanie korzystaniem z materiałów źródłowych    210
    6.6. Kierowanie kształtowaniem się wartości    212
      6.6.1. Praca z uczniami    212
      6.6.2. Przygotowanie materiału nauczania    214
    6.7. Kierowanie nabywaniem umiejętności praktycznych    215
      6.7.1. Przygotowanie materiału nauczania    217
      6.7.2. Praca z uczniami    218
  Rozdział 7. Gry dydaktyczne (Krzysztof Kruszewski)    221
    7.1. Co to są gry dydaktyczne?    222
    7.2. Burza mózgów    226
    7.3. Metoda sytuacyjna    229
    7.4. Metoda biograficzna    231
    7.5. Metoda symulacyjna    233
    7.6. Użyteczność gier    238
  Rozdział 8. Najpotrzebniejsze zasady dydaktyczne (Krzysztof Kruszewski)    240
    8.1. Zasady dotyczące materiału nauczania    244
    8.2. Zasady dotyczące motywacji    249
    8.3. Zasady dotyczące pracy ucznia    253
    8.4. Zasady dotyczące zharmonizowania systemów pedagogicznych    258
    8.5. Zasady dotyczące stosunków społecznych w klasie    261
    8.6. Zasady dotyczące czynności nauczania    264
    8.7. Zasady dotyczące warunkowa zewnętrznych    268
  Rozdział 9. O wychowaniu w szkole (Krzysztof Konarzewski)    271
    9.1. Pojęcie wychowania    273
      9.1.1. Kto?    277
      9.1.2. Jak?    277
      9.1.3. Co?    278
      9.1.4. Po co?    280
      9.1.5. Podsumowanie    282
    9.2. Szkolne warunki wychowawcze    283
      9.2.1. Ograniczona kontrola nad wychowaniem    284
      9.2.2. Prymat zbiorowości    284
      9.2.3. Prymat nauczania    286
      9.2.4. Autorytet z zewnętrznego nadania    287
      9.2.5. Podsumowanie    288
    9.3. Cele wychowania    289
      9.3.1. Cel jako funkcja    289
      9.3.2. Cel jako ideał    290
      9.3.3. Cel jako zamierzenie    293
      9.3.4. Podejście psychologiczne    296
      9.3.5. Podejście socjologiczne    298
      9.3.6. Wątpliwości i konkluzje    307
    9.4. Metody wychowania    312
      9.4.1. Metody sktrukturalne    314
      9.4.2. Metody sytuacyjne    322
      9.4.3. Podsumowanie    330
  Rozdział 10. Niezwyczajni uczniowie (Marta Bogdanowicz)    331
    10.1. Specjalne potrzeby edukacyjne    331
      10.1.1. Objawy zaburzeń rozwoju i zachowania    337
    10.2. Rodzaje zaburzeń    338
      10.2.1. Niepełnosprawność intelektualna    338
      10.2.2. Inteligencja niższa od przeciętnej    341
      10.2.3. Dysleksja rozwojowa    343
      10.2.4. Zaburzenia neurodynamiczne    348
    10.3. Diagnozowanie trudności w uczeniu się    353
      10.3.1. Rozwój umysłowy    354
      10.3.2. Dysleksja    355
      10.3.3. Zaburzenia neurodynamiczne    357
    10.4. Pomoc i terapia psychopedagogiczna    358
      10.4.1. Dzieci niepełnosprawne intelektualnie    358
      10.4.2. Dzieci z inteligencją niższą od przeciętnej    360
      10.4.3. Uczniowie z dysleksja rozwojową    361
      10.4.4. Dzieci z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej i zahamowaniem psychoruchowym    365
    10.5. Uczniowie zdolni (Krzysztof Kruszewski)    368
      10.5.1. Opis    368
      10.5.2. Postępowanie    370
    10.6. Kulturowe zróżnicowanie uczniów (Krzysztof Kruszewski)    371
  Rozdział 11. Problemowe zachowania uczniów (Irena Obuchowska)    375
    11.1. Zachowania lękowe    377
      11.1.1. Opis    377
      11.1.2. Postępowanie    380
    11.2. Zachowania bierne    381
      11.2.1. Opis    381
      11.2.2. Postępowanie    383
    11.3. Zachowania nerwowe    384
      11.3.1. Opis    384
      11.3.2. Postępowanie    387
    11.4. Zachowania agresywne    388
      11.4.1. Opis    388
      11.4.2. Postępowanie    390
    11.5. Zachowania negatywistyczne    393
      11.5.1. Opis    393
      11.5.2. Postępowanie    396
    11.6. Zachowania autodestrukcyjne    398
      11.6.1. Opis    398
      11.6.2. Postępowanie    402
    11.7. Problemowe zachowania seksualne    404
      11.7.1. Opis    404
      11.7.2. Postępowanie    408
  Rozdział 12. Zbieranie i wykorzystywanie informacji o uczniu i klasie (Andrzej Janowski)    410
    12.1. Po co poznawać uczniów?    410
      12.1.1. Pierwsze spotkanie    410
      12.1.2. Cele poznawania uczniów    412
      12.1.3. Warunki skutecznego poznawania uczniów    413
    12.2. Główne sposoby poznawania uczniów    415
      12.2.1. Obserwacja    416
      12.2.2. Badania ankietowe    417
      12.2.3. Wywiad    420
      12.2.4. Socjometria    420
    12.3. Poznawanie zespołu    422
      12.3.1. Struktura zespołu    422
      12.3.2. Role uczniów w zespole    424
      12.3.3. Przywództwo w zespole    426
      12.3.4. Normy obowiązujące w zespole    427
    12.4. Poznawanie pojedynczych uczniów    428
      12.4.1. Uczeń jako problem    428
      12.4.2. Samowiedza i samoocena    430
      12.4.3. Cenione wartości    433
      12.4.4. Aspiracje    433
    12.5. Stosunek do nauki szkolnej    435
      12.5.1. Stosunek do nauczycieli, przedmiotu nauczania i szkoły jako instytucji    435
      12.5.2. Strategie uczniów    438
    12.6. Uczeń w środowisku pozaszkolnym    439
      12.6.1. Czas wolny i zainteresowania    439
      12.6.2. Środowisko rodzinne    441
    12.7. Informacje o własnej pracy nauczyciela    442
      12.7.1. Różne orientacje i podejścia    442
      12.7.2. Negocjacje    444
  Rozdział 13. Nauczyciel jako twórca programu (Krzysztof Kruszewski)    447
    13.1. Cele    448
      13.1.1. Cel-funkcja    449
      13.1.2. Cel-ideał    450
      13.1.3. Cel-zamiar    452
    13.2. Materiał    453
      13.2.1. Dobór materiału    453
      13.2.2. Układ materiału    458
    13.3. Proces dydaktyczny    461
      13.3.1. Czynności nauczyciela i uczniów    461
      13.3.2. Wyposażenie i materiały dydaktyczne    462
      13.3.3. Czas    463
    13.4. Ewaluacja programu    464
      13.4.1. Ewaluacja przed wdrożeniem programu    464
      13.4.2. Ewaluacja w czasie użytkowania programu i po skończeniu programu    465
    13.5. Ograniczenia    466
      13.5.1. Nauczyciele    466
      13.5.2. Uczniowie    467
      13.5.3. Warunki materialne    467
      13.5.4. Powiązania z innymi programami    467
      13.5.5. Wymagania władz szkolnych    468
      13.5.6. Wymagania środowiskowe    468
    13.6. Diagnoza    469
  Rozdział 14. Scenariusze (Krzysztof Kruszewski)    472
    14.1. Prace semestralne    473
      14.1.1. Ósma kardynalna cnota nauczania    473
      14.1.2. Opis obrazu – trzy wersje    475
      14.1.3. Metafora szkoły    478
      14.1.4. Rejestr wskazówek pedagogicznych    482
      14.1.5. Gry dydaktyczne    484
      14.1.6. Program ukryty    486
    14.2. Gry dydaktyczne    486
      14.2.1. Manifest szkoły    486
      14.2.2. Bladaczka wielkim nauczycielem był!    491
      14.2.3. Ingracjacja    497
      14.2.4. Przeszczep    500
      14.2.5. System punktowy. Rozpoznawanie i ocena kompetencji pedagogicznych    505
      14.2.6. Przyrzeczenie    508
    14.3. Warsztaty    509
      14.3.1. Obserwacja pedagogiczna    509
      14.3.2. Miejsca złe i dobre    510
      14.3.3. Planowanie lekcji i myślenie w jej trakcie    511
      14.3.4. Cenzor    512
      14.3.5. Sytuacje dydaktyczne i wychowawcze na lekcji    512
      14.3.6. Dyskryminacja ze względu na pleć lub pochodzenie społeczne (typ i rozmiary kapitału kulturowego) w stanowieniu celów edukacji i sprawdzaniu ich osiągnięcia    513
    14.4. Zadania do poszczególnych rozdziałów    514
  Literatura dodatkowa    517
  Indeks nazwisk    519
  Indeks rzeczowy    522
RozwińZwiń