Wyzwania autorytetu w praktyce społecznej i kulturze symbolicznej

-35%

Wyzwania autorytetu w praktyce społecznej i kulturze symbolicznej

(przechadzki krytyczne w poszukiwaniu dyskursu dla teorii)

1 opinia

Format:

epub, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

27,95  43,00

Format: epub

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

27,9543,00

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Otrzymujemy książkę, która jest wyjątkowym darem humanisty […]należy tę książkę wydać, by można było zachwycać się genialnymi wręcz sugestiami, inspiracjami, pomysłami i/lub nie zgadzać się ze stawianymi w niej przez Autora tezami czy hipotezami. […] Żaden z pedagogów nie byłby w stanie właśnie w taki sposób, jak uczynił to Witkowski, odsłonić innych wymiarów rozumienia autorytetu […] książka wyznacza niewątpliwie kolejny przełom w humanistycznej debacie naukowej i oby pedagodzy […] chcieli się choć trochę otworzyć na siebie przez pryzmat często bolesnych o nich i dla nich myśli czy opinii […].


prof. zw. dr hab. Bogusław Śliwerski


          Lech Witkowski w swej nowej książce udowadnia, że pożegnanie z autorytetem (zjawiskiem i pojęciem) jest chyba przedwczesne. We wstępie do Wyzwań autorytetu... zapowiada co prawda, że czas zapotrzebowania na autorytety skończył się, jednak faktycznie – jeśli dobrze odczytuję tę zapowiedź, to nie chodzi o zerwanie z tym problemem, lecz raczej zależy mu na nowym jego odczytaniu, i to w dwóch możliwych warstwach: realnej i semantycznej.


          Pierwszy zabieg L. Witkowskiego polega na wyrwaniu autorytetu naukom behawioralnym, a więc odcięciu go od sił żywotnych oferowanych przez ten kierunek uprawiania psychologii, który polega na redukowaniu wszystkiego do konkretnych zachowań ludzi i prowadzenia precyzyjnych badań empirycznych (najlepiej eksperymentalnych).


Propozycja L. Witkowskiego polega na wprowadzeniu autorytetu w obszar nauk humanistycznych, czyli uznaniu, że zjawisko to ma genezę kulturową, a tym samym jest bardziej płynne, bardziej uwarunkowane tradycją historyczną, bardziej wysycone wartościami, niż chcieliby to zaakceptować przedstawiciele nauk behawioralnych.


           Drugi zabieg na autorytecie polega na nadaniu temu pojęciu nowego znaczenia. Mówiąc krotko i konkretnie, chodzi o potraktowanie autorytetu jako soczewki, która pozwala ludziom lepiej orientować się w otoczeniu społecznym, pewne rzeczy wyodrębniać z niego wyraziście, a inne ignorować, przetwarzać informacje o świecie zgodnie z tym, co widzimy w tym „szkle powiększającym” autorytetu. Chcąc jak najlepiej oddać to oryginalne podejście: autorytet jest generatorem znaczeń społecznych, który pozwala z nieograniczonej liczby sensów możliwych do wydobycia z rzeczywistości uznać za własne tylko niektóre z nich.


Znalazł się ktoś, na kogo czekaliśmy, aby napisał wyraźnie to, co powinno być napisane o autorytecie.


Prof. dr hab. Stanisław Zbigniew Kowalik


Posłowie


Słowo od autora


          […] Po pierwsze, chodzi o przekonanie o potrzebie widzenia autorytetu poza relacją władzy oraz o wagę poszukiwania perspektywy definiowania autorytetu w kategoriach kulturowych (symbolicznych, zanurzenia w dziedzictwo „pamięci tekstów” czy kapitału symbolicznego) bardziej niż w kontekście relacji społecznych (ufności tak typowej dla kapitału społecznego). Edukacja musi (przepraszam oczywiście tych, których to słowo razi, ale to projekt normatywny, który na kartach tej książki i w moich wcześniejszych pracach uzasadniam od lat) nauczyć się walczyć z pogłębiającą się groźbą wydziedziczenia z przestrzeni symbolicznego dziedzictwa kultury. […]


           […] Po drugie, wbrew tezie o „zaniku autorytetu” dowodzę w książce, że jest to zanik zapotrzebowania na autorytet jako autorskie źródło znaczących impulsów rozwojowych dających do myślenia z pozycji autonomicznych, autentyczności przeżyć, zarazem autoryzujących autoteliczną wagę rozmaitych aspektów świata – jego codzienności oraz rozmaitych zaświatów, niewspółobecnych w czasie i przestrzeni społecznej.


           Nic na to nie poradzę, jeśli kogoś ta gra na serio bawi czy śmieszy. Mnie jest nie do śmiechu, zwłaszcza że – po trzecie – wykryłem, śledząc niektóre nasze środowiska lokalnych szczególnie koryfeuszy i tuzów, piastujących rozmaite władze szkolne i akademickie, że dramat kulturowy edukacji współczesnego społeczeństwa polega na tym, że kandydaci na autorytety sami nie potrzebują autorytetów, niszczą ich głos i wagę, zagłuszając papką, własną gadaniną, pusząc się w piórka władcze. […]


prof. dr hab. Lech Witkowski


Liczba stron522
WydawcaOficyna Wydawnicza IMPULS
ISBN-13978-83-7587-246-0
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

EBOOKI WYDAWCY


PayPo - Promocja!

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Przedmowa    15
  Podziękowania    19
  Wstęp    21
    Perspektywa ujęcia    22
    Ogniwa metodologiczne    24
    Wyznanie    27
  Rozdział I. Autorytet i „autorytety” jako problem kulturowy i społeczny oraz jego obecność w dyskursie publicznym transformacji w Polsce    29
    Wstęp    29
    Autorytet w kulturze (według) Leszka Kołakowskiego    30
    Autorytet między degradacją i uwzniośleniem    35
    Inteligencja w Polsce – bez autorytetu czy skazana na igranie nim?    39
    Pułapka „systemu” i „sieci” autorytetów – trudności analiz Jacka Żakowskiego i nastawienia Adama Michnika    44
    Przykład pułapki myślenia lewicowego o autorytetach    61
    Autorytet jako człowiek-twórca etycznie wyniesiony niezależnością – poza sporem o władzę    63
    Autorytet moralny w wersji salonowej z cudzysłowem – u Rafała Ziemkiewicza    67
  Rozdział II. Tropy historyczne, socjologiczne i pytanie o wpływ w psychologii społecznej    81
    Wstęp    81
    Kryzys autorytetu jako kryzys kolejności w pułapce mimetycznego pragnienia (geniusz Williama Szekspira w oczach René Girarda)    87
    Lunatycy i „zacofańcy” – dwa bieguny autorytetu w historii nauki według Artura Koestlera    94
    Autorytet jako problem socjologii kultury, filozofii nauki i socjologii wiedzy    99
    Wyzwanie „refleksyjności” wobec autorytetów w „posttradycyjnym” społeczeństwie: przypadek iluzji „aktywnego zaufania” u Anthony’ego Giddensa; w stronę autorytetu globalizacji proceduralnej    105
    Między oznakami autorytetu jako źródła wpływu a autorytetem oznak – badania Stanleya Milgrama    121
  Rozdział III. Szkoła frankfurcka, czyli o niemożności zniesienia autorytetu, a nawet o jego nieautorytarnej potrzebie w nowoczesności    125
    Wstęp    125
    Ericha Fromma postulat „autorytetu racjonalnego” poza konformizmem i anonimowością wpływu    126
    Testament Maxa Horkheimera (kryzys autorytetu ojca i pułapka rozumu)    137
    Theodora W. Adorna problemy z autorytetem w filozofii, sztuce i życiu społecznym: przeciw autorytetowi realnej siły pozoru    142
  Rozdział IV. Ćwiczenia filozoficzne z myśli o autorytecie – przypadek Hannah Arendt    153
    Wstęp    153
    Autorytet w edukacji: poza posłuszeństwo    154
    Przeciw abdykacji i absolutyzacji autorytetu    156
    Między liberalizmem i konserwatyzmem    158
    Walka o tradycję przeciw jej rzecznikom – casus reformacji    162
    Od absolutyzacji do formalizacji    163
    Spory o źródła autorytetu    165
    Autorytet cytatu jako źródła    167
    Modalności pozycji autorytetu w kulturze    168
  Rozdział V. Problem autorytetu a hermeneutyka Hansa-Georga Gadamera    173
    Wstęp    173
    W stronę krytyki czystego autorytetu    173
    Wyzwolenie spod autorytetu przyrodoznawstwa: przeżycie    178
    Autorytet i oświecenie – spór Hansa-Georga Gadamera z Jürgenem Habermasem    180
    Błąd oświecenia a oświeceniowy błąd Hansa-Georga Gadamera    181
    Oświecenie i romantyzm – autorytet w walce na dwa fronty    184
    Pochwała wpływu fragmentu: autorytet jako ślad    185
    Klasyk jako autorytet: warunki realnego spotkania    187
    Problem normatywności autorytetu    190
  Rozdział VI. Z programu badań nad autorytetem u Richarda Sennetta (zapiski z lektury)    197
    Wstęp    197
    Poza ujęcia Maxa Webera i Zygmunta Freuda: autorytet jako dwoistość respektu i lęku    198
    Mechanizm więzi (z) odrzucenia    202
    Trzy przypadki: autorytet z odrzucenia, autorytet jako substytucja ideału, autorytet jako fantazmat zniknięcia    203
    Autorytet z ducha negacji    206
    Autorytet ewoluującego paternalizmu    209
    Autorytet relacji beznamiętnej jako perwersyjnej autonomii    215
    W stronę autorytetu racjonalnego: poprzez cztery kryzysy    219
    O wspólnictwie autorytetów i ich ofiar    222
    Autorytet jako ślad wyższego świata    225
    O trudnościach „czytania” autorytetu i o presji jego iluzji    226
    O groźbie niskiego autorytetu    229
  Rozdział VII. (Po)nowoczesna aura dla autorytetu – impulsy myśli Zygmunta Baumana    231
    Wstęp    231
    Ślady autorytetu w zarysie socjologicznym z 1962 roku    231
    Etyczne fiasko autorytetu nowoczesności    236
    Autorytet: między parweniuszem, idolem i spożywcą a życiem w roju    239
    Autorytet z lęku i niepewności    245
  Rozdział VIII. Pułapy i pułapki słownikowe    249
    Wstęp    249
    Bezradność słownikowa – odsłona pierwsza    249
    Słowniki filozoficzne i ich ograniczenia    252
    Autorytet w nauce – ujęcie Janusza Goćkowskiego    253
    Casus popularnego marksizmu    255
    Wariant katolicki: afirmacja ideału    256
    Przewrotność Roberta Nisbeta    261
  Rozdział IX. Przymiarki pedagogiczne, mielizny i inne przeszkody psychologiczne    263
    Wstęp    263
    Trudności w problematyzowaniu autorytetu    263
    Funkcjonalność autorytetu i jego ambiwalencja    266
    Pierwszeństwo autorytaryzmu?    269
    Słowniki psychologiczne    270
    Profile autorytetu w perspektywie rozwojowej – Erik Erikson i Lawrence Kohlberg oraz ich niedoczytania pedagogiczne    274
    Autorytet jako „specyfika i indywidualność” – źródło „partycypacji mistycznej” według Carla Gustava Junga    281
  Rozdział X. Autorytet w perspektywie komunikacyjnej    289
    Wstęp    289
    Przypadek Jürgena Habermasa    289
    Między narcyzmem i Cieniem    295
    Pytanie o style bycia autorytetem: poza Hermanna Hessego    298
    Estetyki oddziaływania    302
    W stronę autorytetu symbolicznego    306
  Rozdział XI. Autorytet w świetle Slavoja Žižka wykładni psychoanalizy Jacques’a Lacana    311
    Wstęp    311
    W kwestii autorytetu dyskursu naukowego    312
    Typy dyskursu i pozycje autorytetu    317
    Patologia autorytetu – pytania w kontekście groźby przemocy    321
    Autorytet ojca (Imienia-Ojca) wobec dziecka    323
    Wolność woli i perswazja (sugestia) autorytetu    324
    Zmienne losy recepcji autorytetu: przypadki Hannah Arendt i Zygmunta Freuda    326
    Autorytet wobec innych i ich dzieł    330
    Autorytet jako efekt performacji: między emanacją i namiastką mądrości    332
    Pozór autorytetu w wariancie totalitarnym    336
    Autorytet wobec roszczeń ofiary i wyzwania cierpienia    337
    Przeciw autorytetowi Nikogo    339
  Rozdział XII. Nauczyciel jako autorytet – o błędach opisów i projektów normatywnych    341
    Wstęp    341
    Przeciw ideałowi niekwestionowania u Mieczysława Łobockiego    342
    Pozorny prymat ufności    345
    Przestrogi w pracach Henryki Kwiatkowskiej    348
    Przeciw integralnej sentymentalności    356
    W stronę autoryzacji – współmyślenie na marginesie rozważań Marii Dudzikowej o autorytecie nauczyciela    359
    Marzenie Johna Holta o autorytecie „naturalnym” nauczyciela – z namawianiem do forteli w grze „w Szkołę” w pułapce formalizmu edukacyjnego    362
  Rozdział XIII. Błąd sentymentalizmu, dydaktyzmu i psychologizmu – pytanie o ukryty autorytaryzm i bezradność wobec słabości autorytetu pedagogicznego nauczycieli    371
    Wstęp    371
    Stefana Baleya elementy psychologii wychowawczej a autorytet    372
    Przeciw dydaktyzmowi Bolesława Niemierki    376
    Psychologizm Jolanty Miluskiej i innych    382
    O braku „fazowego” myślenia o autorytecie nauczyciela – z ograniczoną wizją „poziomu” autonomii i słabością badań nad aspektem stabilizującym komfort zamiast stymulacji rozwoju    384
  Rozdział XIV. Autorytet pedagogiczny jako medium „obiektów niemych kulturowo” – o filozofii wychowania Zygmunta Mysłakowskiego    399
    Wstęp    399
    Przeciw sentymentalizacji autorytetu    400
    W stronę autorytetu post-konwencjonalnego    402
    Autorytet przeciw Erosowi? (pytanie o pedagogiczne minimum wpływu)    403
    Autorytet w kontekście dydaktyki przeżycia, podniet i sprzężenia    406
    Autorytet między napięciem i rozproszeniem    410
  Rozdział XV. Autorytet przeciw dominacji. Radykalna wizja autorytetu w pedagogice amerykańskiej (Larry Grossberg, Henry A. Giroux i Peter McLaren)    413
    Wstęp    413
    Cztery typy elitaryzmu i autorytetu w edukacji    415
    Źródła walki o autorytet (w) edukacji    422
    Autorytet między dominacją a hierarchią    423
    Zadanie pracy wobec autorytetu    426
    Autorytet i intelektualiści    429
    Jak bronić autorytetu przed konserwatyzmem i liberalizmem?    431
    Autorytet w perspektywie trójwymiarowej niewspółobecności    433
    W stronę głosu jako przejawu autorytetu    435
    Trzy sposoby widzenia kryzysu autorytetu    438
    Od zysku z krytyki autorytetu do odzysku autorytetu (dla) krytyki    440
    Peter McLaren o językowym i etycznym upełnomocnieniu do walki o autorytet    447
    Edukacja jako walka o nowe oblicze autorytetu    452
  Zamiast zakończenia – czyżby mission impossible?    459
  Bibliografia    463
  Posłowie    475
    Słowo od autora    475
    Maria Dudzikowa – Na marginesie maszynopisu    481
    Stanisław Zbigniew Kowalik – Opinia o książce    497
    Zbigniew Kwieciński – Recenzja wydawnicza (fragmenty)    507
    Bogusław Śliwerski – Rekomendacja lektury...    509
  Indeks nazwisk    515
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia