Edukacja europejska - od wielokulturowości do międzykulturowości

-24%

Edukacja europejska - od wielokulturowości do międzykulturowości

Koncepcje edukacji wielokulturowej i międzykulturowej w kontekście europejskim ze szczególnym uwzględnieniem środowiska frankofońskiego

2 oceny

Format:

pdf, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

37,85  49,80

Format: pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

Cena początkowa: 49,80 zł (-24%)

Najniższa cena z 30 dni: 31,87 zł  


37,85

w tym VAT

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 24,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

        Książka ukazuje problemy edukacji europejskiej w perspektywie zróżnicowania kulturowego. Wykorzystane w niej źródła pochodzą przede wszystkim z obszaru francuskojęzycznego. Jej przedmiotem są koncepcje edukacji europejskiej, głównie te, które mają na celu wspieranie integracji społeczno-kulturowej, zawierają treści dotyczące tożsamości, obywatelskości i wspólnotowości europejskiej oraz zakładają formalną i nieformalną współpracę międzynarodową w dziedzinie edukacji.


        Autor podejmuje m.in. kwestie komunikacji, dyskryminacji i integracji kultur, wyróżnianych na podstawie narodowości, rasy, płci, religii, orientacji seksualnej, sytuacji socjalnej. Najistotniejsze kategorie pojęciowe to: Inni i Obcy, wielokulturowość, międzykulturowość, pogranicze oraz edukacja wielokulturowa, międzykulturowa, regionalna i obywatelska.


        Wielostronne przedstawienie okoliczności integracji europejskiej, związanych z nią zagadnień edukacyjnych, spis około 200 instytucji i organizacji międzynarodowych oraz zamieszczenie bogatego wyboru literatury przedmiotu czynią z książki swoisty przewodnik, przydatny badaczom problematyki europejskiej, nauczycielom, uczniom i studentom oraz osobom zainteresowanym zróżnicowaniem kulturowym w różnych kontekstach.


Rok wydania2008
Liczba stron472
KategoriaPedagogika społeczna
WydawcaOficyna Wydawnicza IMPULS
ISBN-13978-83-7587-761-8
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp    9
  1. Założenia metodologiczne    15
    1.1. Przedmiot i cele badań    15
    1.2. Charakterystyka procedury badawczej i problemy badawcze    17
  2. Zróżnicowanie kulturowe a edukacja    25
    2.1. Zróżnicowanie kulturowe    37
      2.1.1. Wielokulturowość    41
      2.1.2. Międzykulturowość    46
      2.1.3. Granice i pogranicza    56
    2.2. Edukacja w warunkach zróżnicowania kulturowego    65
      2.2.1. Edukacja wielokulturowa    68
      2.2.2. Edukacja międzykulturowa    76
      2.2.3. Edukacja regionalna    90
      2.2.4. Edukacja obywatelska    102
      2.2.5. Człowiek pogranicza i tożsamość międzykulturowa    108
    2.3. Pedagogika międzykulturowa – od pedagogii do poddyscypliny pedagogicznej    116
  3. Okoliczności powstania koncepcji edukacji europejskiej    127
    3.1. Tożsamość i kultura europejska    127
    3.2. Źródła zróżnicowania społeczeństw Europy    132
    3.3. Następstwa zróżnicowania społeczeństw Europy    153
    3.4. Historyczne przesłanki i perspektywy społeczno-kulturowej integracji europejskiej    157
    3.5. Szkoła w Europie wobec problemów zróżnicowania kulturowego    180
  4. Zróżnicowanie kulturowe europejskiego kręgu kultury francuskiej a edukacja    193
    4.1. Społeczność frankofońska w Europie    193
    4.2. Zróżnicowanie kulturowe społeczeństwa francuskiego    199
      4.2.1. Współczesna tożsamość mieszkańców Francji    201
      4.2.2. Społeczne następstwa zróżnicowania kulturowego    207
    4.3. Oświata francuska wobec problemów zróżnicowania kulturowego    227
      4.3.1. Zasada świeckości oświaty    235
  5. Problemy edukacji w działalności europejskich instytucji i organizacji międzynarodowych    247
    5.1. UNESCO    250
    5.2. Rada Europy    255
    5.3. Unia Europejska    262
    5.4. Inne instytucje i organizacje    270
    5.5. Współpraca europejska w dziedzinie pedagogiki międzykulturowej    279
  6. Ideologiczne i aksjologiczne podstawy koncepcji edukacji europejskiej    289
    6.1. Podstawy ideologiczne – europejski wymiar edukacji    289
    6.2. Podstawy aksjologiczne    298
  7. Typologia koncepcji edukacji europejskiej    309
    7.1. Kryterium I – usytuowanie w kontekście etnicznym, narodowym lub ponadnarodowym    311
    7.2. Kryterium II – usytuowanie w ideologii społecznej właściwej środowisku    312
    7.3. Kryterium III – usytuowanie w określonym obszarze aktywności społecznej    313
    7.4. Kryterium IV – uprzywilejowanie i preferowanie określonych rozwiązań metodycznych    315
    7.5. Kryterium V – aktualność, elastyczność, postępowość i zdolność dostosowania do zmieniających się okoliczności    317
  8. Treści koncepcji edukacji europejskiej oraz cele i zadania realizujących je podmiotów    319
    8.1. Koncepcje jednostkowo-rodzinne    323
    8.2. Koncepcje lokalno-regionalne    327
    8.3. Koncepcje narodowo-państwowe    333
    8.4. Koncepcje ponadnarodowe    337
  9. Formy realizacji koncepcji edukacji europejskiej    341
    9.1. Międzynarodowe programy instytucji i organizacji europejskich    341
    9.2. Wymiany międzynarodowe osób    344
    9.3. Współpraca przygraniczna i międzyregionalna    345
    9.4. Języki obce i poszukiwanie języka międzynarodowego    348
    9.5. Multimedialne środki komunikowania    351
    9.6. Integracja z Innymi i Obcymi    356
    9.7. Przeciwdziałanie wykluczaniu, marginalizacji oraz agresji wobec Innych i Obcych    360
    9.8. Kultura, sztuka i wspólne dziedzictwo cywilizacyjne    364
    9.9. Inicjatywy sportowe    369
  10. Problemy i perspektywy realizacji koncepcji edukacji europejskiej    373
    10.1. Niejasność idei europejskiego wymiaru edukacji    373
    10.2. Banalizacja i folkloryzacja zróżnicowania kulturowego    377
    10.3. Nieuwzględnianie efektu pogranicza    378
    10.4. Napięcia w sferze religijnej i światopoglądowej    380
    10.5. Stereotypowe treści materiałów dydaktycznych    383
    10.6. Sprzeczności między założeniami a realizacją koncepcji edukacji    384
    10.7. Ukryty program polityki oświatowej    388
    10.8. Wielość paradygmatów refleksji pedagogicznej i praktyki edukacyjnej    390
    10.9. Poszukiwanie wartości uniwersalnych    396
    10.10. Różnice w pojmowaniu obywatelskości i edukacji obywatelskiej    398
    10.11. Problemy w nauczaniu języków obcych    399
    10.12. Dominacja języka angielskiego w polityce oświatowej
RozwińZwiń