Humanizm-dialog-tożsamość. Edukacja europejska na tle wyzwań globalnych

Humanizm-dialog-tożsamość. Edukacja europejska na tle wyzwań globalnych

Edukacja europejska na tle wyzwań globalnych

1 opinia

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

15,75

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Niniejszą książkę można traktować jako pewną propozycję, podpowiedź wyboru podjęcia drogi ku przemianie, ku przywróceniu zasad naturalnego funkcjonowania człowieka w strukturach, które są jego udziałem. W koniecznym dziś światowym i międzykulturowym wymiarze aktywności ludzkiej niezbędne, zasadnicze i wręcz podstawowe jest posiadanie silnej tożsamości narodowej i kulturowej. Jedynie społeczeństwa i jednostki, które legitymizują się własną, codziennie artykułowaną tożsamością, mogą wchodzić w kreatywne relacje z „drugimi”, którzy także posiadają własne tożsamości. Wiedza o tym, kim się jest, daje możliwość otwarcia się na Innych, zaproponowania nowych jakości, tworzenia wspólnych, ciekawych i dla wszystkich uczestników wartościowych realizacji. Natomiast w sytuacji braku takiej świadomości łatwo i niepostrzeżenie można zgodzić się na uległość i uzależnienie. Jednak taka postawa przekreśla szanse na partnerstwo i szlachetny rozwój. Książka składa się z trzech rozdziałów: 1) Kształtowanie postawy humanistycznej współczesnego człowieka w oparciu o dziedzictwo kulturowe ludzkości, 2) Wdrażanie do prowadzenia dialogu i praktyki doświadczania Inności jako zadanie dla nowoczesnej edukacji, 3) Budowanie tożsamości kulturowej Polaków w obliczu szans i zagrożeń współczesnego świata. W każdej z nich Czytelnik znajdzie 5 podrozdziałów, w których autorka stara się podejmować tytułowy problem adekwatnie do swoich zainteresowań. Te, z kolei, są różnorodne. Wiążą się bezpośrednio z jej wykształceniem oraz z doświadczeniami pozaszkolnymi. Jako artysta–muzyk i pedagog proponuje realizowanie przesłania budowania wspólnej przyszłości poprzez sztukę. Stara się w różnorodny, a być może i atrakcyjny sposób przedstawić wielość form i korzyści płynących z odwoływania się do edukacji multikulturowej.


Liczba stron238
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
ISBN-13978-83-7525-555-3
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

PayPo - Promocja!

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wprowadzenie    13
  Rozdział 1. Kształtowanie postawy humanistycznej współczesnego człowieka w oparciu o dziedzictwo kulturowe ludzkości    19
    1.1. Kondycja wychowania moralnego w perspektywie edukacji i pedeutologii jutra    19
      1.1.1. Słowo wstępne – człowiek w rzeczywistości społecznej początku XXI w.    19
      1.1.2. Przyczyny i propozycje przezwyciężania współczesnego kryzysu moralnego    21
        Zmniejszanie się liczby nakazów i zakazów moralnych    21
        Niezgodność między teorią a praktyką postępowania etycznego    22
        Umiejętność odróżniania zachowań moralnych od wierzeń i przekonań    22
        Zalecenia dla wychowawców i rodziców, od czego rozpoczynać edukację ku wartościom    23
      1.1.3. Przekształcenia polityczno-ekonomiczne tłem i wyzwaniem dla wychowania moralnego na przykładzie społeczeństwa rosyjskiego    23
        Historyczna spuścizna ideologii zamiast kanonu wartości    24
        Zmiany podczas pieriestrojki i liberalizacji gospodarki    24
        Ideały wyznawane przez Rosjan a praktyka życia codziennego    24
        Odradzające się priorytety życiowe młodych moskwian wyzwaniem dla pedagogów    25
      1.1.4. Edukacja multikulturowa i multietniczna drogą rozwoju człowieka XXI w.    25
        Potrzeba wzajemnego poznawania się jako wyzwanie dla edukacji w nowym stuleciu    25
        Edukacja multikulturowa: historia, założenia i zmieniające się do niej podejście    26
        Edukacja międzynarodowa: początki, patronat i przesłanie    28
        Synteza edukacji multikulturowej z edukacją międzynarodową warunkiem humanistycznego wychowania współczesnego człowieka    29
      1.1.5. Rozwój zawodowy nauczycieli z Wysp Południowego Pacyfiku jako wymóg edukacji dla przyszłości    30
        Prowadzenie studiów licencjackich dla czynnych zawodowo nauczycieli w Uniwersytecie Południowego Pacyfiku na Fidżi    30
        Oczekiwania wobec współczesnego nauczyciela w głównych nurtach dyskursów społecznych    31
        Dostępność kształcenia wyższego dla nauczycieli    33
        Oczekiwania, korzyści i nadzieje z ukończenia studiów w opiniach nauczycieli    33
        Nauczyciel antypodów wobec globalnych wyzwań edukacyjnych: technologii informacyjnej, poradnictwa i zarządzania szkołą    35
      1.1.6. Podsumowanie – uniwersalne wartości humanistyczne podstawą dla lokalnej praktyki edukacyjnej    36
    1.2. Twórczy kontakt ze sztuką jednym z podstawowych warunków wychowania człowieka XXI w.    37
      1.2.1. Słowo wstępne – jakiego człowieka potrzebuje współczesna dynamiczna rzeczywistość?    37
      1.2.2. Człowiek merkantylny według E. Fromma    38
      1.2.3. Konieczność otwierania się na innych ludzi i podejmowania dialogu jako droga do wspólnej przyszłości    39
        Cztery filary edukacji według J. Delorsa    40
        Trzy wymiary edukacji ustawicznej według R. Kidda    40
      1.2.4. Możliwości realizowania edukacji permanentnej w trakcie kształcenia na poziomie wyższym    41
        Rola sztuki w edukacji ustawicznej    41
        Cechy sztuki i jej wymagania stawiane przed dzisiejszym człowiekiem    42
        Celowość, zakres i sposoby a możliwości powszechnego kształcenia muzycznego    42
      1.2.5. Podsumowanie – wychowywanie przez sztukę drogą do pozytywnej metamorfozy jednostki    43
    1.3. Multikulturowość w muzyce – nauczyciel muzyki wobec wyzwań edukacji humanistycznej    45
      1.3.1. Słowo wstępne – postmodernistyczna walka o pojedynczego człowieka    45
      1.3.2. Całościowo rozwijający się człowiek jako podmiot edukacji humanistycznej i antropologii funkcjonalnej według B. Malinowskiego    45
      1.3.3. Walory multikulturowego kształcenia humanistycznego    47
      1.3.4. Wzrost zainteresowania organizacji, instytucji i młodzieży folklorem muzycznym świata    48
      1.3.5. Zalety poznawania, obcowania i przeżywania folkloru muzycznego z różnych stron świata    49
      1.3.6. Badania międzykulturowe stosunku młodzieży do muzyki etnicznej    50
      1.3.7. Etapy prowadzące do uwzględnienia problematyki obcych kultur muzycznych w procesie kształcenia    53
        Merytoryczne przygotowanie nauczycieli i ich osobiste zaangażowanie    53
        Potrzeba opracowania nowoczesnych podręczników
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia