Wprowadzenie do ontologii pracy społecznej. Odniesienia do społeczno-pedagogicznej refleksji Heleny Radlińskiej

Wprowadzenie do ontologii pracy społecznej. Odniesienia do społeczno-pedagogicznej refleksji Heleny Radlińskiej

1 ocena

Format:

ibuk

RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

Cena początkowa:

Najniższa cena z 30 dni: 6,92 zł  


6,92

w tym VAT

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 24,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Problematyka pracy społecznej jest jedną z kluczowych w codziennych działaniach podejmowanych przez pedagogów społecznych czy pracowników służb społecznych. Niniejsza praca jest próbą zainteresowania społeczno-pedagogicznym wymiarem kategorii „praca społeczna”. Jest ona bytem integralnie związanym z pedagogiką społeczną od początków jej istnienia w Polsce. Powrót do korzeni, do dorobku autorskiego Heleny Radlińskiej, stwarza możliwość ponownego odkrywania sensu i znaczenia pracy społecznej.


Rok wydania2009
Liczba stron324
KategoriaPedagogika społeczna
WydawcaUniwersytet Pedagogiczny Kraków
ISBN-13978-83-7271-464-0
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  WSTĘP    5
  Rozdział pierwszy. Wprowadzenie w problematykę rozprawy. Podstawy metodologiczne    17
    1. Przedmiot analizy    17
    2. Zarys metodologii badań własnych    30
    3. Procedura i praktyczne efekty badania-działania w polu eksplorowanej rzeczywistości    41
  Rozdział drugi. Praca społeczna jako byt egzystujący w płaszczyźnie rzeczywistości pedagogicznej    51
    1. Społeczno-pedagogiczne źródła i geneza pracy społecznej    51
      1.1. Pedagogika w rzeczywistości nauk humanistycznych i społecznych    51
      1.2. Pedagogika społeczna w rzeczywistości nauk pedagogicznych    59
      1.3. Praca społeczna w rzeczywistości pedagogiki społecznej    74
    2. Relacyjny wymiar pracy społecznej. Odniesienia do wybranych kategorii społeczno-pedagogicznych    82
      2.1. Społeczno-pedagogiczna refleksja Heleny Radlińskiej o pracy społecznej    82
      2.2. Teoretyczny i prakseologiczny kontekst działania w polu pracy społecznej    93
      2.3. Dyskusja o związkach pracy społecznej i pracy socjalnej    108
  Rozdział trzeci. Praca społeczna jako byt współegzystujący z wybranymi bytami rzeczywistości pozapedagogicznej    141
    1. Transwersalność pracy społecznej    141
    2. Wybrane nurty i kategorie filozoficzne w płaszczyźnie relacji z pracą społeczną w jej społeczno-pedagogicznym wymiarze    156
      2.1. Epistemologiczny i metodologiczny wymiar badań w obszarze pracy społecznej    157
      2.2. Epistemologiczny i metodologiczny kontekst badań w obszarze pracy społecznej    161
      2.3. Metodologia pracy społecznej — zarys problematyki    165
      2.4. Zarys aksjologii pracy społecznej    172
      2.5. Kategorie filozoficzne w społeczno-pedagogicznym dyskursie o działaniu w polu pracy społecznej    179
    3. Związki pracy społecznej z wybranymi teoriami i kategoriami społeczno-politologicznymi (społeczno-politycznymi)    190
      3.1. Teoretyczne podstawy praktyki działania w płaszczyźnie polityki społecznej    191
      3.2. Podstawowe problemy i kwestie społeczne w aspekcie marginalizacji i wykluczenia człowieka    200
      3.3. Kategorie społeczno-polityczne w społeczno-pedagogicznym dialogu o istocie pracy społecznej    207
    4. Relacje pracy społecznej z wybranymi teoriami i kategoriami socjologicznymi    213
      4.1. Socjologiczne teorie działania społecznego a społeczno-pedagogiczna teoria pracy społecznej    214
      4.2. Zmienność w codzienności życia i działania ludzkiego    220
      4.3. Wybrane kategorie socjologiczne a działanie w polu pracy społecznej    231
    5. Reprezentacje teoretyczne i wybrane kategorie społeczno-psychologiczne skoorelowane z pracą społeczną    241
      5.1. Psychologiczne koncepcje człowieka uczącego się    241
      5.2. Ludzki wymiar działania i współdziałania społecznego w języku wybranych koncepcji i kategorii społeczno-psychologicznych    247
  ZAKOŃCZENIE    261
  LITERATURA I ŹRÓDŁA WYKORZYSTANE    271
RozwińZwiń