Samoocena dzieci krzywdzonych w rodzinie

Samoocena dzieci krzywdzonych w rodzinie

1 opinia

Format:

ibuk

RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

Cena początkowa:

Najniższa cena z 30 dni: 6,92 zł  


6,92

w tym VAT

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 24,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Książka odnosi się do ważnego społecznie problemu jakim jest przemoc w rodzinie oraz jej wpływ na rozwój osobowości dzieci i młodzieży. Badania nad społecznymi skutkami przemocy występującej w środowisku rodzinnym posiadają istotne znaczenie dla praktyki wychowawczej, gdyż wnioski z nich wynikające mogą przyczynić się do wzrostu skuteczności oddziaływań profilaktycznych.


Rok wydania2011
Liczba stron192
KategoriaPedagogika społeczna
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
ISBN-13978-83-227-3219-9
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp    9
  
  ROZDZIAŁ I. Przemoc wobec dziecka w rodzinie – analiza zjawiska    13
    1.Wprowadzenie w problematykę przemocy w rodzinie    13
      1.1. Pojęcie przemocy    13
      1.2. Przemoc w rodzinie    16
    2. Historyczno-kulturowy kontekst zjawiska przemocy wobec dziecka w rodzinie    19
    3. Formy i rozmiary przemocy rodziców wobec dzieci    25
      3.1. Przemoc fizyczna    26
      3.2. Przemoc psychiczna (emocjonalna)    28
      3.3. Przemoc seksualna    31
      3.4. Zaniedbywanie    34
    4. Etiologia przemocy wobec dzieci    35
      4.1.Uwarunkowania przemocy wobec dzieci w rodzinie    35
      4.2. Przemoc wobec dziecka w świetle wybranych koncepcji teoretycznych    40
        4.2.1. Koncepcja psychiatryczna    41
        4.2.2. Koncepcja socjologiczna    42
        4.2.3. Koncepcja społeczno-sytuacyjna    44
        4.2.4. Koncepcja integracyjna    45
    5. Psychospołeczne konsekwencje przemocy doświadczanej w dzieciństwie    47
  
  ROZDZIAŁ II. Psychopedagogiczne aspekty samooceny    53
    1. Samoocena jako element obrazu siebie    53
    2. Funkcje samooceny    57
    3. Rodzaje samooceny    59
    4. Rozwój samooceny w ontogenezie    63
    5. Czynniki kształtujące samoocenę    66
      5.1. Rola rodziny    67
      5.2.Opinie i oceny społeczne    70
      5.3. Porównywanie siebie z innymi osobami    72
      5.4. Sukcesy i niepowodzenia    73
    6. Przegląd badań nad samooceną młodzieży    74
  
  ROZDZIAŁ III. Program badań własnych    81
    1. Cel pracy, problemy badawcze i hipotezy robocze    81
    2. Metoda i techniki badawcze    84
      2.1. Kwestionariusz Krzywdzenia Dziecka M. Sajkowskiej i J. Siemaszko    85
      2.2. Skala Samooceny (TSCS) W. H. Fittsa    86
    3. Organizacja badań i charakterystyka badanej grupy    87
  
  ROZDZIAŁ IV. Zjawisko przemocy doświadczanej w rodzinie przez badaną młodzież    93
    1. Przemoc fizyczna    94
    2. Przemoc psychiczna (emocjonalna)    100
    3. Przemoc seksualna    105
    4. Zaniedbywanie    107
    5. Czynniki związane z doświadczaniem przemocy w rodzinie przez badaną młodzież    112
  
  ROZDZIAŁ V. Poziom samooceny badanej młodzieży    125
    1. Poziom samooceny a płeć badanej młodzieży    126
    2. Poziom samooceny a wiek badanej młodzieży    129
    3. Poziom samooceny a miejsce zamieszkania badanej młodzieży    132
    4. Poziom samooceny a status społeczno-ekonomiczny rodzin badanej młodzieży    134
    5. Poziom samooceny a struktura społeczna rodzin badanej młodzieży    137
  
  ROZDZIAŁ VI. Zależności między formami doświadczanej przemocy w rodzinie a poziomem samooceny badanej młodzieży    141
    1. Zależność między doświadczaniem różnych form przemocy w rodzinie a poziomem samooceny badanej młodzieży    142
    2. Zależność między doświadczaniem przemocy fizycznej a poziomem samooceny badanej młodzieży    146
    3. Zależności między doświadczaniem przemocy psychicznej a poziomem samooceny badanej młodzieży    148
    4. Zależności między doświadczaniem przemocy seksualnej a poziomem samooceny badanej młodzieży    150
    5. Zależności między doświadczaniem zaniedbywania a poziomem samooceny badanej młodzieży    153
  Podsumowanie i wnioski końcowe    157
  
  Bibliografia    165
  
  Aneksy    179
    Aneks 1. Kwestionariusz Krzywdzenia Dziecka    179
    Aneks 2. Skala Samooceny (TSCS) W. H. Fittsa    189
RozwińZwiń