FILTROWANIE

KATEGORIE

FORMAT

pokaż >

WYDAWNICTWO

pokaż >

CENA

pokaż >

Wydawca:

Wydawnictwo Wyższa Szkoła Humanitas

Znaleziono: 167 pozycji

Przeglądaj:

Sortuj według:
Wyświetl:

W niniejszym opracowaniu skoncentrowano się na badaniu i analizie różnych aspektów procesów komunikacyjnych. Zanalizowano znaczenie skutecznej komunikacji, czynniki wpływające na skuteczność komunikacji,różnice kulturowe i technologiczne... więcej >

"(...)W tej publikacji chciałbym się skoncentrować na problematyce badawczej nad samymi początkami kultury materialnej wyznawców mozaizmu. Nic nie dzieje się jednak w próżni prawnej, dlatego też w licznych miejscach tej publikacji znajdą... więcej >

Strategia rozwoju może być istotnym instrumentem wspierającym procesy zarządzania w szkole wyższej. Umożliwia ona uczelni określenie, jakie cele chce osiągnąć w określonym czasie i jaki kierunek rozwoju powinna obrać, co wydaje się... więcej >

24 lutego 2022 r. to data historyczna, mimo że miała miejsce tak niedawno. Agresja Rosji na Ukrainę zmieniła losy milionów ludzi i to nie tylko obywateli Ukrainy. Nikt nie zdawał sobie sprawy z konsekwencji tego, co się wydarzyło. A nawet... więcej >

Niniejsza monografia stanowi pierwszą na polskim rynku wydawniczym próbę całościowego, kompleksowego omówienia problematyki odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli akademickich. Obecnie nie istnieje bowiem ani jednoopracowanie, które... więcej >

Przedmiotem poniższego szkicu będzie więc „nie nasza Europa” – Rosja, jeżeli to w ogóle jest Europa poza kryterium czysto geograficznym. Rosja, ale nie sposób przyomawianiu imperium rosyjskiego nie dotknąć problemów podbitych przez to... więcej >

Bez wątpienia prawo do sądu stanowi w swej istocie konglomerat praw o rozmaitym charakterze. Trafnie podniesiono w piśmiennictwie, że prawo to opiera się na konstrukcji prawnej, która złożona jest z wielu wartości. Mając na względzie... więcej >

Kompendium przedstawia aktualny obraz polskiego prawa karnego materialnego, przygotowany w oparciu o Kodeks karny z 1997 r. Omówiono w nim stan prawny na dzień 1 września 2022 r., prezentując dodatkowo zmiany objęte rządowym projektem ustawy o... więcej >

W niniejszym opracowaniu przedstawiono uogólnione spojrzenie na zachowania organizacyjne w kontekście funkcjonowania jednostki, grupy jako całości i grup względem siebie, co dotyczy zachowań... więcej >

"Na początku tej książki przedstawiam pewne ogólne informacje, które umożliwiają zarysowanie tematu archeologii żydowskiej jako nowej autonomicznej dyscypliny, która czerpiąc z archeologii biblijnej, musi stać się dyscypliną... więcej >

Celem niniejszej pracy jest przedstawienie specyfiki, zasad i metodologii zarządzania projektami kulturowymi na przykładzie czterech przedsięwzięć artystycznych:trzech projektów realizowanych w Polsce, tj. projektów „Od Opery do... więcej >

Autorzy artykułów odnieśli się do problematyki niezwykle szeroko, zwracając uwagę na kwestie rozwoju cywilizacyjnego. Podniesione zostały zagadnienia wpływu zmian cywilizacyjnych na świat wartości i kreowanie świata kultury w... więcej >

Znaleziono: 167 pozycji

Przeglądaj:

Sortuj według:
Wyświetl: