Controlling procesów

Jak wdrożyć?

1 opinia

Format:

epub, mobi, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

48,60  54,00

Format: epub, mobi

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

Cena początkowa: 54,00 zł (-10%)

Najniższa cena z 30 dni: 27,00 zł  


48,60

w tym VAT

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 24,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Publikacja wypełnia lukę na rynku wydawniczym, łącząc podejście procesowe z controllingiem. Jest adresowana do przedsiębiorców pragnących usprawnić zarządzanie swoją firmą, osób zajmujących się certyfikacją ISO oraz środowisk dydaktycznych jako wsparcie nauczania o nowoczesnych metodach zarządczych.


Książka porządkuje duży obszar zagadnień związanych z controllingiem oraz wiąże go z nowoczesną prezentacją przedsiębiorstwa poprzez procesy w nim zachodzące, wyodrębniając w ten sposób nowe ujęcie controllingu nazwane w literaturze controllingiem procesów.


Ideą zaproponowanej w książce koncepcji controllingu procesów jest dostarczenie użytecznego narzędzia, za pomocą którego wdrożenie controllingu w przedsiębiorstwie może być łatwiejsze.


Zaproponowanie modelu APQC w połączeniu z controllingiem zostało uznane przez autorkę za ważny element rozwoju technik stosowanych w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Istniejąca na rynku bogata literatura opisująca controlling i procesowe ujęcie organizacji skupia się przede wszystkim na przedstawieniu teoretycznych aspektów tych zagadnień, autorka natomiast w swojej publikacji wskazuje, jak zastosować teorię w praktyce, opierając się na koncepcji controllingu procesów.


Rok wydania2015
Liczba stron196
KategoriaZastosowania informatyki
WydawcaWydawnictwo Naukowe PWN
ISBN-13978-83-01-18562-6
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp    7
  
  Rozdział 1. Rola controllingu w zarządzaniu przedsiębiorstwem    9
  
  1.1. Wprowadzenie    9
  1.2. Istota controllingu    9
  1.2.1. Definicje controllingu    9
  1.2.2. Geneza i istota controllingu    18
  1.2.3. Klasyfikacja controllingu    22
  1.2.4. Koncepcje controllingu    40
  1.3. Controlling w ujęciu cybernetycznym    46
  1.4. Instrumentarium controllingowe    50
  1.4.1. Wskaźniki i miary biznesowe wykorzystywane w analizie finansowej    50
  1.4.2. Metody i narzędzia controllingowe zawierające zarządzanie procesami    58
  
  Rozdział 2. Procesowe ujęcie organizacji    62
  
  2.1. Wprowadzenie    62
  2.2. Definicje procesu    62
  2.3. Rozwój podejścia procesowego w zarządzaniu przedsiębiorstwem    69
  2.3.1. Początki idei procesowego ujęcia organizacji gospodarczej    69
  2.3.2. Transformacja organizacji funkcjonalnej w procesową    72
  2.3.3. Podejście procesowe jako podstawa zarządzania jakością ISO    74
  2.3.4. Dojrzałość procesowa organizacji gospodarczych    78
  2.4. Modele i standardy identyfikowania procesów    80
  2.4.1. Modelowanie, model – definicje    80
  2.4.2. Podejście funkcjonalne a procesowe w zarządzaniu przedsiębiorstwem    81
  2.4.3. Analiza dopasowania procesów zawartych w modelach do controllingu funkcyjnego    90
  2.4.4. Podsumowanie analizy dopasowania modeli procesów z rodzajami controllingu funkcyjnego    113
  
  Rozdział 3. Koncepcja controllingu procesów    115
  
  3.1. Wprowadzenie    115
  3.2. Definicja controllingu procesów    115
  3.3. Przesłanki zaprojektowania koncepcji controllingu procesów    118
  3.4. Koncepcja controllingu procesów    120
  3.4.1. Założenia projektowe koncepcji    120
  3.4.2. Projekt koncepcji controllingu procesów    123
  3.4.3. Podsumowanie    147
  
  Rozdział 4. Weryfikacja koncepcji controllingu procesów    148
  
  4.1. Wprowadzenie    148
  4.2. Zagadnienia wstępne    148
  4.2.1. Założenia badawcze    148
  4.2.2. Charakterystyka przedsiębiorstwa    149
  4.3. Etapy realizacji wdrożenia koncepcji controllingu procesów    150
  4.3.1. Weryfikacja koncepcji pod kątem użyteczności    150
  4.3.2. Implikacje dla teorii i praktyki zarządzania    177
  4.4. Końcowa ocena pilotażowej implementacji koncepcji    178
  
  Zakończenie    180
  Spis literatury    181
  Spis tabel    191
  Spis rysunków    193
RozwińZwiń