Badania laboratoryjne

Zakres norm i interpretacja

1 ocena

Format:

mobi, epub, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

48,30  69,00

Format: mobi, epub

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

48,3069,00

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

W książce omówiono interpretację wyników badań laboratoryjnych surowicy krwi, moczu i płynu mózgowo-rdzeniowego. Przedstawiono także patofizjologiczne podstawy racjonalnej diagnostyki laboratoryjnej zaburzeń metabolicznych oraz chorób poszczególnych układów i narządów.
Wydanie V wzbogacono o nowe rozdziały (diagnostyka płynu pobranego z jamy opłucnej, z worka osierdziowego lub ze stawów) oraz nowe hasła odzwierciedlające postęp wiedzy, jaki dokonał się na przestrzeni ostatnich lat.
Jest to pożyteczny i zwięzły poradnik dla każdego praktykującego lekarza, niezależnie od jego specjalności.


Liczba stron376
WydawcaPZWL Wydawnictwo Lekarskie
ISBN-13978-83-200-5732-4
Numer wydania5
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Przedmowa    7
  
  I
  Diagnostyka laboratoryjna zaburzeń metabolicznych i chorób poszczególnych układów lub narządów    21
  
  A. Diagnostyka laboratoryjna zaburzeń metabolicznych    21
    Diagnostyka zaburzeń gospodarki węglowodanowej    21
      Hiperglikemia     21
      Hipoglikemia    22
   Diagnostyka zaburzeń gospodarki aminokwasowej    23
   Diagnostyka zaburzeń gospodarki białkowej    25
   Diagnostyka zaburzeń gospodarki tłuszczowej    27
   Diagnostyka zaburzeń gospodarki purynowej     29
   Diagnostyka zaburzeń gospodarki porfirynowej     30
   Diagnostyka zaburzeń gospodarki witaminowej    32
      Witaminy rozpuszczalne w tłuszczach    33
      Witaminy rozpuszczalne w wodzie     36
   Diagnostyka zaburzeń gospodarki metalami śladowymi    40
   Diagnostyka zaburzeń gospodarki wodno-elektrolitowej i kwasowo-zasadowej    46
      Diagnostyka zaburzeń gospodarki poszczególnych życiowo ważnych elektrolitów    51
      Zaburzenia gospodarki kwasowo-zasadowej     56
  
  B. Laboratoryjna diagnostyka chorób poszczególnych układów lub narządów     58
    Układ krążenia    58
      Diagnostyka biochemiczna chorób serca     58
      Diagnostyka biochemiczna nadciśnienia tętniczego    62
      Diagnostyka biochemiczna przewlekłej niewydolności krążenia     63
   Układ oddechowy     64
   Układ trawienny    65
      Żołądek i jelita     65
      Trzustka    67
      Wątroba    69
   Układ moczowy    75
   Układ krzepnięcia     78
   Układ ruchu     81
      Diagnostyka biochemiczna chorób kości    81
      Diagnostyka biochemiczna chorób mięśni szkieletowych     83
   Układ wewnątrzwydzielniczy     83
      Choroby podwzgórza i przysadki     83
      Zaburzenia czynności osi podwzgórzowo-przysadkowo-tarczycowej     91
      Zaburzenia czynności przytarczyc    97
      Zaburzenia czynności osi podwzgórzowo-przysadkowo-nadnerczowej     101
      Zaburzenia czynności rdzenia nadnerczy    118
      Zaburzenia czynności osi podwzgórzowo-przysadkowo-gonadalnej     125
      Zespół feminizacji jądrowej – patrz Zespół niewrażliwości receptora androgenowego     140
      Zaburzenia sekrecji innych hormonów. Wskaźniki biochemiczne guzów neuroendokrynnych (NET) układu pokarmowego (GEP-NET)     153
   Wskaźniki preeklampsji    155
   Diagnostyka laboratoryjna chorób nowotworowych (opracowano wg [14], [46])    156
  
  II
  Interpretacja wyników badań biochemicznych surowicy krwi    161
        Aceton – patrz: Kwas acetooctowy    161
        ACTH – patrz: Adrenokortykotropina    161
        Adrenalina – patrz: Aminy katecholowe    161
   Adrenokortykotropina (ACTH)    161
        AFP – patrz: α-Fetoproteina    162
        AlAT – patrz: Aminotransferazy    162
        Albumina – patrz: Białka    162
    Aldosteron     163
   Aminopeptydaza leucynowa (LAP)    164
   Aminotransferazy     164
   Aminy katecholowe    166
   Amoniak     166
   α-Amylaza (diastaza)     167
   ANCA (antineutrophil cytoplasmatic antibodies; przeciwciała antycytoplazmatyczne granulocytów obojętnochłonnych)    168
   Androgeny     169
        Androstendion – patrz: Androgeny    171
   Antygen gruczołu krokowego swoisty (PSA)    171
   Antygen rakowo-płodowy (CEA)    172
        AspAT – patrz: Aminotransferazy    172
   Asymetryczna dimetyloarginina (ADMA)     172
        Base excess – patrz: Nadmiar zasad    172
   Białka     173
   Białko C i S     177
   Białko C-reaktywne (CRP)     178
   Białka wiążące kwasy tłuszczowe pochodzenia sercowego (FABP-C)    178
   Bilirubina     179
   Biomarkery przemijającego niedokrwienia i udaru niedokrwiennego mózgu     180
        Całkowite stężenie estrogenów – patrz: Estrogeny    180
        Całkowita zdolność surowicy do wiązania żelaza – patrz: żelazo    180
        CAP – patrz PTH    181
        CBG – patrz: Transkortyna    181
        CCK – patrz: Cholecystokinina    181
   Ceruloplazmina     181
   Chlor     181
   Cholecystokinina (CCK)    182
   Cholesterol     183
   Cholesterol frakcji HDL i LDL     184
   Cholinesteraza (ChE)     184
   Chromogranina A     185
        CIP – patrz: Parathormon    186
   Ciśnienie cząstkowe dwutlenku węgla (pCO2)     186
   Ciśnienie cząstkowe tlenu (pO2)     188
   C-końcowy propeptyd prokolagenu typu I (procollagen I carboxyterminal propeptide – PICP)    189
   C-końcowy telopeptyd kolagenu typu I (carboxyterminal telopeptide of type I collagen – ICTP)    189
   C-końcowy usieciowany telopeptyd łańcucha α kolagenu typu I (collagen type I crosslinked C-telopeptide – Ctx)     190
        CK – patrz: Kinaza kreatynowa    190
        Ctx – patrz: C-końcowy usieciowany telopeptyd łańcucha α kolagenu typu I    190
        Cyjanokobalamina – patrz: witamina B12    190
   Cynk    190
   Cystatyna C    191
   Czas kaolinowo-kefalinowy (czas aktywowanej tromboplastyny częściowej; APTT – activated partial thromboplastin time)     191
   Czas krwawienia    192
   Czas krzepnięcia    192
   Czas protrombinowy     193
   Czynnik wzrostowy insulinopodobny (IGF-1)     194
   Czynnik wzrostu 23 fibroblastów (FGF23)     194
   Czynnik wzrostu hepatocytów (HGF)     195
        Dehydroepiandrosteron – patrz: Androgeny    195
        D-dimery – patrz: Produkty degradacji fibryny    195
   Dehydrogenaza β-hydroksymaślanowa (HBDH)    196
   Dehydrogenaza mleczanowa (LDH)     196
        DHEA – patrz: Androgeny    197
   1,25-Dihydroksycholekalcyferol [1,25(OH)2D3]     197
   24,25-Dihydroksycholekalcyferol [24,25(OH)2D3]     198
        Dihydrotestosteron – patrz: Androgeny    198
        Dopamina – patrz: Aminy katecholowe    198
        Dopełniacz – patrz: Układ dopełniacza    198
   Endotelina     198
   Erytropoetyna     199
        Estradiol – patrz: Estrogeny    200
        Estriol – patrz: Estrogeny    200
   Estrogeny     200
        Estron – patrz: Estrogeny    202
   Ferrytyna     202
   α-Fetoproteina (AFP)     203
        FDP (fibrin degradation products) – patrz: Produkty degradacji fibryny    204
   Fibrynogen     204
   Folitropina (FSH)     205
   Fosfataza kwaśna (FK)     206
   Fosfataza zasadowa (FZ)     207
   Fosfor     208
        FSH – patrz: Folitropina    209
   Gastryna     210
        α 1-Globuliny – patrz: Białka    210
        α 2-Globuliny – patrz: Białka    210
        β-Globuliny – patrz: Białka    210
        γ-Globuliny – patrz: Białka    210
        Globuliny wiążące T4 – patrz: Hormony tarczycy    210
   Glukagon     211
   Glukoza     211
        γ-GT – patrz: Transpeptydaza γ-glutamylowa    213
        HBDH – patrz: Dehydrogenaza β-hydroksymaślanowa    213
   Gonadotropina kosmówkowa ludzka (HCG)     213
   Hemoglobina glikowana HbAIc    214
   Hepcydyna     214
        HGH – patrz: Hormon wzrostu    215
        Hiperlipoproteinemie typu I, II, III, IV, V – patrz: Lipidy    215
   Homocysteina     215
   Hormon wzrostu (somatotropina, GH)     215
   Hormony tarczycy     217
   25-Hydroksycholekalcyferol (25-OH-D3)    218
   Immunoglobuliny     220
   Insulina     221
   Kalcytonina (CT)     222
   Karnityna     222
   Kinaza kreatynowa – CK (kreatynofosfokinaza, CPK)    223
   Kolagen IV     225
   Kortyzol     225
   Kreatyna     226
   Kreatynina     227
   Krioglobuliny     227
   Kwas acetooctowy     228
        Kwas askorbinowy – patrz: Witamina C    228
        Kwas cholowy – patrz: Kwasy żółciowe    228
        Kwas deoksycholowy – patrz: Kwasy żółciowe    228
   Kwas foliowy     228
   Kwas β-hydroksymasłowy    229
   Kwas mlekowy     229
   Kwas moczowy     230
   Kwasy żółciowe     231
        LAP – patrz: Aminopeptydaza leucynowa    232
        LDH – patrz: Dehydrogenaza mleczanowa    232
   Leptyna     232
        LH – patrz: Lutropina    233
   Lipaza     233
   Lipidy     233
   Lipokalina neutrofilowa asocjowana z żelatynazą (NGAL)    236
        Ludzka gonadotropina kosmówkowa (HCG) – patrz: Gonadotropina kosmówkowa ludzka    237
   Luka anionowa (LA)     237
   Lutropina (LH)     238
        Łańcuchy lekkie l i k – patrz: Wolne łańcuchy l i k    239
   Magnez     239
   Markery nowotworowe     240
   Markery wirusowego zapalenia wątroby     242
   Miedź     246
   β2-Mikroglobulina     247
   Mioglobina     247
   Miozyna     248
   Mocznik     249
   Molalność (osmolalność) osocza     249
   Nadmiar zasad (BE)     250
        NEFA – patrz: Wolne (nieestryfikowane) kwasy tłuszczowe    250
   N-końcowy propeptyd prokolagenu typu I (procollagen I aminoterminal propeptide – PINP)     251
        N-końcowy usieciowany telopeptyd łańcucha α kolagenu typu I – patrz: NTx w moczu    251
        Noradrenalina – patrz: Aminy katecholowe    251
        NR-2 i anty-NR-2 – patrz: Biomarkery przemijającego niedokrwienia i udaru niedokrwiennego mózgu    251
   5-Nukleotydaza    251
   Odczyn Biernackiego – patrz: Opadanie krwinek czerwonych    251
   Oksytocyna    252
   Opadanie krwinek czerwonych     252
        Osmolalność osocza – patrz: Molalność osocza    253
   Osoczowe białko ciążowe A (PAPPA)    253
   Osteokalcyna     254
   Osteopontyna     254
   Parathormon (PTH)     255
        pCO2 – patrz: Ciśnienie cząstkowe dwutlenku węgla    256
        Peptyd aktywacji trypsynogenu – patrz: TAP w moczu    256
   Peptyd C     256
   Peptyd strukturalnie zbliżony do parathormonu (parathyroid hormone related peptide – PTHrP)     257
   Peptydy natriuretyczne    257
        Przedsionkowy peptyd natriuretyczny (ANP)    258
        Mózgowy czynnik natriuretyczny (BNP) oraz N-końcowy fragment pro-BNP (NT-pro-BNP)     259
   pH     259
        PINP – patrz: N-końcowy propeptyd prokolagenu typu I    260
        pO2 – patrz: Ciśnienie cząstkowe tlenu    260
   Polipeptyd trzustkowy (PP)    260
   Potas     260
   Produkty degradacji fibryny – D-dimery (fibrin degradation products – FDP)     263
   Progesteron    263
   Prokalcytonina (P-CT)     265
   Prolaktyna     265
        Protrombina – patrz: Czas protrombinowy    267
        Przeciwciała przeciw białkom cytoplazmatycznym granulocytów obojętnochłonnych – patrz: ANCA    267
   Przeciwciała przeciw błonie podstawnej kłębuszków nerkowych (anty-GBM)    268
   Przeciwciała przeciw cyklicznemu cytrulizowanemu peptydowi (anty-CCP)     268
   Przeciwciała przeciwfosfolipidowe     269
   Przeciwciała przeciwjądrowe (ANA)     269
   Przeciwciała przeciwpaciorkowcowe (ASO)     269
   Przeciwciała przeciwko receptorowi TSH (anty-TSHR)    270
   Przeciwciała przeciwko tyreoglobulinie (anty-TG)    270
   Przeciwciała przeciwko tyreoperoksydazie (anty-TPO)    270
        Przedsionkowy peptyd natriuretyczny (ANP) – patrz: Peptydy natriuretyczne    270
        PTH – patrz: Parathormon    270
   Receptor transferrynowy rozpuszczalny w surowicy (sTfR)    270
   Renina (aktywność reninowa osocza – ARO)     271
   Sekretyna     273
        Somatotropina – patrz: Hormon wzrostu    273
   Sód     274
        TBG – patrz: Hormony tarczycy    277
        Testosteron – patrz: Androgeny    277
        TIBC – patrz: żelazo    277
   S-Transferazy glutationu (GST)     277
   Transferryna     278
   Transkortyna (globulina wiążąca kortykosteroidy, CBG)    278
   Transpeptydaza γ-glutamylowa (γ-GT)    278
   Triglicerydy (TG)     279
        Trijodotyronina całkowita – patrz: Hormony tarczycy    280
        Trijodotyronina wolna – patrz: Hormony tarczycy    280
   Troponiny     280
        TSH – patrz: Tyreotropina    281
   Tyreotropina (TSH)     281
        Tyroksyna całkowita – patrz: Hormony tarczycy    282
        Tyroksyna wolna – patrz: Hormony tarczycy    282
   Układ dopełniacza     282
        VIP – patrz: Wazoaktywny polipeptyd jelitowy    283
   Wapń     283
   Wazoaktywny polipeptyd jelitowy (VIP)    287
   Wazopresyna (AVP)     287
   Wczesny antygen raka gruczołu krokowego 2 (early prostate cancer antigen-2 – EPCA-2)     289
   Witamina A     289
   Witamina B12 (cyjanokobalamina)     289
   Witamina C (kwas askorbinowy)     290
   Wodorowęglany (stężenie standardowe)     291
   Wolne łańcuchy lekkie l i k     293
   Wolne (nieestryfikowane) kwasy tłuszczowe (NEFA)    293
        Współczynnik wiązania tyroksyny – patrz: Hormony tarczycy    294
        Współczynnik wolnej tyroksyny – patrz: Hormony tarczycy    294
   Żelazo     294
   Całkowita zdolność surowicy do wiązania żelaza (TIBC)    296
  
  III
  Interpretacja wyników badań morfologicznych krwi    297
   Krwinki czerwone (erytrocyty)     297
   Krwinki białe (leukocyty)    299
   Płytki krwi (trombocyty)     302
  
  IV
  Interpretacja wyników badań biochemicznych moczu    304
   Adrenalina (A), noradrenalina (NA)     304
   Albumina     304
   Aldosteron     305
   α-Amylaza     305
        Androgeny – patrz: Androgeny we krwi i 17-ketosteroidy w moczu    306
   Azot α-aminokwasowy     306
   Białko     306
   Białko Bence Jonesa     308
   Bilirubina     308
   Cystyna     308
        Deoksypirydynolina – patrz: Pirydynolina    308
        Estradiol – patrz: Estrogeny    308
        Estriol – patrz: Estrogeny    308
   Estrogeny     309
        Estron – patrz: Estrogeny    310
        FIGLU – patrz: Kwas formiminoglutaminowy    310
   Fosforany nieorganiczne     310
   Glukoza     311
   Hemoglobina    312
        5-HIO – patrz: Kwas 5-hydroksyindolooctowy    312
        17-Hydroksykortykosteron – patrz: Kortyzol    312
   Hydroksylizyna    312
   Hydroksyprolina     312
        17-Ketogenne steroidy – patrz: Kortyzol    312
   17-Ketosteroidy (17-KS)    313
   Kolagen IV     313
      Koproporfiryny – patrz: Metabolity porfirynogenezy    314
   Kortyzol     314
        Kortyzol wolny – patrz: Kortyzol    315
   Kreatynina     316
        Kwas δ-aminolewulinowy – patrz: Metabolity porfirynogenezy    316
   Kwas cytrynowy     316
   Kwas formiminoglutaminowy (FIGLU)     316
   Kwas 5-hydroksyindolooctowy (5-HIO)     317
        Kwas 3-metoksy-4-hydroksymigdałowy – patrz: Kwas wanilinomigdałowy    317
   Kwas metylomalonowy    317
   Kwas moczowy     317
   Kwas szczawiowy     318
   Kwas wanilinomigdałowy (kwas 3-metoksy-4-hydroksymigdałowy; MHM)     319
   Metabolity porfirynogenezy    319
        Metanefryna – patrz: Metoksyadrenalina    320
   Metoksyadrenalina (metanefryna, MA); metoksynoradrenalina (normetanefryna, MNA)     320
        Mikroalbuminuria – patrz: Albuminuria    320
   α1-Mikroglobulina     320
   β2-Mikroglobulina     321
   Mioglobina     321
   N-końcowy usieciowany telopeptyd łańcucha α kolagenu typu I (collagen type I crosslinked N-telopeptide –Ntx)     322
        Ntx – patrz: N-końcowy usieciowany telopeptyd łańcucha α kolagenu typu I    322
        Noradrenalina – patrz: Adrenalina    322
        Normetanefryna – patrz: Metoksynoradrenalina    322
   Ołów     322
        Peptyd będący produktem aktywacji trypsynogenu – patrz: TAP    323
   pH moczu     323
   Pirydynolina (Py) i deoksypirydynolina (DPy)     323
        Porfobilinogen – patrz: Metabolity porfirynogenezy    323
   Potas     324
   Pregnandiol     324
   Sód     325
   TAP – peptyd będący produktem aktywacji trypsynogenu do trypsyny    326
   Testosteron     326
        Tetrahydroaldosteron – patrz: Aldosteron    326
   Urobilinogen     326
        Uroporfiryny – patrz: Metabolity porfirynogenezy    326
   Wapń     327
  
  V
  Interpretacja wyników badań cech fizycznych, mikroskopowych i bakteriologicznych moczu329
    Zabarwienie moczu     329
   Bakteriomocz     332
   Chyluria     333
   Gęstość względna moczu (ciężar właściwy)    334
   Krystaluria     335
   Krwiomocz     336
   Leukocyturia     340
   Wałeczkomocz     342
   Zapach moczu     344
   Zmętnienie moczu     345
  
  VI
  Interpretacja wyników badań płynu mózgowo-rdzeniowego346
        Albumina – patrz: Białko    346
   Barwa     346
   Białko     346
   Chlorki     347
   Ciśnienie     347
   Elementy komórkowe    348
        Globuliny – patrz: Białko    348
   Glukoza     348
   Kwas mlekowy     348
   pCO2     348
   pH     349
   Wodorowęglany    349
  
  VII
  Diagnostyka płynu opłucnowego     350
  
  VIII
  Diagnostyka płynu stawowego     358
  
  IX
  Diagnostyka płynu w worku osierdziowym 361
  Piśmiennictwo    362
  Skorowidz    367
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia