Diagnostyka prenatalna w praktyce

1 opinia

Format:

epub, mobi, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

77,40  103,20

Format: epub, mobi

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

77,40103,20

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

W książce omówiono:
- Badanie ultrasonograficzne wczesnej ciąży
- Badanie ultrasonograficzne w poszczególnych tygodniach ciąży
- Badania biochemiczne w diagnostyce prenatalnej
- Ocenę ryzyka aberracji chromosomowych
- Inwazyjną diagnostykę prenatalną
- Skrining w kierunku porodu przedwczesnego
- Badania dopplerowskie
- Badania przesiewowe w kierunku preeklampsji
- Ocenę serca płodu
- Badania: cytogenetyczne, molekularne oraz DNA płodu w surowicy krwi matki
- Aspekty prawne w diagnostyce prenatalnej
Publikacja adresowana do lekarzy specjalizujących się w położnictwie i ginekologii, w diagnostyce obrazowej oraz genetyce klinicznej.


Liczba stron336
WydawcaPZWL Wydawnictwo Lekarskie
ISBN-13978-83-200-4849-0
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

EBOOKI WYDAWCY

POLECAMY

Ciekawe propozycje

Spis treści

   Przedmowa    8
[]. Badanie ultrasonograficzne wczesnej ciąży Dariusz Borowski, Wojciech Cnota, Krzysztof Sodowski    1
    1.1. Technika badania    2
    1.. Pęcherzyk ciążowy    2
    1.3. Pęcherzyk żółtkowy    4
    1.. Czynność serca płodu    4
    1.5. Wczesny obraz zarodka    6
    1.. Długość ciemieniowo-siedzeniowa    6
    1.7. Ocena wieku ciążowego    8
    1.8. Ciąża wielopłodowa    9
    1.9. Cechy nieprawidłowego rozwoju wczesnej ciąży    10
      1.9.1. Ciąża o nieznanym umiejscowieniu    11
    1.10. Ciąża pozamaciczna    13
  2. Badanie ultrasonograficzne między 11. a 14. tygodniem ciąży Piotr Węgrzyn, Dariusz Borowski, Bartosz Czuba    17
    2.1. Pomiar przezierności karku i ocena innych markerów między 11. a 14. tygodniem ciąży    27
      2.1.1. Pomiar przezierności karku    28
      2.1.2. Inne markery ultrasonograficzne oceniane w I trymestrze ciąży    34
      2.1.3. Pozostałe markery ultrasonograficzne oceniane w I trymestrze ciąży    46
  3. Badania biochemiczne w diagnostyce prenatalnej Dariusz Borowski, Piotr Sieroszewski, Bartosz Czuba, Piotr Węgrzyn    51
    3.1. Badania biochemiczne przeprowadzane w I trymestrze    51
    3.2. Badania biochemiczne przeprowadzane w II trymestrze    60
  4. Ocena ryzyka aberracji chromosomowych Piotr Węgrzyn, Dariusz Borowski, Mirosław Wielgoś    69
    4.1. Ryzyko trisomii w ciążach bliźniaczych    74
    4.2. Ryzyko amniopunkcji    75
    4.3. Praktyczne wskazówki dotyczące techniki i przygotowania pacjentki do badania ultrasonograficznego    77
  5. Inwazyjna diagnostyka prenatalnaPiotr Kaczmarek, Piotr Węgrzyn    83
    5.1. Amniopunkcja    85
    5.2. Biopsja trofoblastu    89
    5.3. Kordocenteza    93
    5.4. Odrębności inwazyjnej diagnostyki prenatalnej w ciąży wielopłodowej    96
    5.5. Celocenteza    97
    5.6. Inne metody prenatalnej diagnostyki inwazyjnej    98
    5.7. Podsumowanie    98
  6. Badanie ultrasonograficzne w okresie 18.–22. i 28.– 32. tygodnia ciąży – ocena anatomii płodu Marek Pietryga, Piotr Węgrzyn, Dariusz Borowski    101
    6.1. Ocena struktur i narządów płodu    104
    6.2. Badanie łożyska    114
    6.3. Badanie szyjki macicy, macicy, przydatków    115
    6.4. Ocena płynu owodniowego    115
    6.5. Badanie płci płodu    115
    6.6. Podsumowanie    115
  7. Odrębności diagnostyczne ciąży wielopłodowej Mariola Ropacka-Lesiak, Krzysztof Szaflik    119
    7.1. Badania wykonywane w I trymestrze ciąży    120
      7.1.1. Liczba płodów    120
      7.1.2. Pęcherzyk żółtkowy    120
      7.1.3. Zygotyczność, kosmówkowość i owodniowość    121
      7.1.4. Różnicowanie ciąży dwukosmówkowej i jednokosmówkowej    124
      7.1.5. Diagnostyka prenatalna    125
      7.1.6. Weryfikacja wieku ciążowego oraz asymetria wzrastania płodów    126
      7.1.7. Nieprawidłowości rozwojowe    126
      7.1.8. Ciąża heterotopowa    127
      7.1.9. Ciążowa choroba trofoblastyczna    127
    7.2. Badania wykonywane w II i III trymestrze ciąży    128
      7.2.1. Poród przedwczesny    128
      7.2.2. Wady rozwojowe    129
      7.2.3. Wzrastanie i rozwój płodów    129
      7.2.4. Monitorowanie niepowikłanych ciąż dwukosmówkowych i jednokosmówkowych    131
      7.2.5. Powikłania charakterystyczne dla ciąży jednokosmówkowej    132
  8. Skrining w kierunku porodu przedwczesnegoKatarzyna Kosińska-Kaczyńska, Mirosław Wielgoś    145
    8.1. Ultrasonograficzna ocena szyjki macicy    147
    8.2. Fibronektyna płodowa    152
  9. Badania dopplerowskie – badania przesiewowe w kierunku stanu przedrzucawkowegoSzymon Bednarek, Mariusz Dubiel, Anna Lewandowska, Grzegorz H. Bręborowicz    155
    9.1. Tętnice maciczne    157
    9.2. Krążenie mózgowe płodu    161
    9.3. Tętnice pępowinowe    162
    9.4. Ciąża bliźniacza    162
    9.5. Zmiany w naczyniach matczynych wskazujące na stan przedrzucawkowy    164
    9.6. Wpływ leczenia stanu przedrzucawkowego na krążenie płodowe    164
    9.7. Inne markery    165
    9.8. Żyły maciczne    165
    9.9. Podsumowanie    167
  10. Badanie serca płodu w I trymestrze ciążyAgata Włoch, Katarzyna Janiak    169
    10.1. Definicja echokardiografii I trymestru ciąży    170
    10.2. Technika badania    170
      10.2.1. Badanie podstawowe serca (rekomendacje PTG) – technika 2D    170
      10.2.2. Badanie rozszerzone serca płodu (rekomendacje PTG) – podstawowe badanie w technice 2D z zastosowaniem pulsacyjnej techniki dopplerowskiej (PW)    174
      10.2.3. Echokardiografia I trymestru ciąży – pełne badanie serca    179
    10.3. Podsumowanie    183
  11. Ocena serca płodu między 20. a 24. tygodniem ciążyKatarzyna Janiak, Agata Włoch, Mariola Ropacka-Lesiak    185
    11.1. Aparatura    188
    11.2. Technika badania    189
    11.3. Nieprawidłowe obrazy – objawy w badaniu serca płodu    199
      11.3.1. Nieprawidłowe położenie serca    200
      11.3.2. Nieprawidłowa wielkość serca    202
      11.3.3. Nieprawidłowy obraz jam serca    206
      11.3.4. Nieprawidłowy obraz przegród serca    208
      11.3.5. Nieprawidłowy wymiar wielkich naczyń    210
      11.3.6. Nieprawidłowości położenia i obrazu wielkich naczyń    212
      11.3.7. Podsumowanie    215
  12. Badania cytogenetyczne w diagnostyce prenatalnej Małgorzata I. Srebniak, Beata Nowakowska    219
    12.1. Rodzaje aberracji chromosomowych    220
    12.2. Podstawy embriologii i mozaikowość    222
      12.2.1. Przyczyny powstania konstytucyjnych aberracji chromosomowych    223
      12.2.2. Mechanizm naprawy    225
    12.3. Materiał do cytogenetycznych badań prenatalnych    228
      12.3.1. Płyn owodniowy    228
      12.3.2. Biopsja kosmówki    229
      12.3.3. Kordocenteza    231
    12.4. Rodzaje badań cytogenetycznych    231
      12.4.1. Szybkie testy diagnostyczne w kierunku najczęstszych aneuploidii oraz zespołów mikrodelecji/mikroduplikacji    231
  badania ultrasonograficznego    236
    12.5. Badanie kariotypu i genotypu    237
      12.5.1. Klasyczna ocena kariotypu    237
      12.5.2. Badanie genotypu    240
  13. Badania molekularne w diagnostyce prenatalnejBeata Nowakowska, Katarzyna Wertheim-Tysarowska    247
    13.1. Typy dziedziczenia chorób jednogenowych    248
      13.1.1. Dziedziczenie autosomalne dominujące    248
      13.1.2. Dziedziczenie autosomalne recesywne    249
      13.1.3. Choroby recesywne sprzężone z chromosomem X    251
      13.1.4. Choroby dominujące sprzężone z chromosomem X    253
      13.1.5. Inne typy dziedziczenia    254
      13.1.6. Choroby mitochondrialne    255
      13.1.7. Choroby związane z defektem piętna genomowego/zaburzeniami regulacji epigenetycznej    255
    13.2. Mutacje    256
      13.2.1. Mutacje dynamiczne    258
    13.3. Podstawowe metody analityczne stosowane w molekularnych badaniach prenatalnych    260
      13.3.1. Izolacja DNA    260
      13.3.2. Podstawowe metody analizy DNA    262
      13.3.3. Sekwencjonowanie następnej generacji    266
      13.3.4. Badanie chorób genetycznych za pomocą testów biochemicznych    267
    13.4. Materiał do molekularnych badań prenatalnych    267
    13.5. Wskazania do molekularnych badań prenatalnych    268
      13.5.1. Choroba u dziecka z poprzedniej ciąży danej pary lub choroba o dziedziczeniu dominującym u jednego z rodziców    268
      13.5.2. Stwierdzenie nosicielstwa mutacji patogennych    270
      13.5.3. Małżeństwa krewniacze    270
      13.5.4. Wyniki badań ultrasonograficznych sugerujące występowanie choroby jednogenowej    270
  14. Badanie wolnego DNA płodu w surowicy krwi matkiPiotr Węgrzyn, Beata Nowakowska    273
    14.1. Wolne DNA płodu w organizmie człowieka    275
    14.2. Molekularne metody analizy genomu wykorzystywane w badaniach wolnego DNA płodu    276
      14.2.1. Identyfikacja chorób jednogenowych    276
      14.2.2. Identyfikacja aneuploidii    277
    14.3. Badanie wolnego DNA płodu i badanie w kierunku mikrodelecji    280
    14.4. Skrining wolnego DNA płodu w ciążach bliźniaczych    281
    14.5. Przyczyny otrzymywania wyników fałszywie dodatnich i fałszywie ujemnych    282
    14.6. Skrining w kierunku chromosomów płci    284
    14.7. Badania weryfikacyjne    285
    14.8. Implikacje kliniczne i podstawowe zasady poradnictwa    287
  15. Prawne aspekty diagnostyki prenatalnejMałgorzata Serwach    293
    15.1. Pojęcie błędu medycznego    295
    15.2. Szkoda wyrządzona przez lekarza w czasie udzielania świadczeń zdrowotnych    298
    15.3. Związek przyczynowy jako przesłanka i granica odpowiedzialności cywilnej lekarza    300
    15.4. Wina jako generalna zasada odpowiedzialności cywilnej lekarza    301
    15.5. Czasowy zakres odpowiedzialności cywilnej lekarza    303
    15.6. Umowa o pracę czy tzw. kontrakt lekarski?    304
    15.7. Oświadczenie pacjenta o wyrażeniu zgody albo sprzeciwu    306
      15.7.1. Osoby uprawnione do wyrażenia zgody    307
      15.7.2. Forma zgody oraz czas jej udzielenia    309
      15.7.3. Pojęcie zgody świadomej    310
      15.8. Obecność osób bliskich przy świadczeniach medycznych    312
  Skorowidz    315
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia