Diagnostyka laboratoryjna

Diagnostyka laboratoryjna

1 opinia

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

46,75

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

W podręczniku przedstawiono podstawy patobiochemiczne różnych chorób, których wykrycie umożliwiają specjalistyczne badania laboratoryjne. Wyniki tych badań ułatwiają nie tylko diagnostykę, lecz także postępowanie lecznicze i jego monitorowanie, przyczyniając się do szybkiego powrotu do zdrowia. Obecne wydanie tego bardzo popularnego i cenionego podręcznika jest również adresowane do studentów medycyny, fachowych pracowników laboratoriów analitycznych oraz lekarzy.


Liczba stron432
WydawcaPZWL Wydawnictwo Lekarskie
ISBN-13978-83-200-4644-1
Numer wydania3
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

EBOOKI WYDAWCY

POLECAMY


PayPo - Promocja!

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wykaz stosowanych skrótów     15
  
  CZĘŚĆ I     19
  
  1. Wiadomości wstępne     19
  
  1.1. Metody badań laboratoryjnych     20
  1.2. Materiał do badań laboratoryjnych     22
  1.2.1. Krew     23
  1.2.2. Ślina     25
  1.2.3. Mocz     26
  1.2.4. Kał     27
  1.2.5. Wydzieliny przewodu pokarmowego     27
  1.2.6. Płyny biologiczne     28
  1.2.7. Inne materiały do badań     29
  1.2.8. Postępowanie z materiałem biologicznym     30
  1.3. Wyniki badań laboratoryjnych     30
  
  2. Analityka ogólna     32
  
  2.1. Mocz     32
  2.1.1. Badanie rutynowe moczu     32
  2.1.2. Inne próby jakościowe moczu     37
  2.1.3. Oznaczenia ilościowe     37
  2.2. Kał     39
  2.3. Płyn mózgowo-rdzeniowy     40
  2.4. Płyny z jam ciała     42
  
  3. Badania biochemiczne    44
  
  3.1. Gospodarka wodno-elektrolitowa    44
  3.1.1. Sód    45
  3.1.2. Potas     45
  3.1.3. Chlorki     46
  3.1.4. Równowaga wodna     46
  3.2. Równowaga kwasowo-zasadowa     47
  3.2.1. Stężenie jonów wodorowych     48
  3.2.2. Prężność dwutlenku węgla     48
  3.2.3. Stężenie jonów wodorowęglanowych     48
  3.2.4. Nadmiar lub niedobór zasad     49
  3.2.5. Prężność tlenu    49
  3.3. Gospodarka mineralna     49
  3.3.1. Wapń     50
  3.3.2. Fosfor nieorganiczny     50
  3.3.3. Magnez     51
  3.3.4. Żelazo     51
  3.3.5. Pierwiastki śladowe     52
  3.4. Białka i aminokwasy     53
  3.4.1. Białko całkowite     53
  3.4.2. Frakcje białkowe surowicy     54
  3.4.3. Poszczególne białka surowicy krwi     56
  3.4.4. Aminokwasy     59
  3.4.5. Produkty przemiany białkowej     60
  3.5. Przemiana węglowodanowa     61
  3.5.1. Glukoza     61
  3.5.2. Inne wykładniki przemiany węglowodanowej     62
  3.6. Lipidy i lipoproteiny     63
  3.6.1. Składniki lipidowe osocza     64
  3.6.2. Lipoproteiny     65
  3.7. Barwniki żółciowe     67
  3.8. Przemiana purynowa     68
  3.9. Diagnostyka enzymologiczna     69
  3.9.1. Enzymy wskaźnikowe     72
  3.9.2. Enzymy ekskrecyjne     74
  3.9.3. Enzymy sekrecyjne     76
  3.9.4. Profile (konstelacje) enzymatyczne     76
  3.10. Diagnostyka endokrynologiczna     77
  3.10.1. Hormony gruczołu tarczowego     78
  3.10.2. Kortykosteroidy     80
  3.10.3. Aminy katecholowe     82
  3.10.4. Diagnostyka laboratoryjna innych zaburzeń endokrynnych     83
  
  4. Badania czynnościowe     85
  
  4.1. Ocena funkcji nerek     85
  4.1.1. Badania jakościowe     85
  4.1.2. Ilościowa ocena funkcji nerek     86
  4.2. Diagnostyka czynnościowa chorób przewodu pokarmowego     88
  4.2.1. Ocena czynności wydzielniczej żołądka     88
  4.2.2. Ocena czynności zewnątrzwydzielniczej trzustki     88
  4.2.3. Badanie żółci     89
  4.2.4. Ocena wchłaniania jelitowego     90
  4.3. Diagnostyka czynnościowa chorób wątroby     91
  4.4. Czynnościowa ocena gospodarki węglowodanowej     92
  4.4.1. Test tolerancji glukozy     92
  4.4.2. Testy różnicujące     94
  
  5. Diagnostyka hematologiczna     96
  
  5.1. Badanie składu krwi obwodowej     96
  5.1.1. Hemoglobina     97
  5.1.2. Hematokryt     97
  5.1.3. Liczba krwinek czerwonych     98
  5.1.4. Wskaźniki czerwonokrwinkowe     99
  5.1.5. Retikulocyty     100
  5.1.6. Liczba krwinek białych     100
  5.1.7. Liczba płytek krwi     101
  5.2. Morfologiczna ocena krwinek krwi obwodowej     102
  5.2.1. Krwinki czerwone     102
  5.2.2. Krwinki białe     104
  5.3. Hematologiczne badania różnicujące     110
  5.3.1. Mielogram     110
  5.3.2. Diagnostyka hemoglobinopatii     112
  5.4. Objętość krwi krążącej     113
  
  6. Diagnostyka koagulologiczna     115
  
  6.1. Osoczowy mechanizm krzepnięcia i fibrynolizy     115
  6.2. Trombocyty i ściana naczyniowa     117
  6.3. Diagnostyka zaburzeń hemostazy     118
  
  7. Diagnostyka serologiczna     123
  
  7.1. Antygeny     123
  7.2. Przeciwciała     123
  7.3. Układy grupowe krwi     125
  7.3.1. Układ ABO     125
  7.3.2. Układ Rh     126
  7.33. Układ Kell (K)     127
  7.3.4. Układ grupowy Lewis (Le)     128
  7.3.5. Układ grupowy P     128
  7.4. Oznaczanie grup krwi     128
  7.4.1. Oznaczanie grup krwi w układzie ABO     129
  7.4.2. Oznaczanie grup krwi w układzie Rh     130
  7.4.3. Odczyn antyglobulinowy Coombsa     131
  7.4.4. Próba zgodności serologicznej     132
  
  8. Diagnostyka toksykologiczna     134
  
  8.1. Diagnostyka zatruć ostrych     134
  8.2. Diagnostyka zatruć przewlekłych     137
  8.3. Charakterystyka niektórych substancji toksycznych     138
  
  9. Monitorowanie stężenia leków     142
  
  9.1. Antybiotyki aminoglikozydowe     143
  9.2. Leki przeciwarytmiczne i glikozydy nasercowe     144
  9.3. Leki przeciwdrgawkowe     145
  9.4. Inne leki we krwi i w moczu    146
  
  10. Zasady doboru badań i interpretacji wyników     147
  
  10.1. Zasady doboru badań laboratoryjnych     147
  10.1.1. Badania skriningowe     148
  10.1.2. Badania diagnostyczne     148
  10.1.3. Badania kontrolne i pomocne w rokowaniu     149
  10.1.4. Badania pilne     149
  10.1.5. Profile badań laboratoryjnych     150
  10.2. Zasady interpretacji wyników badań laboratoryjnych     151
  10.2.1. Zakres wartości prawidłowych (referencyjnych)     151
  10.2.2. Wiarygodność wyników badań łaboratoryjnych     153
  10.2.3. Interpretacja wyników     156
  10.3. Zasady współpracy z laboratorium diagnostycznym     159
  
  CZĘŚC II    161
  
  11. Gospodarka wodno-elektrolitowa     161
  
  11.1. Przestrzenie wodne     161
  11.2. Elektrolity i osmolalność płynów wewnątrzustroj owych     162
  11.3. Regulacja gospodarki wodno-elektrolitowej     163
  11.4. Zaburzenia gospodarki wodno-elektrolitowej     165
  11.4.1. Zaburzenia gospodarki sodowej     166
  11.4.2. Odwodnienie izotoniczne     167
  11.4.3. Odwodnienie hipotoniczne     168
  11.4.4. Odwodnienie hipertoniczne     169
  11.4.5. Przewodnienie izotoniczne     170
  11.4.6. Przewodnienie hipotoniczne     170
  11.4.7. Przewodnienie hipertoniczne     171
  11.4.8. Badania laboratoryjne w zaburzeniach gospodarki wodno-sodowej     172
  11.5. Gospodarka potasowa     173
  11.5.1. Regulacja gospodarki potasowej     173
  11.5.2. Współzależność między jonami potasu i wodoru     175
  11.5.3. Zaburzenia gospodarki potasowej     176
  11.5.4. Badania laboratoryjne w zaburzeniach gospodarki potasem     179
  
  12. Równowaga kwasowo-zasadowa     180
  
  12.1. Wstęp     180
  12.1.1. Składniki równowagi kwasowo-zasadowej     180
  12.1.2. Homeostaza jonu wodoru     182
  12.2. Regulacja równowagi kwasowo-zasadowej     183
  12.2.1. Regulacja oddechowa równowagi kwasowo-zasadowej     184
  12.2.2. Regulacja metaboliczna równowagi kwasowo-zasadowej     185
  12.3. Zaburzenia równowagi kwasowo-zasadowej     188
  12.3.1. Kwasica metaboliczna     188
  12.3.2. Kwasica oddechowa     189
  12.3.3. Zasadowica metaboliczna     190
  12.3.4. Zasadowica oddechowa     191
  12.3.5. Zaburzenia powikłane     191
  12.4. Diagnostyka laboratoryjna zaburzeń równowagi kwasowo-zasadowej     192
  
  13. Diagnostyka zaburzeń przemiany mineralnej     195
  
  13.1. Rozmieszczenie wapnia, fosforanów i magnezu w organizmie     195
  13.2. Przemiana wapniowa     196
  13.2.1. Wapń osocza     196
  13.3. Przemiana fosforanów     197
  13.4. Regulacja przemiany mineralnej     197
  13.4.1. Hormon gruczołów przytarczycznych i kalcytonina     197
  13.4.2. Witamina D     198
  13.5. Zaburzenia przemiany mineralnej     199
  13.5.1. Hiperkalcemia     199
  13.5.2. Hipokalcemia     201
  13.5.3. Gospodarka wapniowa a czynność gruczołów przytarczycznych     202
  13.5.4. Zaburzenia przemiany wapnia w chorobach kości     204
  13.5.5. Zaburzenia przemiany fosforanowej     204
  13.5.6. Zaburzenia przemiany magnezu     205
  13.6. Badania laboratoryjne w diagnostyce zaburzeń gospodarki mineralnej     206
  
  14. Diagnostyka dysfunkcji układu immunologicznego     208
  
  14.1. Komórki układu immunologicznego     209
  14.2. Humoralne mechanizmy immunologiczne     210
  14.2.1. Antygeny i przeciwciała     210
  14.2.2. Układ dopełniacza     213
  14.3. Defekty i niedobory immunologiczne     214
  14.3.1. Defekty i niedobory pierwotne     215
  14.3.2. Wtórne niedobory immunologiczne     215
  14.4. Immunoglobulinopatie     216
  14.4.1. Immunoglobulinopatie poliklonalne     216
  14.4.2. Immunoglobulinopatie monoklonalne     218
  14.5. Diagnostyka laboratoryjna niedoborów i gammapatii     220
  
  15. Diagnostyka zaburzeń przemiany węglowodanowej     223
  
  15.1. Przemiana węglowodanowa     223
  15.1.1. Przemiana glukozy w narządach i tkankach     224
  15.1.2. Regulacja przemiany węglowodanowej     226
  15.2. Zaburzenia przemiany węglowodanowej     227
  15.2.1. Hiperglikemia i cukrzyca     228
  15.2.1.1. Cukrzyca     228
  15.2.1.2. Hiperglikemie wtórne     231
  15.2.1.3. Glukozuria     231
  15.2.2. Hipoglikemia     232
  15.2.2.1. Hipoglikemia dorosłych     233
  15.2.2.2. Hipoglikemia u dzieci     233
  15.3. Badania laboratoryjne w ocenie przemiany węglowodanowej     234
  15.3.1. Glukoza we krwi i w moczu     234
  15.3.2. Badania diagnostyczno-różnicujące     235
  15.3.3. Diagnostyka powikłań zaburzeń gospodarki węglowodanowej     237
  15.4. Zasady żywienia pozajelitowego     237
  
  16. Diagnostyka zaburzeń gospodarki lipoproteinowej     239
  
  16.1. Charakterystyka lipidów i lipoprotein osocza     239
  16.1.1. Chylomikrony     240
  16.1.2. Lipoproteiny o bardzo małej gęstości     240
  16.1.3. Lipoproteiny o małej gęstości     240
  16.1.4. Lipoproteiny o dużej gęstości     241
  16.2. Przemiana lipoprotein     241
  16.2.1. Przemiana chylomikronów     242
  16.2.2. Przemiana lipoprotein VLDL (pre-p)     243
  16.2.3. Przemiana lipoprotein o małej gęstości     244
  16.2.4. Przemiana lipoprotein o dużej gęstości     244
  16.3. Zaburzenia gospodarki lipoproteinowej     245
  16.3.1. Hiperlipoproteinemie     246
  16.3.1.1. Hiperlipoproteinemie pierwotne     247
  16.3.1.2. Hiperlipoproteinemie wtórne     248
  16.3.2. Hipolipoproteinemie     250
  16.4. Diagnostyka zaburzeń przemiany lipoproteinowej     250
  16.4.1. Przygotowanie chorego i pobieranie materiału do badań     251
  16.4.2. Makroskopowa ocena surowicy lub osocza     251
  16.4.3. Oznaczanie lipidów     252
  16.4.3.1. Oznaczanie cholesterolu w osoczu (surowicy) krwi    252
  16.4.3.2. Oznaczanie triglicerydów w osoczu (surowicy) krwi     252
  16.4.4. Ocena frakcji lipoproleinowych    253
  16.4.4.1. Pośrednie metody oceny frakcji lipoproteinowych     253
  
  17. Diagnostyka chorób układu krążenia     255
  
  17.1. Diagnostyka enzymologiczna zawału serca     255
  17.2. Biochemiczne następstwa zawału serca     258
  17.2.1. Zaburzenia przemiany węglowodanowej     258
  17.2.2. Równowaga kwasowo-zasadowa i gospodarka wodno-elektrolitowa     259
  17.2.3. Zaburzenia przemiany białkowej i lipoproteinowej     259
  17.2.4. Zaburzenia krzepliwości krwi     260
  17.3. Wstrząs zawałowy     260
  17.4. Hormonalna regulacja ciśnienia tętniczego     260
  17.4.1. Układ renina-angiotensyna-aldosteron     261
  17.4.2. Aminy katecłiolowe     262
  17.5. Badania laboratoryjne w różnicowaniu nadciśnienia     263
  
  18. Diagnostyka chorób nerek     267
  
  18.1. Funkcja nerek     267
  18.1.1. Przesączanie kłębuszkowe     267
  18.1.2. Funkcja kanalików nerkowych     268
  18.2. Patobiochemia chorób nerek     270
  18.2.1. Zaburzenia przesączania przy prawidłowej czynności kanalików     270
  18.2.2. Zaburzenia czynności kanalików przy prawidłowym przesączaniu     271
  18.3. Zespoły kliniczne w chorobach nerek     272
  18.3.1. Ostra niewydolność nerek     273
  18.3.2. Przewlekła niewydolność nerek     274
  18.3.3. Powikłania przewlekłych chorób nerek     275
  18.3.4. Kamica nerkowa     276
  18.4. Diagnostyka laboratoryjna w nefrologii     277
  18.4.1. Badanie moczu     278
  18.4.2. Badanie osocza     282
  18.4.3. Badania czynnościowe     283
  
  19. Diagnostyka chorób przewodu pokarmowego     287
  
  19.1. Funkcje przewodu pokarmowego     287
  19.1.1. Trawienie     288
  19.1.2. Wchłanianie     288
  19.1.3. Funkcja wydzielnicza     290
  19.1.4. Czynność zewnątrzwydzielnicza trzustki     291
  19.2. Zaburzenia funkcji przewodu pokarmowego     291
  19.2.1. Uogólniony zespół złego wchłaniania     292
  19.2.2. Upośledzone wchłanianie poszczególnych substancji     293
  19.3. Diagnostyka laboratoryjna chorób przewodu pokarmowego     294
  19.3.1. Różnicowanie zespołów złego wchłaniania     294
  19.3.2. Diagnostyka laboratoryjna chorób trzustki     296
  19.3.3. Diagnostyka chorób żołądka i dwunastnicy     298
  
  20. Diagnostyka chorób wątroby i dróg żółciowych     300
  
  20.1. Budowa i funkcja    300
  20.1.1. Funkcje metaboliczne wątroby    300
  20.1.2. Funkcje wydzielnicze i detoksykacyjne     301
  20.2. Patobiochemia chorób wątroby i dróg żółciowych     302
  20.2.1. Martwica komórek wątrobowych     303
  20.2.2. Zaburzenia funkcji metabolicznych     304
  20.2.3. Patobiochemia cholestazy     305
  20.2.4. Zmiany zwłóknieniowe wątroby     308
  20.3. Diagnostyka chorób wątroby     308
  20.3.1. Wirusowe zapalenie wątroby     308
  20.3.2. Przewlekłe zapalenie wątroby    310
  20.3.3. Alkoholowe uszkodzenie wątroby     311
  20.3.4. Toksyczne (polekowe) uszkodzenie wątroby    312
  20.3.5. Nowotwory wątroby     312
  20.3.6. Śpiączka wątrobowa     313
  20.4. Diagnostyka chorób pęcherzyka i dróg żółciowych    314
  20.5. Strategia stosowania badań diagnostycznych w hepatologii     314
  
  21. Diagnostyka czynności osi podwzgórze-przysadka-nadnercza     316
  
  21.1. Uwagi ogólne     316
  21.2. Podwzgórze i przysadka     317
  21.2.1. Podwzgórze     318
  21.2.2. Przysadka     318
  21.3. Zaburzenia czynności wydzielniczej przysadki     319
  21.3.1. Hormon wzrostu     320
  21.3.1.1. Nadmiar GH — akromegalia i gigantyzm    320
  21.3.1.2. Niedobór hormonu wzrostu     321
  21.3.2. Niedoczynność przysadki     322
  21.3.3. Ocena funkcji przedniego płata przysadki     322
  21.4. Kora nadnerczy     323
  21.4.1. Biosynteza steroidów nadnerczowych     323
  21.4.2. Działanie fizjologiczne     324
  21.4.3. Regulacja czynności wydzielniczej nadnerczy    325
  21.4.4. Zaburzenia czynności kory nadnerczy     325
  21.4.4.1. Zespól Cushinga     325
  21.4.4.2. Pierwotna i wtórna niedoczynność kory nadnerczy     327
  21.4.4.3. Wrodzona hiperplazja nadnerczy     328
  21.4.5. Badania laboratoryjne stosowane w diagnostyce zaburzeń nadnerczowych     329
  
  22. Diagnostyka chorób gruczołu tarczowego     331
  
  22.1. Funkcja wewnątrzwydzielnicza gruczołu tarczowego     331
  22.1.1. Biosynteza i wydzielanie hormonów jodowych     331
  22.1.2. Obwodowa przemiana hormonów jodowych     332
  22.1.3. Regulacja homeostazy gruczołu tarczowego     332
  22.2. Zaburzenia funkcji gruczołu tarczowego     334
  22.2.1. Nadczynność gruczołu tarczowego     334
  22.2.2. Niedoczynność gruczołu tarczowego     335
  22.3. Choroby gruczołu tarczowego przebiegające z eutyreozą     336
  22.4. Diagnostyka laboratoryjna chorób gruczołu tarczowego     336
  22.4.1. Hormony jodowe osocza     337
  22.4.2. Testy z użyciem oznaczania TSH     338
  22.4.3. Inne testy laboratoryjne     338
  22.4.4. Interpretacja wyników badan laboratoryjnych    339
  
  23. Diagnostyka endokrynologiczna w ginekologii     341
  
  23.1. Hormonalna regulacja cyklu miesiączkowego     341
  23.2. Zmiany hormonalne w okresie ciąży i laktacji    342
  23.3. Zaburzenia regulacji hormonalnej w ginekologii    343
  23.4. Testy laboratoryjne stosowane w ginekologii     344
  
  24. Wrodzone bloki metaboliczne    346
  
  24.1. Wstęp    346
  24.2. Zasady dziedziczenia wrodzonych bloków metabolicznych     347
  24.3. Znaczenie kliniczne wrodzonych bloków metabolicznych     348
  24.4. Wrodzone zaburzenia metaboliczne     349
  24.4.1. Zaburzenia przemiany aminokwasowej    349
  24.4.2. Zaburzenia przemiany węglowodanów i lipidów     351
  24.4.3. Zaburzenia w białkach osocza    351
  24.4.4. Zaburzenia transportu     352
  24.4.5. Zaburzenia przemiany puryn i porfiryn    352
  24.4.6. Zaburzenia przemiany pierwiastków śladowych    354
  24.5. Diagnostyka wrodzonych bloków metabolicznych    355
  
  25. Diagnostyka chorób nowotworowych    356
  
  25.1. Markery nowotworowe     357
  25.1.1. Antygeny płodowe i zarodkowe     357
  25.1.2. Antygeny łożyskowe     358
  25.1.3. Antygeny towarzyszące chorobom nowotworowym     359
  25.1.4. Ektopowe wydzielanie hormonów przez nowotwory     360
  25.1.5. Inne substancje wydzielane przez nowotwory     361
  25.2. Zmiany biochemiczne w przebiegu chorób nowotworowych     362
  
  26. Diagnostyka niedokrwistości     365
  
  26.1. Erytropoeza     366
  26.2. Niedokrwistości     367
  26.2.1. Niedokrwistość z niedoboru żelaza     369
  26.2.2. Niedokrwistość megaloblastyczna     371
  26.2.3. Niedokrwistości hemolityczne     372
  26.2.4. Niedokrwistości hipoplastyczne i aplastyczne     374
  26.3. Cytodiagnostyka układu czerwonokrwinkowego     375
  
  27. Diagnostyka białaczek     376
  
  27.1. Hemopoeza układów białokrwinkowych     376
  27.1.1. Granulopoeza i monocytopoeza     376
  27.1.2. Limfopoeza     378
  27.2. Patologia układu białokrwinkowego     379
  27.2.1. Białaczka szpikowa     380
  27.2.2. Białaczka limfatyczna     381
  27.3. Diagnostyka laboratoryjna białaczek     382
  27.3.1. Cytologiczne badanie krwi obwodowej i szpiku     382
  27.3.2. Badania cytochemiczne i cytoimmunologiczne     383
  
  28. Diagnostyka skaz krwotocznych     385
  
  28.1. Skazy krwotoczne     385
  28.1.1. Skazy naczyniowe     385
  28.1.2. Skazy płytkowe     386
  28.1.3. Skazy osoczowe     387
  28.2. Nabyte zaburzenia krzepnięcia i fibrynolizy     388
  28.3. Zakrzepy i zatory     390
  28.4. Diagnostyka laboratoryjna skaz krwotocznych     391
  28.5. Kontrola leczenia środkami przeciwkrzepliwymi     393
  
  29. Diagnostyka laboratoryjna w transfuzjologii     395
  
  29.1. Identyfikacja przeciwciał układu czerwonokrwinkowego     395
  29.2. Zasady dobierania krwi do przetoczenia     397
  29.3. Zasady dobierania krwi do przetoczenia wymiennego u noworodków     398
  29.4. Badania laboratoryjne we wstrząsie poprzetoczeniowym     398
  Zakres wartości prawidłowych     400
  Przeliczniki „starych” jednostek na jednostki SI i odwrotnie     403
  
  Skorowidz     405
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia