Diagnostyka laboratoryjna

Diagnostyka laboratoryjna

1 opinia

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

42,50

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

W podręczniku przedstawiono podstawy patobiochemiczne różnych chorób, których wykrycie umożliwiają specjalistyczne badania laboratoryjne. Wyniki tych badań ułatwiają nie tylko diagnostykę, lecz także postępowanie lecznicze i jego monitorowanie, przyczyniając się do szybkiego powrotu do zdrowia. Obecne wydanie tego bardzo popularnego i cenionego podręcznika jest również adresowane do studentów medycyny, fachowych pracowników laboratoriów analitycznych oraz lekarzy.


Liczba stron432
WydawcaPZWL Wydawnictwo Lekarskie
ISBN-13978-83-200-4644-1
Numer wydania3
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wykaz stosowanych skrótów    15
  CZĘŚĆ I    19
  1. Wiadomości wstępne    19
  1.1. Metody badań laboratoryjnych    20
  1.2. Materiał do badań laboratoryjnych    22
  1.2.1. Krew    23
  1.2.2. Ślina    25
  1.2.3. Mocz    26
  1.2.4. Kał    27
  1.2.5. Wydzieliny przewodu pokarmowego    27
  1.2.6. Płyny biologiczne    28
  1.2.7. Inne materiały do badań    29
  1.2.8. Postępowanie z materiałem biologicznym    30
  1.3. Wyniki badań laboratoryjnych    30
  2. Analityka ogólna    32
  2.1. Mocz    32
  2.1.1. Badanie rutynowe moczu    32
  2.1.2. Inne próby jakościowe moczu    37
  2.1.3. Oznaczenia ilościowe    37
  2.2. Kał    39
  2.3. Płyn mózgowo-rdzeniowy    40
  2.4. Płyny z jam ciała    42
  3. Badania biochemiczne    44
  3.1. Gospodarka wodno-elektrolitowa    44
  3.1.1. Sód    45
  3.1.2. Potas    45
  3.1.3. Chlorki    46
  3.1.4. Równowaga wodna    46
  3.2. Równowaga kwasowo-zasadowa    47
  3.2.1. Stężenie jonów wodorowych    48
  3.2.2. Prężność dwutlenku węgla    48
  3.2.3. Stężenie jonów wodorowęglanowych    48
  3.2.4. Nadmiar lub niedobór zasad    49
  3.2.5. Prężność tlenu    49
  3.3. Gospodarka mineralna    49
  3.3.1. Wapń    50
  3.3.2. Fosfor nieorganiczny    50
  3.3.3. Magnez    51
  3.3.4. Żelazo    51
  3.3.5. Pierwiastki śladowe    52
  3.4. Białka i aminokwasy    53
  3.4.1. Białko całkowite    53
  3.4.2. Frakcje białkowe surowicy    54
  3.4.3. Poszczególne białka surowicy krwi    56
  3.4.4. Aminokwasy    59
  3.4.5. Produkty przemiany białkowej    60
  3.5. Przemiana węglowodanowa    61
  3.5.1. Glukoza    61
  3.5.2. Inne wykładniki przemiany węglowodanowej    62
  3.6. Lipidy i lipoproteiny    63
  3.6.1. Składniki lipidowe osocza    64
  3.6.2. Lipoproteiny    65
  3.7. Barwniki żółciowe    67
  3.8. Przemiana purynowa    68
  3.9. Diagnostyka enzymologiczna    69
  3.9.1. Enzymy wskaźnikowe    72
  3.9.2. Enzymy ekskrecyjne    74
  3.9.3. Enzymy sekrecyjne    76
  3.9.4. Profile (konstelacje) enzymatyczne    76
  3.10. Diagnostyka endokrynologiczna    77
  3.10.1. Hormony gruczołu tarczowego    78
  3.10.2. Kortykosteroidy    80
  3.10.3. Aminy katecholowe    82
  3.10.4. Diagnostyka laboratoryjna innych zaburzeń endokrynnych    83
  4. Badania czynnościowe    85
  4.1. Ocena funkcji nerek    85
  4.1.1. Badania jakościowe    85
  4.1.2. Ilościowa ocena funkcji nerek    86
  4.2. Diagnostyka czynnościowa chorób przewodu pokarmowego    88
  4.2.1. Ocena czynności wydzielniczej żołądka    88
  4.2.2. Ocena czynności zewnątrzwydzielniczej trzustki    88
  4.2.3. Badanie żółci    89
  4.2.4. Ocena wchłaniania jelitowego    90
  4.3. Diagnostyka czynnościowa chorób wątroby    91
  4.4. Czynnościowa ocena gospodarki węglowodanowej    92
  4.4.1. Test tolerancji glukozy    92
  4.4.2. Testy różnicujące    94
  5. Diagnostyka hematologiczna    96
  5.1. Badanie składu krwi obwodowej    96
  5.1.1. Hemoglobina    97
  5.1.2. Hematokryt    97
  5.1.3. Liczba krwinek czerwonych    98
  5.1.4. Wskaźniki czerwonokrwinkowe    99
  5.1.5. Retikulocyty    100
  5.1.6. Liczba krwinek białych    100
  5.1.7. Liczba płytek krwi    101
  5.2. Morfologiczna ocena krwinek krwi obwodowej    102
  5.2.1. Krwinki czerwone    102
  5.2.2. Krwinki białe    104
  5.3. Hematologiczne badania różnicujące    110
  5.3.1. Mielogram    110
  5.3.2. Diagnostyka hemoglobinopatii    112
  5.4. Objętość krwi krążącej    113
  6. Diagnostyka koagulologiczna    115
  6.1. Osoczowy mechanizm krzepnięcia i fibrynolizy    115
  6.2. Trombocyty i ściana naczyniowa    117
  6.3. Diagnostyka zaburzeń hemostazy    118
  7. Diagnostyka serologiczna    123
  7.1. Antygeny    123
  7.2. Przeciwciała    123
  7.3. Układy grupowe krwi    125
  7.3.1. Układ ABO    125
  7.3.2. Układ Rh    126
  7.33. Układ Kell (K)    127
  7.3.4. Układ grupowy Lewis (Le)    128
  7.3.5. Układ grupowy P    128
  7.4. Oznaczanie grup krwi    128
  7.4.1. Oznaczanie grup krwi w układzie ABO    129
  7.4.2. Oznaczanie grup krwi w układzie Rh    130
  7.4.3. Odczyn antyglobulinowy Coombsa    131
  7.4.4. Próba zgodności serologicznej    132
  8. Diagnostyka toksykologiczna    134
  8.1. Diagnostyka zatruć ostrych    134
  8.2. Diagnostyka zatruć przewlekłych    137
  8.3. Charakterystyka niektórych substancji toksycznych    138
  9. Monitorowanie stężenia leków    142
  9.1. Antybiotyki aminoglikozydowe    143
  9.2. Leki przeciwarytmiczne i glikozydy nasercowe    144
  9.3. Leki przeciwdrgawkowe    145
  9.4. Inne leki we krwi i w moczu    146
  10. Zasady doboru badań i interpretacji wyników    147
  10.1. Zasady doboru badań laboratoryjnych    147
  10.1.1. Badania skriningowe    148
  10.1.2. Badania diagnostyczne    148
  10.1.3. Badania kontrolne i pomocne w rokowaniu    149
  10.1.4. Badania pilne    149
  10.1.5. Profile badań laboratoryjnych    150
  10.2. Zasady interpretacji wyników badań laboratoryjnych    151
  10.2.1. Zakres wartości prawidłowych (referencyjnych)    151
  10.2.2. Wiarygodność wyników badań łaboratoryjnych    153
  10.2.3. Interpretacja wyników    156
  10.3. Zasady współpracy z laboratorium diagnostycznym    159
  CZĘŚC II    161
  11. Gospodarka wodno-elektrolitowa    161
  11.1. Przestrzenie wodne    161
  11.2. Elektrolity i osmolalność płynów wewnątrzustroj owych    162
  11.3. Regulacja gospodarki wodno-elektrolitowej    163
  11.4. Zaburzenia gospodarki wodno-elektrolitowej    165
  11.4.1. Zaburzenia gospodarki sodowej    166
  11.4.2. Odwodnienie izotoniczne    167
  11.4.3. Odwodnienie hipotoniczne    168
  11.4.4. Odwodnienie hipertoniczne    169
  11.4.5. Przewodnienie izotoniczne    170
  11.4.6. Przewodnienie hipotoniczne    170
  11.4.7. Przewodnienie hipertoniczne    171
  11.4.8. Badania laboratoryjne w zaburzeniach gospodarki wodno-sodowej    172
  11.5. Gospodarka potasowa    173
  11.5.1. Regulacja gospodarki potasowej    173
  11.5.2. Współzależność między jonami potasu i wodoru    175
  11.5.3. Zaburzenia gospodarki potasowej    176
  11.5.4. Badania laboratoryjne w zaburzeniach gospodarki potasem    179
  12. Równowaga kwasowo-zasadowa    180
  12.1. Wstęp    180
  12.1.1. Składniki równowagi kwasowo-zasadowej    180
  12.1.2. Homeostaza jonu wodoru    182
  12.2. Regulacja równowagi kwasowo-zasadowej    183
  12.2.1. Regulacja oddechowa równowagi kwasowo-zasadowej    184
  12.2.2. Regulacja metaboliczna równowagi kwasowo-zasadowej    185
  12.3. Zaburzenia równowagi kwasowo-zasadowej    188
  12.3.1. Kwasica metaboliczna    188
  12.3.2. Kwasica oddechowa    189
  12.3.3. Zasadowica metaboliczna    190
  12.3.4. Zasadowica oddechowa    191
  12.3.5. Zaburzenia powikłane    191
  12.4. Diagnostyka laboratoryjna zaburzeń równowagi kwasowo-zasadowej    192
  13. Diagnostyka zaburzeń przemiany mineralnej    195
  13.1. Rozmieszczenie wapnia, fosforanów i magnezu w organizmie    195
  13.2. Przemiana wapniowa    196
  13.2.1. Wapń osocza    196
  13.3. Przemiana fosforanów    197
  13.4. Regulacja przemiany mineralnej    197
  13.4.1. Hormon gruczołów przytarczycznych i kalcytonina    197
  13.4.2. Witamina D    198
  13.5. Zaburzenia przemiany mineralnej    199
  13.5.1. Hiperkalcemia    199
  13.5.2. Hipokalcemia    201
  13.5.3. Gospodarka wapniowa a czynność gruczołów przytarczycznych    202
  13.5.4. Zaburzenia przemiany wapnia w chorobach kości    204
  13.5.5. Zaburzenia przemiany fosforanowej    204
  13.5.6. Zaburzenia przemiany magnezu    205
  13.6. Badania laboratoryjne w diagnostyce zaburzeń gospodarki mineralnej    206
  14. Diagnostyka dysfunkcji układu immunologicznego    208
  14.1. Komórki układu immunologicznego    209
  14.2. Humoralne mechanizmy immunologiczne    210
  14.2.1. Antygeny i przeciwciała    210
  14.2.2. Układ dopełniacza    213
  14.3. Defekty i niedobory immunologiczne    214
  14.3.1. Defekty i niedobory pierwotne    215
  14.3.2. Wtórne niedobory immunologiczne    215
  14.4. Immunoglobulinopatie    216
  14.4.1. Immunoglobulinopatie poliklonalne    216
  14.4.2. Immunoglobulinopatie monoklonalne    218
  14.5. Diagnostyka laboratoryjna niedoborów i gammapatii    220
  15. Diagnostyka zaburzeń przemiany węglowodanowej    223
  15.1. Przemiana węglowodanowa    223
  15.1.1. Przemiana glukozy w narządach i tkankach    224
  15.1.2. Regulacja przemiany węglowodanowej    226
  15.2. Zaburzenia przemiany węglowodanowej    227
  15.2.1. Hiperglikemia i cukrzyca    228
  15.2.1.1. Cukrzyca    228
  15.2.1.2. Hiperglikemie wtórne    231
  15.2.1.3. Glukozuria    231
  15.2.2. Hipoglikemia    232
  15.2.2.1. Hipoglikemia dorosłych    233
  15.2.2.2. Hipoglikemia u dzieci    233
  15.3. Badania laboratoryjne w ocenie przemiany węglowodanowej    234
  15.3.1. Glukoza we krwi i w moczu    234
  15.3.2. Badania diagnostyczno-różnicujące    235
  15.3.3. Diagnostyka powikłań zaburzeń gospodarki węglowodanowej    237
  15.4. Zasady żywienia pozajelitowego    237
  16. Diagnostyka zaburzeń gospodarki lipoproteinowej    239
  16.1. Charakterystyka lipidów i lipoprotein osocza    239
  16.1.1. Chylomikrony    240
  16.1.2. Lipoproteiny o bardzo małej gęstości    240
  16.1.3. Lipoproteiny o małej gęstości    240
  16.1.4. Lipoproteiny o dużej gęstości    241
  16.2. Przemiana lipoprotein    241
  16.2.1. Przemiana chylomikronów    242
  16.2.2. Przemiana lipoprotein VLDL (pre-p)    243
  16.2.3. Przemiana lipoprotein o małej gęstości    244
  16.2.4. Przemiana lipoprotein o dużej gęstości    244
  16.3. Zaburzenia gospodarki lipoproteinowej    245
  16.3.1. Hiperlipoproteinemie    246
  16.3.1.1. Hiperlipoproteinemie pierwotne    247
  16.3.1.2. Hiperlipoproteinemie wtórne    248
  16.3.2. Hipolipoproteinemie    250
  16.4. Diagnostyka zaburzeń przemiany lipoproteinowej    250
  16.4.1. Przygotowanie chorego i pobieranie materiału do badań    251
  16.4.2. Makroskopowa ocena surowicy lub osocza    251
  16.4.3. Oznaczanie lipidów    252
  16.4.3.1. Oznaczanie cholesterolu w osoczu (surowicy) krwi    252
  16.4.3.2. Oznaczanie triglicerydów w osoczu (surowicy) krwi    252
  16.4.4. Ocena frakcji lipoproleinowych    253
  16.4.4.1. Pośrednie metody oceny frakcji lipoproteinowych    253
  17. Diagnostyka chorób układu krążenia    255
  17.1. Diagnostyka enzymologiczna zawału serca    255
  17.2. Biochemiczne następstwa zawału serca    258
  17.2.1. Zaburzenia przemiany węglowodanowej    258
  17.2.2. Równowaga kwasowo-zasadowa i gospodarka wodno-elektrolitowa    259
  17.2.3. Zaburzenia przemiany białkowej i lipoproteinowej    259
  17.2.4. Zaburzenia krzepliwości krwi    260
  17.3. Wstrząs zawałowy    260
  17.4. Hormonalna regulacja ciśnienia tętniczego    260
  17.4.1. Układ renina-angiotensyna-aldosteron    261
  17.4.2. Aminy katecłiolowe    262
  17.5. Badania laboratoryjne w różnicowaniu nadciśnienia    263
  18. Diagnostyka chorób nerek    267
  18.1. Funkcja nerek    267
  18.1.1. Przesączanie kłębuszkowe    267
  18.1.2. Funkcja kanalików nerkowych    268
  18.2. Patobiochemia chorób nerek    270
  18.2.1. Zaburzenia przesączania przy prawidłowej czynności kanalików    270
  18.2.2. Zaburzenia czynności kanalików przy prawidłowym przesączaniu    271
  18.3. Zespoły kliniczne w chorobach nerek    272
  18.3.1. Ostra niewydolność nerek    273
  18.3.2. Przewlekła niewydolność nerek    274
  18.3.3. Powikłania przewlekłych chorób nerek    275
  18.3.4. Kamica nerkowa    276
  18.4. Diagnostyka laboratoryjna w nefrologii    277
  18.4.1. Badanie moczu    278
  18.4.2. Badanie osocza    282
  18.4.3. Badania czynnościowe    283
  19. Diagnostyka chorób przewodu pokarmowego    287
  19.1. Funkcje przewodu pokarmowego    287
  19.1.1. Trawienie    288
  19.1.2. Wchłanianie    288
  19.1.3. Funkcja wydzielnicza    290
  19.1.4. Czynność zewnątrzwydzielnicza trzustki    291
  19.2. Zaburzenia funkcji przewodu pokarmowego    291
  19.2.1. Uogólniony zespół złego wchłaniania    292
  19.2.2. Upośledzone wchłanianie poszczególnych substancji    293
  19.3. Diagnostyka laboratoryjna chorób przewodu pokarmowego    294
  19.3.1. Różnicowanie zespołów złego wchłaniania    294
  19.3.2. Diagnostyka laboratoryjna chorób trzustki    296
  19.3.3. Diagnostyka chorób żołądka i dwunastnicy    298
  20. Diagnostyka chorób wątroby i dróg żółciowych    300
  20.1. Budowa i funkcja    300
  20.1.1. Funkcje metaboliczne wątroby    300
  20.1.2. Funkcje wydzielnicze i detoksykacyjne    301
  20.2. Patobiochemia chorób wątroby i dróg żółciowych    302
  20.2.1. Martwica komórek wątrobowych    303
  20.2.2. Zaburzenia funkcji metabolicznych    304
  20.2.3. Patobiochemia cholestazy    305
  20.2.4. Zmiany zwłóknieniowe wątroby    308
  20.3. Diagnostyka chorób wątroby    308
  20.3.1. Wirusowe zapalenie wątroby    308
  20.3.2. Przewlekłe zapalenie wątroby    310
  20.3.3. Alkoholowe uszkodzenie wątroby    311
  20.3.4. Toksyczne (polekowe) uszkodzenie wątroby    312
  20.3.5. Nowotwory wątroby    312
  20.3.6. Śpiączka wątrobowa    313
  20.4. Diagnostyka chorób pęcherzyka i dróg żółciowych    314
  20.5. Strategia stosowania badań diagnostycznych w hepatologii    314
  21. Diagnostyka czynności osi podwzgórze-przysadka-nadnercza    316
  21.1. Uwagi ogólne    316
  21.2. Podwzgórze i przysadka    317
  21.2.1. Podwzgórze    318
  21.2.2. Przysadka    318
  21.3. Zaburzenia czynności wydzielniczej przysadki    319
  21.3.1. Hormon wzrostu    320
  21.3.1.1. Nadmiar GH — akromegalia i gigantyzm    320
  21.3.1.2. Niedobór hormonu wzrostu    321
  21.3.2. Niedoczynność przysadki    322
  21.3.3. Ocena funkcji przedniego płata przysadki    322
  21.4. Kora nadnerczy    323
  21.4.1. Biosynteza steroidów nadnerczowych    323
  21.4.2. Działanie fizjologiczne    324
  21.4.3. Regulacja czynności wydzielniczej nadnerczy    325
  21.4.4. Zaburzenia czynności kory nadnerczy    325
  21.4.4.1. Zespól Cushinga    325
  21.4.4.2. Pierwotna i wtórna niedoczynność kory nadnerczy    327
  21.4.4.3. Wrodzona hiperplazja nadnerczy    328
  21.4.5. Badania laboratoryjne stosowane w diagnostyce zaburzeń nadnerczowych    329
  22. Diagnostyka chorób gruczołu tarczowego    331
  22.1. Funkcja wewnątrzwydzielnicza gruczołu tarczowego    331
  22.1.1. Biosynteza i wydzielanie hormonów jodowych    331
  22.1.2. Obwodowa przemiana hormonów jodowych    332
  22.1.3. Regulacja homeostazy gruczołu tarczowego    332
  22.2. Zaburzenia funkcji gruczołu tarczowego    334
  22.2.1. Nadczynność gruczołu tarczowego    334
  22.2.2. Niedoczynność gruczołu tarczowego    335
  22.3. Choroby gruczołu tarczowego przebiegające z eutyreozą    336
  22.4. Diagnostyka laboratoryjna chorób gruczołu tarczowego    336
  22.4.1. Hormony jodowe osocza    337
  22.4.2. Testy z użyciem oznaczania TSH    338
  22.4.3. Inne testy laboratoryjne    338
  22.4.4. Interpretacja wyników badan laboratoryjnych    339
  23. Diagnostyka endokrynologiczna w ginekologii    341
  23.1. Hormonalna regulacja cyklu miesiączkowego    341
  23.2. Zmiany hormonalne w okresie ciąży i laktacji    342
  23.3. Zaburzenia regulacji hormonalnej w ginekologii    343
  23.4. Testy laboratoryjne stosowane w ginekologii    344
  24. Wrodzone bloki metaboliczne    346
  24.1. Wstęp    346
  24.2. Zasady dziedziczenia wrodzonych bloków metabolicznych    347
  24.3. Znaczenie kliniczne wrodzonych bloków metabolicznych    348
  24.4. Wrodzone zaburzenia metaboliczne    349
  24.4.1. Zaburzenia przemiany aminokwasowej    349
  24.4.2. Zaburzenia przemiany węglowodanów i lipidów    351
  24.4.3. Zaburzenia w białkach osocza    351
  24.4.4. Zaburzenia transportu    352
  24.4.5. Zaburzenia przemiany puryn i porfiryn    352
  24.4.6. Zaburzenia przemiany pierwiastków śladowych    354
  24.5. Diagnostyka wrodzonych bloków metabolicznych    355
  25. Diagnostyka chorób nowotworowych    356
  25.1. Markery nowotworowe    357
  25.1.1. Antygeny płodowe i zarodkowe    357
  25.1.2. Antygeny łożyskowe    358
  25.1.3. Antygeny towarzyszące chorobom nowotworowym    359
  25.1.4. Ektopowe wydzielanie hormonów przez nowotwory    360
  25.1.5. Inne substancje wydzielane przez nowotwory    361
  25.2. Zmiany biochemiczne w przebiegu chorób nowotworowych    362
  26. Diagnostyka niedokrwistości    365
  26.1. Erytropoeza    366
  26.2. Niedokrwistości    367
  26.2.1. Niedokrwistość z niedoboru żelaza    369
  26.2.2. Niedokrwistość megaloblastyczna    371
  26.2.3. Niedokrwistości hemolityczne    372
  26.2.4. Niedokrwistości hipoplastyczne i aplastyczne    374
  26.3. Cytodiagnostyka układu czerwonokrwinkowego    375
  27. Diagnostyka białaczek    376
  27.1. Hemopoeza układów białokrwinkowych    376
  27.1.1. Granulopoeza i monocytopoeza    376
  27.1.2. Limfopoeza    378
  27.2. Patologia układu białokrwinkowego    379
  27.2.1. Białaczka szpikowa    380
  27.2.2. Białaczka limfatyczna    381
  27.3. Diagnostyka laboratoryjna białaczek    382
  27.3.1. Cytologiczne badanie krwi obwodowej i szpiku    382
  27.3.2. Badania cytochemiczne i cytoimmunologiczne    383
  28. Diagnostyka skaz krwotocznych    385
  28.1. Skazy krwotoczne    385
  28.1.1. Skazy naczyniowe    385
  28.1.2. Skazy płytkowe    386
  28.1.3. Skazy osoczowe    387
  28.2. Nabyte zaburzenia krzepnięcia i fibrynolizy    388
  28.3. Zakrzepy i zatory    390
  28.4. Diagnostyka laboratoryjna skaz krwotocznych    391
  28.5. Kontrola leczenia środkami przeciwkrzepliwymi    393
  29. Diagnostyka laboratoryjna w transfuzjologii    395
  29.1. Identyfikacja przeciwciał układu czerwonokrwinkowego    395
  29.2. Zasady dobierania krwi do przetoczenia    397
  29.3. Zasady dobierania krwi do przetoczenia wymiennego u noworodków    398
  29.4. Badania laboratoryjne we wstrząsie poprzetoczeniowym    398
  Zakres wartości prawidłowych    400
  Przeliczniki „starych” jednostek na jednostki SI i odwrotnie    403
  Skorowidz    405
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia