Interna. Tom 2

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

76,81

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Jest to drugie, zmienione i unowocześnione wydanie podręcznika chorób wewnętrznych nie tylko dla internistów i lekarzy przygotowujących się do egzaminu spacjalizacyjnego z interny, lecz także dla lekarzy innych specjalności. Wyczerpująco omówiono w nim patofizjologię, diagnostykę i leczenie wszystkich najważniejszych chorób wewnętrznych. Przedstawiono również szczegółowo problemy o dużym znaczeniu społecznym, np. choroby układu krążenia, choroby nowotworowe, cukrzycę i ostre stany zagrożenia życia.

W porównaniu z pierwszym wydaniem treść podręcznika została uaktualniona zgodnie z najnowszymi osiągnięciami różnych dziedzin nauki i praktyki klinicznej oraz znacznie poszerzona, szczególnie w części poświęconej chorobom serca i naczyń krwionośnych. Dzieło uzupełniono o nowy rozdział, dotyczący zasad medycyny opartej na dowodach (EBM).

Tom II

- Choroby układu moczowego
- Choroby układu krwiotwórczego
- Płytkowe i naczyniowe skazy krwotoczne
- Zaburzenia krzepnięcia krwi
- Choroby układu ruchu
- Choroby alergiczne narządów wewnętrznych
- Choroby tkanki łącznej
- Choroby układu wydzielania wewnętrznego


Liczba stron672
WydawcaPZWL Wydawnictwo Lekarskie
ISBN-13978-83-2003-412-7
Numer wydania2
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

PayPo - Promocja!

Ciekawe propozycje

Spis treści

  AUTORZY V
  
  4. Choroby układu moczowego    726
  
  4.1 Choroby nerek w ujęciu epidemiologicznym i społecznym Bolesław Rutkowski     726
  4.2 Główne objawy chorób nerek Jakub Kuźniar     729
  4.2.1 Wprowadzenie     729
  4.2.2 Objawy chorób układu moczowego     731
  4.3 Badania diagnostyczne w chorobach nerek Zofia Wańkowicz     737
  4.3.1 Badania moczu     737
  4.3.2 Badanie mikroskopowe osadu moczu     740
  4.3.3 Badania czynnościowe nerek     742
  4.3.4 Diagnostyczna biopsja nerki     745
  4.3.5 Diagnostyka obrazowa w chorobach nerek     746
  4.4 Zespół nerczycowy Marian Klinger, Sławomir C. Zmonarski     750
  4.5 Pierwotne kłębuszkowe zapalenia nerek Marian Klinger, Krzysztof Kazimierczak     755
  4.5.1 Ostre rozlane poinfekcyjne kłębuszkowe zapalenie nerek     755
  4.5.2 Gwałtownie postępujące kłębuszkowe zapalenie nerek     756
  4.5.3 Submikroskopowe kłębuszkowe zapalenie nerek     758
  4.5.4 Ogniskowe segmentowe stwardnienie kłębuszków nerkowych    759
  4.5.5 Mezangialne kłębuszkowe zapalenie nerek     760
  4.5.6 Błoniaste kłębuszkowe zapalenie nerek     761
  4.5.7 Błoniastorozplemowe (mezangialnowłośniczkowe) kłębuszkowe zapalenie nerek     762
  4.5.8 Włókienkowe kłębuszkowe zapalenie nerek     763
  4.6 Nerki w chorobach układowych Marian Klinger, Maria Magott-Procelewska     764
  4.6.1 Toczniowe zapalenie nerek     764
  4.6.2 Układowe zapalenia naczyń     766
  4.6.3 Reumatoidalne zapalenie stawów     769
  4.6.4 Mieszana choroba tkanki łącznej     769
  4.6.5 Zespół Sjögrena i zapalenie skórno-mięśniowe     769
  4.6.6 Sarkoidoza     769
  4.6.7 Zespół hemolityczno-mocznicowy i zakrzepowa plamica małopłytkowa     769
  4.6.8 Krioglobulinemia     769
  4.6.9 Skrobiawica i szpiczak mnogi     770
  4.7 Nefropatia cukrzycowa Stanisław Czekalski     770
  4.8 Nadciśnienie naczyniowonerkowe Andrzej Więcek     775
  4.9 Zakażenia układu moczowego Jan Duława     779
  4.10 Cewkowo-śródmiąższowe zapalenia nerek Jan Duława     786
  4.11 Kamica moczowa Jan Duława     790
  4.12 Wady układu moczowego i defekty cewkowe Władysław Sułowicz     792
  4.12.1 Zaburzenia rozwojowe nerek     793
  4.12.2 Wady kształtu i położenia nerek     793
  4.12.3 Zaburzenia rozwojowe miedniczek i moczowodów     793
  4.12.4 Zmiany torbielowate w nerkach     795
  4.12.5 Wrodzone zaburzenia czynności cewek nerkowych – tubulopatie wrodzone     800
  4.13 Nowotwory układu moczowego Michał Myśliwiec     802
  4.13.1 Wprowadzenie     802
  4.13.2 Rak nerki     802
  4.13.3 Rak miedniczki nerkowej     806
  4.13.4 Rak pęcherza moczowego     808
  4.14 Ostra niewydolność nerek Franciszek Kokot     810
  4.15 Przewlekła niewydolność nerek Marek Luciak     821
  4.16 Leczenie nerkozastępcze     835
  4.16.1 Techniki dializacyjne zewnątrzustrojowe – Wacław Weyde, Magdalena Krajewska     835
  4.16.2 Dializa otrzewnowa – Józef Penar     839
  4.17 Przeszczepianie nerek Maria Boratyńska     843
  4.17.1 Kwalifikacja chorych do przeszczepienia nerki     843
  4.17.2 Dawca nerki     844
  4.17.3 Dobór dawcy i biorcy do przeszczepienia nerki     844
  4.17.4 Odpowiedź immunologiczna na aloprzeszczep     845
  4.17.5 Odrzucanie przeszczepu     846
  4.17.6 Leczenie immunosupresyjne     847
  4.17.7 Powikłania po przeszczepieniu nerki     849
  4.18 Ciąża u kobiet z chorobami nerek Władysław Grzeszczak     850
  4.18.1 Kłębuszkowe zapalenie nerek     851
  4.18.2 Nefropatia refluksowa     852
  4.18.3 Zapalenie dróg moczowych     853
  4.18.4 Nefropatia cukrzycowa     853
  4.18.5 Zwyrodnienie torbielowate nerek     854
  4.18.6 Kamica nerkowa     855
  4.18.7 Nadciśnienie tętnicze     855
  4.18.8 Agenezja nerki     855
  4.18.9 Przewlekła niewydolność nerek     855
  Zabiegi operacyjne u osób z chorobami nerek Władysław Grzeszczak     858
  
  5. Choroby układu krwiotwórczego Jerzy Hołowiecki    865
  
  5.1 Fizjologia układu krwiotwórczego     865
  5.1.1 Pochodzenie i rozwój układu krwiotwórczego     865
  5.1.2 Szpik kostny     865
  5.1.3 Regulacja hematopoezy     868
  5.2 Podstawowe badania hematologiczne     871
  5.2.1 Badania krwi     871
  5.2.2 Badania szpiku kostnego     872
  5.3 Choroby układu czerwonokrwinkowego     873
  5.3.1 Erytropoeza w warunkach fizjologicznych     873
  5.3.2 Badania układu czerwonokrwinkowego     875
  5.3.3 Niedokrwistości     878
  5.3.4 Stany z odczynowym wzrostem liczby erytrocytów     898
  5.3.5 Nowotworowe rozrosty układu erytroblastycznego     899
  5.4 Choroby układu granulocytowego i monocytowego     900
  5.4.1 Charakterystyka komórek układu granulocytowego i monocytowego     900
  5.4.2 Wrodzone anomalie granulocytów     903
  5.4.3 Zmiany odczynowe w układzie granulocytowym i monocytowym    904
  5.4.4 Leukocytopenia     905
  5.4.5 Zaburzenia czynności granulocytów     909
  5.4.6 Nowotwory układu granulocytowego i monocytowego     909
  5.4.7 Choroby mielodysplastyczno-mieloproliferacyjne     917
  5.4.8 Zespoły mielodysplastyczne (MDS)     918
  5.4.9 Ostre białaczki     921
  5.5 Choroby układu limfocytowego     948
  5.5.1 Układ limfocytowy     948
  5.5.2 Badania limfocytów     951
  5.5.3 Podział chorób układu limfocytowego     951
  5.5.4 Stany przebiegające z limfocytopenią lub limfocytozą odczynową     952
  5.5.5 Odczynowe powiększenie węzłów chłonnych i śledziony     954
  5.5.6 Zasady postępowania diagnostycznego w przypadku powiększenia węzłów chłonnych     954
  5.5.7 Nowotwory układu limfocytowego     955
  5.6 Mięsaki siateczki     970
  5.7 Zasady leczenia chłoniaków     970
  5.7.1 Leczenie chłoniaków grudkowych i innych o mniejszej złośliwości (indolentnych)     971
  5.7.2 Leczenie chłoniaków zlokalizowanych w przewodzie pokarmowym     972
  5.7.3 Leczenie chłoniaków wykazujących większą agresywność    972
  5.7.4 Ważniejsze programy chemioterapii chłoniaków     973
  5.7.5 Nowsze opcje lecznicze chłoniaków złośliwych     974
  5.8 Chłoniak Hodgkina (Ziarnica złośliwa; lymphogranulomatosis maligna, skróty: HL, l.g.m.)    975
  5.9 Stany objawiające się zaburzeniami syntezy immunoglobulin     981
  5.9.1 Stany niedoboru immunoglobulin     981
  5.9.2 Stany charakteryzujące się zwiększeniem syntezy immunoglobulin, czyli tzw. gammapatie (zwane też paraproteinemiami)     982
  5.10 Choroby śledziony     988
  5.10.1 Metody badania śledziony     988
  5.10.2 Zespół dużej śledziony (hipersplenizm)     989
  5.10.3 Splenektomia     989
  5.11 Przeszczepianie szpiku     989
  5.11.1 Rodzaje transplantacji szpiku     989
  5.11.2 Metodyka transplantacji szpiku     990
  5.11.3 Wskazania do transplantacji szpiku     992
  5.11.4 Nowe formy allotransplantacji szpiku     998
  
  6. Płytkowe i naczyniowe skazy krwotoczne. Zaburzenia krzepnięcia krwi    1002
  
  6.1 Płytkowe skazy krwotoczne Krystyna Zawilska     1002
  6.1.1 Budowa i czynności płytek krwi     1002
  6.1.2 Małopłytkowości     1004
  6.1.3 Nadpłytkowości     1018
  6.1.4 Zaburzenia czynności płytek krwi     1021
  6.2 Naczyniowe skazy krwotoczne Krystyna Zawilska     1028
  6.2.1 Wrodzone naczyniowe skazy krwotoczne     1028
  6.2.2 Nabyte naczyniowe skazy krwotoczne     1030
  6.3 Zaburzenia krzepnięcia krwi Stanisław Łopaciuk, Krystyna Zawilska     1035
  6.3.1 Mechanizmy krzepnięcia krwi     1035
  6.3.2 Diagnostyka skaz krwotocznych na tle zaburzeń krzepnięcia krwi     1039
  6.3.3 Wrodzone zaburzenia krzepnięcia krwi     1042
  6.3.4 Nabyte zaburzenia krzepnięcia krwi     1057
  
  7. Choroby układu ruchu Irena Zimmermann-Górska     1068
  
  7.1 Wprowadzenie     1068
  7.2 Budowa i czynność układu ruchu     1068
  7.2.1 Tkanka łączna     1068
  7.2.2 Stawy     1068
  7.3 Podział chorób reumatycznych     1070
  7.4 Etiopatogeneza, klinika i leczenie wybranych chorób reumatycznych     1071
  7.4.1 Reumatoidalne zapalenie stawów     1071
  7.4.2 Choroba Stilla u osób dorosłych     1078
  7.4.3 Zespół Sjögrena     1080
  7.4.4 Zespół antyfosfolipidowy     1082
  7.4.5 Zapalenie tkanki tłuszczowej i rumień guzowaty     1083
  7.4.6 Zapalenia stawów z zajęciem stawów kręgosłupa     1085
  7.4.7 Choroba zwyrodnieniowa stawów     1092
  7.4.8 Zapalenia stawów związane z zakażeniem     1094
  7.4.9 Dna moczanowa     1097
  7.4.10 Zmiany w układzie ruchu związane z chorobami gruczołów wydzielania wewnętrznego     1102
  7.4.11 Osteoporoza     1103
  7.5 Choroby reumatyczne a miażdżyca     1105
  
  8. Choroby alergiczne narządów wewnętrznych Andrzej Szczeklik     1108
  
  8.1 Patogeneza, zasady rozpoznawania i leczenia chorób alergicznych     1108
  8.1.1 Alergia i alergeny     1108
  8.1.2 Typy reakcji alergicznych     1109
  8.1.3 Częstość występowania chorób alergicznych     1111
  8.1.4 Rozpoznawanie chorób alergicznych     1111
  8.1.5 Zasady leczenia chorób alergicznych     1112
  8.2 Kliniczne postacie chorób alergicznych     1112
  8.2.1 Nieżyt pyłkowy     1112
  8.2.2 Astma oskrzelowa     1113
  8.2.3 Alergia na leki     1122
  8.2.4 Anafilaksja, wstrząs anafilaktyczny i reakcje anafilaktoidalne    1125
  8.2.5 Choroba posurowicza     1129
  8.2.6 Obrzęk naczynioruchowy Quinckego     1129
  
  9. Choroby tkanki łącznej Andrzej Szczeklik, Jacek Musiał    1132
  
  9.1 Wprowadzenie     1132
  9.2 Układowe choroby tkanki łącznej     1133
  9.2.1 Toczeń rumieniowaty układowy     1133
  9.2.2 Twardzina układowa     1139
  9.2.3 Zespół Sjögrena     1143
  9.2.4 Zapalenie skórno-mięśniowe     1145
  9.2.5 Mieszana choroba tkanki łącznej     1147
  9.3 Pierwotne zespoły zapalenia naczyń (vasculitis)     1148
  9.3.1 Choroba Takayasu     1149
  9.3.2 Zapalenie tętnicy skroniowej lub zapalenie tętnic olbrzymiokomórkowe lub choroba Hortona     1150
  9.3.3 Polimialgia reumatyczna     1150
  9.3.4 Guzkowe zapalenie tętnic     1152
  9.3.5 Ziarniniak Wegenera     1153
  9.3.6 Zespół Churga–Strauss. Alergiczne ziarniniakowe zapalenie naczyń     1156
  9.3.7 Mikroskopowe zapalenie naczyń     1158
  9.3.8 Plamica Henocha–Schönleina     1159
  9.3.9 Zapalenie naczyń w przebiegu krioglobulinemii     1160
  9.3.10 Leukocytoklastyczne zapalenie naczyń skóry     1160
  9.3.11 Wtórne zespoły zapalenia naczyń     1161
  9.3.12 Choroba Behçeta     1161
  
  10. Choroby układu wydzielania wewnętrznego     1166
  
  10.1 Budowa i czynność narządów wydzielania wewnętrznego Stanisław Czekalski     1166
  10.1.1 Układ podwzgórzowo-przysadkowy     1168
  10.2 Neuroendokrynologia Barbara Krzyżanowska-Świniarska, Stanisław Czekalski     1190
  10.3 Choroby układu podwzgórzowo-przysadkowego Barbara Krzyżanowska-Świniarska, Stanisław Czekalski     1193
  10.3.1 Choroby podwzgórza     1193
  10.3.2 Choroby przysadki     1199
  10.4 Szyszynka Barbara Krzyżanowska-Świniarska, Stanisław Czekalski     1212
  10.5 Choroby tarczycy Stanisław Czekalski, Anhelli Syrenicz     1214
  10.5.1 Badanie kliniczne w chorobach tarczycy     1214
  10.5.2 Nadczynność tarczycy     1217
  10.5.3 Niedoczynność tarczycy     1230
  10.5.4 Wole obojętne     1234
  10.5.5 Zapalenia tarczycy     1238
  10.5.6 Nowotwory gruczołu tarczowego     1242
  10.5.7 Choroby tarczycy w ciąży     1246
  10.6 Choroby przytarczyc Stanisław Czekalski, Andrzej Oko     1250
  10.6.1 Nadczynność gruczołów przytarczycznych     1250
  10.6.2 Niedoczynność gruczołów przytarczycznych     1255
  10.7 Choroby nadnerczy i układu chromochłonnego Jan Duława     1257
  10.7.1 Nadczynność kory nadnerczy (hyperadrenocorticismus)     1259
  10.7.2 Niedoczynność kory nadnerczy (choroba Addisona)     1264
  10.7.3 Choroby rdzenia nadnerczy     1266
  10.8 Zaburzenia różnicowania płci Izabella Rzepka-Górska     1268
  10.8.1 Dysgenezja gonad     1268
  10.8.2 Zespół niewrażliwości na androgeny     1270
  10.8.3 Zespół Klinefeltera     1272
  10.9 Choroby jajnika Izabella Rzepka-Górska     1273
  10.9.1 Przedwczesne dojrzewanie płciowe pochodzenia ośrodkowego     1274
  10.9.2 Przedwczesne pokwitanie pochodzenia jajnikowego     1275
  10.9.3 Podwzgórzowa niewydolność jajników     1275
  10.9.4 Zespół policystycznych jajników     1275
  10.9.5 Przedwczesne wygasanie czynności jajników     1276
  10.9.6 Nowotwory jajnika     1276
  10.9.7 Menopauza     1278
  10.10 Choroby jąder Jerzey B. Warchoł     1280
  10.10.1 Wybrane choroby jąder związane z zaburzeniami ich rozwoju     1283
  10.11 Hormony przewodu pokarmowego Marian Grzymisławski, Stanisław Czekalski     1288
  10.11.1 Gastryna     1290
  10.11.2 Cholecystokinina (CCK)     1290
  10.11.3 Sekretyna     1291
  10.11.4 GIP     1292
  10.11.5 Peptydowe produkty genu glukagonu     1292
  10.11.6 Polipeptyd jelitowy i jego pochodne     1292
  10.11.7 Polipeptyd trzustkowy     1293
  10.11.8 Zespoły chorobowe przebiegające ze zmienioną funkcją endokrynną przewodu pokarmowego     1296
  10.12 Poliendokrynopatie Stanisław Czekalski     1299
  10.12.1 Zespoły zaburzeń wielu gruczołów wewn trązwydzieln cziych     1299
  10.13 Cukrzyca Lilianna Majkowska, Stanisław Czekalski     1304
  10.13.1 Fizjologia wydzielania i działania insuliny     1304
  10.13.2 Definicja i klasyfikacja cukrzycy     1308
  10.13.3 Kryteria diagnostyczne cukrzycy     1317
  10.13.4 Badania przesiewowe w kierunku cukrzycy     1319
  10.13.5 Przewlekłe powikłania cukrzycy     1319
  10.13.6 Leczenie cukrzycy typu 1     1332
  10.13.7 Leczenie cukrzycy typu 2     1337
  10.13.8 Hipoglikemia     1347
  10.13.9 Ostre powikłania cukrzycy     1349
  10.13.10 Problemy szczególne     1351
  
  SKOROWIDZ    1355
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia