Interna. Tom 3

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

76,81

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Jest to drugie, zmienione i unowocześnione wydanie podręcznika chorób wewnętrznych nie tylko dla internistów i lekarzy przygotowujących się do egzaminu spacjalizacyjnego z interny, lecz także dla lekarzy innych specjalności. Wyczerpująco omówiono w nim patofizjologię, diagnostykę i leczenie wszystkich najważniejszych chorób wewnętrznych. Przedstawiono również szczegółowo problemy o dużym znaczeniu społecznym, np. choroby układu krążenia, choroby nowotworowe, cukrzycę i ostre stany zagrożenia życia.

W porównaniu z pierwszym wydaniem treść podręcznika została uaktualniona zgodnie z najnowszymi osiągnięciami różnych dziedzin nauki i praktyki klinicznej oraz znacznie poszerzona, szczególnie w części poświęconej chorobom serca i naczyń krwionośnych. Dzieło uzupełniono o nowy rozdział, dotyczący zasad medycyny opartej na dowodach (EBM).

Tom III

- Zaburzenia przemiany materii
- Choroby zawodowe
- Stany zagrożenia życia w chorobach wewnętrznych
- Podstawy medycyny opartej na dowodach
- Dodatek: Zakres norm laboratoryjnych wyrażonych w jednostkach tradycyjnych i wg SI


Liczba stron554
WydawcaPZWL Wydawnictwo Lekarskie
ISBN-13978-83-2003-413-4
Numer wydania2
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

PayPo - Promocja!

Ciekawe propozycje

Spis treści

  AUTORZY V
  
  11. Zaburzenia przemiany materii    1358
  
  11.1 Zaburzenia przemiany węglowodanowej Stanisław Czekalski     1358
  11.1.1 Niedobór α-amylazy     1358
  11.1.2 Niedobór disacharydaz     1359
  11.1.3 Pierwotne (uwarunkowane genetycznie) enzymopatie przemiany monosacharydów     1360
  11.1.4 Zaburzenia spichrzania glikogenu (glikogenozy)     1362
  11.1.5 Zaburzenia transportu heksoz     1364
  11.1.6 Zaburzenia przemiany pirogronianu     1365
  11.1.7 Stany niedocukrzenia krwi (hipoglikemie)     1366
  11.2 Zaburzenia przemiany aminokwasowej i białkowej Eugeniusz Józef Kucharz     1366
  11.2.1 Zaburzenia przemiany aminokwasów     1366
  11.2.2 Zaburzenia syntezy i przemiany białek     1378
  11.2.3 Zaburzenia czynności białek uczestniczących w procesach odpornościowych     1383
  11.2.4 Skrobiawice (β-fibrylozy, amyloidozy)     1396
  11.3 Zaburzenia przemiany tłuszczowej Barbara Zahorska-Markiewicz     1402
  11.3.1 Wprowadzenie     1402
  11.3.2 Wchłanianie tłuszczów     1402
  11.3.3 Lipidy krwi     1402
  11.3.4 Diagnostyka w praktyce klinicznej     1403
  11.3.5 Hiperlipoproteinemie     1404
  11.3.6 Patogeneza miażdżycy     1409
  11.3.7 Hipolipoproteinemie     1410
  11.3.8 Lipidozy     1411
  11.4 Zaburzenia przemiany zasad purynowych i pirymidynowych Michał Nowicki     1411
  11.4.1 Zaburzenia przemiany purynowej     1412
  11.4.2 Zaburzenia przemiany pirymidynowej     1419
  11.5 Zaburzenia przemiany porfirynowej Michał Nowicki     1420
  11.5.1 Wprowadzenie     1420
  11.5.2 Patogeneza porfirii     1421
  11.5.3 Porfiria erytropoetyczna (choroba Güntera, wrodzona porfiria światłoczuła, uroporfiria erytropoetyczna)     1422
  11.5.4 Porfirie wątrobowe     1423
  11.5.5 Protoporfiria (protoporfiria erytropoetyczna, protoporfiria erytrowątrobowa)     1427
  11.5.6 Zaburzenia przemiany bilirubiny     1428
  11.6 Zaburzenia przemiany witaminowej Michał Nowicki     1433
  11.6.1 Wprowadzenie     1433
  11.6.2 Witaminy rozpuszczalne w wodzie     1434
  11.6.3 Witaminy rozpuszczalne w tłuszczach     1445
  11.6.4 Hiperwitaminozy     1450
  11.7 Zaburzenia przemiany pierwiastków śladowych Michał Nowicki     1451
  11.7.1 Wprowadzenie     1451
  11.7.2 Żelazo     1451
  11.7.3 Miedź     1457
  11.7.4 Cynk     1460
  11.7.5 Mangan     1460
  11.7.6 Chrom     1461
  11.7.7 Molibden     1461
  11.7.8 Selen     1461
  11.7.9 Fluor     1461
  11.8 Zaburzenia gospodarki wodno-elektrolitowej i równowagi kwasowo-zasadowej Franciszek Kokot     1462
  11.8.1 Podstawowe prawa rządzące równowagą wodno-elektrolitową i kwasowo-zasadową     1462
  11.8.2 Powiązania równowagi wodno-elektrolitowej z kwasowo-zasadową     1463
  11.8.3 Gospodarka wodno-elektrolitowa     1464
  11.8.4 Równowaga kwasowo-zasadowa     1543
  11.9 Choroby związane z nieprawidłowym żywieniem Barbara Zahorska-Markiewicz     1607
  11.9.1 Zasady żywienia     1607
  11.9.2 Bilans energetyczny     1608
  11.9.3 Zaburzenia odżywiania     1609
  
  12. Choroby zawodowe Kazimierz Marek    1618
  
  12.1 Wprowadzenie     1618
  12.2 Określenie choroby zawodowej i podstawy rozpoznania     1618
  12.3 Występowanie chorób zawodowych w Polsce     1619
  12.4 Podział szkodliwości zawodowych     1620
  12.5 Ogólne zasady zapobiegania     1621
  12.6 Choroby układu oddechowego wywołane działaniem pyłów     1621
  12.6.1 Działanie biologiczne pyłu przemysłowego     1621
  12.6.2 Pylice     1622
  12.6.3 Inne choroby zawodowe układu oddechowego     1631
  12.7 Zatrucia zawodowe     1635
  12.7.1 Zatrucia spowodowane truciznami nieorganicznymi     1635
  12.7.2 Zatrucia spowodowane truciznami organicznymi     1642
  12.8 Choroby wywołane działaniem czynników fizycznych    1647
  12.8.1 Zespół wibracyjny     1647
  12.8.2 Zmiany chorobowe wywołane promieniowaniem jonizującym    1648
  12.8.3 Skutki zdrowotne narażenia na działanie pól elektromagnetycznych     1651
  12.8.4 Zmiany chorobowe wywołane sposobem wykonywania pracy    1651
  12.9 Choroby zakaźne i pasożytnicze pochodzenia zawodowego     1651
  12.10 Nowotwory pochodzenia zawodowego     1652
  12.11 Choroby parazawodowe     1653
  
  13. Stany zagrożenia życia w chorobach wewnętrznych    1659
  
  13.1 Ogólne zasady postępowania w stanach zagrożenia życia Zbigniew Gąsior, Wojciech Rychlik     1659
  13.1.1 Wprowadzenie     1659
  13.1.2 Doraźna pomoc przedszpitalna     1659
  13.1.3 Postępowanie na oddziale szpitalnym     1660
  13.2 Zatrzymanie czynności serca Zbigniew Gąsior, Wojciech Rychlik     1661
  13.2.1 Podstawowe czynności podtrzymujące życie     1662
  13.2.2 Specjalistyczne metody reanimacyjne     1666
  13.2.3 Postępowanie w zależności od mechanizmu zatrzymania czynności serca     1668
  13.2.4 Leki stosowane w nagłym zatrzymaniu krążenia     1670
  13.2.5 Zatrzymanie krążenia w szpitalu     1671
  13.2.6 Zatrzymanie krążenia w szczególnych okolicznościach     1672
  13.2.7 Podejmowanie i zaprzestanie reanimacji     1672
  13.2.8 Opieka nad chorym po reanimacji     1673
  13.3 Stany zagrożenia życia pochodzenia sercowego Maria Trusz-Gluza     1676
  13.3.1 Ostry ból w klatce piersiowej     1676
  13.3.2 Kołatania serca     1687
  13.3.3 Obrzęk płuc     1694
  13.3.4 Tamponada serca     1696
  13.3.5 Krytyczne nadciśnienie tętnicze     1697
  13.4 Wstrząs Franciszek Kokot     1699
  13.4.1 Wprowadzenie     1699
  13.4.2 Wstrząs hipowolemiczny     1702
  13.4.3 Wstrząs septyczny     1703
  13.4.4 Wstrząs kardiogenny     1709
  13.4.5 Wstrząs w przebiegu zatruć     1711
  13.4.6 Wstrząs anafilaktyczny     1711
  13.4.7 Wstrząs pochodzenia płucnego     1712
  13.4.8 Wstrząs neurogenny     1713
  13.4.9 Wstrząs pochodzenia wewnątrzwydzielniczego     1713
  13.5 Stany zagrożenia życia pochodzenia oddechowego Władysław Pierzchała     1713
  13.5.1 Ostra niewydolność oddechowa     1713
  13.5.2 Zamknięcie górnych dróg oddechowych     1714
  13.5.3 Ostra niedodma     1716
  13.5.4 Stan astmatyczny (ciężkie zaostrzenie astmy)     1717
  13.5.5 Zaostrzenie przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP)    1720
  13.5.6 Zapalenie płuc     1724
  13.5.7 Zapalenie oskrzelików     1731
  13.5.8 Odma opłucnowa     1733
  13.5.9 Zator tętnicy płucnej     1735
  13.5.10 Zespół ostrej niewydolności oddechowej (ARDS)     1739
  13.5.11 Krwawienie z dróg oddechowych     1742
  13.5.12 Powikłania płucne u chorych z zespołem nabytego upośledzenia odporności (AIDS)     1745
  13.5.13 Zespół ostrej niewydolności oddechowej po glikokortykosteroidach     1747
  13.6 Stany zagrożenia życia pochodzenia gastroenterologicznego Andrzej Nowak     1748
  13.6.1 Krwotok z górnego odcinka przewodu pokarmowego     1748
  13.6.2 Krwotok z dolnego odcinka przewodu pokarmowego     1750
  13.6.3 Wymioty     1752
  13.6.4 Biegunka     1754
  13.6.5 Ostry ból brzucha     1756
  13.6.6 Encefalopatia wątrobowa     1759
  13.7 Stany zagrożenia życia pochodzenia nerkowego Franciszek Kokot     1761
  13.7.1 Ostra niewydolność nerek     1761
  13.7.2 Schyłkowa niewydolność nerek     1763
  13.8 Stany zagrożenia życia spowodowane chorobami układu krwiotwórczego i krzepnięcia – p. rozdz. 5 i 6     1765
  13.9 Stany zagrożenia życia pochodzenia metabolicznego i endokrynnego Franciszek Kokot     1765
  13.9.1 Hipoglikemia     1765
  13.9.2 Kwasica cukrzycowa ketonowa     1767
  13.9.3 Hipermolalna nieketonowa śpiączka cukrzycowa wywołana hiperglikemią     1767
  13.9.4 Przełom nadnerczowy     1768
  13.9.5 Przełom tyreotoksyczny („burza tyreotoksyczna”)     1770
  13.9.6 Śpiączka hipotyreotyczna     1771
  13.10 Stany zagrożenia życia spowodowane zaburzeniami gospodarki wodno-elektrolitowej i kwasowo-zasadowej Franciszek Kokot     1772
  13.10.1 Zaburzenia gospodarki wodno-elektrolitowej     1772
  13.11 Stany zagrożenia życia pochodzenia neurologicznego Grzegorz Opala     1774
  13.11.1 Zaburzenia przytomności     1774
  13.11.2 Ostre zaburzenia świadomości     1776
  13.11.3 Padaczka     1777
  13.11.4 Bóle głowy     1781
  13.11.5 Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych     1784
  13.11.6 Krwotok podpajęczynówkowy     1786
  13.11.7 Nagłe wystąpienie objawów ogniskowego uszkodzenia ośrodkowego u łakdu nerwowego     1787
  13.11.8 Objawy ucisku rdzenia     1789
  13.11.9 Polineuropatie o ostrym przebiegu     1790
  13.11.10 Miastenia     1790
  13.11.11 Miopatie o ostrym przebiegu     1791
  13.11.12 Zespół podobny do złośliwego zespołu poneuroleptycznego    1792
  13.11.13 Porażenie Bella     1792
  13.11.14 Neuralgia nerwu trójdzielnego     1793
  13.12 Stany zagrożenia życia spowodowane zatruciami lub czynnikami fizycznymi Jan S. Kłopotowski     1793
  13.12.1 Stany zagrożenia życia wywołane zatruciami     1793
  13.12.2 Działanie czynników fizycznych     1827
  13.13 Stany zagrożenia życia pochodzenia nowotworowego Franciszek Kokot     1829
  13.14 Stany zagrożenia życia spowodowane reakcjami anafilaktycznymi Franciszek Kokot     1831
  13.15 Praktyczne zabiegi stosowane w stanach zagrożenia życia Anna Kunsdorf-Wnuk     1832
  13.15.1 Zabiegi zapewniające drożność górnych dróg oddechowych    1832
  13.15.2 Dostęp naczyniowy     1837
  13.15.3 Perikardiocenteza     1841
  13.15.4 Torakocenteza i drenaż jamy opłucnej     1842
  13.15.5 Stymulacja serca     1843
  13.16 Kontakt lekarza z rodziną chorego Anna Kunsdorf-Wnuk     1844
  13.16.1Warunki zewnętrzne i przygotowanie do rozmowy     1844
  13.16.2 Sposób przeprowadzania rozmowy z rodziną     1844
  13.16.3 Aspekty psychologiczne     1845
  13.16.4 Najtrudniejsza rozmowa: uzyskanie zgody na pobranie narządów zmarłego do transplantacji     1846
  
  14. Podstawy evidence based medicine (EBM) Piotr Gajewski, Roman Jaeschke, Jan Brożek    1848
  
  14.1 Zarys idei     1848
  14.2 Źródła danych     1849
  14.3 Ocena wiarygodności danych     1850
  14.3.1 Badania eksperymentalne     1850
  14.3.2 Badania nieeksperymentalne     1852
  14.3.3 Badania wtórne     1853
  14.4 Przedstawianie wyników badań – podstawowe pojęcia    1853
  14.5 Jakość życia związana ze zdrowiem     1856
  14.6 Analiza ekonomiczna     1857
  14.7 Wytyczne praktyki klinicznej     1859
  
  Dodatek    1861
  SKOROWIDZ    1871
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia