Zaburzenia gospodarki wodno-elektrolitowej i kwasowo-zasadowej

1 opinia

Format:

epub, mobi, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

89,25  119,00

Format: epub, mobi

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

89,25119,00

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

W książce przedstawiono patofizjologię, diagnostykę i terapię zaburzeń równowagi wodno-elektrolitowej i kwasowo-zasadowej zgodnie z najnowszymi osiągnięciami medycyny.


Autorzy kładą nacisk na takie zjawiska, jak rozmaite postaci odwodnienia i przewodnienia (m.in. obrzęki) oraz metabolizm podstawowych dla życia pierwiastków chemicznych; wiele miejsca poświęcają różnego typu kwasicom i zasadowicom; szczegółowo omawiają rolę układów i narządów w gospodarce kwasowo-zasadowej.


Gruntowna znajomość tych zagadnień daje niezmierne korzyści lecznicze, takie jak ograniczenie śmiertelności z powodu biegunki wśród dzieci do wartości poniżej 1%; pozwala na uniknięcie jatrogennych powikłań sercowo-naczyniowych u pacjentów, którzy przyjmują diuretyki, kortykosteroidy, leki nefrotoksyczne lub wpływające na przezbłonowy transport elektrolitów.


Obecnie nie można już wyobrazić sobie zwalczania wstrząsu, dializoterapii lub transplantacji serca i wątroby bez opanowania podstawowych praw rządzących homeostazą wodno-elektrolitową i kwasowo-zasadową.


Publikacja jest adresowana do internistów, lekarzy rodzinnych, nefrologów i endokrynologów.


Liczba stron290
WydawcaPZWL Wydawnictwo Lekarskie
ISBN-13978-83-200-6318-9
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

POLECAMY

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Przedmowa IX
  Wstęp XI
  Wykaz skrótów XIII
  
  1. Zagadnienia ogólne     1
  
    Podstawowe prawa rządzące gospodarką wodno-elektrolitową i kwasowo-zasadową     1
    Powiązanie równowagi wodno-elektrolitowej i kwasowo-zasadowej. Diagram Gamble’a     2
  
  2. Zaburzenia gospodarki wodno-elektrolitowej     5
  
    Przestrzenie wodne – ich wielkość i skład jonowy     5
      Zawartość wody w ustroju     5
      Skład elektrolitowy płynów ustrojowych     7
      Regulacja składu i objętości płynów ustrojowych     8
      Regulacja izotonii płynów ustrojowych     9
      Regulacja fizjologicznych wielkości przestrzeni wodnych     10
      Zagęszczanie i rozcieńczanie moczu     16
    Przemiana wody     17
      Pobór wody     17
      Utrata wody     18
    Przemiana sodu     20
      Hiponatremia     22
      Hipernatremia     39
    Kliniczne postacie zaburzeń gospodarki wodnej i sodowej     44
      Uwagi ogólne     44
      Patofizjologia, objawy kliniczne i terapia poszczególnych postaci zaburzeń gospodarki wodnej     46
        Odwodnienie izotoniczne     46
        Odwodnienie hipertoniczne (niedobór „wolnej” wody)     49
        Odwodnienie hipotoniczne (zespół niedoboru sodu)     52
        Przewodnienie izotoniczne     53
          Kliniczne postacie obrzęków     53
        Przewodnienie hipertoniczne     70
        Przewodnienie hipotoniczne (zatrucie wodne)     70
    Przemiana potasu     71
      Uwagi ogólne     71
      Hipokaliemia     74
      Hiperkaliemia     84
    Przemiana wapnia     93
      Zawartość wapnia w ustroju     93
      Regulacja kalcemii     94
        Wchłanianie wapnia z przewodu pokarmowego     94
        Wydalanie wapnia z moczem     95
        Odkładanie lub uruchomienie wapnia w kościach     97
        Udział parathormonu, kalcytoniny, 1,25(OH)2D oraz fosforanów nieorganicznych w homeostazie wapniowej     97
        Rola wapnia i fosforanów w kalcyfikacji naczyń     101
          Prawidłowe stężenie wapnia w surowicy     101
          Czynniki wpływające na stężenie wapnia w surowicy     102
        Rola wapnia w ustroju     103
      Hiperkalcemia     103
      Hipokalcemia     113
    Przemiana magnezu     119
      Zawartość magnezu w ustroju, przemiana i rola fizjologiczna     119
      Hipomagnezemia     121
      Hipermagnezemia     127
    Przemiana fosforu     129
      Zawartość fosforu w ustroju, wchłanianie i wydalanie fosforanów     129
        Wchłanianie fosforanów z przewodu pokarmowego     130
        Wydalanie fosforanów z moczem     131
      Rola fosforu w ustroju     133
      Nowe ogniwa regulacji gospodarki fosforanowej – czynnik wzrostowy fibroblastu FGF-23 i białko Klotho     134
        Stany niedoboru białka Klotho     136
        Aspekty diagnostyczne i lecznicze białka Klotho i FGF-23     138
      Hipofosfatemia     139
      Hiperfosfatemia     147
      Zaburzenia gospodarki wapniowo-fosforanowej u chorych z przewlekłą chorobą nerek     150
      Ograniczanie podaży fosforanów u chorego     153
      Wiązacze fosforanów nieorganicznych w przewodzie pokarmowym    154
        Glinowe wiązacze fosforanów     154
        Wapniowe wiązacze Pi     155
        Magnezowe wiązacze fosforanów nieorganicznych     155
        Węglan lub chlorowodorek sewelameru     156
        Węglan lantanu     156
        Sole żelaza     156
      Inhibitory kotransportera sodowo-fosforanowego IIa     157
      Inne sposoby obniżenia fosfatemii     157
    Przemiana chloru     158
      Hipochloremia     159
      Hiperchloremia     160
  
  3. Zaburzenia gospodarki kwasowo-zasadowej     161
  
    Definicja kwasu i zasady     161
      Stężenie jonów wodorowych w warunkach fizjologicznych     161
    Mechanizmy uczestniczące w utrzymywaniu izohydrii     162
      Układy buforowe krwi i tkanek     162
        Równanie Hendersona–Hasselbalcha     163
      Rola płuc w gospodarce kwasowo-zasadowej     165
      Rola nerek w gospodarce kwasowo-zasadowej     165
      Rola wątroby w regulacji gospodarki kwasowo-zasadowej     166
      Rola układu kostnego w równowadze kwasowo-zasadowej     166
      Rola przewodu pokarmowego w homeostazie kwasowo-zasadowej     167
      Wpływ pośredniej przemiany materii na gospodarkę kwasowo-zasadową     168
    Wskaźniki oceny równowagi kwasowo-zasadowej     168
    Luka anionowa osocza i moczu     173
    Luka osmolalna osocza (LosmP) i moczu (LosmM)     175
    Podział zaburzeń równowagi kwasowo-zasadowej     175
      Zaburzenia oddechowe równowagi kwasowo-zasadowej     177
        Kwasice oddechowe     177
          Ostra kwasica oddechowa     177
          Przewlekła kwasica oddechowa     181
        Zasadowica oddechowa     184
      Nieoddechowo („metabolicznie”) uwarunkowane zaburzenia równowagi kwasowo-zasadowej     185
        Kwasice nieoddechowe („metaboliczne”) – część ogólna     186
          Mechanizmy kompensacji kwasicy nieoddechowej     186
      Wpływ ostrej i przewlekłej kwasicy nieoddechowej na metabolizm i wskaźniki hemodynamiczne     188
      Mechanizmy kompensacyjne zwalczające ostrą kwasicę nieoddechową    188
        Ogólne uwagi odnośnie do leczenia kwasicy nieoddechowej     190
        Charakterystyka poszczególnych postaci etiologicznych kwasicy nieoddechowej     191
          Kwasica ketonowa     191
          Kwasica mleczanowa     199
        Zasadowice metaboliczne (nieoddechowe)     242
          Uwagi ogólne     242
          Patomechanizmy warunkujące powstawanie zasadowicy nieoddechowej według Gennariego     244
          Skutki kliniczne zasadowicy metabolicznej     247
          Mechanizmy kompensacji zasadowicy metabolicznej     247
          Zasadowica metaboliczna wywołana nadmierną utratą jonów wodorowych (zasadowica substrakcyjna) lub chlorków     248
          Zasadowice metaboliczne uwarunkowane nadmierną podażą zasad (zasadowice addycyjne)     252
          Zasadowice metaboliczne wywołane niedoborem potasu w ustroju     254
  Piśmiennictwo     261
  
  Skorowidz     269
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia