Zaburzenia gospodarki wodno-elektrolitowej i kwasowo-zasadowej

Zaburzenia gospodarki wodno-elektrolitowej i kwasowo-zasadowej

1 opinia

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

59,50

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

W książce przedstawiono patofizjologię, diagnostykę i terapię zaburzeń równowagi wodno-elektrolitowej i kwasowo-zasadowej zgodnie z najnowszymi osiągnięciami medycyny.


Autorzy kładą nacisk na takie zjawiska, jak rozmaite postaci odwodnienia i przewodnienia (m.in. obrzęki) oraz metabolizm podstawowych dla życia pierwiastków chemicznych; wiele miejsca poświęcają różnego typu kwasicom i zasadowicom; szczegółowo omawiają rolę układów i narządów w gospodarce kwasowo-zasadowej.


Gruntowna znajomość tych zagadnień daje niezmierne korzyści lecznicze, takie jak ograniczenie śmiertelności z powodu biegunki wśród dzieci do wartości poniżej 1%; pozwala na uniknięcie jatrogennych powikłań sercowo-naczyniowych u pacjentów, którzy przyjmują diuretyki, kortykosteroidy, leki nefrotoksyczne lub wpływające na przezbłonowy transport elektrolitów.


Obecnie nie można już wyobrazić sobie zwalczania wstrząsu, dializoterapii lub transplantacji serca i wątroby bez opanowania podstawowych praw rządzących homeostazą wodno-elektrolitową i kwasowo-zasadową.


Publikacja jest adresowana do internistów, lekarzy rodzinnych, nefrologów i endokrynologów.


Liczba stron290
WydawcaPZWL Wydawnictwo Lekarskie
ISBN-13978-83-200-4606-9
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

[]. Zagadnienia ogólne    1
[][]Podstawowe prawa rządzące gospodarką wodno-elektrolitową i kwasowo-zasadową    1
    Powiązanie równowagi wodno-elektrolitowej i kwasowo-zasadowej. Diagram Gamble’a    2
  2. Zaburzenia gospodarki wodno-elektrolitowej    5
    Przestrzenie wodne – ich wielkość i skład jonowy    5
      Zawartość wody w ustroju    5
      Skład elektrolitowy płynów ustrojowych    7
      Regulacja składu i objętości płynów ustrojowych    8
      Regulacja izotonii płynów ustrojowych    9
      Regulacja fizjologicznych wielkości przestrzeni wodnych    10
      Zagęszczanie i rozcieńczanie moczu    16
    Przemiana wody    17
      Pobór wody    17
      Utrata wody    18
    Przemiana sodu    20
      Hiponatremia    22
      Hipernatremia    39
    Kliniczne postacie zaburzeń gospodarki wodnej i sodowej    44
      Uwagi ogólne    44
      Patofizjologia, objawy kliniczne i terapia poszczególnych postaci zaburzeń gospodarki wodnej    46
        Odwodnienie izotoniczne    46
        Odwodnienie hipertoniczne (niedobór „wolnej” wody)    49
        Odwodnienie hipotoniczne (zespół niedoboru sodu)    52
        Przewodnienie izotoniczne    53
          Kliniczne postacie obrzęków    53
        Przewodnienie hipertoniczne    70
        Przewodnienie hipotoniczne (zatrucie wodne)    70
    Przemiana potasu    71
      Uwagi ogólne    71
      Hipokaliemia    74
      Hiperkaliemia    84
    Przemiana wapnia    93
      Zawartość wapnia w ustroju    93
      Regulacja kalcemii    94
        Wchłanianie wapnia z przewodu pokarmowego    94
        Wydalanie wapnia z moczem    95
        Odkładanie lub uruchomienie wapnia w kościach    97
        Udział parathormonu, kalcytoniny, 1,25(OH)2D oraz fosforanów nieorganicznych w homeostazie wapniowej    97
        Rola wapnia i fosforanów w kalcyfikacji naczyń    101
          Prawidłowe stężenie wapnia w surowicy    101
          Czynniki wpływające na stężenie wapnia w surowicy    102
        Rola wapnia w ustroju    103
      Hiperkalcemia    103
      Hipokalcemia    113
    Przemiana magnezu    119
      Zawartość magnezu w ustroju, przemiana i rola fizjologiczna    119
      Hipomagnezemia    121
      Hipermagnezemia    127
    Przemiana fosforu    129
      Zawartość fosforu w ustroju, wchłanianie i wydalanie fosforanów    129
        Wchłanianie fosforanów z przewodu pokarmowego    130
        Wydalanie fosforanów z moczem    131
      Rola fosforu w ustroju    133
      Nowe ogniwa regulacji gospodarki fosforanowej – czynnik wzrostowy fibroblastu FGF-23 i białko Klotho    134
        Stany niedoboru białka Klotho    136
        Aspekty diagnostyczne i lecznicze białka Klotho i FGF-23    138
      Hipofosfatemia    139
      Hiperfosfatemia    147
      Zaburzenia gospodarki wapniowo-fosforanowej u chorych z przewlekłą chorobą nerek    150
      Ograniczanie podaży fosforanów u chorego    153
      Wiązacze fosforanów nieorganicznych w przewodzie pokarmowym    154
        Glinowe wiązacze fosforanów    154
        Wapniowe wiązacze Pi    155
        Magnezowe wiązacze fosforanów nieorganicznych    155
        Węglan lub chlorowodorek sewelameru    156
        Węglan lantanu    156
        Sole żelaza    156
      Inhibitory kotransportera sodowo-fosforanowego IIa    157
      Inne sposoby obniżenia fosfatemii    157
    Przemiana chloru    158
      Hipochloremia    159
      Hiperchloremia    160
  3. Zaburzenia gospodarki kwasowo-zasadowej    161
    Definicja kwasu i zasady    161
      Stężenie jonów wodorowych w warunkach fizjologicznych    161
    Mechanizmy uczestniczące w utrzymywaniu izohydrii    162
      Układy buforowe krwi i tkanek    162
        Równanie Hendersona–Hasselbalcha    163
      Rola płuc w gospodarce kwasowo-zasadowej    165
      Rola nerek w gospodarce kwasowo-zasadowej    165
      Rola wątroby w regulacji gospodarki kwasowo-zasadowej    166
      Rola układu kostnego w równowadze kwasowo-zasadowej    166
      Rola przewodu pokarmowego w homeostazie kwasowo-zasadowej    167
      Wpływ pośredniej przemiany materii na gospodarkę kwasowo-zasadową    168
    Wskaźniki oceny równowagi kwasowo-zasadowej    168
    Luka anionowa osocza i moczu    173
    Luka osmolalna osocza (LosmP) i moczu (LosmM)    175
    Podział zaburzeń równowagi kwasowo-zasadowej    175
      Zaburzenia oddechowe równowagi kwasowo-zasadowej    177
        Kwasice oddechowe    177
          Ostra kwasica oddechowa    177
          Przewlekła kwasica oddechowa    181
        Zasadowica oddechowa    184
      Nieoddechowo („metabolicznie”) uwarunkowane zaburzenia równowagi kwasowo-zasadowej    185
        Kwasice nieoddechowe („metaboliczne”) – część ogólna    186
          Mechanizmy kompensacji kwasicy nieoddechowej    186
      Wpływ ostrej i przewlekłej kwasicy nieoddechowej na metabolizm i wskaźniki hemodynamiczne    188
      Mechanizmy kompensacyjne zwalczające ostrą kwasicę nieoddechową    188
        Ogólne uwagi odnośnie do leczenia kwasicy nieoddechowej    190
        Charakterystyka poszczególnych postaci etiologicznych kwasicy nieoddechowej    191
          Kwasica ketonowa    191
          Kwasica mleczanowa    199
        Zasadowice metaboliczne (nieoddechowe)    242
          Uwagi ogólne    242
          Patomechanizmy warunkujące powstawanie zasadowicy nieoddechowej według Gennariego    244
          Skutki kliniczne zasadowicy metabolicznej    247
          Mechanizmy kompensacji zasadowicy metabolicznej    247
          Zasadowica metaboliczna wywołana nadmierną utratą jonów wodorowych (zasadowica substrakcyjna) lub chlorków    248
          Zasadowice metaboliczne uwarunkowane nadmierną podażą zasad (zasadowice addycyjne)    252
          Zasadowice metaboliczne wywołane niedoborem potasu w ustroju    254
  Piśmiennictwo    261
  Skorowidz    269
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia