Ostre stany zagrożenia życia w chorobach wewnętrznych

Ostre stany zagrożenia życia w chorobach wewnętrznych

1 ocena

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

45,63

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

W książce opisano różnego pochodzenia stany zagrażające życiu spotykane w praktyce internistycznej oraz zasady postępowania przedszpitalnego i szpitalnego w przypadku ich wystąpienia. Informacje zawarte w publikacji są niezwykle istotne, ponieważ znajomość objawów wskazujących na zagrożenie życia oraz umiejętność jak najszybszego wdrożenia odpowiedniego leczenia może decydować o uratowaniu życia lub o śmierci chorego. Obecne wydanie zostało uaktualnione zgodnie z rozwojem wiedzy na temat postępowania w stanach nagłych.


Liczba stron368
WydawcaPZWL Wydawnictwo Lekarskie
ISBN-13978-83-200-3991-7
Numer wydania3
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

   Przedmowa do wydania III    5
  1. Ogólne zasady postępowania w stanach zagrożenia życia - Zbigniew Gąsior, Wojciech Rychlik    13
  1.1. Uwagi ogólne    13
  1.2. Doraźna pomoc przedszpitalna    14
  1.3. Postępowanie na oddziale szpitalnym    15
  
  2. Zatrzymanie czynności serca- Zbigniew Gąsior, Wojciech Rychlik    17
  2.1. Definicja    17
  2.2. Etiopatogeneza    17
  2.3. Diagnostyka rozpoznanie różnicowe    18
  2.4. Podstawowe czynności podtrzymujące życie    19
  2.4.1. Udrożnienie dróg oddechowych    20
  2.4.2. Sztuczna wentylacja płuc    21
  2.4.3. Zewnętrzny masaż serca    23
  2.4.4. Resuscytacja u dzieci    24
  2.4.5. Błędy w czasie resuscytacji    25
  2.5. Specjalistyczne metody podtrzymujące życie    25
  2.5.1. Postępowanie w zatrzymaniu krążenia    27
  2.5.2. Leki stosowane w nagłym zatrzymaniu krążenia    31
  2.6. Zatrzymanie krążenia u chorego przebywającego w szpitalu    34
  2.7. Zatrzymanie krążenia w szczególnych okolicznościach    34
  2.8. Podejmowanie i zaprzestanie reanimacji    35
  2.9. Opieka nad chorym po reanimacji    37
  
  3. Stany zagrożenia pochodzenia sercowego- Maria Trusz-Gluza    40
  3.1. Ostry ból w klatce piersiowej    40
  3.1.1. Uwagi ogólne    40
  3.1.2. Ostry zespół wieńcowy- zwał serca z przetrwałym uniesieniem ST    42
  3.1.3. Ostry zespół wieńcowy- niestablina dusznica bolesna i zwał serca bez uniesienia ST    49
  3.1.4. Rozwarstwienie aorty    54
  3.1.5. Zapalenie osierdzia    55
  3.2. Kołatania serca    57
  3.2.1. Wprowadzenie    57
  3.2.2. Częstoskurcze    58
  3.2.3. Rzadkoskurcze    65
  3.3. Obrzęk płuc    67
  3.4. Tamponada serca    70
  3.5. Krytyczne nadciśnienie tętnicze    71
  
  4. Wstrząs - Franciszek Kokot    75
  4.1. Uwagi ogólne    75
  4.2. Wstrząs hipowolemiczny    79
  4.3. Wstrząs septyczny    81
  4.4. Wstrząs spowodowany toksynami gronkowcowymi lub paciorkowcowymi     86
  4.5. Wstrząs w przebiegu zatruć    89
  4.6. Wstrząs kardiogenny    90
  4.7. Wstrząs anafilaktyczny    92
  4.8. Wstrząs pochodzenia płucnego    93
  4.9. Wstrząs neurogenny    94
  4.10. Wstrząs pochodzenia wewnątrzwydzielniczego lub metabolicznego (patrz rozdz. 9)    94
  
  5. Stany zagrożenia życia pochodzenia oddechowego - Władysław Pierzchała    95
  5.1. Niewydolność oddechowa    95
  5.2. Informacje szczegółowe    97
  5.2.1. Zamknięcie górnych dróg oddechowych    97
  5.2.2. Stan astmatyczny    99
  5.2.3. Zaostrzenie przewlekłej obturacyjnej choroby płuc    104
  5.2.4. Zapalenie płuc    110
  5.2.5. Ostre zapalenie oskrzelików    120
  5.2.6. Odma opłucnowa    123
  5.2.7. Zator tętnicy płucnej    126
  5.2.8. Płyn w jamie opłucnej    131
  5.2.9. Zespół ostrej niewydolności oddychania (ARDS)    133
  5.2.10. Ostra niedodma płuca    136
  5.2.11. Krwawienie z dróg oddechowych - krwioplucie    138
  5.2.12. Powikłania płucne u chorych na AIDS    143
  5.2.13. Zespół ostrej niewydolności oddechowej po glikokortykosteroidach     146
  5.2.14. Zespół hiperwentylacji    146
  
  6. Stany zagrożenia życia pochodzenia gastroenterologicznegoAndrzej Nowak     148
  6.1. Krwotok z górnego odcinka przewodu pokarmowego    148
  6.2. Krwotok z dolnego odcinka przewodu pokarmowego    151
  6.3. Wymioty    154
  6.4. Biegunka    156
  6.5. Ostry ból brzucha    160
  6.6. Encefalopatia wątrobowa    165
  
  7. Stany zagrożenia życia pochodzenia nerkowego - Franciszek Kokot    168
  7.1. Ostra niewydolność nerek    168
  7.2. Stany zagrożenia życia u chorych ze schyłkową niewydolnością nerek     173
  
  8. Stany zagrożenia życia spowodowane chorobami układu krwiotwórczego - Jerzy Hołowiecki    176
  8.1. Silna niedokrwistość    176
  8.1.1. Definicja    176
  8.1.2. Patofizjologiczne podstawy postępowania    178
  8.1.3. Rozpoznanie i różnicowanie niedokrwistości    180
  8.1.4. Leczenie    183
  8.2. Stany zagrożenia życia spowodowane zmniejszoną odpornością immunologiczną     185
  8.2.1. Podział stanów upośledzonej obronności immunologicznej     186
  8.2.2. Rozpoznawanie i różnicowanie    188
  8.2.3. Leczenie    189
  8.2.4. AIDS - zespół nabytego upośledzenia odporności    193
  8.3. Skazy krwotoczne    194
  8.3.1. Rozpoznawanie i różnicowanie    194
  8.3.2. Skazy małopłytkowe    199
  8.3.3. Stany zagrożenia w hemofiliach    202
  8.3.4. Zespół rozsianego wykrzepiania wewnątrznaczyniowego – DIC     205
  
  9. Stany zagrożenia życia pochodzenia metabolicznego i endokrynnego - Franciszek Kokot    207
  9.1. Hipoglikemia    207
  9.2. Hipermolalna nieketonowa śpiączka cukrzycowa wywołana hiperglikemią     209
  9.3. Przełom nadnerczowy    211
  9.4. Przełom tyreotoksyczny („burza tyreotoksyczna”)    213
  9.5. Śpiączka hipotyreotyczna    215
  
  10. Stany zagrożenia życia spowodowane zaburzeniami gospodarki wodno-elektrolitowej i kwasowo-zasadowej - Franciszek Kokot
  
  217
  10.1. Zaburzenia gospodarki wodno-elektrolitowej    217
  10.1.1. Uwagi wstępne    217
  10.1.2. Hiponatremia    219
  10.1.3. Hipernatremia    227
  10.1.4. Hipokaliemia    229
  10.1.5. Hiperkaliemia    233
  10.1.6. Hipokalcemia    234
  10.1.7. Hiperkalcemia    236
  10.1.8. Hipomagnezemia    239
  10.1.9. Hipermagnezemia    241
  10.1.10. Hipofosfatemia    241
  10.1.11. Hiperfosfatemia    245
  10.2. Zaburzenia gospodarki kwasowo-zasadowej    246
  10.2.1. Uwagi wstępne    246
  10.2.2. Kwasica mleczanowa    247
  10.2.3. Kwasica cukrzycowa ketonowa    249
  10.2.4. Ostra kwasica oddechowa - patrz rozdz. 5.2.9    252
  10.2.5. Przewlekła kwasica oddechowa - patrz rozdz. 5.2.3    252
  
  11. Stany zagrożenia życia pochodzenia neurogennego - Grzegorz Opala     253
  11.1. Zaburzenia przytomności    253
  11.2. Ostre zaburzenia świadomości    257
  11.3. Padaczka    258
  11.3.1. Stan padaczkowy    258
  11.3.2. Napad padaczkowy    261
  11.3.3. Ponapadowe porażenie Todda    263
  11.3.4. Rzekome napady padaczkowe    263
  11.4. Bóle głowy    263
  11.5. Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych    268
  11.6. Krwotok podpajęczynówkowy    271
  11.7. Nagłe wystąpienie objawów ogniskowego uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego    273
  11.8. Objawy ucisku rdzenia    275
  11.9. Polineuropatie o ostrym przebiegu    277
  11.9.1. Zespół Guillaina-Barrego    277
  11.9.2. Polineuropatia w ostrej przerywanej porfirii    277
  11.10. Miastenia    278
  11.11. Miopatie o ostrym przebiegu    279
  11.11.1. Porażenie okresowe    279
  11.11.2. Mioglobinuria    279
  11.11.3. Hipertermia złośliwa    280
  11.12. Zespół podobny do złośliwego zespołu poneuroleptycznego (neuroleptic malignant like syndrome)    280
  11.13. Porażenie Bella    281
  11.14. Neuralgia nerwu trójdzielnego    281
  
  12. Stany zagrożenia życia spowodowane ostrymi zatruciami lub czynnikami fizycznymi - Jan S. Kłopotowski    282
  12.1. Stany zagrożenia życia spowodowane ostrymi zatruciami - część ogólna     282
  12.1.1. Ogólne mechanizmy etiopatogenetyczne ostrych zatruć    282
  12.1.2. Podstawowe zasady rozpoznawania ostrych zatruć    284
  12.1.3. Ogólne zasady leczenia ostrych zatruć    285
  12.1.4. Zasada ABC w ostrych zatruciach    285
  12.1.5. Leczenie zaburzeń rytmu serca pochodzenia toksycznego    286
  12.1.6. Zwalczanie drgawek u chorych zatrutych    287
  12.1.7. Hamowanie wchłaniania trucizn    289
  12.1.8. Leczenie swoiste ostrych zatruć    291
  12.1.9. Nieswoiste metody eliminacji trucizn    295
  12.2. Stany zagrożenia życia spowodowane zatruciami - część szczegółowa    298
  12.2.1. Zatrucia opiatami oraz innymi środkami naturalnymi i syntetycznymi o działaniu oszałamiającym    298
  12.2.2. Ostre zatrucia atropiną i jej pochodnymi    300
  12.2.3. Ostre zatrucia lekami nasennymi, psychotropowymi i przeciwhistaminowymi    301
  12.2.4. Ostre zatrucia lekami przeciwdepresyjnymi    302
  12.2.5. Ostre zatrucia paracetamolem (acetaminofenem)    304
  12.2.6. Ostre zatrucia preparatami glikozydów naparstnicy    306
  12.2.7. Ostre zatrucia hydrazydem kwasu izonikotynowego    307
  12.2.8. Ostre zatrucia salicylanami    308
  12.2.9. Ostre zatrucia sulfonamidami    309
  12.2.10. Ostre zatrucia sulfonamidami przeciwcukrzycowymi    310
  12.2.11. Ostre zatrucia gazami    310
  12.2.12. Ostre zatrucia substancjami powodującymi powstanie methemoglobiny    314
  12.2.13. Ostre zatrucia pestycydami    315
  12.2.14. Ostre zatrucia sublimatem    319
  12.2.15. Ostre zatrucia substancjami żrącymi    320
  12.2.16. Ostre zatrucia związkami arsenu    321
  12.2.17. Ostre zatrucia lizolem    322
  12.2.18. Ostre zatrucia alkoholem metylowym    323
  12.2.19. Ostre zatrucia glikolem etylenowym    324
  12.2.20. Zatrucia alkoholem etylowym    324
  12.2.21. Ostre zatrucia trichloroetylenem    326
  12.2.22. Ostre zatrucia czterochlorkiem węgla    327
  12.2.23. Ostre zatrucia preparatami żelaza    327
  12.2.24. Zatrucia grzybami    328
  12.2.25. Ukąszenia przez jadowite gady    330
  12.3. Działanie czynników fizycznych    331
  12.3.1. Hipotermia    331
  12.3.2. Hipertermia    333
  12.3.3. Choroba dekompresyjna (kesonowa)    335
  
  13. Praktyczne zabiegi stosowane w stanach zagrożenia życiaAnna Kunsdorf-Wnuk    336
  13.1. Zabiegi zapewniające drożność górnych dróg oddechowych     336
  13.1.1. Rękoczyny udrażniające górne drogi oddechowe    337
  13.1.2. Intubacja tchawicy    337
  13.1.3. Alternatywa intubacji - maska krtaniowa i Combitude    341
  13.1.4. Konikotomia    343
  13.1.5. Tracheostomia    343
  13.2. Dostęp naczyniowy    344
  13.2.1. Kaniulacja żyły obwodowej    344
  13.2.2. Kaniulacja żył centralnych    345
  13.2.3. Kaniulacja tętnic    350
  13.3. Perikardiocenteza    351
  13.4. Torakocenteza i drenaż jamy opłucnej    352
  13.5. Stymulacja serca    354
  
  14. Kontakt lekarza z rodziną chorego objętego leczeniem z powodu stanu zagrożenia życia - Anna Kunsdorf-Wnuk    355
  14.1. Wstęp    355
  14.2. Sposób przeprowadzania rozmowy z rodziną    356
  14.2.1. Przygotowanie    356
  14.2.2. Informowanie rodziny    356
  14.3. Najtrudniejsza rozmowa - uzyskanie zgody na pobranie narządów zmarłego do transplantacji    357
  
  
  
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia