Interna. Tom 1

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

76,81

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Jest to drugie, zmienione i unowocześnione wydanie podręcznika chorób wewnętrznych nie tylko dla internistów i lekarzy przygotowujących się do egzaminu spacjalizacyjnego z interny, lecz także dla lekarzy innych specjalności. Wyczerpująco omówiono w nim patofizjologię, diagnostykę i leczenie wszystkich najważniejszych chorób wewnętrznych. Przedstawiono również szczegółowo problemy o dużym znaczeniu społecznym. np. choroby układu krążenia, choroby nowotworowe, cukrzycę i ostre stany zagrożenia życia.

W porównaniu z pierwszym wydaniem treść podręcznika została uaktualniona zgodnie z najnowszymi osiągnięciami różnych dziedzin nauki i praktyki klinicznej oraz znacznie poszerzona, szczególnie w części poświęconej chorobom serca i naczyń krwionośnych. Dzieło uzupełniono o nowy rozdział. dotyczący zasad medycyny opartej na dowodach (EBM).

Tom I

- Choroby serca i naczyń krwionośnych
- Choroby układu oddechowego
- Choroby układu trawiennego


Liczba stron770
WydawcaPZWL Wydawnictwo Lekarskie
ISBN-13978-83-2003-411-0
Numer wydania2
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

PayPo - Promocja!

Ciekawe propozycje

Spis treści

  PRZEDMOWA DO WYDANIA DRUGIEGO IX
  OD REDAKTORÓW NAUKOWYCH XIII
  AUTORZY XIV
  
  1. Choroby serca i naczyń krwionośnych    5
  
  1.1 Epidemiologia i prewencja chorób układu krążenia Stefan Rywik, Grażyna Broda     5
  1.1.1 Wprowadzenie     5
  1.1.2 Umieralność i chorobowość szpitalna ludności Polski     7
  1.1.3 Choroba niedokrwienna i zawał serca – zachorowalność i śmiertelność     12
  1.1.4 Udar mózgu – zachorowalność i śmiertelność     14
  1.1.5 Nadciśnienie tętnicze – częstość występowania i kontrola     15
  1.1.6 Niewydolność serca – częstość występowania i przyczyny     19
  1.1.7 Czynniki ryzyka chorób układu krążenia     21
  1.1.8 Prewencja pierwotna i wtórna – ocena całkowitego ryzyka sercowo-naczyniowego     29
  1.2 Patofizjologia serca Bohdan Lewartowski     33
  1.2.1 Wprowadzenie     33
  1.2.2 Patofizjologia kardiomiocytów     33
  1.2.3 Mechanika zdrowego i niewydolnego serca     45
  1.2.4 Funkcja endo- i autokrynna miocytów serca     48
  1.2.5 Główne szlaki przekazywania sygnałów o obciążeniu serca     49
  1.3 Niewydolność serca Jerzy Korewicki, Tomasz Zieliński, Przemysław Leszek     49
  1.3.1 Wiadomości ogólne     49
  1.3.2 Leczenie     68
  1.4 Zaburzenia rytmu serca Maria Trusz-Gluza     83
  1.4.1 Wiadomości ogólne     83
  1.4.2 Nadkomorowe zaburzenia rytmu serca     94
  1.4.3 Komorowe zaburzenia rytmu serca     110
  1.4.4 Zaburzenia automatyzmu i przewodzenia     118
  1.5 Wady wrodzone serca Wanda Rydlewska-Sadowska     124
  1.5.1 Wprowadzenie     124
  1.5.2 Wady przeciekowe     124
  1.5.3 Tetralogia Fallota     131
  1.5.4 Anomalia Ebsteina     132
  1.5.5 Zwężenie drogi odpływu prawej komory     133
  1.5.6 Zwężenie cieśni aorty (koarktacja aorty)     135
  1.5.7 Nieprawidłowe pozycje pni tętniczych     136
  1.6 Wady nabyte serca Wanda Rydlewska-Sadowska     137
  1.6.1 Wprowadzenie     137
  1.6.2 Zwężenie zastawki mitralnej     137
  1.6.3 Niedomykalność zastawki mitralnej     141
  1.6.4 Zwężenie zastawki aorty     145
  1.6.5 Niedomykalność zastawki aorty     150
  1.6.6 Zwężenie zastawki trójdzielnej     154
  1.6.7 Niedomykalność zastawki trójdzielnej     155
  1.6.8 Wady zastawki płucnej     156
  1.6.9 Pacjent ze sztuczną zastawką serca     157
  1.7 Infekcyjne zapalenie wsierdzia Janina Stępińska     158
  1.8 Etiopatogeneza miażdżycy Grażyna Nowicka, Marek Naruszewicz     166
  1.8.1 Kluczowe etapy rozwoju miażdżycy     166
  1.8.2 Główne czynniki wpływające na rozwój miażdżycy     169
  1.8.3 Podsumowanie     176
  1.9 Choroba niedokrwienna serca Grzegorz Opolski     177
  1.9.1 Wiadomości ogólne     177
  1.9.2 Leczenie stabilnej choroby wieńcowej     191
  1.9.3 Dławica naczynioskurczowa     203
  1.9.4 Kardiologiczny zespół X     204
  1.9.5 Nieme niedokrwienie     204
  1.9.6 Ostre zespoły wieńcowe     205
  1.10 Choroby mięśnia sercowego Zofia Teresa Bilińska, Lidia Chojnowska, Witold Rużyłło     225
  1.10.1 Wprowadzenie     225
  1.10.2 Kardiomiopatia rozstrzeniowa     225
  1.10.3 Zapalenie mięśnia sercowego     231
  1.10.4 Kardiomiopatia restrykcyjna     235
  1.10.5 Kardiomiopatia przerostowa     237
  1.11 Choroby osierdzia Tomasz Pasierski     243
  1.11.1 Wprowadzenie     243
  1.11.2 Ostre włóknikowe zapalenie osierdzia     243
  1.11.3 Nawracające zapalenie osierdzia     244
  1.11.4 Wysięk osierdziowy     244
  1.11.5 Tamponada serca     245
  1.11.6 Zaciskające zapalenie osierdzia     246
  1.12 Nadciśnienie tętnicze Włodzimierz Januszewicz, Marek Sznajderman     247
  1.12.1 Wprowadzenie     247
  1.12.2 Nadciśnienie pierwotne     247
  1.12.3 Nadciśnienie złośliwe     272
  1.12.4 Nadciśnienie tętnicze u osób w podeszłym wieku     273
  1.12.5 Nadciśnienie tętnicze u kobiet w ciąży     273
  1.12.6 Uwagi końcowe     274
  1.13 Choroby tętnicy głównej Tomasz Pasierski     275
  1.13.1 Wprowadzenie     275
  1.13.2 Choroby aorty uwarunkowane genetycznie     275
  1.13.3 Rozwarstwienie aorty (ostre zespoły aortalne)     276
  1.13.4 Tętniaki aorty     279
  1.13.5 Urazy aorty     281
  1.14 Choroby naczyń obwodowych Tomasz Pasierski, Piotr Pruszczyk     282
  1.14.1 Miażdżyca tętnic kończyn dolnych     282
  1.14.2 Miażdżyca tętnic kończyn górnych     285
  1.14.3 Ostre niedokrwienie kończyny     285
  1.14.4 Zapalenia tętnic     285
  1.14.5 Zakrzepica żył kończyn dolnych     286
  1.14.6 Przewlekła niewydolność żylna     289
  1.14.7 Żylaki kończyn dolnych     290
  1.14.8 Zakrzepica żył kończyn górnych     290
  1.14.9 Choroba i zespół Raynauda     290
  1.15 Nadciśnienie płucne Adam Torbicki, Marcin Kurzyna     291
  1.16 Zatorowość płucna Adam Torbicki, Piotr Pruszczyk     297
  1.16.1 Wiadomości ogólne     297
  1.16.2 Zatorowość płucna u kobiet w ciąży     303
  1.16.3 Nadciśnienie płucne zakrzepowo-zatorowe     304
  1.17 Inne choroby serca Tomasz Pasierski     305
  1.17.1 Pierwotne guzy serca     305
  1.17.2 Zajęcie serca w pozasercowej chorobie nowotworowej     306
  1.17.3 Urazy serca     307
  1.17.4 Neurogenne uszkodzenie serca     308
  1.18 Układ krążenia w chorobach endokrynologicznych Andrzej Januszewicz, Marek Kabat     308
  1.18.1 Guz chromochłonny     308
  1.18.2 Nadczynność tarczycy     309
  1.18.3 Niedoczynność tarczycy     310
  1.18.4 Pierwotna nadczynność przytarczyc     311
  1.18.5 Pierwotny hiperaldosteronizm     311
  1.18.6 Akromegalia     312
  1.19 Choroby układu krążenia u osób w podeszłym wieku Tomasz Grodzicki     313
  
  2. Choroby układu oddechowego    322
  
  2.1 Rozpoznawanie chorób układu oddechowego Ewa Rowińska-Zakrzewska, Tadeusz Orłowski, Piotr Dobkowski     322
  2.1.1 Wprowadzenie     322
  2.1.2 Wywiad     322
  2.1.3 Badanie przedmiotowe     324
  2.1.4 Metody diagnostyki obrazowej stosowane w rozpoznawaniu chorób płuc     326
  2.1.5 Metody biopsji stosowane w rozpoznawaniu chorób układu oddechowego     335
  2.1.6 Uzyskiwanie materiału z układu oddechowego bez biopsji     338
  2.1.7 Interpretacja wyników badania histologicznego     339
  2.2 Zaburzenia czynnościowe w chorobach płuc Janusz Kowalski, Antoni Koziorowski, Paweł Śliwiński     340
  2.2.1 Badania czynnościowe płuc     340
  2.2.2 Mechanizmy zaburzeń czynności płuc w podstawowych zespołach upośledzenia sprawności wentylacji     344
  2.3 Przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP) Jan Zieliński     353
  2.3.1 Wiadomości ogólne     353
  2.3.2 Leczenie     364
  2.3.3 Rehabilitacja     369
  2.4 Rozstrzenie oskrzeli Jolanta Załęska     370
  2.5 Choroby śródmiąższowe płuc Elżbieta Wiatr, Ewa Rowińska-Zakrzewska     376
  2.5.1.Wprowadzenie     376
  2.5.2 Sarkoidoza     379
  2.5.3 Zewnątrzpochodne alergiczne zapalenie pęcherzyków płucnych (AZPP)     383
  2.5.4 Choroby zawodowe     385
  2.5.5 Polekowa śródmiąższowa choroba płuc     388
  2.5.6 Choroba śródmiąższowa płuc w chorobach tkanki łącznej     390
  2.5.7 Samoistne śródmiąższowe zapalenia płuc (SŚZP)     391
  2.5.8 Rzadkie choroby śródmiąższowe płuc     396
  2.5.9 Krwawienia pęcherzykowe     401
  2.5.10 Kwasochłonne zapalenia płuc – eozynofilie płucne     405
  2.6 Choroby opłucnej i śródpiersia Wacław Droszcz     409
  2.6.1 Choroby opłucnej     409
  2.6.2 Choroby śródpiersia     416
  2.7 Zapalenia płuc Jan Kuś     417
  2.7.1 Wiadomości ogólne     417
  2.7.2 Leczenie zapaleń płuc     430
  2.7.3 Typowe zapalenia płuc     436
  2.7.4 Atypowe zapalenia płuc     438
  2.7.5 Wewnątrzszpitalne zapalenia płuc     441
  2.7.6 Ropień płuca     443
  2.7.7 Zapalenia płuc u chorych w stanie immunosupresji     445
  2.7.8 Zapobieganie zapaleniom płuc     448
  2.8 Gruźlica Jan Kuś     450
  2.8.1 Wiadomości ogólne     450
  2.8.2 Postaci gruźlicy i ich objawy     455
  2.8.3 Leczenie gruźlicy     461
  2.8.4 Choroby płuc wywołane przez niegruźlicze prątki kwasooporne (mikobakteriozy)     470
  2.9 Nowotwory płuc i opłucnej Ewa Rowińska-Zakrzewska     471
  2.9.1 Klasyfikacja nowotworów płuc i opłucnej     471
  2.9.2 Złośliwe guzy nabłonkowe     471
  2.9.3 Guzy mezenchymalne     484
  2.9.4 Międzybłoniak opłucnej     484
  2.9.5 Nowotwory przerzutowe w płucach i oskrzelach     486
  2.10 Niewydolność oddychania Paweł Śliwiński, Janusz Kowalski, Antoni Koziorowski     487
  2.11 Zaburzenia oddychania w czasie snu Jan Zieliński     495
  2.11.1 Fizjologia snu     495
  2.11.2 Oddychanie w czasie snu     496
  2.11.3 Polisomnografia (PSG)     496
  2.11.4 Zespół bezdechu sennego     497
  2.12 Przeszczepienie płuca Monika Szturmowicz     503
  2.12.1 Wstęp     503
  2.12.2 Wskazania i przeciwwskazania do przeszczepu     503
  2.12.3 Kryteria doboru dawców do przeszczepu     504
  2.12.4 Przeszczep płuca u chorych na POChP     504
  2.12.5 Przeszczep płuca u chorych z mukowiscydozą     504
  2.12.6 Przeszczep płuca u chorych z włóknieniem płuc     505
  2.12.7 Przeszczep płuca u chorych z nadciśnieniem płucnym     505
  2.12.8 Zasady leczenia immunosupresyjnego po przeszczepie     506
  2.12.9 Powikłania po przeszczepie     507
  2.12.10 Zakażenia u chorego po przeszczepie     509
  2.12.11 Choroby nowotworowe     510
  2.12.12 Rokowanie u chorego po przeszczepie     510
  
  3. Choroby układu trawiennego    516
  
  3.1 Główne objawy chorób układu trawiennego Włodzimierz Zych     516
  3.1.1 Dysfagia     516
  3.1.2 Brak łaknienia i chudnięcie     517
  3.1.3 Nudności i wymioty     518
  3.1.4 Ból brzucha     519
  3.1.5 Wzdęcie     522
  3.1.6 Biegunka     522
  3.1.7 Zaparcie     525
  3.1.8 Żółtaczka     526
  3.1.9 Wodobrzusze     528
  3.1.10 Krwawienie do światła przewodu pokarmowego     529
  3.2 Choroby przełyku Maciej Rupiński, Tomasz Wocial     531
  3.2.1 Anatomia i fizjologia przełyku     531
  3.2.2 Choroba refluksowa przełyku     532
  3.2.3 Zapalenia przełyku niezwiązane z refluksem żołądkowo-przełykowym     535
  3.2.4 Zaburzenia motoryki przełyku     536
  3.2.5 Nowotwory przełyku     538
  3.2.6 Inne choroby przełyku     540
  3.3 Choroby żołądka i dwunastnicy Witold Bartnik, Krzysztof Przytulski, Roman Tomecki, Włodzimierz Zych     541
  3.3.1 Dyspepsja     541
  3.3.2 Zapalenie żołądka     544
  3.3.3 Choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy     548
  3.3.4 Zespół Zollingera–Ellisona     563
  3.3.5 Choroba Ménétriera     565
  3.3.6 Uchyłki dwunastnicy     565
  3.3.7 Nowotwory żołądka     566
  3.4 Choroby jelita cienkiego Józef Ryżko, Jerzy Socha, Witold Bartnik     574
  3.4.1 Budowa jelita cienkiego     574
  3.4.2 Czynność jelita cienkiego     575
  3.4.3 Zaburzenia trawienia i wchłaniania jelitowego     580
  3.4.4 Biegunka przewlekła     581
  3.4.5 Alergia i nietolerancja pokarmowa     583
  3.4.6 Choroba trzewna     587
  3.4.7 Zespół krótkiego jelita     589
  3.4.8 Zespół rozrostu bakteryjnego     590
  3.4.9 Enteropatia z utratą białka (enteropatia wysiękowa)     591
  3.4.10 Choroba Whipple’a     593
  3.4.11 Nowotwory jelita cienkiego     594
  3.5 Choroby jelita grubego Witold Bartnik     597
  3.5.1 Anatomia jelita grubego     597
  3.5.2 Czynność jelita grubego     599
  3.5.3 Zespół jelita nadwrażliwego     600
  3.5.4 Choroba Hirschsprunga     602
  3.5.5 Uchyłki jelita grubego     603
  3.5.6 Wrzodziejące zapalenie jelita grubego     605
  3.5.7 Choroba Leśniowskiego–Crohna     611
  3.5.8 Inne zapalenia jelita grubego     618
  3.5.9 Nowotwory jelita grubego     621
  3.6 Choroby infekcyjne i pasożytnicze Roman Tomecki, Witold Bartnik     629
  3.6.1 Rzekomobłoniaste zapalenie jelit     629
  3.6.2 Infekcyjne choroby jelita grubego     630
  3.6.3 Biegunka podróżnych     631
  3.6.4 Zatrucie pokarmowe     632
  3.6.5 Choroby jelit w zakażeniu HIV     632
  3.6.6 Robaczyce przewodu pokarmowego     634
  3.7 Choroby trzustki Jarosław Reguła     637
  3.7.1 Anatomia i fizjologia trzustki     637
  3.7.2 Ostre zapalenie trzustki     638
  3.7.3 Przewlekłe zapalenie trzustki     643
  3.7.4 Rak trzustki     646
  3.7.5 Zmiany torbielowate trzustki (zbiorniki płynowe, pseudotorbiele i torbiele)     649
  3.7.6 Wybrane choroby trzustki uwarunkowane genetycznie (w tym anomalie rozwojowe)     650
  3.7.7 Guzy endokrynne trzustki     651
  3.8 Choroby pęcherzyka i dróg żółciowych Marcin Polkowski     652
  3.8.1 Anatomia i fizjologia układu żółciowego     652
  3.8.2 Główne objawy chorób pęcherzyka i dróg żółciowych     653
  3.8.3 Choroby pęcherzyka żółciowego     655
  3.8.4 Choroby dróg żółciowych     661
  3.8.5 Nowotwory pęcherzyka i dróg żółciowych     667
  3.9 Choroby wątroby Andrzej Habior     670
  3.9.1 Wprowadzenie     670
  3.9.2 Rozpoznanie chorób wątroby     671
  3.9.3 Wrodzone zaburzenia metabolizmu bilirubiny     677
  3.9.4 Choroby wątroby wywołane przez wirusy     678
  3.9.5 Autoimmunologiczne choroby wątroby     684
  3.9.6 Choroby wątroby wywołane czynnikami toksycznymi     687
  3.9.7 Niealkoholowa stłuszczeniowa choroba wątroby i niealkoholowe stłuszczeniowe zapalenie wątrobry     692
  3.9.8 Metaboliczne choroby wątroby     693
  3.9.9 Marskość wątroby     697
  3.9.10 Nowotwory wątroby     703
  3.9.11 Inne choroby wątroby     705
  3.9.12 Przeszczepianie wątroby     706
  3.10 Endoskopia i ultrasonografia Jarosław Reguła, Ireneusz Gierbliński     708
  3.10.1 Endoskopia     708
  3.10.2 Ultrasonografia     713
  3.10.2.1 Podstawowe pojęcia dotyczące USG     714
  3.10.2.2 Diagnostyka ultrasonograficzna chorób wątroby    714
  3.10.2.3 Diagnostyka ultrasonograficzna pęcherzyka i dróg żółciowych    716
  3.10.2.4 Diagnostyka ultrasonograficzna chorób trzustki     717
  3.10.2.5 Ultrasonografia żołądka i jelit    719
  3.10.2.6 Ultrasonografia zabiegowa    720
  
  SKOROWIDZ    723
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia