Medyczne laboratorium diagnostyczne

Metodyka i aparatura

2 oceny

Format:

mobi, epub, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

74,93  99,90

Format: epub, mobi

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

74,9399,90

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Pierwsza na polskim rynku wydawniczym publikacja dotycząca działania nowoczesnego laboratorium diagnostycznego, przygotowana przez zespół ekspertów medycyny laboratoryjnej.
Książka zawiera opis metod analitycznych, w tym najnowszych technik (spektrometria mas, techniki biologii i genetyki molekularnej i in.) i aparatury, stosowanych obecnie rutynowo oraz w nowych obszarach diagnostyki laboratoryjnej, jak np. proteomika, lipidomika. Uwzględniono w niej również zagadnienia automatyzacji oraz informatyzacji laboratorium diagnostycznego.
Ta nowoczesna publikacja będzie doskonałym źródłem wiedzy dla studentów analityki medycznej/medycyny laboratoryjnej oraz diagnostów laboratoryjnych w codziennej praktyce.


Liczba stron388
WydawcaPZWL Wydawnictwo Lekarskie
ISBN-13978-83-200-4851-3
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

EBOOKI WYDAWCY

POLECAMY

Ciekawe propozycje

Spis treści

   Przedmowa    8
[]. Charakterystyka analityczna metody laboratoryjnejBogdan Solnica    1
[][].. Wstęp    1
    1.. Granica próbki ślepej    2
    1.3. Granica wykrywalności    2
    1.4. Granica oznaczalności    3
    1.5. Czułość funkcjonalna    4
    1.6. Liniowość    4
    1.7. Odporność    5
    1.8. Dokładność    5
    1.9. Precyzja    6
  2. Metody spektroskopoweKrystyna Sztefko    9
    2.1. Wstęp    9
    2.2. Promieniowanie elektromagnetyczne    9
    2.3. Oddziaływanie promieniowania elektromagnetycznego z materią    10
    2.4. Kryteria podziału metod spektroskopowych    12
      2.4.1. Spektroskopia absorpcyjna UV-VIS    13
      2.4.2. Absorpcja atomowa    13
      2.4.3. Absorpcja cząsteczkowa    13
      2.4.4. Chromofory    15
      2.4.5. Emisja atomowa    16
      2.4.6. Emisja cząsteczkowa    16
      2.4.7. Spektroskopia UV-VIS w diagnostyce laboratoryjnej    16
    2.5. Jądrowy rezonans magnetyczny    18
    2.6. Metody spektroskopii absorpcyjnej    18
      2.6.1. Metody spektrofotometryczne    19
      2.6.2. Metody pomiaru światła w roztworach mętnych (turbidymetria i nefelometria)    30
      2.6.3. Spektrometria atomowo-absorpcyjna    32
    2.7. Metody spektroskopii emisyjnej    34
      2.7.1. Fotometria płomieniowa    34
    2.8. Spektroskopia luminescencji    35
    2.9. Fluorescencja    35
      2.9.1. Aparatura do pomiaru fluorescencji (spektrofluorymetry)    38
      2.9.2. Problemy z pomiarem fluorescencji    39
      2.9.3. Zastosowanie fluorymetrii w diagnostyce laboratoryjnej    39
    2.10. Chemiluminescencja    40
      2.10.1. Powstawanie chemiluminescencji    40
      2.10.2. Aparatura do pomiaru chemiluminescencji    42
      2.10.3. Zastosowanie chemiluminescencji w diagnostyce laboratoryjnej    42
    2.11. Reflektometria    42
    2.12. Podsumowanie    43
  3. Metody elektrochemiczneKrystyna Sztefko    45
    3.1. Wstęp    45
    3.2. Zasady metod elektrochemicznych    46
      3.2.1. Potencjometria    46
      3.2.2. Amperometria    48
      3.2.3. Konduktometria    48
      3.2.4. Kulometria    48
    3.3. Elektrody stosowane w elektrochemii    49
      3.3.1. Elektrody referencyjne (odniesienia, porównawcze)    49
      3.3.2. Elektrody selektywne (wskaźnikowe, indykatorowe)    50
    3.4. Elektrody selektywne dla cząsteczek    65
      3.4.1. Elektroda do pomiaru ciśnienia parcjalnego dwutlenku węgla    65
      3.4.2. Elektroda do pomiaru ciśnienia parcjalnego tlenu    66
      3.4.3. Elektrody wykorzystujące proces biologicznego rozpoznawania    67
      3.4.4. Biosensory DNA    69
      3.4.5. Biosensory immunochemiczne    71
    3.5. Podsumowanie    71
  4. Metody elektroforetyczneMaria Kapusta    73
    4.1. Wstęp    73
    4.2. Rodzaje nośników elektroforetycznych    76
      4.2.1. Żele agarozowe    77
      4.2.2. Żele poliakrylamidowe    77
    4.3. Techniki stosowane do rozdziału, identyfikacji i oznaczania ilości białek    78
      4.3.1. Elektroforeza w żelu poliakrylamidowym   78
      4.3.2. Elektroforeza natywna    80
      4.3.3. Ogniskowanie izoelektryczne    80
      4.3.4. Elektroforeza dwukierunkowa    80
      4.3.5. Elektrochromatografia    82
      4.3.6. Elektroforeza kapilarna    83
    4.4. Metody immunoelektroforetyczne    86
      4.4.1. Immunoelektroforeza    86
      4.4.2. Immunofiksacja    87
      4.4.3. Immunoelektroforeza rakietowa według Laurella   87
      4.4.4. Wykrywanie białek przy użyciu metody Western blot    88
    4.5. Techniki barwienia    88
    4.6. Ilościowa ocena rozdziałów elektroforetycznych    89
    4.7. Zastosowanie metod elektroforetycznych w diagnostyce laboratoryjnej    89
      4.7.1. Rozdział elektroforetyczny białek surowicy    89
      4.7.2. Rozdział elektroforetyczny białek moczu    91
      4.7.3. Rozdział elektroforetyczny białek płynu mózgowo-rdzeniowego    91
      4.7.4. Rozdział elektroforetyczny kwasów nukleinowych    92
  5. Metody chromatograficzneAgnieszka Kondracka, Zbigniew Bartoszewicz    95
    5.1. Zasada metod chromatograficznych    95
      5.1.1. Przygotowanie próbek do rozdziału chromatograficznego    96
      5.1.2. Ocena jakości rozdziału chromatograficznego    98
      5.1.3. Aspekty ilościowe rozdziału chromatograficznego    99
    5.2. Techniki pomiarowe i aparatura    101
      5.2.1. Chromatografia gazowa    101
      5.2.2. Kolumnowa chromatografia cieczowa    104
      5.2.3. Chromatografia cienkowarstwowa    108
    5.3. Przykłady zastosowania metod chromatograficznych w diagnostyce laboratoryjnej    109
      5.3.1. Profil steroidów w moczu dobowym metodą chromatografii gazowej    109
      5.3.2. Analiza składników powietrza wydychanego za pomocą chromatografii gazowej    109
      5.3.3. Analiza składu kwasów mykolowych metodą HPLC    110
      5.3.4. Badanie wariantów hemoglobiny i oznaczanie HbA1c za pomocą analizatorów chromatograficznych    110
      5.3.5. Oznaczanie amin biogennych z użyciem HPLC    111
  6. Technika spektrometrii masZbigniew Bartoszewicz, Agnieszka Kondracka    113
    6.1. Zasada techniki spektrometrii mas    113
    6.2. Techniki pomiarowe i aparatura    118
      6.2.1. Typy analizatorów    118
      6.2.2. Możliwości analizy związków w zależności od wybranej techniki spektrometrii mas    120
    6.3. Przykłady zastosowania techniki spektrometrii mas w diagnostyce laboratoryjnej    121
      6.3.1. Warunki wprowadzania techniki spektrometrii mas do rutynowych badań diagnostycznych    121
      6.3.2. Zastosowania spektrometrii mas w endokrynologii    123
      6.3.3. Wykrywanie wrodzonych wad metabolicznych    127
      6.3.4. Zastosowania spektrometrii mas w mikrobiologii   129
      6.3.5. Zastosowanie spektrometrii mas w monitorowaniu stężenia leków.    131
      6.3.6. Zastosowanie spektrometrii mas w toksykologii    131
      6.3.7. Przyszłość spektrometrii mas w laboratorium diagnostycznym    132
  7. Metody immunochemiczneKrystyna Sztefko    135
    7.1. Zasada metod immunochemicznych    135
    7.2. Rodzaje metod immunochemicznych    136
      7.2.1. Metody strąceniowe    136
      7.2.2. Metody immunochemiczne ze znacznikiem    137
    7.3. Standaryzacja i harmonizacja metod immunochemicznych    142
    7.4. Techniki pomiarowe w metodach immunochemicznych    143
    7.5. Zastosowanie metod immunochemicznych w diagnostyce laboratoryjnej    145
    7.6. Przedanalityczne i analityczne czynniki interferujące w metodach immunochemicznych    146
      7.6.1. Reakcje krzyżowe w metodach immunochemicznych    148
      7.6.2. Białka wiążące jako źródło interferencji w metodach immunochemicznych    150
  źródło interferencji w metodach immunochemicznych    152
    7.7. Efekt niskiej dawki i efekt wysokiej dawki    159
    7.8. Poszukiwanie i usuwanie interferujących przeciwciał    160
    7.9. Uwaga końcowa    160
  8. Metody analityczne w technologii suchej chemiiKrystyna Sztefko, Przemysław Tomasik    163
    8.1. Wstęp    163
    8.2. Techniki pomiarowe stosowane w suchej chemii    163
      8.2.1. Odczyt wzrokowy    164
      8.2.2. Reflektometria    165
      8.2.3. Fluorymetria    168
      8.2.4. Potencjometria    168
    8.3. Wykorzystanie suchej chemii w diagnostyce laboratoryjnej    168
      8.3.1. Testy paskowe do badania ogólnego moczu    168
      8.3.2. System Vitros    172
      8.3.3. Reflotron    178
      8.3.4. Systemy HemoCue    179
      8.3.5. Biosensory i immunosensory    180
      8.3.6. Metody immunochromatograficzne bocznego przepływu    182
    8.4. Zalety metod suchej chemii    184
  9. Metody izotopoweKrystyna Sztefko    187
    9.1. Wstęp    187
    9.2. Emitery promieniowania alfa, beta i gamma w diagnostyce laboratoryjnej    188
    9.3. Prawo rozpadu promieniotwórczego    189
    9.4. Aktywność preparatu promieniotwórczego i jej jednostki    190
    9.5. Pomiar aktywności w laboratorium    192
    9.6. Ochrona przed promieniowaniem    192
      9.6.1. Dawka pochłonięta i dawka ekspozycyjna    193
    9.7. Ochrona przed skutkami promieniowania    194
    9.8. Rodzaje metod izotopowych    195
      9.8.1. Analiza aktywacyjna    195
      9.8.2. Metody radiometryczne    195
      9.8.3. Rozcieńczania izotopowe    195
    9.9. Izotopy w diagnostyce laboratoryjnej    199
      9.9.1. Aparatura do pomiaru promieniowania    199
      9.9.2. Pomiar izotopów stabilnych    199
      9.9.3. Pomiar emiterów promieniowania beta    201
      9.9.4. Pomiar emiterów promieniowania gamma    203
    9.10. Zastosowanie metod izotopowych w diagnostyce laboratoryjnej    203
      9.10.1. Metody immunochemiczne    204
      9.10.2. Metody stosowane w genetyce i biologii molekularnej    204
      9.10.3. Testy oddechowe    204
      9.10.4. Ocena funkcji mózgu    206
      9.10.5. Ocena utraty białka z przewodu pokarmowego    206
      9.10.6. Metoda rozcieńczenia znacznika    206
      9.10.7. Zastosowanie techniki spektrometrii mas połączonej z rozcieńczeniem izotopowym    207
  10. Cytometria przepływowaŁukasz Sędek, Bogdan Mazur    209
    10.1. Wprowadzenie do techniki cytometrii przepływowej    209
      10.1.1. Rozwój cytometrii przepływowej    209
      10.1.2. Budowa cytometru przepływowego    210
      10.1.3. Materiał do badań cytometrycznych    212
      10.1.4. Zasada pomiaru cytometrycznego    212
      10.1.5. Techniki barwienia materiału do analizy cytometrycznej    216
      10.1.6. Podstawy zjawiska fluorescencji    218
      10.1.7. Właściwości spektralne fluorochromów stosowanych w cytometrii przepływowej    219
      10.1.8. Kontrola poprawności pracy cytometru    220
    10.2. Zastosowania cytometrii przepływowej    221
      10.2.1. Zastosowanie cytometrii przepływowej w immunologii i hematologii    222
      10.2.2. Pozostałe zastosowania cytometrii przepływowej    226
    10.3. Podsumowanie    230
  11. Metody biologii i genetyki molekularnejMarek Sanak    233
    11.1. Wstęp    233
    11.2. Kliniczne skutki mutacji    235
    11.3. Rodzaje mutacji genetycznych    236
      11.3.1. Mutacje punktowe    237
      11.3.2. Mutacje wielonukleotydowe    238
    11.4. Mutacje genomu mitochondrialnego    239
    11.5. Metody wykrywania mutacji genowych    239
      11.5.1. Materiał biologiczny do badania DNA    239
      11.5.2. Techniki wykrywania mutacji genowych    241
    11.6. Metody celowane wykrywania mutacji genowych    245
      11.6.1. Klasyczne techniki hybrydyzacji DNA genomowego    245
      11.6.2. Amplifikacja DNA genomowego techniką polimerazowej reakcji łańcuchowej    246
      11.6.3. Badanie polimorfizmu restrykcyjnego produktów amplifikacji PCR    247
      11.6.4. Badanie produktów amplifikacji PCR poprzez ich detekcję techniką hybrydyzacji    249
      11.6.5. Inne celowane metody wykrywania mutacji genowej    251
      11.6.6. Metody celowane wykrywania mutacji typu insercyjno-delecyjnego    252
      11.6.7. Wykrywanie mutacji dynamicznych techniką PCR    255
    11.7. Dostępność badań w genetycznej diagnostyce molekularnej    256
      11.7.1. Metody molekularne w badaniach cytogenetycznych    256
  12. Metody stosowane w badaniach hematologicznychBogdan Mazur    257
    12.1. Historia badań hematologicznych    257
    12.2. Materiał do badań hematologicznych    258
    12.3. Metody badań hematologicznych    259
      12.3.1. Metoda 3-diff    260
      12.3.2. Metoda 5-diff    263
    12.4. Wyniki badań hematologicznych    268
    12.5. Standaryzacja    272
    12.6. Automatyzacja w immunohematologii    274
  13. Metody stosowane w badaniach hemostazyAnna Raszeja-Specht,Jacek Golański    279
    13.1. Wstęp    279
    13.2. Materiał do badań układu hemostazy    279
    13.3. Badania układu krzepnięcia metodami fizykochemicznymi    280
    13.4. Oznaczanie liczby płytek krwi    281
    13.5. Badanie reaktywności płytek krwi    282
      13.5.1. Turbidymetryczny pomiar agregacji    282
      13.5.2. Impedancyjny pomiar agregacji    283
      13.5.3. Pomiar czasu okluzji    283
    13.6. Badania z wykorzystaniem wiskozymetrycznych i/lub optycznych metod detekcji skrzepu    284
      13.6.1. Czas protrombinowy (PT)    284
      13.6.2. Czas częściowej tromboplastyny po aktywacji (APTT)    285
      13.6.3. Fibrynogen (Fg)    286
      13.6.4. Czas trombinowy (TT)    287
      13.6.5. Czas reptylazowy (RT) lub czas ankrodowy    287
      13.6.6. Czas ekarynowy (ECT)    288
      13.6.7. Oznaczanie aktywności czynników VIII, IX i XI    288
      13.6.8. Oznaczanie aktywności czynników VII, V, II i X    289
      13.6.9. Wykrywanie oporności na aktywowane białko C (APC-R)    289
      13.6.10. Wykrywanie przeciwciał antyfosfolipidowych: antykoagulantu tocznia (LA) i innych    290
    13.7. Badania układu krzepnięcia metodami biochemicznymi z zastosowaniem substratów chromogennych    291
      13.7.1. Oznaczanie aktywności antytrombiny (AT)    292
      13.7.2. Oznaczanie aktywności białka C (PC)    293
      13.7.3. Oznaczanie aktywności anty-Xa    293
    13.8. Badania układu krzepnięcia metodami immunochemicznymi    294
      13.8.1. Oznaczanie stężenia dimeru D (DD)    294
      13.8.2. Antygen czynnika von Willebranda (vWF:Ag)    296
      13.8.3. Wiązanie czynnika von Willebranda z kolagenem (vWF:CB)    296
      13.8.4. Aktywność czynnika von Willebranda jako kofaktora rystocetyny (vWF:RCo)    297
      13.8.5. Oznaczanie stężenia całkowitego (PS) i wolnego (fPS) białka S    297
      13.8.6. Oznaczanie stężeń przeciwciał antykardiolipinowych (ACA) i przeciwciał przeciw β2-glikoproteinie I (β2-GPI)    298
      13.8.7. Oznaczanie stężeń przeciwciał przeciw kompleksowi czynnik płytkowy 4–heparyna (anty-PF4/H)    299
    13.9. Metody biologii molekularnej    299
    13.10. Aparatura wykorzystywana w diagnostyce zaburzeń hemostazy    300
    13.11. Analizatory POCT    301
    13.12. Automatyzacja i integracja laboratoryjnej diagnostyki hemostazy    302
    13.13. Kierunki rozwoju diagnostyki hemostazy    302
  14. Metody stosowane w diagnostyce mikrobiologicznejElżbieta Stefaniuk    305
    14.1. Wstęp    305
    14.2. Hodowla drobnoustrojów    306
      14.2.1. Hodowla bakterii i grzybów    306
      14.2.2. Diagnostyka wirusologiczna oparta na hodowlach komórkowych    309
      14.2.3. Systemy automatyczne do hodowli bakterii i grzybów z krwi i płynów z jam ciała    310
    14.3. Metody mikroskopowe    311
    14.4. Techniki barwienia    312
    14.5. Identyfikacja drobnoustrojów    314
      14.5.1. Klasyczne schematy identyfikacyjne drobnoustrojów    314
      14.5.2. Automatyczne systemy do identyfikacji drobnoustrojów    315
      14.5.3. Spektrometria mas    315
    14.6. Metody serologiczne i immunochemiczne    316
    14.7. Oznaczanie lekowrażliwości drobnoustrojów    318
      14.7.1. Automatyczne systemy do identyfikacji i oznaczania lekowrażliwości drobnoustrojów    321
    14.8. Metody biologii molekularnej    323
      14.8.1. Molekularna diagnostyka zakażeń    324
      14.8.2. Typowanie genetyczne do celów epidemiologii    327
  15. Laboratoryjny system informatycznyBarbara Kopeć, Piotr Sitkowski    335
    15.1. Wstęp    335
    15.2. Funkcje laboratoryjnego systemu informatycznego    337
      15.2.1. Moduł „Rejestracja zleceń”    338
      15.2.2. Moduł „Przyjęcie materiału do laboratorium”    339
      15.2.3. Moduł „Komunikacja z analizatorami”    340
      15.2.4. Moduł „Kontrola jakości”    342
      15.2.5. Moduł „Autoryzacja wyniku badania”    342
      15.2.6. Moduły wspomagające zarządzanie laboratorium    346
    15.3. Ochrona danych medycznych i osobowych pacjentów w laboratorium    348
    15.4. Koszty informatyzacji    349
  16. Automatyzacja w medycznym laboratorium diagnostycznymBogdan Solnica    353
    16.1. Wstęp    353
    16.2. Automatyczne analizatory laboratoryjne. Konsolidacja badań    354
    16.3. Automatyzacja fazy pozaanalitycznej    356
    16.4. Częściowa i całkowita automatyzacja laboratorium    357
  Skorowidz    361
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia