Choroby wewnętrzne. Podręcznik akademicki. Tom 1-2

Choroby wewnętrzne. Podręcznik akademicki. Tom 1-2

1 opinia

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

103,43

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Jest to kolejne, ósme, unowocześnione wydanie podstawowego podręcznika interny. Omówiono w nim wyczerpująco patofizjologię, diagnostykę i leczenie wszystkich najczęściej występujących chorób wewnętrznych, w tym chorób zawodowych i stanów ostrych zatruć oraz diagnostykę różnicową najważniejszych objawów chorobowych. Wydanie to różni się istotnie od poprzednich treścią poszczególnych rozdziałów. Wiele z nich całkowicie zmieniono, szczególnie te, które dotyczą chorób naczyń wieńcowych i mięśnia sercowego, chorób układu krwiotwórczego, skaz krwotocznych, chorób alergicznych, chorób przewodu pokarmowego i układu moczowego. Zmieniono również podrozdziały dotyczące chorób wewnątrzwydzielniczych (cukrzyca) i przemiany materii (otyłość). Pozostałe rozdziały zostały unowocześnione zgodnie z ogromnym postępem wiedzy medycznej. Podręcznik wzbogacono o zupełnie nowy rozdział, w którym omówiono zasady medycyny opartej na faktach (evidence based medicine). Wartość dydaktyczną dzieła doceniają studenci medycyny, którzy od wielu lat uznają je za najlepszy podręcznik akademicki. Książka była wielokrotnie nagradzana i wyróżniana.


Liczba stron1608
WydawcaPZWL Wydawnictwo Lekarskie
ISBN-13978-83-2003-368-7
Numer wydania8
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

[]I. Choroby serca i naczyń krwionośnych - Leszek Giec, Franciszek Kokot, Tadeusz Mandecki    1
    Uwagi wstępne - Leszek Giec    2
  Podstawy elektrofizjologii serca    2
  Fizjologia układu bodźcotwórczego i przewodzącego    4
  Okresy i podokresy pracy serca    5
    Niewydolność krążenia - Leszek Giec    6
  Patofizjologia    6
    Niewydolność serca - Leszek Giec    7
  Uwagi wstępne    7
  Podział kliniczny i przyczyny niewydolności serca    12
  Obraz kliniczny przewlekłej niewydolności lewokomorowej    13
  Przewlekła niewydolność prawokomorowa. Niewydolność serca zastoinowa lewo i prawokomorowa    15
  Klasyfikacja czynnościowa stopnia niewydolności serca    17
  Ogólne zasady leczenia niewydolności serca    18
  Leczenie przewlekłej niewydolności serca    19
  Farmakoterapia przewlekłej niewydolności serca    20
  Dysfunkcja rozkurczowa komór serca    29
  Niefarmakologiczne metody leczenia przewlekłej niewydolności serca    29
  Epidemiologia i rokowanie w przewlekłej zastoinowej niewydolności serca    30
  Ostra niewydolność lewokomorowa. Dychawica sercowa i obrzęk płuc    30
  Ostra niewydolność prawej komory serca. Ostry zespół sercowo-płucny    34
  Niewydolność krążenia pochodzenia obwodowego    34
    Wstrząs - Franciszek Kokot    34
  Uwagi ogólne    34
  Wstrząs hipowolemiczny    38
  Wstrząs septyczny    40
  Wstrząs spowodowany toksynami gronkowcowymi lub paciorkowcowymi    46
  Wstrząs w przebiegu zatruć    47
  Wstrząs anafilaktyczny    47
  Wstrząs pochodzenia płucnego    48
  Wstrząs neurogenny    49
  Wstrząs pochodzenia wewnątrzwydzielniczego lub metabolicznego    49
    Wstrząs kardiogenny (sercopochodny) - Leszek Giec    50
    Omdlenie - Leszek Giec    54
  Zapaść ortostatyczna    54
  Zespół nerwu błędnego    54
    Wady serca wrodzone - Tadeusz Mandecki    55
  Uwagi wstępne    55
  Wady serca wrodzone bez sinicy i bez przecieku    57
  Wady serca wrodzone bez sinicy z przeciekiem    58
  Wady serca wrodzone z sinicą    59
    Wady serca nabyte - Tadeusz Mandecki    60
  Wady zastawki dwudzielnej    60
  Wady zastawki aorty    68
  Wady zastawki trójdzielnej    72
    Zapalenie wsierdzia - Tadeusz Mandecki    73
  Zespół Libmana-Sachsa    73
  Infekcyjne zapalenie wsierdzia    74
    Choroby mięśnia sercowego - Tadeusz Mandecki    77
  Uwagi ogólne i podział    77
  Symptomatologia chorób mięśnia sercowego    77
  Zapalenie mięśnia sercowego    79
  Niezapalne choroby mięśnia sercowego    79
    Choroby osierdzia - Tadeusz Mandecki    82
  Ostre zapalenie osierdzia    82
  Przewlekłe zapalenie osierdzia    84
    Gorączka (choroba) reumatyczna - Tadeusz Mandecki    85
    Choroba niedokrwienna serca - Leszek Giec    89
  Krążenie wieńcowe a niedokrwienie mięśnia sercowego    90
  Nazewnictwo i podział kliniczny    92
  Przewlekła choroba niedokrwienna serca. Dusznica bolesna stabilna    93
  Nietypowe postacie kliniczne przewlekłej choroby niedokrwiennej serca    102
  Przewlekła choroba niedokrwienna serca z objawami niewydolności serca    104
  Przewlekła choroba niedokrwienna serca z zaburzeniami rytmu serca    104
  Ostra choroba niedokrwienna serca. Ostre zespoły wieńcowe    105
  Niestabilna dusznica bolesna i ostry zawał serca bez uniesienia odcinka ST (NSTEMI)    107
  Ostry zawał serca. Zawał serca z uniesieniem odcinka ST elektrokardiogramu (STEMI)    110
  Leczenie ostrego zawału serca typu STEMI    117
  Leczenie powikłań ostrego zawału serca    121
  Chory po zawale serca    122
  Zapobieganie chorobie niedokrwiennej serca    123
    Zaburzenia rytmu serca - Leszek Giec    124
  Uwagi wstępne    124
  Podział leków przeciwarytmicznych    128
  Fizjologiczny rytm serca    130
  Skurcze przedwczesne pozazatokowe    131
  Rytm parasystoliczny    136
  Częstoskurcz napadowy    136
  Częstoskurcz nadkomorowy: przedsionkowy lub węzłowy przy podłużnym rozszczepieniu łącza    137
  Trzepotanie przedsionków    142
  Migotanie przedsionków    143
  Rozkojarzenie przedsionkowo-komorowe    146
  Migotanie i trzepotanie komór    146
  Zespół chorego węzła zatokowo-przedsionkowego    147
  Blok przedsionkowo-komorowy    149
  Blok odnogi pęczka przedsionkowo-komorowego (Hisa)    152
  Bloki gałęzi odnóg pęczka przedsionkowo-komorowego (Hisa)    153
  Zespół preekscytacji    154
  Zespół Wolffa-Parkinsona-White'a (zespół WPW)    154
  Rytmy zastępcze    156
  Wędrujący rozrusznik    156
  Rytm węzłowy zastępczy    157
  Rytm komorowy samorodny    157
  Elektroterapia serca    157
    Serce w różnych stanach chorobowych - Leszek Giec    162
  Nadczynność gruczołu tarczowego    162
  Niedoczynność gruczołu tarczowego    162
  Choroby nadnerczy    163
  Okres menopauzy    163
  Serce hiperkinetyczne    163
    Serce i układ krążenia u kobiet w ciąży - Leszek Giec    164
    Wpływ zaburzeń elektrolitowych na układ sercowo-naczyniowy - Leszek Giec    164
    Inne stany chorobowe serca - Leszek Giec    165
  Nowotwory serca    165
  Urazy serca    166
  Zespół wypadania płatka zastawki dwudzielnej (zespół Barlowa)    166
    Nerwice układu krążenia - Leszek Giec    166
  Dystonia nerwowo-krążeniowa (tzw. nerwica serca, zespół Da Costy)    166
  Zespół żołądkowo-sercowy Roemhelda    167
  Zespół zatoki tętnicy szyjnej    168
    Zespół płucno-sercowy. Serce płucne - Tadeusz Mandecki    168
  Ostry zespół płucno-sercowy. Ostre serce płucne    169
  Przewlekły zespół płucno-sercowy. Przewlekłe serce płucne    170
  Pierwotne nadciśnienie płucne    173
    Nadciśnienie tętnicze - Tadeusz Mandecki    173
  Choroba nadciśnieniowa. Nadciśnienie samoistne. Nadciśnienie pierwotne    182
    Choroby naczyń - Leszek Giec    196
  Miażdżyca tętnic    196
  Choroby naczyń obwodowych - Tadeusz Mandecki    198
    Postępowanie w nagłym zatrzymaniu krążenia (resuscytacja) - Leszek Giec    207
  II. Choroby układu oddechowego - Wacław Droszcz    215
    Choroby płuc i dolnych dróg oddechowych    216
  Niewydolność oddechowa    216
  Zaburzenia oddychania podczas snu    219
  Ostre zapalenie oskrzeli    221
  Przewlekła obturacyjna choroba płuc    222
  Rozstrzenie oskrzeli    230
  Pylica płuc    233
  Śródmiąższowe choroby płuc    233
  Sarkoidoza    236
  Zapalenie płuc    238
  Ropień płuc    247
  Grzybice płuc    248
  Pasożytnicze i pierwotniakowe choroby płuc    250
  Chemiczne zapalenie płuc    252
  Nowotwory płuc    253
  Zator i zawał płuc    259
  Pierwotne nadciśnienie płucne    262
  Rzadsze choroby płuc    262
    Choroby opłucnej    265
  Wysiękowe zapalenie opłucnej    265
  Odma samoistna    268
  Ropniak opłucnej    269
  Zwłóknienie klatki piersiowej    270
  Nowotwory opłucnej    271
    Choroby śródpiersia    271
  Przesunięcie śródpiersia    271
  Zapalenie śródpiersia    272
  Guzy śródpiersia    272
  Odma śródpiersia    273
    Choroby klatki piersiowej    273
  Tylno-boczne skrzywienie kręgosłupa    274
    Choroby przepony    274
  Przepuklina przeponowa    274
  Porażenie przepony    275
  Ropień podprzeponowy    275
    Polekowe choroby narządu oddechowego    276
  III. Choroby układu trawiennego - Ewa Nowakowska-Duława, Kornel Gibińskii, Andrzej Nowak    279
    Choroby przełyku - Ewa Nowakowska-Duława, Kornel Gibińskii    280
  Wiadomości wstępne    280
  Diagnostyka przełyku    282
  Przepuklina rozworu przełykowego    283
  Uchyłek przełyku    284
  Zwężenie przełyku, pierścienie i błony przełykowe    285
  Zaburzenia motoryki przełyku    285
  Ciało obce w przełyku    288
  Zapalenia przełyku    289
  Oparzenie przełyku    294
  Pourazowe choroby przełyku    295
  Żylaki przełyku    296
  Nowotwory przełyku    298
    Choroby żołądka - Ewa Nowakowska-Duława, Kornel Gibińskii    301
  Wiadomości wstępne    301
  Diagnostyka żołądka    307
  Zaburzenia opróżniania żołądkowego    311
  Zapalenie żołądka    312
  Wrzód żołądka. Wrzód dwunastnicy (choroba wrzodowa)    316
  Zespół Zollingera-Ellisona    325
  Dyspepsja czynnościowa    327
  Nowotwory żołądka    328
  Bezoar    337
  Ciało obce    338
  Krwawienie z górnego odcinka przewodu pokarmowego    338
    Choroby jelita cienkiego - Ewa Nowakowska-Duława, Kornel Gibińskii    341
  Wiadomości wstępne    341
  Najważniejsze badania dodatkowe    345
  Zaburzenia rozwojowe    347
  Uchyłki    347
  Zaburzenia trawienia i wchłaniania w jelicie    348
  Choroba trzewna    348
  Zapalenia jelita cienkiego    351
  Choroba Leśniowskiego-Crohna    356
  Nowotwory    360
  Enteropatia z utratą białka    362
  Niedokrwienna choroba jelit    363
  Niedrożność jelit    364
  Zespół krótkiego jelita    366
  Zespół rozrostu bakteryjnego    367
    Choroby jelita grubego - Ewa Nowakowska-Duława, Kornel Gibińskii    367
  Wiadomości wstępne    367
  Diagnostyka chorób jelita grubego    369
  Zaburzenia rozwojowe    370
  Zaparcie nawykowe    371
  Uchyłkowatość jelita grubego    372
  Zespół jelita drażliwego    373
  Nieswoiste zapalne choroby jelit    375
  Inne zapalenia jelita grubego    381
  Endometrioza jelitowa    383
  Polipy jelita grubego    384
  Nowotwory złośliwe jelita grubego    387
  Choroby odbytu    390
    Choroby otrzewnej - Ewa Nowakowska-Duława, Kornel Gibińskii    391
  Wiadomości wstępne    391
  Zapalenie otrzewnej    392
  Zrosty otrzewnowe    399
    Choroby wątroby i dróg żółciowych - Ewa Nowakowska-Duława, Kornel Gibińskii    399
  Wiadomości wstępne    399
  Diagnostyka wątroby i dróg żółciowych    401
  Ostre wirusowe zapalenie wątroby    406
  Ostra niewydolność wątroby    413
  Przewlekłe zapalenie wątroby    415
  Stłuszczenie wątroby    423
  Alkoholowa choroba wątroby    424
  Marskość wątroby    425
  Zespół Budda-Chiariego    433
  Hiperbilirubinemie czynnościowe    433
  Zmiany ogniskowe wątroby    434
  Transplantacja wątroby    437
  Kamica żółciowa    438
  Zaburzenia motoryki dróg żółciowych    448
  Nowotwory układu żółciowego    449
    Choroby trzustki - Andrzej Nowak    452
  Wiadomości wstępne    452
  Diagnostyka chorób trzustki    456
  Zapalenie trzustki    458
  Przewlekłe zapalenie trzustki    466
  Torbiele i torbiele rzekome trzustki    472
  Włókniejące torbielowate zapalenie trzustki    475
  Nowotwory trzustki    476
  IV. Choroby nerek i dróg moczowych - Franciszek Kokot    487
    Fizjologia nerek    488
  Uwagi wstępne    488
  Rola nerek w regulacji składu i objętości płynów ustrojowych    488
  Regulacja izotonii płynów ustrojowych    489
  Regulacja izowolemii    489
  Rola nerek w gospodarce wodno-elektrolitowej    491
  Rola nerek w gospodarce kwasowo-zasadowej    494
  Nerka jako narząd wewnątrzwydzielniczy    495
  Badania czynności nerek    496
    Podstawy rozpoznawania chorób układu moczowego    499
  Wywiady    499
  Badanie fizykalne    499
  Badania pracowniane    500
  Badania obrazowe    509
  Biopsja nerki    511
    Poszczególne zespoły chorobowe i choroby nerek    512
  Przewlekła niewydolność nerek    512
  Ostra niewydolność nerek    529
  Choroby kłębuszków nerkowych (glomerulopatie)    540
  Cewkowo-śródmiąższowe zapalenie nerek    564
  Tubulopatie    576
  Zakażenie dróg moczowych    578
  Nefropatia zaporowa    580
  Kamica moczowa    582
  Torbiele i torbielowatość nerek    586
  Gąbczastość rdzenia nerek    589
  Nowotwory nerek    589
  Nefropatie naczyniowe    590
  V. Choroby układu ruchu - Hanna Chwalińska-Sadowska    601
    Definicja i klasyfikacja chorób układu ruchu    602
  Etiopatogeneza, patomorfologia i patofizjologia    602
  Badanie chorych z objawami ze strony układu ruchu    608
    Reumatoidalne zapalenie stawów    612
  Zespoły towarzyszące reumatoidalnemu zapaleniu stawów    626
  Młodzieńcze idiopatyczne zapalenie stawów    628
  Choroba Stilla z początkiem u osób dorosłych    631
    Seronegatywne zapalenie stawów i kręgosłupa    631
  Zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa    632
  Łuszczycowe zapalenie stawów    635
  Zespół Reitera    636
  Choroba Behçeta    637
  Zapalenie stawów towarzyszące różnym postaciom trądziku    637
  Zapalenie kostno-stawowe towarzyszące zmianom krostkowym dłoni i stóp    637
  zapaleniu jelita grubego, chorobie Leśniowskiego-Crohna i chorobie Whipple'a    638
  Reaktywne zapalenie stawów po zakażeniach bakteryjnych jelit    638
    Objawy stawowe w układowych chorobach tkanki łącznej    639
    Odczyny stawowe w chorobach zakaźnych    640
    Zapalenie stawów wywołane przez znane drobnoustroje    641
    Choroba zwyrodnieniowa stawów i kręgosłupa    643
  Choroba zwyrodnieniowa stawów biodrowych. Koksartroza    648
  Choroba zwyrodnieniowa stawów kolanowych. Gonartroza    649
  Choroba zwyrodnieniowa stawów rąk    650
  Zmiany zwyrodnieniowo-wytwórcze kręgosłupa    650
    Tak zwany reumatyzm pozastawowy, czyli reumatyzm tkanek miękkich    652
    Zespół algodystroficzny (choroba Sudecka)    654
    Wrodzone choroby tkanki łącznej    655
  Niedoskonałe tworzenie kości    655
  Zespół Ehlersa-Danlosa    655
  Zespół Marfana    656
    Metaboliczne choroby kości    657
  Objawy kliniczne i badania pomocnicze w chorobach metabolicznych kości    659
  Osteoporoza    660
  Osteomalacja    668
    Rzadko występujące, genetycznie uwarunkowane lub nieznanego pochodzenia choroby kości    671
  Choroba Pageta    671
  Włóknista dysplazja kości    672
    Choroby mięśni    673
  VI. Choroby układu krwiotwórczego - Jerzy Hołowiecki    675
    Fizjologia układu krwiotwórczego    676
  Podstawowe wiadomości o hematopoezie    676
  Szpik kostny    677
  Regulacja hematopoezy    678
    Podstawowe badania hematologiczne    683
    Choroby układu czerwonokrwinkowego    685
  Erytropoeza w warunkach fizjologicznych    685
  Zasady badania układu czerwonokrwinkowego    688
  Niedokrwistości    688
  układu erytroblastycznego    715
    Choroby układu granulocytowego    717
  Charakterystyka komórek układu granulocytowego    717
  Wrodzone anomalie granulocytów    720
  Zmiany odczynowe w układzie granulocytowym    720
  Neutropenie wrodzone    722
  Neutropenie nabyte    723
  Zaburzenia czynności granulocytów    727
    Zespoły mielodysplastyczne    727
    Białaczki    731
  Etiopatogeneza    731
  Podział białaczek    734
    Choroby mieloproliferacyjne    763
  Przewlekła białaczka granulocytowa (przewlekła białaczka szpikowa)    764
  Czerwienica prawdziwa    768
  Przewlekła mielofibroza (osteomielofibroza, osteomieloskleroza)    769
  Samoistna nadpłytkowość    770
  Przewlekła białaczka mielomonocytowa (CMML)    771
  Białaczka eozynofilowa i zespół hipereozynofilowy (HES)    771
    Choroby układu limfocytowego    772
  Układ limfocytowy    772
  Badania limfocytów    778
  Ogólny podział chorób układu limfocytowego    778
  Choroby przebiegające ze zmianą liczby limfocytów we krwi obwodowej    778
  Limfocytoza    782
    Choroby, których głównym objawem jest powiększenie węzłów chłonnych    784
  Chłoniaki złośliwe i inne nowotwory układu limfocytowego    787
  Klasyfikacja nowotworów układu limfatycznego wg WHO    789
  Charakterystyka kliniczna chłoniaków    791
  Grupa chłoniaków o mniejszej złośliwości    792
  Chłoniaki o większej złośliwości    799
  Zasady leczenia chłoniaków    801
  Choroba Hodgkina. Ziarnica złośliwa    804
    Stany manifestujące się zaburzeniami syntezy immunoglobulin    810
  Stany niedoboru immunoglobulin    810
  Stany charakteryzujące się zaburzeniami syntezy immunoglobulin, czyli tzw. gammapatie (paraproteinemie)    810
    Choroby śledziony    818
  Zespół dużej śledziony (hipersplenizm)    819
  Splenektomia    819
    Przeszczepianie szpiku    820
  Rodzaje transplantacji szpiku    820
  Metodyka transplantacji szpiku    821
  Skorowidz    830
  VII. Skazy krwotoczne - Maria Kopeć, Michał Myśliwiec    831
    Hemostaza fizjologiczna    832
  Układ krzepnięcia krwi    832
  Osoczowy układ krzepnięcia    832
  Układ siateczkowo-śródbłonkowy    838
  Układ fibrynolityczny    838
  Płytki krwi    843
  Ściana naczyń krwionośnych    849
  Leukocyty    851
    Podział skaz krwotocznych    851
  Ogólne zasady rozpoznawania skaz krwotocznych    851
  Badania laboratoryjne    852
  Wrodzone dziedziczne zaburzenia krzepnięcia krwi    856
  Hemofilia A    856
  Hemofilia B (choroba Christmasa)    861
  Choroba von Willebranda    862
    Wrodzone zaburzenia fibrynogenu, niedobór czynnika I    864
  Niedobór czynnika II (rodzinna hipoprotrombinemia)    865
  Niedobór czynnika V (parahemofilia)    865
  Niedobór czynnika VII (hipokonwertynemia)    865
  Niedobór czynnika X (Stuarta-Prowera)    866
  Niedobory czynników kontaktu XI, XII, prekalikreiny i wielkocząsteczkowego kininogenu    866
  Niedobór czynnika XIII (stabilizującego fibrynę)    867
    Nabyte zaburzenia krzepnięcia krwi    868
  Niedobory skojarzone czynników zespołu protrombiny: II, VII, IX i X    868
  Niedobory witaminy K, podawanie doustnych antykoagulantów    868
  Choroba krwotoczna noworodków    869
  Zaburzenia krzepnięcia w chorobach wątroby    869
  Zaburzenia krzepnięcia w krążeniu pozaustrojowym    870
  Rozsiane wewnątrznaczyniowe wykrzepianie    870
  Immunokoagulopatie - skazy krwotoczne spowodowane krążącymi inhibitorami krzepnięcia    875
    Skazy krwotoczne naczyniowe    876
  Wrodzone skazy krwotoczne naczyniowe    876
  Nabyte skazy krwotoczne naczyniowe    878
    Skazy krwotoczne płytkowe    880
  Trombocytopenie (małopłytkowość)    880
  Trombocytemie i trombocytozy    887
  Zaburzenia czynności płytek - trombocytopatie    888
  Skazy krwotoczne o złożonej etiopatogenezie    890
  VIII. Choroby alergiczne narządów wewnętrznych - Andrzej Szczeklik    893
    Patogeneza, zasady rozpoznawania i leczenia chorób alergicznych    894
  Alergia i alergeny    894
  Częstość występowania chorób alergicznych    896
  Rozpoznawanie chorób alergicznych    897
  Zasady leczenia chorób alergicznych    898
    Kliniczne postacie chorób alergicznych    899
  Alergiczny nieżyt nosa    899
  Astma oskrzelowa    901
  Alergia na leki    916
  Anafilaksja, wstrząs anafilaktyczny i reakcje anafilaktoidalne    919
  Choroba posurowicza    923
  Obrzęk naczynioruchowy Quinckego    923
  IX. Układowe choroby tkanki łącznej - kolagenozy - Jacek Musiał, Andrzej Szczeklik    925
    Toczeń rumieniowaty układowy    926
    Zapalenie wielomięśniowe i zapalenie skórno-mięśniowe    931
    Twardzina układowa    933
    Zespół Sjogrena    935
    Mieszana choroba tkanki łącznej    936
    Pierwotne zespoły zapalenia naczyń    937
  Choroba Takayasu    938
  Hortona)    938
  Polimialgia reumatyczna    938
  Guzkowe zapalenie tętnic    940
  Ziarniniak Wegenera    942
  Zespół Churga-Strauss (alergiczne ziarniniakowe zapalenie naczyń)    944
  Mikroskopowe zapalenie naczyń    945
  X. Endokrynologia - Franciszek Kokot    947
    Uwagi wstępne    948
    Choroby podwzgórza i przysadki    949
  Guzy przysadki hormonalnie nieczynne    950
  Nadmierne wydzielanie prolaktyny. Zespół galactorrhoea-amenorrhoea    951
  Zaburzenia wydzielania hormonu wzrostu    954
  Karłowatość podwzgórzowo-przysadkowa    958
  Niedoczynność przedniego płata przysadki    961
  Zaburzenia wydzielania wazopresyny    965
  Zespół hipomolalności osocza z normalnym lub nadmiernym wydzielaniem wazopresyny (zespół Schwartza-Barttera)    965
    Choroby gruczołu tarczowego    969
  Rozpoznawanie chorób gruczołu tarczowego    971
  Wole miąższowe i guzkowe proste    977
  Niedoczynność gruczołu tarczowego    979
  Nadczynność gruczołu tarczowego    983
  Oftalmopatia wewnątrzwydzielnicza    991
  Zapalenia gruczołu tarczowego    992
  Przewlekłe limfocytowe zapalenie gruczołu tarczowego (choroba Hashimoto)    992
  Nowotwory gruczołu tarczowego    993
    Choroby gruczołów przytarczycznych    995
  Nadczynność gruczołów przytarczycznych    999
  Niedoczynność gruczołów przytarczycznych    1005
    Choroby kory nadnerczy    1009
  Regulacja wydzielania hormonów osi przysadkowo-nadnerczowej    1011
  Testy czynnościowe oraz wskaźniki biochemiczne osi podwzgórzowo-przysadkowo-nadnerczowej stosowane w diagnostyce    1012
  Nadczynność nadnerczy    1017
  Niedoczynność kory nadnerczy    1026
  Guz chromochłonny    1034
    Choroby gonad    1036
  Choroby gonady męskiej    1036
  Choroby gonady żeńskiej (jajnika)    1041
  XI. Zaburzenia przemiany materii - Franciszek Kokot, Jan Tatoń    1047
    Zaburzenia przemiany węglowodanowej - Jan Tatoń    1042
  Zaburzenia trawienia i wchłaniania węglowodanów    1048
  Bloki metaboliczne przemiany węglowodanów    1051
  Cukrzyca    1056
    Zaburzenia przemiany tłuszczowej - Franciszek Kokot    1134
  Trawienie i wchłanianie lipidów w przewodzie pokarmowym    1134
  Lipidy krwi    1135
  Wielonienasycone kwasy tłuszczowe    1137
  Hiperlipoproteinemie    1137
  Hipolipoproteinemie pierwotne    1148
  Hipolipoproteinemie wtórne    1150
  Lipidozy    1151
    Zaburzenia przemiany aminokwasów i białek - Franciszek Kokot    1151
  Przemiana aminokwasów    1151
  Zaburzenia przemiany aminokwasów    1153
  Przemiana białek    1156
  Zaburzenia przemiany białkowej    1159
  Skrobiawice (β-fibrylozy)    1169
  Genetycznie uwarunkowane enzymopatie krwi    1173
    Zaburzenia przemiany porfirynowej - Franciszek Kokot    1174
  Biosynteza hemu    1174
  Ogólne uwagi dotyczące patogenezy porfiryn    1175
  Podział zaburzeń przemiany porfiryn    1176
  Zaburzenia przemiany bilirubiny    1182
    Zaburzenia przemiany zasad purynowych - Franciszek Kokot    1189
  Uwagi wstępne    1189
  Dna    1191
  Choroba Lescha-Nyhana    1196
  Inne zaburzenia przemiany purynowej    1196
    Zaburzenia gospodarki witaminowej - Franciszek Kokot    1197
  Uwagi ogólne    1197
  Witamina A    1198
  Witamina D    1199
  Witamina E    1201
  Witamina F (wielonienasycone kwasy tłuszczowe)    1201
  Witamina K    1202
  Witamina C    1203
  Witamina B1 (aneuryna, tiamina)    1204
  Witamina B2 (ryboflawina)    1206
  Witamina PP (niacyna)    1206
  Witamina B6 (pirydoksyna)    1208
  Kwas pantotenowy    1208
  Kwas liponowy    1209
  Biotyna (witamina H)    1209
  Kwas foliowy    1209
  Witamina B12 (czynnik zewnętrzny Castle'a, kobalamina)    1211
    Zaburzenia gospodarki pierwiastkami śladowymi - Franciszek Kokot    1213
  Żelazo    1213
  Miedź    1217
  Cynk    1219
  Mangan    1220
  Inne pierwiastki śladowe    1220
    Zaburzenia gospodarki wodno-elektrolitowej i kwasowo-zasadowej - Franciszek Kokot    1221
  Przestrzenie wodne - ich wielkość i skład jonowy    1221
  Podstawowe prawa rządzące gospodarką wodno-elektrolitową i kwasowo-zasadową    1223
  Powiązanie gospodarki wodno-elektrolitowej z równowagą kwasowo-zasadową    1236
    Zaburzenia gospodarki wodno-elektrolitowej - Franciszek Kokot    1236
  Fizjologia gospodarki wodnej i sodowej    1236
  Zaburzenia gospodarki wodnej    1238
  Patogeneza obrzęków    1241
  Hiponatremia    1252
  Hipernatremia    1261
  Fizjologia gospodarki potasowej    1266
  Zaburzenia gospodarki potasowej    1268
  Przemiana wapnia w stanie fizjologii    1274
  Zaburzenia gospodarki wapniowej    1277
  Przemiana magnezu w warunkach fizjologii    1280
  Zaburzenia gospodarki magnezowej    1281
  Przemiana fosforu w stanach fizjologii    1284
  Zaburzenia gospodarki fosforanowej    1285
  Przemiana chloru    1290
    Zaburzenia równowagi kwasowo-zasadowej - Franciszek Kokot    1293
  Wskaźniki zaburzeń równowagi kwasowo-zasadowej    1293
  Interpretacja wyników oznaczeń poszczególnych parametrów równowagi kwasowo-zasadowej    1294
  „Luka anionowa" - jej wartość diagnostyczna w zaburzeniach równowagi kwasowo-zasadowej    1294
  Podział zaburzeń równowagi kwasowo-zasadowej    1297
  Kwasice oddechowe    1298
  Zasadowica oddechowa    1300
  Kwasice metaboliczne (nieoddechowe)    1300
  Zasadowice metaboliczne (nieoddechowe)    1303
  Ogólne uwagi dotyczące leczenia zaburzeń gospodarki wodno-elektrolitowej i kwasowo-zasadowej    1304
    Zasady żywienia - Franciszek Kokot    1312
  Wartość energetyczna pokarmów    1312
  Podstawowa przemiana materii    1312
  Zapotrzebowanie energetyczne człowieka    1313
  Normy żywieniowe    1314
  Niektóre aspekty biologiczne i metaboliczne poszczególnych składników pokarmowych    1315
  Skład podstawowych artykułów spożywczych    1320
  Diety lecznicze    1320
  Żywienie przez zgłębnik    1321
  Żywienie pozajelitowe    1321
    Niedożywienie - Franciszek Kokot    1323
  Ocena stanu odżywienia    1323
  Niedożywienie ilościowe    1325
  Jadłowstręt psychiczny i żarłoczność    1327
  Kwashiorkor    1328
    Otyłość - Franciszek Kokot    1330
  Uwagi ogólne    1330
  Etiologia i patogeneza    1331
  Diagnostyka    1334
  Zasady leczenia otyłości    1335
    Zespół metaboliczny - Franciszek Kokot    1337
    Choroby mitochondrialne - Franciszek Kokot    1337
  XII. Choroby zawodowe - Kazimierz Marek    1341
    Wprowadzenie    1342
  Określenie choroby zawodowej i podstawy jej rozpoznania    1342
  Występowanie chorób zawodowych w Polsce    1343
  Podział szkodliwości zawodowych    1343
  Ogólne zasady zapobiegania    1344
    Choroby układu oddechowego wywołane działaniem pyłów    1344
  Działanie biologiczne pyłu przemysłowego    1344
  Pylice    1345
  Choroby płuc wywołane działaniem pyłu metali twardych    1353
  Choroby płuc wywołane działaniem włókien sztucznych    1353
  Beryloza    1353
  Astma oskrzelowa pochodzenia zawodowego    1354
  Choroby układu oddechowego wywołane działaniem pyłów organicznych    1356
  Przewlekłe zapalenie oskrzeli jako choroba zawodowa    1357
  Zawodowe nowotwory układu oddechowego    1358
    Zatrucia zawodowe    1359
  Trucizny nieorganiczne    1359
  Trucizny organiczne    1369
    Choroby wywołane działaniem czynników fizycznych    1377
  Zespół wibracyjny    1377
  Zmiany chorobowe wywołane promieniami jonizującymi    1379
  Skutki zdrowotne narażenia na pola elektromagnetyczne    1383
  Skutki działania wysokiej i niskiej temperatury otoczenia    1383
  Następstwa działania zwiększonego ciśnienia atmosferycznego    1385
    Zmiany chorobowe układu ruchu i obwodowego układu nerwowego związane ze sposobem wykonywania pracy    1386
    Choroby zakaźne, tropikalne i pasożytnicze pochodzenia zawodowego    1387
    Choroby parazawodowe    1387
  XIII. Ostre zatrucia - Jan Kłopotowski    1389
    Ogólne zasady rozpoznawania ostrych zatruć    1390
    Ogólne zasady leczenia ostrych zatruć    1390
  Leczenie zaburzeń krążenia    1391
  Leczenie zaburzeń oddychania    1391
  Eliminacja trucizn    1392
  Leczenie swoistymi odtrutkami    1393
  Diureza osmotyczna    1393
  Dializa pozaustrojowa    1398
  Przetoczenie krwi wymienne    1399
  Leczenie drgawek    1399
    Ostre zatrucia lekami    1400
  Ostre zatrucia lekami nasennymi, psychotropowymi i przeciwhistaminowymi    1400
  Ostre zatrucia lekami przeciwdepresyjnymi    1401
  Ostre zatrucia chinidyną    1401
  Zatrucia preparatami naparstnicy    1402
  Ostre zatrucia hydrazydem kwasu izonikotynowego    1403
  Ostre zatrucia paracetamolem (acetaminofenem)    1403
  Ostre zatrucia alkaloidami - pochodnymi opium oraz syntetycznymi lekami przeciwbólowymi    1405
  Ostre zatrucia atropiną i jej pochodnymi    1406
  Ostre zatrucia salicylanami    1407
  Ostre zatrucia sulfonamidami    1407
    Ostre zatrucia gazami    1408
  Ostre zatrucia tlenkiem węgla    1408
  Ostre zatrucia cyjanowodorem i cyjankami    1410
  Ostre zatrucia gazami drażniącymi    1410
    Ostre zatrucia substancjami wywołującymi powstanie methemoglobiny    1411
    Zatrucia pestycydami    1411
  Zatrucia związkami fosforoorganicznymi    1411
  Zatrucia pochodnymi dipirydylu    1412
  Zatrucia organicznymi związkami rtęci    1412
  Zatrucia pochodnymi węglowodorów chlorowanych (Azotox, Lindan, HCH, Tiodan), dinitroalkilofenoli (Dinitrofenol, Metylopielik) i kwasów chlorfenoksy-karboksylowych (Pielik)    1413
    Zatrucia środkami stosowanymi przeciw gryzoniom    1413
    Ostre zatrucia związkami arsenu    1414
    Ostre zatrucia sublimatem    1415
    Zatrucia trichloroetylenem („Tri")    1415
    Zatrucia tetrachlorkiem węgla („Tetra")    1416
    Zatrucia środkami żrącymi    1416
    Zatrucia lizolem i fenolami jednowartościowymi    1417
    Zatrucia alkoholem metylowym    1418
    Ostre zatrucie glikolem etylenowym    1419
    Zatrucia alkoholem etylowym    1419
    Zatrucia grzybami    1420
  XIV. Diagnostyka różnicowa najważniejszych objawów chorobowych - Franciszek Kokot    1423
    Wprowadzenie    1424
    Bóle głowy i twarzy    1424
    Bóle klatki piersiowej    1424
    Bóle brzucha    1427
    Bóle kostno-stawowe i mięśniowe    1429
    Bóle kręgosłupa    1432
    Gorączka    1434
    Skaza krwotoczna    1436
    Omdlenie    1440
    Śpiączka    1441
    Duszność    1442
    Sinica    1445
    Obrzęki    1447
    Nadciśnienie tętnicze    1449
    Wstrząs    1451
    Zaburzenia rytmu serca    1453
    Kaszel    1454
    Krwioplucie    1456
    Czkawka    1457
    Zaburzenia połykania    1458
    Nudności i wymioty    1458
    Wymioty krwawe    1460
    Biegunka    1461
    Stolce smołowate i krwiste    1464
    Zaparcia    1465
    Żółtaczka    1466
    Wodobrzusze    1469
    Krwiomocz    1470
    Skąpomocz i bezmocz    1473
    Wielomocz    1473
    Świąd skóry    1476
    Hirsutyzm    1478
    Ginekomastia    1480
  XV. Podstawy evidence based medicine (EBM) - Piotr Gajewski, Roman Jaeschke    1483
    Zarys idei    1484
    Źródła danych    1484
    Ocena wiarygodności danych    1485
  Badania eksperymentalne    1485
  Badania nieeksperymentalne    1487
    Przedstawienie wyników badań - podstawowe pojęcia    1488
    Wytyczne praktyki klinicznej    1492
  XVI. Główne nazwy i oznaczenia jednostek miar według SI oraz ich przeliczenie na jednostki dotychczas stosowane    1493
  Skorowidz    1513
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia