Choroby wewnętrzne. Podręcznik akademicki. Tom 1-2

Choroby wewnętrzne. Podręcznik akademicki. Tom 1-2

3 oceny

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

103,43

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Jest to kolejne, ósme, unowocześnione wydanie podstawowego podręcznika interny. Omówiono w nim wyczerpująco patofizjologię, diagnostykę i leczenie wszystkich najczęściej występujących chorób wewnętrznych, w tym chorób zawodowych i stanów ostrych zatruć oraz diagnostykę różnicową najważniejszych objawów chorobowych. Wydanie to różni się istotnie od poprzednich treścią poszczególnych rozdziałów. Wiele z nich całkowicie zmieniono, szczególnie te, które dotyczą chorób naczyń wieńcowych i mięśnia sercowego, chorób układu krwiotwórczego, skaz krwotocznych, chorób alergicznych, chorób przewodu pokarmowego i układu moczowego. Zmieniono również podrozdziały dotyczące chorób wewnątrzwydzielniczych (cukrzyca) i przemiany materii (otyłość). Pozostałe rozdziały zostały unowocześnione zgodnie z ogromnym postępem wiedzy medycznej. Podręcznik wzbogacono o zupełnie nowy rozdział, w którym omówiono zasady medycyny opartej na faktach (evidence based medicine). Wartość dydaktyczną dzieła doceniają studenci medycyny, którzy od wielu lat uznają je za najlepszy podręcznik akademicki. Książka była wielokrotnie nagradzana i wyróżniana.


Liczba stron1608
WydawcaPZWL Wydawnictwo Lekarskie
ISBN-13978-83-2003-368-7
Numer wydania8
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Spis treści tomu 1
  
  Przedmowa do wydania ósmego VI
  
  I. Choroby serca i naczyń krwionośnych - Leszek Giec, Franciszek Kokot, Tadeusz Mandecki     1
  
    Uwagi wstępne - Leszek Giec     2
  Podstawy elektrofizjologii serca     2
  Fizjologia układu bodźcotwórczego i przewodzącego     4
  Okresy i podokresy pracy serca     5
    Niewydolność krążenia - Leszek Giec     6
  Patofizjologia     6
    Niewydolność serca - Leszek Giec     7
  Uwagi wstępne     7
  Podział kliniczny i przyczyny niewydolności serca     12
  Obraz kliniczny przewlekłej niewydolności lewokomorowej     13
  Przewlekła niewydolność prawokomorowa. Niewydolność serca zastoinowa lewo i prawokomorowa     15
  Klasyfikacja czynnościowa stopnia niewydolności serca     17
  Ogólne zasady leczenia niewydolności serca     18
  Leczenie przewlekłej niewydolności serca     19
  Farmakoterapia przewlekłej niewydolności serca     20
  Dysfunkcja rozkurczowa komór serca     29
  Niefarmakologiczne metody leczenia przewlekłej niewydolności serca     29
  Epidemiologia i rokowanie w przewlekłej zastoinowej niewydolności serca     30
  Ostra niewydolność lewokomorowa. Dychawica sercowa i obrzęk płuc     30
  Ostra niewydolność prawej komory serca. Ostry zespół sercowo-płucny     34
  Niewydolność krążenia pochodzenia obwodowego     34
    Wstrząs - Franciszek Kokot     34
  Uwagi ogólne     34
  Wstrząs hipowolemiczny     38
  Wstrząs septyczny     40
  Wstrząs spowodowany toksynami gronkowcowymi lub paciorkowcowymi     46
  Wstrząs w przebiegu zatruć     47
  Wstrząs anafilaktyczny     47
  Wstrząs pochodzenia płucnego     48
  Wstrząs neurogenny     49
  Wstrząs pochodzenia wewnątrzwydzielniczego lub metabolicznego     49
    Wstrząs kardiogenny (sercopochodny) - Leszek Giec     50
    Omdlenie - Leszek Giec     54
  Zapaść ortostatyczna     54
  Zespół nerwu błędnego     54
    Wady serca wrodzone - Tadeusz Mandecki     55
  Uwagi wstępne     55
  Wady serca wrodzone bez sinicy i bez przecieku     57
  Wady serca wrodzone bez sinicy z przeciekiem     58
  Wady serca wrodzone z sinicą     59
    Wady serca nabyte - Tadeusz Mandecki     60
  Wady zastawki dwudzielnej     60
  Wady zastawki aorty     68
  Wady zastawki trójdzielnej     72
    Zapalenie wsierdzia - Tadeusz Mandecki     73
  Zespół Libmana-Sachsa     73
  Infekcyjne zapalenie wsierdzia     74
    Choroby mięśnia sercowego - Tadeusz Mandecki     77
  Uwagi ogólne i podział     77
  Symptomatologia chorób mięśnia sercowego     77
  Zapalenie mięśnia sercowego     79
  Niezapalne choroby mięśnia sercowego     79
    Choroby osierdzia - Tadeusz Mandecki     82
  Ostre zapalenie osierdzia     82
  Przewlekłe zapalenie osierdzia     84
    Gorączka (choroba) reumatyczna - Tadeusz Mandecki     85
    Choroba niedokrwienna serca - Leszek Giec     89
  Krążenie wieńcowe a niedokrwienie mięśnia sercowego     90
  Nazewnictwo i podział kliniczny     92
  Przewlekła choroba niedokrwienna serca. Dusznica bolesna stabilna     93
  Nietypowe postacie kliniczne przewlekłej choroby niedokrwiennej serca     102
  Przewlekła choroba niedokrwienna serca z objawami niewydolności serca     104
  Przewlekła choroba niedokrwienna serca z zaburzeniami rytmu serca     104
  Ostra choroba niedokrwienna serca. Ostre zespoły wieńcowe     105
  Niestabilna dusznica bolesna i ostry zawał serca bez uniesienia odcinka ST (NSTEMI)     107
  Ostry zawał serca. Zawał serca z uniesieniem odcinka ST elektrokardiogramu (STEMI)     110
  Leczenie ostrego zawału serca typu STEMI     117
  Leczenie powikłań ostrego zawału serca     121
  Chory po zawale serca     122
  Zapobieganie chorobie niedokrwiennej serca     123
    Zaburzenia rytmu serca - Leszek Giec     124
  Uwagi wstępne     124
  Podział leków przeciwarytmicznych     128
  Fizjologiczny rytm serca     130
  Skurcze przedwczesne pozazatokowe     131
  Rytm parasystoliczny     136
  Częstoskurcz napadowy     136
  Częstoskurcz nadkomorowy: przedsionkowy lub węzłowy przy podłużnym rozszczepieniu łącza     137
  Trzepotanie przedsionków     142
  Migotanie przedsionków     143
  Rozkojarzenie przedsionkowo-komorowe     146
  Migotanie i trzepotanie komór     146
  Zespół chorego węzła zatokowo-przedsionkowego     147
  Blok przedsionkowo-komorowy     149
  Blok odnogi pęczka przedsionkowo-komorowego (Hisa)     152
  Bloki gałęzi odnóg pęczka przedsionkowo-komorowego (Hisa)     153
  Zespół preekscytacji     154
  Zespół Wolffa-Parkinsona-White'a (zespół WPW)     154
  Rytmy zastępcze     156
  Wędrujący rozrusznik     156
  Rytm węzłowy zastępczy     157
  Rytm komorowy samorodny     157
  Elektroterapia serca     157
    Serce w różnych stanach chorobowych - Leszek Giec     162
  Nadczynność gruczołu tarczowego     162
  Niedoczynność gruczołu tarczowego     162
  Choroby nadnerczy     163
  Okres menopauzy     163
  Serce hiperkinetyczne     163
    Serce i układ krążenia u kobiet w ciąży - Leszek Giec     164
    Wpływ zaburzeń elektrolitowych na układ sercowo-naczyniowy - Leszek Giec     164
    Inne stany chorobowe serca - Leszek Giec     165
  Nowotwory serca     165
  Urazy serca     166
  Zespół wypadania płatka zastawki dwudzielnej (zespół Barlowa)     166
    Nerwice układu krążenia - Leszek Giec     166
  Dystonia nerwowo-krążeniowa (tzw. nerwica serca, zespół Da Costy)     166
  Zespół żołądkowo-sercowy Roemhelda     167
  Zespół zatoki tętnicy szyjnej     168
    Zespół płucno-sercowy. Serce płucne - Tadeusz Mandecki     168
  Ostry zespół płucno-sercowy. Ostre serce płucne     169
  Przewlekły zespół płucno-sercowy. Przewlekłe serce płucne     170
  Pierwotne nadciśnienie płucne     173
    Nadciśnienie tętnicze - Tadeusz Mandecki     173
  Choroba nadciśnieniowa. Nadciśnienie samoistne. Nadciśnienie pierwotne     182
    Choroby naczyń - Leszek Giec     196
  Miażdżyca tętnic     196
  Choroby naczyń obwodowych - Tadeusz Mandecki     198
    Postępowanie w nagłym zatrzymaniu krążenia (resuscytacja) - Leszek Giec     207
  
  II. Choroby układu oddechowego - Wacław Droszcz     215
  
    Choroby płuc i dolnych dróg oddechowych     216
  Niewydolność oddechowa     216
  Zaburzenia oddychania podczas snu     219
  Ostre zapalenie oskrzeli     221
  Przewlekła obturacyjna choroba płuc     222
  Rozstrzenie oskrzeli     230
  Pylica płuc     233
  Śródmiąższowe choroby płuc     233
  Sarkoidoza     236
  Zapalenie płuc     238
  Ropień płuc     247
  Grzybice płuc     248
  Pasożytnicze i pierwotniakowe choroby płuc     250
  Chemiczne zapalenie płuc     252
  Nowotwory płuc     253
  Zator i zawał płuc     259
  Pierwotne nadciśnienie płucne     262
  Rzadsze choroby płuc     262
    Choroby opłucnej     265
  Wysiękowe zapalenie opłucnej     265
  Odma samoistna     268
  Ropniak opłucnej     269
  Zwłóknienie klatki piersiowej     270
  Nowotwory opłucnej     271
    Choroby śródpiersia     271
  Przesunięcie śródpiersia     271
  Zapalenie śródpiersia     272
  Guzy śródpiersia     272
  Odma śródpiersia     273
    Choroby klatki piersiowej     273
  Tylno-boczne skrzywienie kręgosłupa     274
    Choroby przepony     274
  Przepuklina przeponowa     274
  Porażenie przepony     275
  Ropień podprzeponowy     275
    Polekowe choroby narządu oddechowego     276
  
  III. Choroby układu trawiennego - Ewa Nowakowska-Duława, Kornel Gibińskii, Andrzej Nowak     279
  
    Choroby przełyku - Ewa Nowakowska-Duława, Kornel Gibińskii     280
  Wiadomości wstępne     280
  Diagnostyka przełyku     282
  Przepuklina rozworu przełykowego     283
  Uchyłek przełyku     284
  Zwężenie przełyku, pierścienie i błony przełykowe     285
  Zaburzenia motoryki przełyku     285
  Ciało obce w przełyku     288
  Zapalenia przełyku     289
  Oparzenie przełyku     294
  Pourazowe choroby przełyku     295
  Żylaki przełyku     296
  Nowotwory przełyku     298
    Choroby żołądka - Ewa Nowakowska-Duława, Kornel Gibińskii     301
  Wiadomości wstępne     301
  Diagnostyka żołądka     307
  Zaburzenia opróżniania żołądkowego     311
  Zapalenie żołądka     312
  Wrzód żołądka. Wrzód dwunastnicy (choroba wrzodowa)     316
  Zespół Zollingera-Ellisona     325
  Dyspepsja czynnościowa     327
  Nowotwory żołądka     328
  Bezoar     337
  Ciało obce     338
  Krwawienie z górnego odcinka przewodu pokarmowego     338
    Choroby jelita cienkiego - Ewa Nowakowska-Duława, Kornel Gibińskii     341
  Wiadomości wstępne     341
  Najważniejsze badania dodatkowe     345
  Zaburzenia rozwojowe     347
  Uchyłki     347
  Zaburzenia trawienia i wchłaniania w jelicie     348
  Choroba trzewna     348
  Zapalenia jelita cienkiego     351
  Choroba Leśniowskiego-Crohna     356
  Nowotwory     360
  Enteropatia z utratą białka     362
  Niedokrwienna choroba jelit     363
  Niedrożność jelit     364
  Zespół krótkiego jelita     366
  Zespół rozrostu bakteryjnego     367
    Choroby jelita grubego - Ewa Nowakowska-Duława, Kornel Gibińskii     367
  Wiadomości wstępne     367
  Diagnostyka chorób jelita grubego     369
  Zaburzenia rozwojowe     370
  Zaparcie nawykowe     371
  Uchyłkowatość jelita grubego     372
  Zespół jelita drażliwego     373
  Nieswoiste zapalne choroby jelit     375
  Inne zapalenia jelita grubego     381
  Endometrioza jelitowa     383
  Polipy jelita grubego     384
  Nowotwory złośliwe jelita grubego     387
  Choroby odbytu     390
    Choroby otrzewnej - Ewa Nowakowska-Duława, Kornel Gibińskii     391
  Wiadomości wstępne     391
  Zapalenie otrzewnej     392
  Zrosty otrzewnowe     399
    Choroby wątroby i dróg żółciowych - Ewa Nowakowska-Duława, Kornel Gibińskii     399
  Wiadomości wstępne     399
  Diagnostyka wątroby i dróg żółciowych     401
  Ostre wirusowe zapalenie wątroby     406
  Ostra niewydolność wątroby     413
  Przewlekłe zapalenie wątroby     415
  Stłuszczenie wątroby     423
  Alkoholowa choroba wątroby     424
  Marskość wątroby     425
  Zespół Budda-Chiariego     433
  Hiperbilirubinemie czynnościowe     433
  Zmiany ogniskowe wątroby     434
  Transplantacja wątroby     437
  Kamica żółciowa     438
  Zaburzenia motoryki dróg żółciowych     448
  Nowotwory układu żółciowego     449
    Choroby trzustki - Andrzej Nowak     452
  Wiadomości wstępne     452
  Diagnostyka chorób trzustki     456
  Zapalenie trzustki     458
  Przewlekłe zapalenie trzustki     466
  Torbiele i torbiele rzekome trzustki     472
  Włókniejące torbielowate zapalenie trzustki     475
  Nowotwory trzustki     476
  
  IV. Choroby nerek i dróg moczowych - Franciszek Kokot     487
  
    Fizjologia nerek     488
  Uwagi wstępne     488
  Rola nerek w regulacji składu i objętości płynów ustrojowych     488
  Regulacja izotonii płynów ustrojowych     489
  Regulacja izowolemii     489
  Rola nerek w gospodarce wodno-elektrolitowej     491
  Rola nerek w gospodarce kwasowo-zasadowej     494
  Nerka jako narząd wewnątrzwydzielniczy     495
  Badania czynności nerek     496
    Podstawy rozpoznawania chorób układu moczowego     499
  Wywiady     499
  Badanie fizykalne     499
  Badania pracowniane     500
  Badania obrazowe     509
  Biopsja nerki     511
    Poszczególne zespoły chorobowe i choroby nerek     512
  Przewlekła niewydolność nerek     512
  Ostra niewydolność nerek     529
  Choroby kłębuszków nerkowych (glomerulopatie)     540
  Cewkowo-śródmiąższowe zapalenie nerek     564
  Tubulopatie     576
  Zakażenie dróg moczowych     578
  Nefropatia zaporowa     580
  Kamica moczowa     582
  Torbiele i torbielowatość nerek     586
  Gąbczastość rdzenia nerek     589
  Nowotwory nerek     589
  Nefropatie naczyniowe     590
  
  V. Choroby układu ruchu - Hanna Chwalińska-Sadowska     601
  
    Definicja i klasyfikacja chorób układu ruchu     602
  Etiopatogeneza, patomorfologia i patofizjologia     602
  Badanie chorych z objawami ze strony układu ruchu     608
    Reumatoidalne zapalenie stawów     612
  Zespoły towarzyszące reumatoidalnemu zapaleniu stawów     626
  Młodzieńcze idiopatyczne zapalenie stawów     628
  Choroba Stilla z początkiem u osób dorosłych     631
    Seronegatywne zapalenie stawów i kręgosłupa     631
  Zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa     632
  Łuszczycowe zapalenie stawów     635
  Zespół Reitera     636
  Choroba Behçeta     637
  Zapalenie stawów towarzyszące różnym postaciom trądziku     637
  Zapalenie kostno-stawowe towarzyszące zmianom krostkowym dłoni i stóp     637
  Zapalenie stawów obwodowych i(lub) kręgosłupa towarzyszące wrzodziejącemu
  zapaleniu jelita grubego, chorobie Leśniowskiego-Crohna i chorobie Whipple'a     638
  Reaktywne zapalenie stawów po zakażeniach bakteryjnych jelit     638
    Objawy stawowe w układowych chorobach tkanki łącznej     639
    Odczyny stawowe w chorobach zakaźnych     640
    Zapalenie stawów wywołane przez znane drobnoustroje     641
    Choroba zwyrodnieniowa stawów i kręgosłupa     643
  Choroba zwyrodnieniowa stawów biodrowych. Koksartroza     648
  Choroba zwyrodnieniowa stawów kolanowych. Gonartroza     649
  Choroba zwyrodnieniowa stawów rąk     650
  Zmiany zwyrodnieniowo-wytwórcze kręgosłupa     650
    Tak zwany reumatyzm pozastawowy, czyli reumatyzm tkanek miękkich     652
    Zespół algodystroficzny (choroba Sudecka)     654
    Wrodzone choroby tkanki łącznej     655
  Niedoskonałe tworzenie kości     655
  Zespół Ehlersa-Danlosa     655
  Zespół Marfana     656
    Metaboliczne choroby kości     657
  Objawy kliniczne i badania pomocnicze w chorobach metabolicznych kości     659
  Osteoporoza     660
  Osteomalacja     668
    Rzadko występujące, genetycznie uwarunkowane lub nieznanego pochodzenia choroby kości     671
  Choroba Pageta     671
  Włóknista dysplazja kości     672
    Choroby mięśni     673
  
  VI. Choroby układu krwiotwórczego - Jerzy Hołowiecki     675
  
    Fizjologia układu krwiotwórczego     676
  Podstawowe wiadomości o hematopoezie     676
  Szpik kostny     677
  Regulacja hematopoezy     678
    Podstawowe badania hematologiczne     683
    Choroby układu czerwonokrwinkowego     685
  Erytropoeza w warunkach fizjologicznych     685
  Zasady badania układu czerwonokrwinkowego     688
  Niedokrwistości     688
  Stany przebiegające ze zwiększeniem liczby erytrocytów i schorzenia rozrostowe
  układu erytroblastycznego     715
    Choroby układu granulocytowego     717
  Charakterystyka komórek układu granulocytowego     717
  Wrodzone anomalie granulocytów     720
  Zmiany odczynowe w układzie granulocytowym     720
  Neutropenie wrodzone     722
  Neutropenie nabyte     723
  Zaburzenia czynności granulocytów     727
    Zespoły mielodysplastyczne     727
    Białaczki     731
  Etiopatogeneza     731
  Podział białaczek     734
    Choroby mieloproliferacyjne     763
  Przewlekła białaczka granulocytowa (przewlekła białaczka szpikowa)     764
  Czerwienica prawdziwa     768
  Przewlekła mielofibroza (osteomielofibroza, osteomieloskleroza)     769
  Samoistna nadpłytkowość     770
  Przewlekła białaczka mielomonocytowa (CMML)     771
  Białaczka eozynofilowa i zespół hipereozynofilowy (HES)     771
    Choroby układu limfocytowego     772
  Układ limfocytowy     772
  Badania limfocytów     778
  Ogólny podział chorób układu limfocytowego     778
  Choroby przebiegające ze zmianą liczby limfocytów we krwi obwodowej     778
  Limfocytoza     782
    Choroby, których głównym objawem jest powiększenie węzłów chłonnych     784
  Chłoniaki złośliwe i inne nowotwory układu limfocytowego     787
  Klasyfikacja nowotworów układu limfatycznego wg WHO     789
  Charakterystyka kliniczna chłoniaków     791
  Grupa chłoniaków o mniejszej złośliwości     792
  Chłoniaki o większej złośliwości     799
  Zasady leczenia chłoniaków     801
  Choroba Hodgkina. Ziarnica złośliwa     804
    Stany manifestujące się zaburzeniami syntezy immunoglobulin     810
  Stany niedoboru immunoglobulin     810
  Stany charakteryzujące się zaburzeniami syntezy immunoglobulin, czyli tzw. gammapatie (paraproteinemie)     810
    Choroby śledziony     818
  Zespół dużej śledziony (hipersplenizm)     819
  Splenektomia     819
    Przeszczepianie szpiku     820
  Rodzaje transplantacji szpiku     820
  Metodyka transplantacji szpiku     821
  
  Skorowidz     830
  
  
  Spis treści tomu 2
  
  VII. Skazy krwotoczne - Maria Kopeć, Michał Myśliwiec    831
  
    Hemostaza fizjologiczna     832
  Układ krzepnięcia krwi     832
  Osoczowy układ krzepnięcia     832
  Układ siateczkowo-śródbłonkowy     838
  Układ fibrynolityczny     838
  Płytki krwi     843
  Ściana naczyń krwionośnych     849
  Leukocyty     851
    Podział skaz krwotocznych     851
  Ogólne zasady rozpoznawania skaz krwotocznych     851
  Badania laboratoryjne     852
  Wrodzone dziedziczne zaburzenia krzepnięcia krwi     856
  Hemofilia A     856
  Hemofilia B (choroba Christmasa)     861
  Choroba von Willebranda     862
    Wrodzone zaburzenia fibrynogenu, niedobór czynnika I     864
  Niedobór czynnika II (rodzinna hipoprotrombinemia)     865
  Niedobór czynnika V (parahemofilia)     865
  Niedobór czynnika VII (hipokonwertynemia)     865
  Niedobór czynnika X (Stuarta-Prowera)     866
  Niedobory czynników kontaktu XI, XII, prekalikreiny i wielkocząsteczkowego kininogenu     866
  Niedobór czynnika XIII (stabilizującego fibrynę)     867
    Nabyte zaburzenia krzepnięcia krwi     868
  Niedobory skojarzone czynników zespołu protrombiny: II, VII, IX i X     868
  Niedobory witaminy K, podawanie doustnych antykoagulantów     868
  Choroba krwotoczna noworodków     869
  Zaburzenia krzepnięcia w chorobach wątroby     869
  Zaburzenia krzepnięcia w krążeniu pozaustrojowym     870
  Rozsiane wewnątrznaczyniowe wykrzepianie     870
  Immunokoagulopatie - skazy krwotoczne spowodowane krążącymi inhibitorami krzepnięcia     875
    Skazy krwotoczne naczyniowe     876
  Wrodzone skazy krwotoczne naczyniowe     876
  Nabyte skazy krwotoczne naczyniowe     878
    Skazy krwotoczne płytkowe     880
  Trombocytopenie (małopłytkowość)     880
  Trombocytemie i trombocytozy     887
  Zaburzenia czynności płytek - trombocytopatie     888
  Skazy krwotoczne o złożonej etiopatogenezie     890
  
  VIII. Choroby alergiczne narządów wewnętrznych - Andrzej Szczeklik     893
  
    Patogeneza, zasady rozpoznawania i leczenia chorób alergicznych     894
  Alergia i alergeny     894
  Częstość występowania chorób alergicznych     896
  Rozpoznawanie chorób alergicznych     897
  Zasady leczenia chorób alergicznych     898
    Kliniczne postacie chorób alergicznych     899
  Alergiczny nieżyt nosa     899
  Astma oskrzelowa     901
  Alergia na leki     916
  Anafilaksja, wstrząs anafilaktyczny i reakcje anafilaktoidalne     919
  Choroba posurowicza     923
  Obrzęk naczynioruchowy Quinckego     923
  
  IX. Układowe choroby tkanki łącznej - kolagenozy - Jacek Musiał, Andrzej Szczeklik     925
  
    Toczeń rumieniowaty układowy     926
    Zapalenie wielomięśniowe i zapalenie skórno-mięśniowe     931
    Twardzina układowa     933
    Zespół Sjogrena     935
    Mieszana choroba tkanki łącznej     936
    Pierwotne zespoły zapalenia naczyń     937
  Choroba Takayasu     938
  Zapalenie tętnicy skroniowej (zapalenie tętnic olbrzymiokomórkowe, choroba
  Hortona)     938
  Polimialgia reumatyczna     938
  Guzkowe zapalenie tętnic     940
  Ziarniniak Wegenera     942
  Zespół Churga-Strauss (alergiczne ziarniniakowe zapalenie naczyń)     944
  Mikroskopowe zapalenie naczyń     945
  
  X. Endokrynologia - Franciszek Kokot     947
  
    Uwagi wstępne     948
    Choroby podwzgórza i przysadki     949
  Guzy przysadki hormonalnie nieczynne     950
  Nadmierne wydzielanie prolaktyny. Zespół galactorrhoea-amenorrhoea     951
  Zaburzenia wydzielania hormonu wzrostu     954
  Karłowatość podwzgórzowo-przysadkowa     958
  Niedoczynność przedniego płata przysadki     961
  Zaburzenia wydzielania wazopresyny     965
  Zespół hipomolalności osocza z normalnym lub nadmiernym wydzielaniem wazopresyny (zespół Schwartza-Barttera)     965
    Choroby gruczołu tarczowego     969
  Rozpoznawanie chorób gruczołu tarczowego     971
  Wole miąższowe i guzkowe proste     977
  Niedoczynność gruczołu tarczowego     979
  Nadczynność gruczołu tarczowego     983
  Oftalmopatia wewnątrzwydzielnicza     991
  Zapalenia gruczołu tarczowego     992
  Przewlekłe limfocytowe zapalenie gruczołu tarczowego (choroba Hashimoto)     992
  Nowotwory gruczołu tarczowego     993
    Choroby gruczołów przytarczycznych     995
  Nadczynność gruczołów przytarczycznych     999
  Niedoczynność gruczołów przytarczycznych     1005
    Choroby kory nadnerczy     1009
  Regulacja wydzielania hormonów osi przysadkowo-nadnerczowej     1011
  Testy czynnościowe oraz wskaźniki biochemiczne osi podwzgórzowo-przysadkowo-nadnerczowej stosowane w diagnostyce     1012
  Nadczynność nadnerczy     1017
  Niedoczynność kory nadnerczy     1026
  Guz chromochłonny     1034
    Choroby gonad     1036
  Choroby gonady męskiej     1036
  Choroby gonady żeńskiej (jajnika)     1041
  
  XI. Zaburzenia przemiany materii - Franciszek Kokot, Jan Tatoń     1047
  
    Zaburzenia przemiany węglowodanowej - Jan Tatoń     1042
  Zaburzenia trawienia i wchłaniania węglowodanów     1048
  Bloki metaboliczne przemiany węglowodanów     1051
  Cukrzyca     1056
    Zaburzenia przemiany tłuszczowej - Franciszek Kokot     1134
  Trawienie i wchłanianie lipidów w przewodzie pokarmowym     1134
  Lipidy krwi     1135
  Wielonienasycone kwasy tłuszczowe     1137
  Hiperlipoproteinemie     1137
  Hipolipoproteinemie pierwotne     1148
  Hipolipoproteinemie wtórne     1150
  Lipidozy     1151
    Zaburzenia przemiany aminokwasów i białek - Franciszek Kokot     1151
  Przemiana aminokwasów     1151
  Zaburzenia przemiany aminokwasów     1153
  Przemiana białek     1156
  Zaburzenia przemiany białkowej     1159
  Skrobiawice (β-fibrylozy)    1169
  Genetycznie uwarunkowane enzymopatie krwi     1173
    Zaburzenia przemiany porfirynowej - Franciszek Kokot     1174
  Biosynteza hemu     1174
  Ogólne uwagi dotyczące patogenezy porfiryn     1175
  Podział zaburzeń przemiany porfiryn     1176
  Zaburzenia przemiany bilirubiny     1182
    Zaburzenia przemiany zasad purynowych - Franciszek Kokot     1189
  Uwagi wstępne     1189
  Dna    1191
  Choroba Lescha-Nyhana     1196
  Inne zaburzenia przemiany purynowej     1196
    Zaburzenia gospodarki witaminowej - Franciszek Kokot     1197
  Uwagi ogólne     1197
  Witamina A     1198
  Witamina D     1199
  Witamina E    1201
  Witamina F (wielonienasycone kwasy tłuszczowe)    1201
  Witamina K     1202
  Witamina C     1203
  Witamina B1 (aneuryna, tiamina)     1204
  Witamina B2 (ryboflawina)     1206
  Witamina PP (niacyna)     1206
  Witamina B6 (pirydoksyna)     1208
  Kwas pantotenowy     1208
  Kwas liponowy     1209
  Biotyna (witamina H)     1209
  Kwas foliowy     1209
  Witamina B12 (czynnik zewnętrzny Castle'a, kobalamina)     1211
    Zaburzenia gospodarki pierwiastkami śladowymi - Franciszek Kokot     1213
  Żelazo    1213
  Miedź     1217
  Cynk     1219
  Mangan     1220
  Inne pierwiastki śladowe     1220
    Zaburzenia gospodarki wodno-elektrolitowej i kwasowo-zasadowej - Franciszek Kokot     1221
  Przestrzenie wodne - ich wielkość i skład jonowy     1221
  Podstawowe prawa rządzące gospodarką wodno-elektrolitową i kwasowo-zasadową     1223
  Powiązanie gospodarki wodno-elektrolitowej z równowagą kwasowo-zasadową     1236
    Zaburzenia gospodarki wodno-elektrolitowej - Franciszek Kokot     1236
  Fizjologia gospodarki wodnej i sodowej     1236
  Zaburzenia gospodarki wodnej     1238
  Patogeneza obrzęków     1241
  Hiponatremia     1252
  Hipernatremia     1261
  Fizjologia gospodarki potasowej     1266
  Zaburzenia gospodarki potasowej     1268
  Przemiana wapnia w stanie fizjologii     1274
  Zaburzenia gospodarki wapniowej     1277
  Przemiana magnezu w warunkach fizjologii     1280
  Zaburzenia gospodarki magnezowej     1281
  Przemiana fosforu w stanach fizjologii     1284
  Zaburzenia gospodarki fosforanowej     1285
  Przemiana chloru     1290
    Zaburzenia równowagi kwasowo-zasadowej - Franciszek Kokot     1293
  Wskaźniki zaburzeń równowagi kwasowo-zasadowej     1293
  Interpretacja wyników oznaczeń poszczególnych parametrów równowagi kwasowo-zasadowej     1294
  „Luka anionowa" - jej wartość diagnostyczna w zaburzeniach równowagi kwasowo-zasadowej     1294
  Podział zaburzeń równowagi kwasowo-zasadowej     1297
  Kwasice oddechowe     1298
  Zasadowica oddechowa     1300
  Kwasice metaboliczne (nieoddechowe)     1300
  Zasadowice metaboliczne (nieoddechowe)     1303
  Ogólne uwagi dotyczące leczenia zaburzeń gospodarki wodno-elektrolitowej i kwasowo-zasadowej     1304
    Zasady żywienia - Franciszek Kokot     1312
  Wartość energetyczna pokarmów     1312
  Podstawowa przemiana materii     1312
  Zapotrzebowanie energetyczne człowieka     1313
  Normy żywieniowe     1314
  Niektóre aspekty biologiczne i metaboliczne poszczególnych składników pokarmowych     1315
  Skład podstawowych artykułów spożywczych     1320
  Diety lecznicze     1320
  Żywienie przez zgłębnik     1321
  Żywienie pozajelitowe     1321
    Niedożywienie - Franciszek Kokot     1323
  Ocena stanu odżywienia     1323
  Niedożywienie ilościowe     1325
  Jadłowstręt psychiczny i żarłoczność    1327
  Kwashiorkor     1328
    Otyłość - Franciszek Kokot     1330
  Uwagi ogólne     1330
  Etiologia i patogeneza     1331
  Diagnostyka     1334
  Zasady leczenia otyłości     1335
    Zespół metaboliczny - Franciszek Kokot     1337
    Choroby mitochondrialne - Franciszek Kokot     1337
  
  XII. Choroby zawodowe - Kazimierz Marek    1341
  
    Wprowadzenie     1342
  Określenie choroby zawodowej i podstawy jej rozpoznania     1342
  Występowanie chorób zawodowych w Polsce     1343
  Podział szkodliwości zawodowych     1343
  Ogólne zasady zapobiegania     1344
    Choroby układu oddechowego wywołane działaniem pyłów     1344
  Działanie biologiczne pyłu przemysłowego     1344
  Pylice     1345
  Choroby płuc wywołane działaniem pyłu metali twardych     1353
  Choroby płuc wywołane działaniem włókien sztucznych     1353
  Beryloza     1353
  Astma oskrzelowa pochodzenia zawodowego     1354
  Choroby układu oddechowego wywołane działaniem pyłów organicznych     1356
  Przewlekłe zapalenie oskrzeli jako choroba zawodowa     1357
  Zawodowe nowotwory układu oddechowego     1358
    Zatrucia zawodowe     1359
  Trucizny nieorganiczne     1359
  Trucizny organiczne     1369
    Choroby wywołane działaniem czynników fizycznych     1377
  Zespół wibracyjny     1377
  Zmiany chorobowe wywołane promieniami jonizującymi     1379
  Skutki zdrowotne narażenia na pola elektromagnetyczne     1383
  Skutki działania wysokiej i niskiej temperatury otoczenia     1383
  Następstwa działania zwiększonego ciśnienia atmosferycznego     1385
    Zmiany chorobowe układu ruchu i obwodowego układu nerwowego związane ze sposobem wykonywania pracy     1386
    Choroby zakaźne, tropikalne i pasożytnicze pochodzenia zawodowego     1387
    Choroby parazawodowe     1387
  
  XIII. Ostre zatrucia - Jan Kłopotowski     1389
  
    Ogólne zasady rozpoznawania ostrych zatruć     1390
    Ogólne zasady leczenia ostrych zatruć     1390
  Leczenie zaburzeń krążenia     1391
  Leczenie zaburzeń oddychania     1391
  Eliminacja trucizn     1392
  Leczenie swoistymi odtrutkami     1393
  Diureza osmotyczna     1393
  Dializa pozaustrojowa     1398
  Przetoczenie krwi wymienne     1399
  Leczenie drgawek     1399
    Ostre zatrucia lekami     1400
  Ostre zatrucia lekami nasennymi, psychotropowymi i przeciwhistaminowymi     1400
  Ostre zatrucia lekami przeciwdepresyjnymi     1401
  Ostre zatrucia chinidyną     1401
  Zatrucia preparatami naparstnicy     1402
  Ostre zatrucia hydrazydem kwasu izonikotynowego     1403
  Ostre zatrucia paracetamolem (acetaminofenem)     1403
  Ostre zatrucia alkaloidami - pochodnymi opium oraz syntetycznymi lekami przeciwbólowymi     1405
  Ostre zatrucia atropiną i jej pochodnymi     1406
  Ostre zatrucia salicylanami     1407
  Ostre zatrucia sulfonamidami     1407
    Ostre zatrucia gazami     1408
  Ostre zatrucia tlenkiem węgla     1408
  Ostre zatrucia cyjanowodorem i cyjankami     1410
  Ostre zatrucia gazami drażniącymi     1410
    Ostre zatrucia substancjami wywołującymi powstanie methemoglobiny     1411
    Zatrucia pestycydami     1411
  Zatrucia związkami fosforoorganicznymi     1411
  Zatrucia pochodnymi dipirydylu     1412
  Zatrucia organicznymi związkami rtęci     1412
  Zatrucia pochodnymi węglowodorów chlorowanych (Azotox, Lindan, HCH, Tiodan), dinitroalkilofenoli (Dinitrofenol, Metylopielik) i kwasów chlorfenoksy-karboksylowych (Pielik)     1413
    Zatrucia środkami stosowanymi przeciw gryzoniom     1413
    Ostre zatrucia związkami arsenu     1414
    Ostre zatrucia sublimatem     1415
    Zatrucia trichloroetylenem („Tri")    1415
    Zatrucia tetrachlorkiem węgla („Tetra")    1416
    Zatrucia środkami żrącymi     1416
    Zatrucia lizolem i fenolami jednowartościowymi     1417
    Zatrucia alkoholem metylowym     1418
    Ostre zatrucie glikolem etylenowym     1419
    Zatrucia alkoholem etylowym     1419
    Zatrucia grzybami     1420
  
  XIV. Diagnostyka różnicowa najważniejszych objawów chorobowych - Franciszek Kokot     1423
  
    Wprowadzenie     1424
    Bóle głowy i twarzy     1424
    Bóle klatki piersiowej     1424
    Bóle brzucha     1427
    Bóle kostno-stawowe i mięśniowe     1429
    Bóle kręgosłupa     1432
    Gorączka     1434
    Skaza krwotoczna     1436
    Omdlenie     1440
    Śpiączka     1441
    Duszność     1442
    Sinica     1445
    Obrzęki     1447
    Nadciśnienie tętnicze     1449
    Wstrząs     1451
    Zaburzenia rytmu serca     1453
    Kaszel    1454
    Krwioplucie     1456
    Czkawka     1457
    Zaburzenia połykania     1458
    Nudności i wymioty     1458
    Wymioty krwawe     1460
    Biegunka     1461
    Stolce smołowate i krwiste     1464
    Zaparcia     1465
    Żółtaczka     1466
    Wodobrzusze     1469
    Krwiomocz     1470
    Skąpomocz i bezmocz     1473
    Wielomocz     1473
    Świąd skóry     1476
    Hirsutyzm     1478
    Ginekomastia     1480
  
  XV. Podstawy evidence based medicine (EBM) - Piotr Gajewski, Roman Jaeschke     1483
  
    Zarys idei     1484
    Źródła danych    1484
    Ocena wiarygodności danych     1485
  Badania eksperymentalne     1485
  Badania nieeksperymentalne     1487
    Przedstawienie wyników badań - podstawowe pojęcia     1488
    Wytyczne praktyki klinicznej     1492
  
  XVI. Główne nazwy i oznaczenia jednostek miar według SI oraz ich przeliczenie na jednostki dotychczas stosowane     1493
  
  Skorowidz     1513
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia