Diagnostyka różnicowa objawów chorobowych

-20%

Diagnostyka różnicowa objawów chorobowych

3 oceny

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

47,6059,50

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Lekarz uzyska w tej książce pomoc w codziennej pracy i w trudnych przypadkach diagnostycznych.
W każdym rozdziale podano zwięzłą informację na temat patofizjologii określonego objawu przedmiotowego i podmiotowego, stanowiącej niezbędną podstawę racjonalnego postępowania diagnostycznego. Tylko w ten sposób można uzyskać prawidłowe rozpoznanie w możliwie krótkim czasie przy najmniejszym obciążeniu fizycznym i psychicznym chorego, a także finansowym.


Liczba stron794
WydawcaPZWL Wydawnictwo Lekarskie
ISBN-13978-83-200-3295-6
Numer wydania3
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

EBOOKI WYDAWCY

POLECAMY

Ciekawe propozycje

Spis treści

   Przedmowa do wydania trzeciego    10
[]. Zmiany temperatury ciałaFranciszek Kokot    1
[].. Regulacja temperatury ciała    1
[].2. Definicja nadcieplności, niedocieplności i gorączki    1
  1.3. Gorączka    2
  1.3.1. Patofizjologia    2
  1.3.. Biologiczne działanie gorączki    2
  1... Typy gorączki    3
  1.3.. Postacie etiologiczne gorączki    4
  1.3.5. Postępowanie diagnostyczne u chorych z gorączką    9
  1.4. Stany hipotermii (niedocieplności)    10
  2. Bóle    11
  2.1. Bóle głowy, twarzy i szyiFranciszek Kokot    11
  2.1.1. Wstęp    11
  2.1.2. Naczynia krwionośne głowy    11
  2.1.3. Unerwienie czuciowe głowy    12
  2.1.4. Wrażliwość poszczególnych struktur zewnątrz i wewnątrzczaszkowych na ból    12
  2.1.5. Patomechanizm bólów głowy    12
  2.1.6. Rozpoznawanie bólów głowy    14
  2.1.7. Klasyfikacja bólów głowy    15
  2.1.8. Bóle głowy pierwotne    18
  2.1.9. Bóle głowy wtórne lub objawowe    26
  2.1.10. Postępowanie diagnostyczne u chorych z bólami głowy i twarzy    38
  2.1.11. Diagnostyka różnicowa bólów szyi    40
  2.2. Bóle w klatce piersiowejFranciszek Kokot   42
  2.2.1. Unerwienie narządów klatki piersiowej    42
  2.2.2. Etiologia i patogeneza    43
  2.2.3. Diagnostyka    43
  2.2.4. Diagnostyka różnicowa bólów klatki piersiowej    44
  2.2.5. Ogólne uwagi dotyczące postępowania diagnostycznego u chorych z bólami klatki piersiowej    51
  2.3. Bóle brzuchaFranciszek Kokot    52
  2.3.1. Unerwienie narządów jamy brzusznej    52
  2.3.2. Bóle trzewne i somatyczne    52
  2.3.3. Przyczyny bólów brzucha    54
  2.3.4. Podział bólów brzucha    54
  2.3.5. Ostre bóle brzucha    54
  2.3.6. Przewlekłe, nawracające bóle brzucha    66
  2.3.7. Ogólne uwagi dotyczące postępowania diagnostycznego u chorych z bólami brzucha    74
  2.4. Bóle kostno-stawowe Franciszek Kokot    75
  2.4.1. Uwagi wstępne    75
  2.4.2. Rozpoznawanie bólów kostno-stawowych    77
  2.4.3. Bóle stawowe    78
  2.4.4. Bóle kostne    83
  2.5. Bóle kończynGerard Jonderko    88
  2.5.1. Bóle neurogenne kończyn    88
  2.5.2. Bóle naczyniopochodne kończyn    99
  2.5.3. Bóle mięśniowe kończyn    102
  3. Zawroty głowyJan Sekuła,Tatiana Gierek    107
  3.1. Definicja.    107
  3.2. Anatomia i fizjologia narządu równowagi    107
  3.3. Metody badania narządu równowagi    107
  3.4. Klasyfikacja zawrotów głowy    111
  3.5. Rozpoznawanie różnicowe zawrotów głowy    111
  4. DusznośćFranciszek Kokot    115
  4.1. Definicja    115
  4.2. Podział    115
  4.3. Ogólne uwagi dotyczące patofizjologii duszności    116
  4.4. Duszność uwarunkowana głodem tlenowym tkanek    116
  4.4.1. Choroby układu oddechowego    116
  4.4.2. Choroby serca    127
  4.4.3. Choroby układu krwiotwórczego. Methemoglobinemia    129
  4.4.4. Nadmierne zużycie tlenu przez tkanki    130
  4.4.5. Duszność w przebiegu niektórych endokrynopatii    130
  4.4.6. Niedostateczna zawartość tlenu w atmosferze    130
  4.5. Duszność bez głodu tlenowego tkanek    131
  4.5.1. Kwasice nieoddechowe i oddechowe    131
  4.5.2. Nerwice    132
  4.6. Ogólne uwagi dotyczące postępowania diagnostycznego u chorych z dusznością    132
  5. ObrzękiFranciszek Kokot    133
  5.1. Patofizjologia obrzęków    133
  5.1.1. Definicja obrzęków    133
  5.1.2. Patogeneza obrzęków    133
  5.2. Kliniczne postacie obrzęków    135
  5.2.1. Diagnostyka różnicowa obrzęków umiejscowionych    135
  5.2.2. Diagnostyka różnicowa obrzęków uogólnionych    137
  5.3. Ogólne uwagi dotyczące postępowania diagnostycznego u chorych z obrzękami    147
  6. OmdlenieFranciszek Kokot    149
  6.1. Definicja    149
  6.2. Fizjologia zmian krążeniowych spowodowanych pionową pozycją ciała    149
  6.3. Rozpoznanie omdlenia    149
  6.4. Diagnostyka różnicowa omdlenia    150
  6.4.1. Omdlenie pochodzenia sercowo-naczyniowego    150
  6.4.2. Omdlenie pochodzenia mózgowego    152
  6.4.3. Ostre zaburzenia metaboliczne    155
  6.4.4. Ogólne uwagi dotyczące postępowania diagnostycznego w omdleniach    155
  7. ŚpiączkaFranciszek Kokot    156
  7.1. Definicja i podział    156
  7.2. Śpiączka uwarunkowana pierwotnym uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego (o.u.n.)    157
  7.2.1. Pierwotne uszkodzenie neuronów lub komórek glejowych    157
  7.2.2. Pourazowe uszkodzenie o.u.n.    157
  7.2.3. Śpiączki uwarunkowane nieurazowymi czynnikami uszkadzającymi o.u.n    158
  7.3. Śpiączki wywołane zaburzeniami przemiany materii    159
  7.3.1. Zaburzenia przemiany węglowodanowej    159
  7.3.2. Zaburzenia przemiany białkowej    164
  7.3.3. Śpiączka spowodowana zaburzeniami gospodarki wodno-elektrolitowej lub kwasowo- -zasadowej    164
  7.3.4. Śpiączka spowodowana zaburzeniami gospodarki porfirynowej    164
  7.3.5. Śpiączki uwarunkowane niedoborem witamin (wit. B1, B6, B12)    164
  7.4. Śpiączki spowodowane zaburzeniami narządów wewnętrznego wydzielania    165
  7.4.1. Śpiączka pochodzenia przysadkowego    165
  7.4.2. Śpiączka pochodzenia nadnerczowego    165
  7.4.3. Śpiączka tyreotoksyczna    165
  7.4.4. Śpiączka hipotyreotyczna    165
  7.5. Śpiączki spowodowane ostrymi zatruciami egzogennymi    166
  7.6. Śpiączki o złożonej etiologii    166
  7.6.1. Śpiączka wątrobowa    166
  7.6.2. Śpiączka mocznicowa    166
  7.6.3. Śpiączka w przebiegu ciężkich chorób ogólnoustrojowych    167
  7.7. Postępowanie diagnostyczne u chorych ze śpiączką    167
  8. DrgawkiAndrzej Wajgt    169
  8.1. Uwagi ogólne    169
  8.2. Padaczkowe napady drgawkowe    170
  8.2.1. Patomechanizm padaczkowych napadów drgawkowych    170
  8.2.2. Klasyfikacja i symptomatologia drgawkowych napadów padaczkowych i klasyfikacja padaczki    171
  8.2.3. Przyczyny padaczki objawowej    176
  8.3. Drgawki metaboliczne    180
  8.3.1. Stany drgawkowe w zaburzeniach gospodarki wodno-elektrolitowej i kwasowo-zasadowej    180
  8.3.2. Drgawki w stanach kryzysu energetycznego – anoksji, anoksji ischemicznej i hipoglikemii    181
  8.3.3. Zaburzenia gospodarki lipidowej    183
  8.3.4. Zaburzenia gospodarki białkowej    183
  8.3.5. Zaburzenia gospodarki witaminowej    183
  8.3.6. Drgawki u chorych na mocznicę    183
  8.3.7. Drgawki w encefalopatii wątrobowej    183
  8.3.8. Drgawki związane z podwyższoną temperaturą ciała    183
  8.4. Stany drgawkowe w zatruciach egzogennych    184
  8.5. Stany drgawkowe w endokrynopatiach    185
  9. Zaburzenia snuFranciszek Kokot    186
  9.1. Wstęp    186
  9.2. Hiposomnia    187
  9.2.1. Ogólne uwagi na temat rozpoznawania stanów hiposomni    187
  9.2.2. Diagnostyka różnicowa hiposomni    187
  9.3. Hipersomnia    188
  9.3.1. Przyczyny hipersomni    188
  9.3.2. Diagnostyka różnicowa hipersomni    189
  10. Zmiany zabarwienia skóryFranciszek Kokot    191
  10.1. Sinica    191
  10.1.1. Definicja i podział sinic    191
  10.1.2. Sinica prawdziwa    191
  10.1.3. Sinica rzekoma    196
  10.2. Bladość    197
  10.3. Żółtaczka    197
  10.3.1. Definicja    197
  10.3.2. Przemiana hemu i barwników żółciowych    198
  10.3.3. Patogeneza żółtaczek    199
  10.3.4. Podstawy teoretyczne biochemicznej diagnostyki chorób wątroby    200
  10.3.5. Podział kliniczny i diagnostyka różnicowa żółtaczek    213
  10.4. Inne zabarwienia skóry i błon śluzowych    228
  10.4.1. Zmiany pigmentacji skóry obserwowane przy zaburzeniach przemiany aminokwasów    228
  10.4.2. Nieprawidłowości zabarwienia skóry spotykane w zaburzeniach przemiany tłuszczowej    230
  10.4.3. Nieprawidłowości barwnikowe skóry spotykane w zaburzonej przemianie porfirynowej    230
  10.4.4. Hipo- lub hiperwitaminozy jako przyczyny zmienionej pigmentacji skóry    230
  10.4.5. Zaburzenia gospodarki wapniowej jako przyczyna zmienionej pigmentacji skóry    230
  10.4.6. Inne przyczyny zmienionego zabarwienia skóry i błon śluzowych    231
  11. Świąd skóryJózefa Rubisz-Brzezińska, Ligia Brzezińska-Wcisło    232
  11.1. Wstęp    232
  11.2. Swędzące choroby skóry    232
  11.3. Inne choroby przebiegające ze świądem    234
  11.4. Stany fizjologiczne przebiegające ze świądem    235
  11.5. Szczególne postacie świądu    236
  11.5.1. Świąd okolic płciowych u kobiet    236
  11.5.2. Świąd genitaliów i okolicy krocza u mężczyzn    236
  11.5.3. Świąd odbytu    237
  12. Objawy skazy krwotocznejMichał Myśliwiec    238
  12.1. Patofizjologia układu krzepnięcia i fibrynolizy    238
  12.2. Wywiad w skazach krwotocznych    241
  12.3. Badanie fizykalne w skazach krwotocznych    241
  12.4. Testy laboratoryjne    242
  12.5. Diagnostyka szczegółowa skaz krwotocznych    246
  13. Zmiany łaknieniaBarbara Zahorska-Markiewicz    254
  13.1. Fizjologiczne czynniki kształtujące łaknienie    254
  13.1.1. Czynniki ośrodkowe    254
  13.1.2. Czynniki obwodowe    255
  13.1.3. Czynniki środowiskowe    256
  13.2. Zaburzenia łaknienia    256
  13.2.1. Rodzaje zaburzeń łaknienia    257
  13.2.2. Zaburzenia łaknienia w stanach chorobowych    257
  14. Zmiany pragnieniaFranciszek Kokot    260
  14.1. Molalność płynów ustrojowych    260
  14.2. Efektywna molalność płynu pozakomórkowego („tonia”)    261
  14.3. Regulacja molalności płynów ustrojowych    262
  14.4. Zaburzenia regulacji pragnienia    265
  14.4.1. Stany zmniejszonego pragnienia (hipodypsja)    265
  14.4.2. Stany wzmożonego pragnienia (polidypsja)    265
  15. Zmiany masy ciałaFranciszek Kokot, Barbara Zahorska-Markiewicz    271
  15.1. Otyłość    271
  15.1.1. Wstęp    271
  15.1.2. Gospodarka energetyczna człowieka    271
  15.1.3. Regulacja poboru pokarmów    272
  15.1.4. Definicja otyłości    273
  15.1.5. Metody pomiaru zawartości tłuszczu    273
  15.1.6. Ustalenie tzw. wagi należnej i stopnia nadwagi    273
  15.1.7. Czynniki etiologiczne otyłości    274
  15.1.8. Klasyfikacja otyłości    275
  15.1.9. Rozpoznanie otyłości    276
  15.1.10. Rozpoznanie różnicowe otyłości    277
  15.2. Chudnięcie, niedożywienie, wyniszczenie    281
  15.2.1. Uwagi dotyczące terminologii    281
  15.2.2. Patogeneza    281
  15.2.3. Skutki biologiczne długotrwałego ujemnego bilansu energetycznego    282
  15.2.4. Ogólne objawy kliniczne stanów niedożywienia, chudnięcia i wyniszczenia    283
  15.2.5. Rozpoznanie i określenie przyczyny chudnięcia, niedożywienia i wyniszczenia    284
  16. Układ nerwowy    289
  16.1. Zaburzenia nerwicowe występujące pod postacią somatyczną (somatoformiczne)Adam Bilikiewicz    289
  16.1.1. Uwagi ogólne i definicja    289
  16.1.2. Obrazy kliniczne zaburzeń występujących pod postacią somatyczną    290
  16.2. Zaburzenia dysocjacyjne (konwersyjne)Adam Bilikiewicz    292
  16.2.1. Uwagi ogólne    292
  16.2.2. Obrazy kliniczne zaburzeń dysocjacyjnych (konwersyjnych)    293
  16.3. NeurasteniaAdam Bilikiewicz    294
  16.3.1. Uwagi ogólne    294
  16.3.2. Objawy kliniczne neurastenii i wskazówki diagnostyczne    295
  16.3.3. Rozpoznanie różnicowe    295
  16.4. Depresja poronna (depresja maskowana, subdepresja)Adam Bilikiewicz    295
  16.4.1. Depresja maskowana    295
  16.5. Zaburzenia psychosomatyczne (psychofizjologiczne)Adam Bilikiewicz    296
  16.6. Psychozy z jakościowymi zaburzeniami świadomościAdam Bilikiewicz    297
  16.6.1. Uwagi ogólne    297
  16.6.2. Przymglenie proste    297
  16.6.3. Zespół majaczeniowy (delirium)    298
  16.6.4. Zespół pomroczny albo zamroczeniowy (obnubilatio)    298
  16.6.5. Zespół splątaniowy albo splątanie (amentia)    298
  16.7. Porażenie motoryczneAndrzej Wajgt    299
  16.7.1. Uwagi dotyczące struktury i funkcji układu ruchu    299
  16.7.2. Diagnostyka różnicowa przyczyn osłabienia siły mięśniowej i niedowładu    300
  16.7.3. Klasyfikacja najczęstszych przyczyn niedowładu połowiczego    303
  16.7.4. Klasyfikacja najczęstszych przyczyn niedowładu kończyn dolnych (paraplegia) lub czterech kończyn (quadriplegia)    303
  16.8. Porażenie czucioweAndrzej Wajgt    304
  16.8.1. Zarys fizjologii czucia    304
  16.8.2. Diagnostyka ubytkowych zaburzeń czucia    305
  16.9. AtaksjaAndrzej Wajgt    306
  16.9.1. Ataksja móżdżkowa   306
  16.9.2. Ataksja czuciowa    307
  16.9.3. Ataksja spowodowana niedowładem    307
  16.10. ApraksjaAndrzej Wajgt    307
  16.11. Objawy pozapiramidoweAndrzej Wajgt    308
  16.11.1. Budowa układu pozapiramidowego    308
  16.11.2. Funkcja układu pozapiramidowego    309
  16.11.3. Diagnostyka uszkodzeń układu pozapiramidowego    309
  16.12. Dystonia torsyjna (kurcz torsyjny)Andrzej Wajgt    312
  16.13. Kurczowy kręcz karkuAndrzej Wajgt    313
  16.14. BalizmAndrzej Wajgt    313
  16.15. Zaburzenia mowy. Afazja, dyzartria, afoniaAndrzej Wajgt    314
  16.15.1. Afazja    314
  16.15.2. Dyzartria    317
  16.15.3. Afonia i dysfonia    318
  16.16. AgnozjaAndrzej Wajgt    318
  16.16.1. Definicja agnozji i podstawy neurofizjologiczne gnozji    318
  16.16.2. Formy kliniczne agnozji w uszkodzeniach korowego analizatora II rzędu    319
  16.16.3. Formy kliniczne agnozji w uszkodzeniach korowego analizatora III rzędu    319
  17. Układ sercowo-naczyniowy    321
  17.1. Diagnostyka różnicowa chorób układu sercowo-naczyniowego    321
  17.1.1. Zasady badania fizykalnego układu krążeniaTomasz Pasierski, Piotr Podolec    321
  17.1.2. Całościowa ocena choregoTomasz Pasierski, Piotr Podolec    321
  17.1.3. Badanie żył i tętna żylnegoTomasz Pasierski, Piotr Podolec    322
  17.1.4. Badanie tętnic i tętna tętniczegoTomasz Pasierski, Piotr Podolec    323
  17.1.5. Badanie okolicy przedsercowejTomasz Pasierski, Piotr Podolec    325
  17.1.6. Osłuchiwanie sercaTomasz Pasierski, Piotr Podolec    326
  17.1.7. Diagnostyka wad sercaTomasz Pasierski, Piotr Podolec    329
  17.1.8. Przerost lewej komory sercaTomasz Pasierski, Piotr Podolec    336
  17.1.9. Kołatanie sercaJacek Lelakowski    337
  17.1.10. BradykardiaJacek Lelakowski    340
  17.1.11. TachykardiaJacek Lelakowski    345
  17.1.12. Utrata przytomnościdiagnostyka kardiologiczna – Jacek Lelakowski    353
  17.1.13. Diagnostyka stabilnej choroby wieńcowejTomasz Pasierski, Piotr Podolec    357
  17.1.14. Diagnostyka ostrych zespołów wieńcowychCezary Sosnowski, Tomasz Pasierski    358
  17.1.15. Niewydolność sercaTomasz Pasierski, Piotr Podolec    362
  17.1.16. Zakrzepica żylnaTomasz Pasierski, Piotr Podolec    364
  17.1.17. Zatorowość płucnaTomasz Pasierski, Piotr Podolec    365
  17.1.18. Płyn w worku osierdziowymTomasz Pasierski, Piotr Podolec    366
  17.1.19. Zaburzenia przepływu tętniczegoTomasz Pasierski, Piotr Podolec    366
  17.2. Zmiany ciśnienia tętniczegoFranciszek Kokot    369
  17.2.1. Diagnostyka różnicowa nadciśnienia tętniczego    369
  17.2.2. Diagnostyka różnicowa obniżonego ciśnienia tętniczego    382
  17.3. WstrząsFranciszek Kokot    391
  17.3.1. Definicja wstrząsu    391
  17.3.2. Patogeneza wstrząsu    391
  17.3.3. Rozpoznanie wstrząsum    393
  17.3.4. Diagnostyka różnicowa wstrząsu    394
  18. Układ oddechowy – Wacław Droszcz    401
  18.1. Kaszel    401
  18.1.1. Patofizjologia kaszlu    401
  18.1.2. Diagnostyka różnicowa kaszlu    402
  18.2. Krwioplucie    402
  18.2.1. Patogeneza krwioplucia    403
  18.2.2. Diagnostyka różnicowa krwioplucia    403
  18.3. Diagnostyka różnicowa zmian chorobowych stwierdzanych oglądaniem klatki piersiowej    404
  18.4. Diagnostyka różnicowa zmian chorobowych stwierdzanych obmacywaniem klatki piersiowej    406
  18.5. Diagnostyka różnicowa zmian chorobowych stwierdzanych opukiwaniem klatki piersiowej    406
  18.6. Diagnostyka różnicowa zmian chorobowych stwierdzanych osłuchiwaniem płuc    406
  18.6.1. Nazewnictwo i patomechanizm szmerów oddechowych    406
  18.6.2. Dźwięki oddechowe podstawowe    408
  18.6.3. Diagnostyka różnicowa dźwięków oddechowych dodatkowych    408
  18.7. Diagnostyka różnicowa objawów pozapłucnych chorób układu oddechowego    412
  18.7.1. Palce pałeczkowate    412
  18.7.2. Osteoartropatia przerostowa    412
  18.7.3. Zespół Hornera    412
  18.7.4. Zespół żyły głównej górnej    413
  18.7.5. Zespoły paraendokrynologiczne    413
  18.7.6. Zespoły hematologiczne i zaburzenia homeostazy    413
  18.7.7. Zastosowanie metod obrazowania układu oddechowego    413
  18.8. Diagnostyka różnicowa najczęstszych zespołów objawów spowodowanych chorobami układu oddechowego    413
  18.9. Diagnostyka płynu opłucnowegoFranciszek Kokot    415
  19. Układ pokarmowy    418
  19.1. Zmiany błony śluzowej jamy ustnej i językaAndrzej Nowak    418
  19.1.1. Diagnostyka różnicowa zmian chorobowych warg    418
  19.1.2. Diagnostyka różnicowa zmian chorobowych języka    418
  19.1.3. Diagnostyka różnicowa zmian chorobowych dziąseł    419
  19.1.4. Diagnostyka różnicowa innych zmian chorobowych błony śluzowej jamy ustnej    419
  19.2. Zaburzenia połykaniaAndrzej Nowak    420
  19.2.1. Fizjologia połykania    420
  19.2.2. Definicje i podział zaburzeń połykania    420
  19.2.3. Diagnostyka różnicowa dysfagii przedprzełykowej    421
  19.2.4. Diagnostyka różnicowa dysfagii przełykowej    421
  19.2.5. Znaczenie wywiadu w diagnostyce różnicowej u chorych z dysfagią    424
  19.2.6. Metody badań pomocne w diagnostyce różnicowej dysfagii    425
  19.3. WymiotyAndrzej Nowak    425
  19.3.1. Definicja i przyczyny wymiotów    425
  19.3.2. Postępowanie rozpoznawczo-różnicowe u chorych z wymiotami    426
  19.4. BiegunkiFranciszek Kokot    427
  19.4.1. Rola przewodu pokarmowego w gospodarce wodno-elektrolitowej i kwasowo-zasadowej    427
  19.4.2. Definicja biegunki    429
  19.4.3. Patogeneza biegunek    429
  19.4.4. Rozpoznanie biegunki    430
  19.4.5. Diagnostyka różnicowa biegunek    431
  19.5. Zaparcia stolcaZbigniew Gonciarz    440
  19.5.1. Wprowadzenie    440
  19.5.2. Patofizjologia zaparć    441
  19.5.3. Przyczyny zaparć    441
  19.5.4. Diagnostyka różnicowa zaparć    441
  19.6. Powiększenie wątrobyZbigniew Gonciarz    443
  19.6.1. Wprowadzenie    443
  19.6.2. Metody obrazowania wątroby    444
  19.6.3. Patofizjologia powiększenia wątroby   444
  19.6.4. Diagnostyka różnicowa powiększenia wątroby    444
  19.7. Krwawienia z przewodu pokarmowegoAndrzej Nowak    449
  19.7.1. Wprowadzenie    449
  19.7.2. Diagnostyka różnicowa krwawień z górnego odcinka przewodu pokarmowego    449
  19.7.3. Diagnostyka różnicowa krwawień z dolnego odcinka przewodu pokarmowego    452
  19.8. Powiększenie obwodu brzuchaZbigniew Gonciarz    455
  19.8.1. Wprowadzenie    455
  19.8.2. Przyczyny powiększenia obwodu brzucha    455
  19.8.3. Diagnostyka różnicowa powiększenia obwodu brzucha    455
  19.9. WodobrzuszeFranciszek Kokot    457
  19.9.1. Etiologia i patogeneza wodobrzusza    457
  19.9.2. Rozpoznanie wodobrzusza    458
  19.9.3. Diagnostyka różnicowa wodobrzusza    459
  19.10. Nietrzymanie stolcaFranciszek Kokot    464
  20. Układ moczowyFranciszek Kokot    466
  20.1. Trudności w oddawaniu moczu    466
  20.1.1. Definicja    466
  20.1.2. Przyczyny dysurii.    466
  20.1.3. Diagnostyka różnicowa dysurii    466
  20.2. Nietrzymanie moczu    470
  20.3. Skąpomocz i bezmocz    471
  20.3.1. Rola nerek w regulacji homeostazy osmotycznej człowieka    471
  20.3.2. Definicja skąpomoczu i bezmoczu    474
  20.3.3. Przyczyny skąpomoczu lub bezmoczu    474
  20.3.4. Diagnostyka różnicowa skąpomoczu i bezmoczu    475
  20.4. Wielomocz    482
  20.4.1. Definicja wielomoczu    482
  20.4.2. Patogeneza wielomoczu    482
  20.4.3. Najczęściej spotykane przyczyny wielomoczu    484
  20.5. Zabarwienie moczu    486
  20.6. Chyluria    487
  20.7. Cukromocz    488
  20.7.1. Identyfikacja cukru będącego przyczyną cukromoczu    488
  20.7.2. Diagnostyka różnicowa cukromoczu    489
  20.8. Białkomocz    492
  20.8.1. Białkomocz fizjologiczny    492
  20.8.2. Patomechanizm wzmożonego białkomoczu    493
  20.8.3. Wartość diagnostyczna oznaczania ogólnej proteinurii oraz selektywności białkomoczu    496
  20.8.4. Diagnostyka różnicowa białkomoczu    496
  20.9. Krwiomocz    499
  20.9.1. Definicja    499
  20.9.2. Metody ilościowego określania krwiomoczu    500
  20.9.3. Przyczyny krwiomoczu    500
  20.9.4. Diagnostyka różnicowa krwiomoczu    502
  20.10. Leukocyturia, ropomocz    508
  20.10.1. Definicja leukocyturii    508
  20.10.2. Przyczyny leukocyturii    508
  20.10.3. Umiejscowienie przyczyny leukocyturii    508
  20.10.4. Diagnostyka różnicowa leukocyturii    509
  20.11. Wałeczkomocz    510
  20.12. Krystaluria    511
  20.13. Bakteriomocz    511
  20.13.1. Definicja    511
  20.13.2. Drobnoustroje uropatogenne    512
  20.13.3. Patogeneza bakteriomoczu    512
  20.13.4. Metody oznaczania bakteriomoczu    512
  20.13.5. Umiejscowienie źródła bakteriomoczu    512
  21. Układ krwiotwórczy    513
  21.1. Wywiad i badanie przedmiotowe w diagnostyce i różnicowaniu chorób hematologicznychAnna Dmoszyńska    513
  21.2. Zaburzenia dotyczące liczby, czynności i morfologii krwinek białychAnna Dmoszyńska    515
  21.2.1. Uwagi ogólne    515
  21.2.2. Zmniejszenie liczby krwinek białych – leukopenia    516
  21.2.3. Zwiększenie liczby krwinek białych – leukocytoza    516
  21.2.4. Choroby krwi przebiegające z leukocytozą obojętnochłonną i limfocytozą    519
  21.2.5. Przewlekłe choroby mieloproliferacyjne    521
  21.2.6. Ostre białaczki    524
  21.3. Węzły chłonneAnna Dmoszyńska    526
  21.3.1. Powiększenie węzłów chłonnych    526
  21.3.2. Najczęstsze hematologiczne przyczyny powiększenia węzłów chłonnych    528
  21.3.3. Nieziarnicze chłoniaki złośliwe    529
  21.4. Choroby hematologiczne przebiegające z zaburzeniami białkowymiAnna Dmoszyńska    530
  21.4.1. Gammapatie monoklonalne    530
  21.4.2. Szpiczak plazmocytowy    531
  21.4.3. Makroglobulinemia Waldenströma    533
  21.4.4. Choroby łańcuchów ciężkich    534
  21.5. Powiększenie śledzionyAnna Dmoszyńska    534
  21.5.1. Uwagi ogólne    534
  21.6. Zaburzenia odpornościAnna Dmoszyńska    535
  21.7. Zmiany w układzie czerwonokrwinkowymMichał Myśliwiec    537
  21.7.1. Erytropoeza w warunkach fizjologicznych    537
  21.7.2. Niedokrwistość    537
  21.7.3. Nadkrwistość    545
  22. Skóra i jej przydatki    547
  22.1. Zmiany morfologiczne paznokciJózefa Rubisz-Brzezińska, Ligia Brzezińska-Wcisło    547
  22.1.1. Wstęp    547
  22.1.2. Wrodzone zaburzenia w rozwoju paznokci    547
  22.1.3. Zmiany w ukształtowaniu płytki paznokciowej    548
  22.1.4. Zmiany zabarwienia płytki paznokciowej    549
  22.1.5. Zmiany strukturalne paznokci    549
  22.1.6. Zmiany paznokci w niektórych chorobach skóry    550
  22.2. ŁysienieFranciszek Kokot    551
  22.2.1. Wstęp    551
  22.2.2. Rodzaj włosów    551
  22.2.3. Czynniki wpływające na wzrost włosów u dorosłych    552
  22.2.4. Łysienie. Uwagi ogólne, klasyfikacjaJózefa Rubisz-Brzezińska, Ligia Brzezińska- -Wcisło    553
  22.2.5. Łysienie wrodzone    553
  22.2.6. Łysienie nabyte odwracalne    553
  22.2.7. Łysienie nabyte nieodwracalne    555
  22.3. HirsutyzmFranciszek Kokot    556
  22.3.1. Definicja hirsutyzmu    556
  22.3.2. Rola androgenów we wzroście włosów końcowych    557
  22.3.3. Biosynteza i miejsce powstawania androgenów u kobiet    557
  22.3.4. Przemiana androgenów w estrogeny    557
  22.3.5. Diagnostyka różnicowa hirsutyzmu    558
  22.3.6. Ogólne uwagi dotyczące postępowania diagnostycznego u kobiet z hirsutyzmem    563
  22.4. Erythema nodosumJózefa Rubisz- -Brzezińska, Ligia Brzezińska-Wcisło    565
  22.5. Zmiany alergiczneJózefa Rubisz- -Brzezińska, Ligia Brzezińska-Wcisło    566
  22.5.1. Wstęp    566
  22.5.2. Alergia typu wczesnego    566
  22.5.3. Alergia typu opóźnionego    567
  22.5.4. Polekowe osutki alergiczne    568
  22.6. Miejscowe zmiany zabarwienia skóryJózefa Rubisz-Brzezińska, Ligia Brzezińska- -Wcisło    569
  22.6.1. Patogeneza zmian zabarwienia skóry    569
  22.6.2. Wrodzone hipochromie    570
  22.6.3. Hipochromie nabyte    571
  22.6.4. Hiperchromie wrodzone    571
  22.6.5. Hiperchromie nabyte ograniczone    573
  22.6.6. Zmiany zabarwienia spowodowane obecnością w skórze barwnika niemelaninowego    574
  22.7. XanthomataJózefa Rubisz-Brzezińska, Ligia Brzezińska-Wcisło    575
  22.7.1. Patogeneza    575
  22.7.2. Kępki żółte związane z zaburzeniami gospodarki tłuszczowej    575
  22.7.3. Kępki żółte nie związane z zaburzeniami gospodarki tłuszczowej    576
  23. Narządy płciowe kobietyRudolf Klimek    577
  23.1. Uwagi ogólne    577
  23.2. Ból    578
  23.3. Krwawienia. Zaburzenia miesiączkowania    579
  23.4. Upławy    582
  23.5. Świąd sromu    583
  23.6. Zespół napięcia przedmiesiączkowego    584
  23.7. Zaburzenia neuroendokrynne    584
  23.7.1. Zespoły podwzgórzowo-przysadkowe    584
  23.8. Przekwitanie    587
  23.9. Niepłodność    588
  23.10. Mlekotok    589
  23.10.1. Mlekotok wtórny – zespół Chiariego- -Frommela    590
  23.10.2. Mlekotok pierwotny – zespół Argonza-del Castillo    590
  24. Narządy płciowe mężczyznyKazimierz Imieliński, Wiesław Czernikiewicz    591
  24.1. Bóle    591
  24.2. Impotencja erekcyjna    592
  24.2.1. Etiologia somatyczna    592
  24.2.2. Etiologia psychospołeczna    592
  24.2.3. Diagnostyka różnicowa somatogennych i psychogennych zaburzeń wzwodu    592
  24.3. Niepłodność    593
  24.4. Zaburzenia gruczołu krokowego    594
  24.5. Zmiany wielkości gonad    595
  24.6. Priapizm    595
  24.7. Zapalenie żołędzi prącia    595
  24.8. Zapalenie cewki moczowej    596
  24.9. Zmiany fizyczne ejakulatu    596
  24.9.1. Terminologia    596
  25. Narządy zmysłów    598
  25.1. Narząd wzrokuStefan Pojda    598
  25.1.1. Bóle oka i okolicy oczodołu    598
  25.1.2. Zapalenie gałki ocznej, spojówek i powiek    601
  25.1.3. Ciała obce, urazy    611
  25.1.4. Zmiany pola widzenia    613
  25.1.5. Zaburzenia ostrości wzroku    615
  25.1.6. Podwójne widzenie    616
  25.1.7. Światłowstręt    616
  25.1.8. Wytrzeszcz    617
  25.1.9. Zez    618
  25.2. Anatomia czynnościowa uchaJan Sekuła, Tatiana Gierek    618
  25.2.1. Diagnostyka różnicowa bólów uszu    620
  25.2.2. Diagnostyka różnicowa wycieku z ucha    622
  25.2.3. Diagnostyka różnicowa zaburzeń słuchu    624
  25.2.4. Diagnostyka różnicowa szumu w uszach    627
  25.3. Zaburzenia zmysłu smaku i powonieniaJan Sekuła, Tatiana Gierek    629
  25.3.1. Umiejscowienie drogi zmysłu smaku    629
  25.3.2. Zaburzenia zmysłu powonienia .    631
  26. Błona śluzowa gardła i nosaJan Sekuła, Tatiana Gierek    633
  26.1. Anatomia kliniczna gardła i nosa    633
  26.2. Fizjologia nosa i gardła    634
  26.2.1. Ochronna rola błony śluzowej .    634
  26.2.2. Czynność oddechowa nosa .    635
  26.3. Diagnostyka i rozpoznanie różnicowe stanów chorobowych nosa i gardła    635
  26.3.1. Zmiany zapalne nosa i zatok przynosowych    635
  26.3.2. Zmiany naczyniowe nosa (krwawienia z nosa)    636
  26.3.3. Zmiany zapalne gardła    637
  27. Układ wewnętrznego wydzielaniaFranciszek Kokot    639
  27.1. Zaburzenia wydzielania prolaktyny przez przysadkę gruczołową    639
  27.1.1. Diagnostyka różnicowa stanów zaburzonego wydzielania prolaktyny przez przysadkę gruczołową    639
  27.1.2. Diagnostyka różnicowa zaburzeń czynności przysadki gruczołowej w zakresie wydzielania hormonu wzrostu    642
  27.1.3. Diagnostyka różnicowa zaburzeń czynności przysadki gruczołowej w zakresie wydzielania tyreotropiny (TSH), lutropiny (LH), folitropiny (FSH) i kortykotropiny (ACTH)    648
  27.2. Zaburzenia czynności tylnego płata przysadki nerwowej w zakresie wydzielania wazopresyny    648
  27.2.1. Uwagi ogólne    648
  27.2.2. Testy czynnościowe stosowane do wykrywania zaburzeń wydzielania AVP    649
  27.2.3. Diagnostyka różnicowa stanów chorobowych przebiegających z niedoborem AVP lub charakteryzujących się defektem receptora dla tego hormonu    649
  27.2.4. Diagnostyka i diagnostyka różnicowa stanów chorobowych przebiegających ze wzmożonym wydzielaniem AVP    649
  27.3. Diagnostyka różnicowa chorób gruczołu tarczowego    652
  27.3.1. Uwagi ogólne    652
  27.3.2. Diagnostyka chorób gruczołu tarczowego    654
  27.4. Diagnostyka różnicowa zaburzeń czynności gruczołów przytarczycznych    669
  27.4.1. Uwagi ogólne    669
  27.4.2. Biochemiczne wskaźniki czynności gruczołów przytarczycznych    671
  27.4.3. Rozpoznanie i rozpoznanie różnicowe stanów chorobowych przebiegających z nadczynnością gruczołów przytarczycznych    672
  27.4.4. Rozpoznanie i rozpoznanie różnicowe stanów chorobowych przebiegających z niedoczynnością przytarczyc (np.)    674
  27.5. Diagnostyka różnicowa nadczynności i niedoczynności kory nadnerczy    676
  27.5.1. Uwagi ogólne    676
  27.5.2. Regulacja wydzielania hormonów osi przysadkowo- nadnerczowej    678
  27.5.3. Testy czynnościowe oraz wskaźniki biochemiczne osi podwzgórzowo-przysadkowo- -nadnerczowej stosowane w diagnostyce    679
  27.5.4. Metody lokalizacji zmian chorobowych w korze nadnerczy i przysadce mózgowej    684
  27.5.5. Rozpoznanie i rozpoznanie różnicowe stanów chorobowych przebiegających z nadczynnością kory nadnerczy    684
  27.5.6. Rozpoznanie i rozpoznanie różnicowe stanów chorobowych przebiegających z niewydolnością kory nadnerczy    689
  27.6. Diagnostyka różnicowa nadczynności rdzenia nadnerczy    693
  27.6.1. Uwagi ogólne    693
  27.6.2. Wskaźniki biochemiczne oceny czynności rdzenia nadnerczy i układu adrenergicznego    693
  27.6.3. Testy prowokacyjne używane w diagnostyce guza chromochłonnego    694
  27.6.4. Diagnostyka i rozpoznanie różnicowe guza chromochłonnego    694
  27.7. Rozpoznanie i rozpoznanie różnicowe zaburzeń czynności wewnątrzwydzielniczej trzustki    696
  27.7.1. Insulina    696
  27.7.2. Glukagon    701
  27.8. Diagnostyka różnicowa chorób gonady męskiej    702
  27.8.1. Czynność układu podwzgórzowo-przysadkowo- gonadalnego w stanach fizjologii    702
  27.8.2. Wskaźniki czynności wydzielniczej przysadki gruczołowej w zakresie FSH i LH    703
  27.8.3. Wskaźniki czynności hormonalnej gonady męskiej    704
  27.8.4. Inne metody pracowniane stosowane w zaburzeniach czynności osi podwzgórzowo-przysadkowo- gonadalnej    704
  27.8.5. Definicja hipogonadyzmu męskiego, objawy kliniczne i rozpoznanie    705
  27.8.6. Rozpoznanie różnicowe hipogonadyzmu męskiego    706
  27.8.7. Rozpoznanie różnicowe stanów nadczynności hormonalnej jąder    709
  27.9. Diagnostyka różnicowa zaburzeń czynności gonady żeńskiej (jajnika)    710
  27.9.1. Czynność osi podwzgórzowo-przysadkowo- -jajnikowej w stanach fizjologii    710
  27.9.2. Gonada żeńska – jajnik – jej funkcja endokrynna    711
  27.9.3. Wskaźniki czynności wydzielniczej podwzgórza w zakresie gonadoliberyny (GnRH) i przysadki gruczołowej w zakresie FSH i LH    712
  27.9.4. Wskaźniki czynności hormonalnej gonady żeńskiej    713
  27.9.5. Inne badania stosowane w chorobach jajnika    714
  27.9.6. Diagnostyka różnicowa hipogonadyzmu żeńskiego    714
  27.9.7. Diagnostyka różnicowa nadczynności hormonalnej jajników    718
  27.10. Gastryna    719
  27.10.1. Uwagi ogólne    719
  27.10.2. Inne hormony żołądkowo-jelitowe    722
  27.11. Ginekomastia    722
  27.11.1. Określenie    722
  27.11.2. Ogólne uwagi dotyczące patogenezy ginekomastii    723
  27.11.3. Rozpoznanie i rozpoznanie różnicowe ginekomastii    723
  28. Interpretacja ważniejszych wyników badań biochemicznych surowicy krwi i moczuFranciszek Kokot    726
  28.1. Interpretacja wyników badań biochemicznych krwi    726
  28.2. Interpretacja wyników ważniejszych badań biochemicznych i cech fizycznych moczu    766
  Skorowidz    777
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia