Diagnostyka różnicowa objawów chorobowych

Diagnostyka różnicowa objawów chorobowych

5 ocen

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

65,45

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Lekarz uzyska w tej książce pomoc w codziennej pracy i w trudnych przypadkach diagnostycznych.
W każdym rozdziale podano zwięzłą informację na temat patofizjologii określonego objawu przedmiotowego i podmiotowego, stanowiącej niezbędną podstawę racjonalnego postępowania diagnostycznego. Tylko w ten sposób można uzyskać prawidłowe rozpoznanie w możliwie krótkim czasie przy najmniejszym obciążeniu fizycznym i psychicznym chorego, a także finansowym.


Liczba stron794
WydawcaPZWL Wydawnictwo Lekarskie
ISBN-13978-83-200-3295-6
Numer wydania3
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

   Przedmowa do wydania trzeciego     10
  
  1. Zmiany temperatury ciałaFranciszek Kokot     1
  
  1.1. Regulacja temperatury ciała    1
  1.2. Definicja nadcieplności, niedocieplności i gorączki    1
  1.3. Gorączka    2
  1.3.1. Patofizjologia    2
  1.3.2. Biologiczne działanie gorączki    2
  1.3.3. Typy gorączki    3
  1.3.4. Postacie etiologiczne gorączki    4
  1.3.5. Postępowanie diagnostyczne u chorych z gorączką     9
  1.4. Stany hipotermii (niedocieplności)    10
  2. Bóle 11
  
  2.1. Bóle głowy, twarzy i szyiFranciszek Kokot    11
  2.1.1. Wstęp    11
  2.1.2. Naczynia krwionośne głowy     11
  2.1.3. Unerwienie czuciowe głowy     12
  2.1.4. Wrażliwość poszczególnych struktur zewnątrz i wewnątrzczaszkowych na ból     12
  2.1.5. Patomechanizm bólów głowy    12
  2.1.6. Rozpoznawanie bólów głowy    14
  2.1.7. Klasyfikacja bólów głowy    15
  2.1.8. Bóle głowy pierwotne     18
  2.1.9. Bóle głowy wtórne lub objawowe    26
  2.1.10. Postępowanie diagnostyczne u chorych z bólami głowy i twarzy    38
  2.1.11. Diagnostyka różnicowa bólów szyi     40
  2.2. Bóle w klatce piersiowejFranciszek Kokot42
  2.2.1. Unerwienie narządów klatki piersiowej    42
  2.2.2. Etiologia i patogeneza     43
  2.2.3. Diagnostyka     43
  2.2.4. Diagnostyka różnicowa bólów klatki piersiowej    44
  2.2.5. Ogólne uwagi dotyczące postępowania diagnostycznego u chorych z bólami klatki piersiowej    51
  2.3. Bóle brzuchaFranciszek Kokot    52
  2.3.1. Unerwienie narządów jamy brzusznej     52
  2.3.2. Bóle trzewne i somatyczne     52
  2.3.3. Przyczyny bólów brzucha     54
  2.3.4. Podział bólów brzucha     54
  2.3.5. Ostre bóle brzucha    54
  2.3.6. Przewlekłe, nawracające bóle brzucha     66
  2.3.7. Ogólne uwagi dotyczące postępowania diagnostycznego u chorych z bólami brzucha    74
  2.4. Bóle kostno-stawowe Franciszek Kokot    75
  2.4.1. Uwagi wstępne    75
  2.4.2. Rozpoznawanie bólów kostno-stawowych     77
  2.4.3. Bóle stawowe    78
  2.4.4. Bóle kostne     83
  2.5. Bóle kończynGerard Jonderko     88
  2.5.1. Bóle neurogenne kończyn     88
  2.5.2. Bóle naczyniopochodne kończyn     99
  2.5.3. Bóle mięśniowe kończyn    102
  3. Zawroty głowyJan Sekuła,Tatiana Gierek    107
  3.1. Definicja.    107
  3.2. Anatomia i fizjologia narządu równowagi    107
  3.3. Metody badania narządu równowagi    107
  3.4. Klasyfikacja zawrotów głowy    111
  3.5. Rozpoznawanie różnicowe zawrotów głowy     111
  4. DusznośćFranciszek Kokot     115
  4.1. Definicja     115
  4.2. Podział    115
  4.3. Ogólne uwagi dotyczące patofizjologii duszności    116
  4.4. Duszność uwarunkowana głodem tlenowym tkanek     116
  4.4.1. Choroby układu oddechowego    116
  4.4.2. Choroby serca    127
  4.4.3. Choroby układu krwiotwórczego. Methemoglobinemia    129
  4.4.4. Nadmierne zużycie tlenu przez tkanki     130
  4.4.5. Duszność w przebiegu niektórych endokrynopatii     130
  4.4.6. Niedostateczna zawartość tlenu w atmosferze    130
  4.5. Duszność bez głodu tlenowego tkanek     131
  4.5.1. Kwasice nieoddechowe i oddechowe     131
  4.5.2. Nerwice     132
  4.6. Ogólne uwagi dotyczące postępowania diagnostycznego u chorych z dusznością     132
  5. ObrzękiFranciszek Kokot    133
  5.1. Patofizjologia obrzęków    133
  5.1.1. Definicja obrzęków    133
  5.1.2. Patogeneza obrzęków    133
  5.2. Kliniczne postacie obrzęków     135
  5.2.1. Diagnostyka różnicowa obrzęków umiejscowionych     135
  5.2.2. Diagnostyka różnicowa obrzęków uogólnionych     137
  5.3. Ogólne uwagi dotyczące postępowania diagnostycznego u chorych z obrzękami    147
  6. OmdlenieFranciszek Kokot     149
  6.1. Definicja     149
  6.2. Fizjologia zmian krążeniowych spowodowanych pionową pozycją ciała    149
  6.3. Rozpoznanie omdlenia     149
  6.4. Diagnostyka różnicowa omdlenia    150
  6.4.1. Omdlenie pochodzenia sercowo-naczyniowego    150
  6.4.2. Omdlenie pochodzenia mózgowego    152
  6.4.3. Ostre zaburzenia metaboliczne    155
  6.4.4. Ogólne uwagi dotyczące postępowania diagnostycznego w omdleniach     155
  7. ŚpiączkaFranciszek Kokot    156
  7.1. Definicja i podział    156
  7.2. Śpiączka uwarunkowana pierwotnym uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego (o.u.n.)    157
  7.2.1. Pierwotne uszkodzenie neuronów lub komórek glejowych    157
  7.2.2. Pourazowe uszkodzenie o.u.n.    157
  7.2.3. Śpiączki uwarunkowane nieurazowymi czynnikami uszkadzającymi o.u.n    158
  7.3. Śpiączki wywołane zaburzeniami przemiany materii    159
  7.3.1. Zaburzenia przemiany węglowodanowej    159
  7.3.2. Zaburzenia przemiany białkowej     164
  7.3.3. Śpiączka spowodowana zaburzeniami gospodarki wodno-elektrolitowej lub kwasowo- -zasadowej    164
  7.3.4. Śpiączka spowodowana zaburzeniami gospodarki porfirynowej     164
  7.3.5. Śpiączki uwarunkowane niedoborem witamin (wit. B1, B6, B12)     164
  7.4. Śpiączki spowodowane zaburzeniami narządów wewnętrznego wydzielania     165
  7.4.1. Śpiączka pochodzenia przysadkowego     165
  7.4.2. Śpiączka pochodzenia nadnerczowego    165
  7.4.3. Śpiączka tyreotoksyczna    165
  7.4.4. Śpiączka hipotyreotyczna    165
  7.5. Śpiączki spowodowane ostrymi zatruciami egzogennymi     166
  7.6. Śpiączki o złożonej etiologii    166
  7.6.1. Śpiączka wątrobowa    166
  7.6.2. Śpiączka mocznicowa    166
  7.6.3. Śpiączka w przebiegu ciężkich chorób ogólnoustrojowych    167
  7.7. Postępowanie diagnostyczne u chorych ze śpiączką     167
  8. DrgawkiAndrzej Wajgt     169
  8.1. Uwagi ogólne    169
  8.2. Padaczkowe napady drgawkowe    170
  8.2.1. Patomechanizm padaczkowych napadów drgawkowych    170
  8.2.2. Klasyfikacja i symptomatologia drgawkowych napadów padaczkowych i klasyfikacja padaczki    171
  8.2.3. Przyczyny padaczki objawowej    176
  8.3. Drgawki metaboliczne    180
  8.3.1. Stany drgawkowe w zaburzeniach gospodarki wodno-elektrolitowej i kwasowo-zasadowej    180
  8.3.2. Drgawki w stanach kryzysu energetycznego – anoksji, anoksji ischemicznej i hipoglikemii    181
  8.3.3. Zaburzenia gospodarki lipidowej    183
  8.3.4. Zaburzenia gospodarki białkowej    183
  8.3.5. Zaburzenia gospodarki witaminowej     183
  8.3.6. Drgawki u chorych na mocznicę    183
  8.3.7. Drgawki w encefalopatii wątrobowej     183
  8.3.8. Drgawki związane z podwyższoną temperaturą ciała     183
  8.4. Stany drgawkowe w zatruciach egzogennych    184
  8.5. Stany drgawkowe w endokrynopatiach    185
  9. Zaburzenia snuFranciszek Kokot    186
  9.1. Wstęp     186
  9.2. Hiposomnia     187
  9.2.1. Ogólne uwagi na temat rozpoznawania stanów hiposomni    187
  9.2.2. Diagnostyka różnicowa hiposomni    187
  9.3. Hipersomnia     188
  9.3.1. Przyczyny hipersomni     188
  9.3.2. Diagnostyka różnicowa hipersomni    189
  10. Zmiany zabarwienia skóryFranciszek Kokot    191
  10.1. Sinica     191
  10.1.1. Definicja i podział sinic    191
  10.1.2. Sinica prawdziwa    191
  10.1.3. Sinica rzekoma     196
  10.2. Bladość    197
  10.3. Żółtaczka    197
  10.3.1. Definicja     197
  10.3.2. Przemiana hemu i barwników żółciowych     198
  10.3.3. Patogeneza żółtaczek     199
  10.3.4. Podstawy teoretyczne biochemicznej diagnostyki chorób wątroby     200
  10.3.5. Podział kliniczny i diagnostyka różnicowa żółtaczek    213
  10.4. Inne zabarwienia skóry i błon śluzowych     228
  10.4.1. Zmiany pigmentacji skóry obserwowane przy zaburzeniach przemiany aminokwasów     228
  10.4.2. Nieprawidłowości zabarwienia skóry spotykane w zaburzeniach przemiany tłuszczowej     230
  10.4.3. Nieprawidłowości barwnikowe skóry spotykane w zaburzonej przemianie porfirynowej     230
  10.4.4. Hipo- lub hiperwitaminozy jako przyczyny zmienionej pigmentacji skóry    230
  10.4.5. Zaburzenia gospodarki wapniowej jako przyczyna zmienionej pigmentacji skóry     230
  10.4.6. Inne przyczyny zmienionego zabarwienia skóry i błon śluzowych    231
  11. Świąd skóryJózefa Rubisz-Brzezińska, Ligia Brzezińska-Wcisło    232
  11.1. Wstęp    232
  11.2. Swędzące choroby skóry    232
  11.3. Inne choroby przebiegające ze świądem    234
  11.4. Stany fizjologiczne przebiegające ze świądem    235
  11.5. Szczególne postacie świądu     236
  11.5.1. Świąd okolic płciowych u kobiet    236
  11.5.2. Świąd genitaliów i okolicy krocza u mężczyzn    236
  11.5.3. Świąd odbytu     237
  12. Objawy skazy krwotocznejMichał Myśliwiec     238
  12.1. Patofizjologia układu krzepnięcia i fibrynolizy    238
  12.2. Wywiad w skazach krwotocznych    241
  12.3. Badanie fizykalne w skazach krwotocznych     241
  12.4. Testy laboratoryjne    242
  12.5. Diagnostyka szczegółowa skaz krwotocznych     246
  13. Zmiany łaknieniaBarbara Zahorska-Markiewicz     254
  13.1. Fizjologiczne czynniki kształtujące łaknienie    254
  13.1.1. Czynniki ośrodkowe    254
  13.1.2. Czynniki obwodowe    255
  13.1.3. Czynniki środowiskowe    256
  13.2. Zaburzenia łaknienia    256
  13.2.1. Rodzaje zaburzeń łaknienia     257
  13.2.2. Zaburzenia łaknienia w stanach chorobowych    257
  14. Zmiany pragnieniaFranciszek Kokot     260
  14.1. Molalność płynów ustrojowych     260
  14.2. Efektywna molalność płynu pozakomórkowego („tonia”)    261
  14.3. Regulacja molalności płynów ustrojowych     262
  14.4. Zaburzenia regulacji pragnienia     265
  14.4.1. Stany zmniejszonego pragnienia (hipodypsja)    265
  14.4.2. Stany wzmożonego pragnienia (polidypsja)    265
  15. Zmiany masy ciałaFranciszek Kokot, Barbara Zahorska-Markiewicz    271
  15.1. Otyłość     271
  15.1.1. Wstęp    271
  15.1.2. Gospodarka energetyczna człowieka    271
  15.1.3. Regulacja poboru pokarmów     272
  15.1.4. Definicja otyłości     273
  15.1.5. Metody pomiaru zawartości tłuszczu     273
  15.1.6. Ustalenie tzw. wagi należnej i stopnia nadwagi     273
  15.1.7. Czynniki etiologiczne otyłości     274
  15.1.8. Klasyfikacja otyłości    275
  15.1.9. Rozpoznanie otyłości    276
  15.1.10. Rozpoznanie różnicowe otyłości     277
  15.2. Chudnięcie, niedożywienie, wyniszczenie    281
  15.2.1. Uwagi dotyczące terminologii    281
  15.2.2. Patogeneza    281
  15.2.3. Skutki biologiczne długotrwałego ujemnego bilansu energetycznego     282
  15.2.4. Ogólne objawy kliniczne stanów niedożywienia, chudnięcia i wyniszczenia    283
  15.2.5. Rozpoznanie i określenie przyczyny chudnięcia, niedożywienia i wyniszczenia     284
  16. Układ nerwowy    289
  16.1. Zaburzenia nerwicowe występujące pod postacią somatyczną (somatoformiczne)Adam Bilikiewicz     289
  16.1.1. Uwagi ogólne i definicja    289
  16.1.2. Obrazy kliniczne zaburzeń występujących pod postacią somatyczną    290
  16.2. Zaburzenia dysocjacyjne (konwersyjne)Adam Bilikiewicz     292
  16.2.1. Uwagi ogólne     292
  16.2.2. Obrazy kliniczne zaburzeń dysocjacyjnych (konwersyjnych)    293
  16.3. NeurasteniaAdam Bilikiewicz     294
  16.3.1. Uwagi ogólne     294
  16.3.2. Objawy kliniczne neurastenii i wskazówki diagnostyczne     295
  16.3.3. Rozpoznanie różnicowe    295
  16.4. Depresja poronna (depresja maskowana, subdepresja)Adam Bilikiewicz    295
  16.4.1. Depresja maskowana    295
  16.5. Zaburzenia psychosomatyczne (psychofizjologiczne)Adam Bilikiewicz     296
  16.6. Psychozy z jakościowymi zaburzeniami świadomościAdam Bilikiewicz    297
  16.6.1. Uwagi ogólne     297
  16.6.2. Przymglenie proste    297
  16.6.3. Zespół majaczeniowy (delirium)    298
  16.6.4. Zespół pomroczny albo zamroczeniowy (obnubilatio)     298
  16.6.5. Zespół splątaniowy albo splątanie (amentia)    298
  16.7. Porażenie motoryczneAndrzej Wajgt    299
  16.7.1. Uwagi dotyczące struktury i funkcji układu ruchu     299
  16.7.2. Diagnostyka różnicowa przyczyn osłabienia siły mięśniowej i niedowładu     300
  16.7.3. Klasyfikacja najczęstszych przyczyn niedowładu połowiczego    303
  16.7.4. Klasyfikacja najczęstszych przyczyn niedowładu kończyn dolnych (paraplegia) lub czterech kończyn (quadriplegia)    303
  16.8. Porażenie czucioweAndrzej Wajgt     304
  16.8.1. Zarys fizjologii czucia     304
  16.8.2. Diagnostyka ubytkowych zaburzeń czucia    305
  16.9. AtaksjaAndrzej Wajgt    306
  16.9.1. Ataksja móżdżkowa306
  16.9.2. Ataksja czuciowa     307
  16.9.3. Ataksja spowodowana niedowładem    307
  16.10. ApraksjaAndrzej Wajgt    307
  16.11. Objawy pozapiramidoweAndrzej Wajgt     308
  16.11.1. Budowa układu pozapiramidowego     308
  16.11.2. Funkcja układu pozapiramidowego    309
  16.11.3. Diagnostyka uszkodzeń układu pozapiramidowego     309
  16.12. Dystonia torsyjna (kurcz torsyjny)Andrzej Wajgt     312
  16.13. Kurczowy kręcz karkuAndrzej Wajgt    313
  16.14. BalizmAndrzej Wajgt    313
  16.15. Zaburzenia mowy. Afazja, dyzartria, afoniaAndrzej Wajgt     314
  16.15.1. Afazja    314
  16.15.2. Dyzartria    317
  16.15.3. Afonia i dysfonia     318
  16.16. AgnozjaAndrzej Wajgt    318
  16.16.1. Definicja agnozji i podstawy neurofizjologiczne gnozji     318
  16.16.2. Formy kliniczne agnozji w uszkodzeniach korowego analizatora II rzędu    319
  16.16.3. Formy kliniczne agnozji w uszkodzeniach korowego analizatora III rzędu    319
  17. Układ sercowo-naczyniowy    321
  17.1. Diagnostyka różnicowa chorób układu sercowo-naczyniowego    321
  17.1.1. Zasady badania fizykalnego układu krążeniaTomasz Pasierski, Piotr Podolec    321
  17.1.2. Całościowa ocena choregoTomasz Pasierski, Piotr Podolec     321
  17.1.3. Badanie żył i tętna żylnegoTomasz Pasierski, Piotr Podolec    322
  17.1.4. Badanie tętnic i tętna tętniczegoTomasz Pasierski, Piotr Podolec     323
  17.1.5. Badanie okolicy przedsercowejTomasz Pasierski, Piotr Podolec     325
  17.1.6. Osłuchiwanie sercaTomasz Pasierski, Piotr Podolec     326
  17.1.7. Diagnostyka wad sercaTomasz Pasierski, Piotr Podolec    329
  17.1.8. Przerost lewej komory sercaTomasz Pasierski, Piotr Podolec    336
  17.1.9. Kołatanie sercaJacek Lelakowski     337
  17.1.10. BradykardiaJacek Lelakowski    340
  17.1.11. TachykardiaJacek Lelakowski    345
  17.1.12. Utrata przytomnościdiagnostyka kardiologiczna – Jacek Lelakowski     353
  17.1.13. Diagnostyka stabilnej choroby wieńcowejTomasz Pasierski, Piotr Podolec     357
  17.1.14. Diagnostyka ostrych zespołów wieńcowychCezary Sosnowski, Tomasz Pasierski    358
  17.1.15. Niewydolność sercaTomasz Pasierski, Piotr Podolec     362
  17.1.16. Zakrzepica żylnaTomasz Pasierski, Piotr Podolec     364
  17.1.17. Zatorowość płucnaTomasz Pasierski, Piotr Podolec     365
  17.1.18. Płyn w worku osierdziowymTomasz Pasierski, Piotr Podolec     366
  17.1.19. Zaburzenia przepływu tętniczegoTomasz Pasierski, Piotr Podolec    366
  17.2. Zmiany ciśnienia tętniczegoFranciszek Kokot     369
  17.2.1. Diagnostyka różnicowa nadciśnienia tętniczego    369
  17.2.2. Diagnostyka różnicowa obniżonego ciśnienia tętniczego    382
  17.3. WstrząsFranciszek Kokot     391
  17.3.1. Definicja wstrząsu    391
  17.3.2. Patogeneza wstrząsu    391
  17.3.3. Rozpoznanie wstrząsum    393
  17.3.4. Diagnostyka różnicowa wstrząsu     394
  18. Układ oddechowy – Wacław Droszcz    401
  18.1. Kaszel    401
  18.1.1. Patofizjologia kaszlu    401
  18.1.2. Diagnostyka różnicowa kaszlu    402
  18.2. Krwioplucie    402
  18.2.1. Patogeneza krwioplucia     403
  18.2.2. Diagnostyka różnicowa krwioplucia    403
  18.3. Diagnostyka różnicowa zmian chorobowych stwierdzanych oglądaniem klatki piersiowej     404
  18.4. Diagnostyka różnicowa zmian chorobowych stwierdzanych obmacywaniem klatki piersiowej    406
  18.5. Diagnostyka różnicowa zmian chorobowych stwierdzanych opukiwaniem klatki piersiowej    406
  18.6. Diagnostyka różnicowa zmian chorobowych stwierdzanych osłuchiwaniem płuc    406
  18.6.1. Nazewnictwo i patomechanizm szmerów oddechowych    406
  18.6.2. Dźwięki oddechowe podstawowe    408
  18.6.3. Diagnostyka różnicowa dźwięków oddechowych dodatkowych    408
  18.7. Diagnostyka różnicowa objawów pozapłucnych chorób układu oddechowego    412
  18.7.1. Palce pałeczkowate    412
  18.7.2. Osteoartropatia przerostowa     412
  18.7.3. Zespół Hornera     412
  18.7.4. Zespół żyły głównej górnej     413
  18.7.5. Zespoły paraendokrynologiczne     413
  18.7.6. Zespoły hematologiczne i zaburzenia homeostazy    413
  18.7.7. Zastosowanie metod obrazowania układu oddechowego    413
  18.8. Diagnostyka różnicowa najczęstszych zespołów objawów spowodowanych chorobami układu oddechowego    413
  18.9. Diagnostyka płynu opłucnowegoFranciszek Kokot    415
  19. Układ pokarmowy    418
  19.1. Zmiany błony śluzowej jamy ustnej i językaAndrzej Nowak     418
  19.1.1. Diagnostyka różnicowa zmian chorobowych warg    418
  19.1.2. Diagnostyka różnicowa zmian chorobowych języka     418
  19.1.3. Diagnostyka różnicowa zmian chorobowych dziąseł     419
  19.1.4. Diagnostyka różnicowa innych zmian chorobowych błony śluzowej jamy ustnej     419
  19.2. Zaburzenia połykaniaAndrzej Nowak     420
  19.2.1. Fizjologia połykania    420
  19.2.2. Definicje i podział zaburzeń połykania    420
  19.2.3. Diagnostyka różnicowa dysfagii przedprzełykowej    421
  19.2.4. Diagnostyka różnicowa dysfagii przełykowej    421
  19.2.5. Znaczenie wywiadu w diagnostyce różnicowej u chorych z dysfagią     424
  19.2.6. Metody badań pomocne w diagnostyce różnicowej dysfagii    425
  19.3. WymiotyAndrzej Nowak    425
  19.3.1. Definicja i przyczyny wymiotów    425
  19.3.2. Postępowanie rozpoznawczo-różnicowe u chorych z wymiotami    426
  19.4. BiegunkiFranciszek Kokot    427
  19.4.1. Rola przewodu pokarmowego w gospodarce wodno-elektrolitowej i kwasowo-zasadowej    427
  19.4.2. Definicja biegunki    429
  19.4.3. Patogeneza biegunek     429
  19.4.4. Rozpoznanie biegunki     430
  19.4.5. Diagnostyka różnicowa biegunek    431
  19.5. Zaparcia stolcaZbigniew Gonciarz    440
  19.5.1. Wprowadzenie     440
  19.5.2. Patofizjologia zaparć    441
  19.5.3. Przyczyny zaparć    441
  19.5.4. Diagnostyka różnicowa zaparć     441
  19.6. Powiększenie wątrobyZbigniew Gonciarz    443
  19.6.1. Wprowadzenie     443
  19.6.2. Metody obrazowania wątroby    444
  19.6.3. Patofizjologia powiększenia wątroby444
  19.6.4. Diagnostyka różnicowa powiększenia wątroby     444
  19.7. Krwawienia z przewodu pokarmowegoAndrzej Nowak    449
  19.7.1. Wprowadzenie    449
  19.7.2. Diagnostyka różnicowa krwawień z górnego odcinka przewodu pokarmowego     449
  19.7.3. Diagnostyka różnicowa krwawień z dolnego odcinka przewodu pokarmowego     452
  19.8. Powiększenie obwodu brzuchaZbigniew Gonciarz    455
  19.8.1. Wprowadzenie    455
  19.8.2. Przyczyny powiększenia obwodu brzucha    455
  19.8.3. Diagnostyka różnicowa powiększenia obwodu brzucha     455
  19.9. WodobrzuszeFranciszek Kokot    457
  19.9.1. Etiologia i patogeneza wodobrzusza    457
  19.9.2. Rozpoznanie wodobrzusza    458
  19.9.3. Diagnostyka różnicowa wodobrzusza     459
  19.10. Nietrzymanie stolcaFranciszek Kokot    464
  20. Układ moczowyFranciszek Kokot    466
  20.1. Trudności w oddawaniu moczu     466
  20.1.1. Definicja    466
  20.1.2. Przyczyny dysurii.    466
  20.1.3. Diagnostyka różnicowa dysurii     466
  20.2. Nietrzymanie moczu    470
  20.3. Skąpomocz i bezmocz     471
  20.3.1. Rola nerek w regulacji homeostazy osmotycznej człowieka    471
  20.3.2. Definicja skąpomoczu i bezmoczu    474
  20.3.3. Przyczyny skąpomoczu lub bezmoczu     474
  20.3.4. Diagnostyka różnicowa skąpomoczu i bezmoczu    475
  20.4. Wielomocz    482
  20.4.1. Definicja wielomoczu     482
  20.4.2. Patogeneza wielomoczu    482
  20.4.3. Najczęściej spotykane przyczyny wielomoczu    484
  20.5. Zabarwienie moczu    486
  20.6. Chyluria    487
  20.7. Cukromocz    488
  20.7.1. Identyfikacja cukru będącego przyczyną cukromoczu     488
  20.7.2. Diagnostyka różnicowa cukromoczu    489
  20.8. Białkomocz    492
  20.8.1. Białkomocz fizjologiczny     492
  20.8.2. Patomechanizm wzmożonego białkomoczu     493
  20.8.3. Wartość diagnostyczna oznaczania ogólnej proteinurii oraz selektywności białkomoczu     496
  20.8.4. Diagnostyka różnicowa białkomoczu     496
  20.9. Krwiomocz    499
  20.9.1. Definicja    499
  20.9.2. Metody ilościowego określania krwiomoczu    500
  20.9.3. Przyczyny krwiomoczu     500
  20.9.4. Diagnostyka różnicowa krwiomoczu     502
  20.10. Leukocyturia, ropomocz     508
  20.10.1. Definicja leukocyturii     508
  20.10.2. Przyczyny leukocyturii     508
  20.10.3. Umiejscowienie przyczyny leukocyturii    508
  20.10.4. Diagnostyka różnicowa leukocyturii    509
  20.11. Wałeczkomocz    510
  20.12. Krystaluria    511
  20.13. Bakteriomocz     511
  20.13.1. Definicja    511
  20.13.2. Drobnoustroje uropatogenne     512
  20.13.3. Patogeneza bakteriomoczu    512
  20.13.4. Metody oznaczania bakteriomoczu    512
  20.13.5. Umiejscowienie źródła bakteriomoczu     512
  21. Układ krwiotwórczy    513
  21.1. Wywiad i badanie przedmiotowe w diagnostyce i różnicowaniu chorób hematologicznychAnna Dmoszyńska    513
  21.2. Zaburzenia dotyczące liczby, czynności i morfologii krwinek białychAnna Dmoszyńska    515
  21.2.1. Uwagi ogólne     515
  21.2.2. Zmniejszenie liczby krwinek białych – leukopenia    516
  21.2.3. Zwiększenie liczby krwinek białych – leukocytoza    516
  21.2.4. Choroby krwi przebiegające z leukocytozą obojętnochłonną i limfocytozą    519
  21.2.5. Przewlekłe choroby mieloproliferacyjne    521
  21.2.6. Ostre białaczki    524
  21.3. Węzły chłonneAnna Dmoszyńska     526
  21.3.1. Powiększenie węzłów chłonnych    526
  21.3.2. Najczęstsze hematologiczne przyczyny powiększenia węzłów chłonnych    528
  21.3.3. Nieziarnicze chłoniaki złośliwe     529
  21.4. Choroby hematologiczne przebiegające z zaburzeniami białkowymiAnna Dmoszyńska    530
  21.4.1. Gammapatie monoklonalne     530
  21.4.2. Szpiczak plazmocytowy    531
  21.4.3. Makroglobulinemia Waldenströma    533
  21.4.4. Choroby łańcuchów ciężkich     534
  21.5. Powiększenie śledzionyAnna Dmoszyńska    534
  21.5.1. Uwagi ogólne     534
  21.6. Zaburzenia odpornościAnna Dmoszyńska    535
  21.7. Zmiany w układzie czerwonokrwinkowymMichał Myśliwiec    537
  21.7.1. Erytropoeza w warunkach fizjologicznych     537
  21.7.2. Niedokrwistość    537
  21.7.3. Nadkrwistość     545
  22. Skóra i jej przydatki    547
  22.1. Zmiany morfologiczne paznokciJózefa Rubisz-Brzezińska, Ligia Brzezińska-Wcisło     547
  22.1.1. Wstęp    547
  22.1.2. Wrodzone zaburzenia w rozwoju paznokci     547
  22.1.3. Zmiany w ukształtowaniu płytki paznokciowej    548
  22.1.4. Zmiany zabarwienia płytki paznokciowej    549
  22.1.5. Zmiany strukturalne paznokci    549
  22.1.6. Zmiany paznokci w niektórych chorobach skóry    550
  22.2. ŁysienieFranciszek Kokot     551
  22.2.1. Wstęp    551
  22.2.2. Rodzaj włosów    551
  22.2.3. Czynniki wpływające na wzrost włosów u dorosłych    552
  22.2.4. Łysienie. Uwagi ogólne, klasyfikacjaJózefa Rubisz-Brzezińska, Ligia Brzezińska- -Wcisło    553
  22.2.5. Łysienie wrodzone    553
  22.2.6. Łysienie nabyte odwracalne     553
  22.2.7. Łysienie nabyte nieodwracalne     555
  22.3. HirsutyzmFranciszek Kokot     556
  22.3.1. Definicja hirsutyzmu    556
  22.3.2. Rola androgenów we wzroście włosów końcowych    557
  22.3.3. Biosynteza i miejsce powstawania androgenów u kobiet    557
  22.3.4. Przemiana androgenów w estrogeny    557
  22.3.5. Diagnostyka różnicowa hirsutyzmu    558
  22.3.6. Ogólne uwagi dotyczące postępowania diagnostycznego u kobiet z hirsutyzmem    563
  22.4. Erythema nodosumJózefa Rubisz- -Brzezińska, Ligia Brzezińska-Wcisło     565
  22.5. Zmiany alergiczneJózefa Rubisz- -Brzezińska, Ligia Brzezińska-Wcisło     566
  22.5.1. Wstęp    566
  22.5.2. Alergia typu wczesnego    566
  22.5.3. Alergia typu opóźnionego    567
  22.5.4. Polekowe osutki alergiczne     568
  22.6. Miejscowe zmiany zabarwienia skóryJózefa Rubisz-Brzezińska, Ligia Brzezińska- -Wcisło     569
  22.6.1. Patogeneza zmian zabarwienia skóry     569
  22.6.2. Wrodzone hipochromie    570
  22.6.3. Hipochromie nabyte    571
  22.6.4. Hiperchromie wrodzone    571
  22.6.5. Hiperchromie nabyte ograniczone    573
  22.6.6. Zmiany zabarwienia spowodowane obecnością w skórze barwnika niemelaninowego    574
  22.7. XanthomataJózefa Rubisz-Brzezińska, Ligia Brzezińska-Wcisło    575
  22.7.1. Patogeneza    575
  22.7.2. Kępki żółte związane z zaburzeniami gospodarki tłuszczowej     575
  22.7.3. Kępki żółte nie związane z zaburzeniami gospodarki tłuszczowej     576
  23. Narządy płciowe kobietyRudolf Klimek    577
  23.1. Uwagi ogólne     577
  23.2. Ból    578
  23.3. Krwawienia. Zaburzenia miesiączkowania     579
  23.4. Upławy     582
  23.5. Świąd sromu     583
  23.6. Zespół napięcia przedmiesiączkowego    584
  23.7. Zaburzenia neuroendokrynne    584
  23.7.1. Zespoły podwzgórzowo-przysadkowe     584
  23.8. Przekwitanie     587
  23.9. Niepłodność     588
  23.10. Mlekotok    589
  23.10.1. Mlekotok wtórny – zespół Chiariego- -Frommela    590
  23.10.2. Mlekotok pierwotny – zespół Argonza-del Castillo     590
  24. Narządy płciowe mężczyznyKazimierz Imieliński, Wiesław Czernikiewicz    591
  24.1. Bóle    591
  24.2. Impotencja erekcyjna    592
  24.2.1. Etiologia somatyczna    592
  24.2.2. Etiologia psychospołeczna    592
  24.2.3. Diagnostyka różnicowa somatogennych i psychogennych zaburzeń wzwodu    592
  24.3. Niepłodność     593
  24.4. Zaburzenia gruczołu krokowego     594
  24.5. Zmiany wielkości gonad    595
  24.6. Priapizm    595
  24.7. Zapalenie żołędzi prącia    595
  24.8. Zapalenie cewki moczowej     596
  24.9. Zmiany fizyczne ejakulatu     596
  24.9.1. Terminologia    596
  25. Narządy zmysłów    598
  25.1. Narząd wzrokuStefan Pojda    598
  25.1.1. Bóle oka i okolicy oczodołu    598
  25.1.2. Zapalenie gałki ocznej, spojówek i powiek    601
  25.1.3. Ciała obce, urazy    611
  25.1.4. Zmiany pola widzenia    613
  25.1.5. Zaburzenia ostrości wzroku    615
  25.1.6. Podwójne widzenie    616
  25.1.7. Światłowstręt    616
  25.1.8. Wytrzeszcz     617
  25.1.9. Zez    618
  25.2. Anatomia czynnościowa uchaJan Sekuła, Tatiana Gierek     618
  25.2.1. Diagnostyka różnicowa bólów uszu     620
  25.2.2. Diagnostyka różnicowa wycieku z ucha    622
  25.2.3. Diagnostyka różnicowa zaburzeń słuchu    624
  25.2.4. Diagnostyka różnicowa szumu w uszach     627
  25.3. Zaburzenia zmysłu smaku i powonieniaJan Sekuła, Tatiana Gierek     629
  25.3.1. Umiejscowienie drogi zmysłu smaku    629
  25.3.2. Zaburzenia zmysłu powonienia .    631
  26. Błona śluzowa gardła i nosaJan Sekuła, Tatiana Gierek    633
  26.1. Anatomia kliniczna gardła i nosa    633
  26.2. Fizjologia nosa i gardła    634
  26.2.1. Ochronna rola błony śluzowej .    634
  26.2.2. Czynność oddechowa nosa .    635
  26.3. Diagnostyka i rozpoznanie różnicowe stanów chorobowych nosa i gardła    635
  26.3.1. Zmiany zapalne nosa i zatok przynosowych    635
  26.3.2. Zmiany naczyniowe nosa (krwawienia z nosa)     636
  26.3.3. Zmiany zapalne gardła    637
  27. Układ wewnętrznego wydzielaniaFranciszek Kokot    639
  27.1. Zaburzenia wydzielania prolaktyny przez przysadkę gruczołową    639
  27.1.1. Diagnostyka różnicowa stanów zaburzonego wydzielania prolaktyny przez przysadkę gruczołową     639
  27.1.2. Diagnostyka różnicowa zaburzeń czynności przysadki gruczołowej w zakresie wydzielania hormonu wzrostu     642
  27.1.3. Diagnostyka różnicowa zaburzeń czynności przysadki gruczołowej w zakresie wydzielania tyreotropiny (TSH), lutropiny (LH), folitropiny (FSH) i kortykotropiny (ACTH)    648
  27.2. Zaburzenia czynności tylnego płata przysadki nerwowej w zakresie wydzielania wazopresyny    648
  27.2.1. Uwagi ogólne    648
  27.2.2. Testy czynnościowe stosowane do wykrywania zaburzeń wydzielania AVP    649
  27.2.3. Diagnostyka różnicowa stanów chorobowych przebiegających z niedoborem AVP lub charakteryzujących się defektem receptora dla tego hormonu    649
  27.2.4. Diagnostyka i diagnostyka różnicowa stanów chorobowych przebiegających ze wzmożonym wydzielaniem AVP    649
  27.3. Diagnostyka różnicowa chorób gruczołu tarczowego    652
  27.3.1. Uwagi ogólne    652
  27.3.2. Diagnostyka chorób gruczołu tarczowego    654
  27.4. Diagnostyka różnicowa zaburzeń czynności gruczołów przytarczycznych     669
  27.4.1. Uwagi ogólne    669
  27.4.2. Biochemiczne wskaźniki czynności gruczołów przytarczycznych     671
  27.4.3. Rozpoznanie i rozpoznanie różnicowe stanów chorobowych przebiegających z nadczynnością gruczołów przytarczycznych    672
  27.4.4. Rozpoznanie i rozpoznanie różnicowe stanów chorobowych przebiegających z niedoczynnością przytarczyc (np.)     674
  27.5. Diagnostyka różnicowa nadczynności i niedoczynności kory nadnerczy    676
  27.5.1. Uwagi ogólne    676
  27.5.2. Regulacja wydzielania hormonów osi przysadkowo- nadnerczowej    678
  27.5.3. Testy czynnościowe oraz wskaźniki biochemiczne osi podwzgórzowo-przysadkowo- -nadnerczowej stosowane w diagnostyce    679
  27.5.4. Metody lokalizacji zmian chorobowych w korze nadnerczy i przysadce mózgowej     684
  27.5.5. Rozpoznanie i rozpoznanie różnicowe stanów chorobowych przebiegających z nadczynnością kory nadnerczy    684
  27.5.6. Rozpoznanie i rozpoznanie różnicowe stanów chorobowych przebiegających z niewydolnością kory nadnerczy    689
  27.6. Diagnostyka różnicowa nadczynności rdzenia nadnerczy    693
  27.6.1. Uwagi ogólne    693
  27.6.2. Wskaźniki biochemiczne oceny czynności rdzenia nadnerczy i układu adrenergicznego    693
  27.6.3. Testy prowokacyjne używane w diagnostyce guza chromochłonnego    694
  27.6.4. Diagnostyka i rozpoznanie różnicowe guza chromochłonnego    694
  27.7. Rozpoznanie i rozpoznanie różnicowe zaburzeń czynności wewnątrzwydzielniczej trzustki     696
  27.7.1. Insulina     696
  27.7.2. Glukagon    701
  27.8. Diagnostyka różnicowa chorób gonady męskiej     702
  27.8.1. Czynność układu podwzgórzowo-przysadkowo- gonadalnego w stanach fizjologii    702
  27.8.2. Wskaźniki czynności wydzielniczej przysadki gruczołowej w zakresie FSH i LH    703
  27.8.3. Wskaźniki czynności hormonalnej gonady męskiej    704
  27.8.4. Inne metody pracowniane stosowane w zaburzeniach czynności osi podwzgórzowo-przysadkowo- gonadalnej    704
  27.8.5. Definicja hipogonadyzmu męskiego, objawy kliniczne i rozpoznanie    705
  27.8.6. Rozpoznanie różnicowe hipogonadyzmu męskiego    706
  27.8.7. Rozpoznanie różnicowe stanów nadczynności hormonalnej jąder    709
  27.9. Diagnostyka różnicowa zaburzeń czynności gonady żeńskiej (jajnika)    710
  27.9.1. Czynność osi podwzgórzowo-przysadkowo- -jajnikowej w stanach fizjologii    710
  27.9.2. Gonada żeńska – jajnik – jej funkcja endokrynna    711
  27.9.3. Wskaźniki czynności wydzielniczej podwzgórza w zakresie gonadoliberyny (GnRH) i przysadki gruczołowej w zakresie FSH i LH    712
  27.9.4. Wskaźniki czynności hormonalnej gonady żeńskiej     713
  27.9.5. Inne badania stosowane w chorobach jajnika    714
  27.9.6. Diagnostyka różnicowa hipogonadyzmu żeńskiego    714
  27.9.7. Diagnostyka różnicowa nadczynności hormonalnej jajników    718
  27.10. Gastryna    719
  27.10.1. Uwagi ogólne    719
  27.10.2. Inne hormony żołądkowo-jelitowe    722
  27.11. Ginekomastia     722
  27.11.1. Określenie    722
  27.11.2. Ogólne uwagi dotyczące patogenezy ginekomastii     723
  27.11.3. Rozpoznanie i rozpoznanie różnicowe ginekomastii    723
  28. Interpretacja ważniejszych wyników badań biochemicznych surowicy krwi i moczuFranciszek Kokot    726
  28.1. Interpretacja wyników badań biochemicznych krwi    726
  28.2. Interpretacja wyników ważniejszych badań biochemicznych i cech fizycznych moczu    766
  Skorowidz     777
  
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia