Biocybernetyka. Metodologiczne podstawy dla inżynierii biomedycznej

2 oceny

Format:

epub, mobi

KUP I POBIERZ

Format: epub, mobi

53,10  59,00 (-10%)

Najniższa cena z 30 dni: 35,40 zł 

W ABONAMENCIE

od 3,50

Masz już abonament? Zaloguj się

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 49,00 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Interdyscyplinarny podręcznik dla studentów i wykładowców kierunku inżynieria medyczna, przedstawiający osiągnięcia i metodologię biocybernetyki - technologii w służbie nauk przyrodniczych i medycyny. Dzięki nowoczesnej technice biologia pozyskuje nowe narzędzia badawcze (np. mikroskop elektronowy lub tomograf) i terapeutyczne. Technika z kolei wykorzystuje rozwiązania podpatrzone w organizmach żywych do rozwiązywania zadań inżynierskich. Inżynieria medyczna to już codzienność, a lekarz, aby skutecznie wykonywać swoją pracę, potrzebuje zaplecza w postaci nowej generacji sprzętu oraz kadry specjalistów umiejących go zaprojektować, obsłużyć i serwisować. W podręczniku ujęto m.in. następujące zagadnienia: - modele cybernetyczne i ich zastosowania, - metody tworzenia modeli biocybernetycznych, - biocybernetyczne modele prostych systemów biologicznych, - modelowanie systemów dynamicznych, - modelowanie systemu nerwowego i narządów zmysłów. Ponadto czytelnik znajdzie w niej praktyczne wskazówki i odniesienia do programów symulacyjnych zanurzonych w środowisku MATLAB i pozwalających na empiryczną eksplorację przedstawionych modeli na własnym komputerze. Książka oparta jest na bogatym doświadczeniu naukowym i dydaktycznym autora. W obszarze mniej lub bardziej związanym z problematyką proponowanej książki autor opublikował łącznie ponad 50 książek i blisko 1000 publikacji naukowych. W związku z tym prace autora są szeroko znane i często wykorzystywane we wszystkich ośrodkach naukowych w Polsce.
Każdy, kto chce tę dziedzinę [inżynierię medyczną] poważnie studiować i przyczyniać się do jej przyszłych sukcesów - powinien poznać przynajmniej podstawy biocybernetyki. Temu celowi służy właśnie ta książka. (Ze
Wstępu autora)


Rok wydania2013
Liczba stron236
KategoriaBiotechnologia
WydawcaWydawnictwo Naukowe PWN
ISBN-13978-83-01-17499-6
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp     11
  
  1. Modele formalne, ich znaczenie i zastosowanie     23
  
  1.1. Pojęcie modelu formalnego i jego zasadnicze cechy     23
  1.2. Korzystanie z modelu formalnego     28
  1.3. Schematy blokowe jako wygodny sposób prezentacji modeli formalnych     35
  1.4. Sposoby wykorzystania modeli w biologii, inżynierii biomedycznej i innych dziedzinach     48
  1.5. Rola modelu biocybernetycznego w diagnostyce medycznej     50
  1.6. Rola modelu biocybernetycznego w terapii     52
  1.7. Rola modelu biocybernetycznego w kontroli procesu leczenia     55
  1.8. Rola modelu biocybernetycznego w prognozowaniu skutków leczenia     56
  1.9. Stosowanie modeli w nauce i sukcesy poznawcze odnoszone dzięki ich użyciu     57
  1.10. Modele formalne w biologii     62
  
  2. Metodyka tworzenia modeli biocybernetycznych     66
  
  2.1. Różnorodność modeli biocybernetycznych i jednorodność metodyki ich tworzenia oraz wykorzystywania     66
  2.2. Opis postępowania przy budowie modelu biocybernetycznego     69
  2.2.1. Zbieranie danych     69
  2.2.2. Formalizacja i wybór odpowiedniego kształtu modelu     72
  2.2.3. Metody przeprowadzania identyfikacji modeli     75
  2.2.4. Identyfikacja czynna     76
  2.2.5. Identyfikacja bierna i problem linearyzacji     80
  2.2.6. Programowanie modelu symulacyjnego     88
  2.2.7. Eksperymenty symulacyjne     98
  2.3. Ograniczenia modelowania     103
  
  3. Przykłady najprostszych modeli systemów biocybernetycznych     108
  
  3.1. Model kości     108
  3.1.1. Opis obiektu, założenia upraszczające i model formalny     108
  3.1.2. Badania modelu i wnioski wyciągane na jego podstawie     112
  3.1.3. Symulacja komputerowa modelu     117
  3.2. Modele mięśni     122
  3.2.1. Opis obiektu, założenia upraszczające i model formalny     122
  3.2.2. Badania modelu i wnioski wyciągane na jego podstawie     129
  3.2.3. Symulacja komputerowa modelu     131
  3.3. Uwagi końcowe     134
  
  4. Metodyka tworzenia modeli złożonych systemów biocybernetycznych     135
  
  4.1. Modele systemów dynamicznych     135
  4.2. Model nieleczonego raka jako model dynamiczny typu 1     138
  4.3. Przejście od modeli obiektów składowych do modelu złożonego systemu     142
  4.4. Przykład modelu złożonego systemu dynamicznego     149
  4.5. Modele dynamiczne typu 2 – leczenie raka     154
  
  5. Obiekty biocybernetyczne ze sprzężeniem zwrotnym     159
  
  5.1. Struktura i ogólne właściwości obiektów ze sprzężeniem zwrotnym     159
  5.2. Dynamika procesów w systemie ze sprzężeniem zwrotnym oraz rozróżnienie systemów ze sprzężeniem dodatnim lub ujemnym     164
  5.3. Typowe przebiegi sygnałów w systemach ze sprzężeniem zwrotnym     170
  5.4. Problem stabilności w systemach ze sprzężeniem zwrotnym     175
  5.5. Przykłady biocybernetycznych modeli systemów ze sprzężeniem zwrotnym     181
  5.5.1. Model tarczycy     181
  5.5.2. Model metabolizmu węglowodanów     182
  5.5.3. Model formalny sprzężenia zwrotnego w układzie sterowania mięśni     195
  
  6. Modele systemu nerwowego i narządów zmysłów     209
  
  6.1. Szczególna potrzeba modelowania systemu nerwowego i narządów zmysłów     209
  6.2. Inteligencja jako emergencja     213
  6.3. Model pojedynczej komórki nerwowej     218
  6.4. Model odruchu warunkowego     221
  6.5. Model prostego narządu zmysłu     225
  
  Bibliografia     232
RozwińZwiń