Embriologia

-25%

Embriologia

Podręcznik dla studentów

1 opinia

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

74,6399,50

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Autor zwięźle i przystępnie omówił wszystkie etapy rozwoju prenatalnego człowieka. Książka jest bogato ilustrowana kolorowymi schematami, obrazami ultrasonograficznymi płodu prawidłowego i płodu z wadami wrodzonymi, a także archiwalnymi preparatami histologicznymi zarodka we wczesnym stadium rozwoju oraz rycinami zarodka uzyskanego metodami zapłodnienia in vitro.
Nowe wydanie podręcznika, przy zachowaniu dotychczasowego podziału na część ogólną i szczegółową, zostało unowocześnione i poszerzone o wiele istotnych zagadnień.
Oddzielne rozdziały poświęcono najważniejszym molekułom rozwojowym i ich znaczeniu w kontroli molekularnych szlaków rozwojowych oraz komórkom grzebienia nerwowego. Uaktualniony został podrozdział dotyczący płodowego zespołu alkoholowego.
Piąte wydanie podręcznika wzbogacone zostało w nowe ryciny, które w przypadku embriologii są szczególnie istotne.
Podręcznik adresowany jest przede wszystkim do studentów medycyny i lekarzy, ale korzystać też z niego powinni studenci innych kierunków studiów medycznych: fizjoterapii, zdrowia publicznego, biotechnologii, dietetyki, a także niektórych wydziałów uniwersyteckich.


Liczba stron752
WydawcaPZWL Wydawnictwo Lekarskie
ISBN-13978-83-200-3934-4
Numer wydania5
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

INNE EBOOKI AUTORA

EBOOKI WYDAWCY

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Przedmowa do wydania piątego V
  
  CZĘŚĆ OGÓLNA     1
  
  1. Zarys historii embriologii     3
  Zarys historii embriologii medycznej w Polsce     13
  
  2. Układ rozrodczy     17
  Układ rozrodczy żeński     17
    Narządy rozrodcze wewnętrzne     17
    Narządy rozrodcze zewnętrzne     24
  Układ rozrodczy męski     24
    Narządy rozrodcze wewnętrzne     25
    Narządy rozrodcze zewnętrzne     30
  
  3. Gametogeneza     33
  Oogeneza     33
    Cykl płciowy żeński     37
  Spermatogeneza     48
    Budowa plemnika     51
    Regulacja hormonalna spermatogenezy     54
    Czynniki wpływające na aktywność plemnikobójczą jądra     56
    Nasienie     57
  Mejoza     59
  
  4. Początek rozwoju prenatalnego człowieka. Pierwszy tydzień rozwoju     68
  Zapłodnienie     68
    Molekularne mechanizmy zapłodnienia     74
    Zapłodnienie poza ustrojem kobiety     95
  Piętnowanie genomowe rodzicielskie (imprinting genomowy)     100
    Stany patologiczne i zespoły wad wrodzonych oraz inne zaburzenia związane z piętnowaniem genomowym rodzicielskim     103
    Inaktywacja chromosomu X     103
  Bruzdkowanie     105
  Zagnieżdżenie     118
  
  5. Genetyczne i molekularne podstawy rozwoju     121
  Molekuły sygnałowe     122
  Molekularne szlaki przekazywania sygnału w procesie rozwoju zarodkowego     123
    Sygnalizacja Wnt     127
    Sygnalizacja Tgf-β     129
    Sygnalizacja Hedgehog     132
    Sygnalizacja Kinazy tyrozynowej     134
    Sygnalizacja Notch     137
    Sygnalizacja Integryną     139
    Szlak sygnałowy Kwasu retinowego     140
  Geny sterujące rozwojem a nowotwory     142
  Nazewnictwo genów u zwierząt i człowieka     143
  
  6. Powstanie dwulistkowej tarczy zarodkowej. Drugi tydzień rozwoju     144
  Zaburzenia w rozwoju w pierwszych dwóch tygodniach     148
  
  7. Powstanie trzylistkowej tarczy zarodkowej. Trzeci tydzień rozwoju     150
  Pierwotny układ sercowo-naczyniowy     156
  
  8. Okres zarodkowy. Od 4. do 8. tygodnia rozwoju     158
  Mezoderma wewnątrzzarodkowa     158
  Endoderma     168
  Ektoderma     169
  Błony płodowe     172
  Fałdowanie się zarodka     179
  
  9. Charakterystyka morfologiczna zarodka i płodu     186
  Najważniejsze cechy morfologiczne zarodka     191
  Najważniejsze charakterystyczne cechy płodu     196
  Czynniki wpływające na wzrost wewnątrzmaciczny płodu     204
  Określanie czasu trwania ciąży, terminu porodu, wieku zarodka i płodu     205
  
  10. Łożysko     207
  Budowa łożyska     207
  Czynność łożyska     222
  Wady w rozwoju łożyska oraz inne stany patologiczne łożyska i błon płodowych     226
  Sznur pępowinowy     232
  Ciąża mnoga     233
  Próby ciążowe     241
  
  11. Wady wrodzone     245
  Podział wad rozwojowych     249
  Zaburzenia genetyczne     251
    Uszkodzenia (mutacje) pojedynczego genu     251
    Aberracje chromosomowe     253
  Wady wrodzone ze znacznym udziałem czynnika genetycznego     258
    Wady pochodzenia wieloczynnikowego (dziedziczenie wieloczynnikowe)     258
  Wady wywołane przez czynniki teratogenne środowiska zewnętrznego     260
    Czynniki teratogenne     265
  Diagnostyka prenatalna     292
    Ultrasonografia     292
    Amniocenteza     295
    Biopsja kosmówki     295
    Kordocenteza     297
    Fetoskopia     297
    Nieinwazyjna diagnostyka prenatalna     298
    Wskazania do diagnostyki prenatalnej     299
  
  CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA     303
  
  12. Jamy ciała, krezki oraz przepona     305
  Podział wewnątrzzarodkowej jamy ciała     308
  Rozwój przepony     310
  Torba sieciowa i krezka grzbietowa żołądka     313
  Krezki     316
  Zaburzenia w rozwoju jam ciała, pierwotnych krezek i przepony     320
  
  13. Narząd gardłowy i jego pochodne. Twarz oraz szyja     322
  Narząd gardłowy (skrzelowy)     322
    Łuki gardłowe     322
    Kieszonki gardłowe     326
    Bruzdy gardłowe     330
    Błony gardłowe     330
    Zaburzenia w rozwoju narządu gardłowego     330
  Język     332
    Zaburzenia w rozwoju języka     334
  Ślinianki     334
  Tarczyca     335
    Zaburzenia w rozwoju tarczycy     335
  Twarz     337
    Jamy nosowe     341
    Podniebienie     344
    Zaburzenia w rozwoju twarzy i podniebienia     344
  
  14. Układ oddechowy     349
  Molekularne mechanizmy rozwoju tchawicy i drzewa oskrzelowego     355
  Zaburzenia w rozwoju układu oddechowego     358
  
  15. Układ pokarmowy     361
  Jelito pierwotne przednie     361
    Przełyk     362
    Żołądek     363
    Dwunastnica     363
    Wątroba i pęcherzyk żółciowy     370
    Trzustka     371
    Śledziona     371
  Jelito pierwotne środkowe     372
  Jelito pierwotne tylne     375
  Molekularne mechanizmy różnicowania pierwotnego jelita     378
  Zaburzenia w rozwoju układu pokarmowego     384
    Wady jelita pierwotnego przedniego     384
    Wady jelita pierwotnego środkowego     385
    Wady jelita pierwotnego tylnego     391
  
  16. Układ moczowo-płciowy     392
  Układ moczowy     392
    Nerka     395
    Pęcherz moczowy i cewka moczowa     402
    Gruczoł krokowy (stercz)     406
  Układ płciowy     408
    Rozwój gonad     408
    Rozwój narządów płciowych wewnętrznych     415
    Rozwój narządów płciowych zewnętrznych     421
    Rozwój kanału pachwinowego i zstępowanie jąder     426
  Zaburzenia w rozwoju układu moczowo-płciowego     429
    Wady układu moczowego     429
    Wady wrodzone układu płciowego     432
  
  17. Układ sercowo-naczyniowy     438
  Rozwój serca     440
    Podział kanału przedsionkowo-komorowego, pierwotnego przedsionka i pierwotnej komory     447
    Zatoka żylna     453
    Lewy przedsionek i pierwotna żyła płucna     453
    Podział pierwotnej komory     453
    Układ przewodzący serca     455
    Pierwotne i wtórne pole sercotwórcze, sercowe komórki grzebienia nerwowego oraz molekularne mechanizmy embriogenezy serca     455
  Układ tętniczy     464
  Układ żylny     469
  Układ limfatyczny     472
  Układ krążenia płodu i noworodka     474
    Krążenie płodowe     474
    Zmiany w układzie krążenia po urodzeniu     476
  Zaburzenia w rozwoju układu sercowo-naczyniowego     479
    Wady wrodzone serca i dużych naczyń krwionośnych     479
    Wrodzone wady łuku aorty     483
  Zaburzenia w rozwoju układu żylnego i limfatycznego     485
  
  18. Układ nerwowy     486
  Układ nerwowy ośrodkowy     492
    Rdzeń kręgowy     492
    Opony     495
    Mielinizacja     497
    Mózgowie     497
    Molekularne podstawy różnicowania płytki, rynienki i cewy nerwowej     512
  Układ nerwowy obwodowy     518
    Nerwy czaszkowe     518
  Układ nerwowy autonomiczny     519
    Układ nerwowy współczulny     519
    Układ nerwowy przywspółczulny     519
  Zaburzenia w rozwoju ośrodkowego układu nerwowego     522
    Wady wrodzone rdzenia kręgowego     522
    Wady wrodzone mózgowia     527
    Wady wrodzone gruczołu nadnerczowego     531
  Komórki grzebienia nerwowego     531
    Zaburzenia związane z komórkami grzebienia nerwowego     539
  
  19. Oko, ucho, narząd węchu     543
  Oko     543
    Siatkówka, ciało rzęskowe i tęczówka     546
    Soczewka, ciało szkliste i rogówka     549
    Nerw wzrokowy i pozostałe struktury oka     551
    Molekularne mechanizmy rozwoju oka     551
    Zaburzenia w rozwoju narządu wzroku     557
  Ucho     559
    Ucho zewnętrzne     559
    Ucho środkowe     562
    Ucho wewnętrzne     563
    Molekularne mechanizmy rozwoju ucha wewnętrznego     569
    Zaburzenia w rozwoju narządu słuchu i równowagi     572
    Wady wrodzone małżowiny usznej     573
  Narząd węchu     573
    Wady wrodzone narządu węchu     576
  
  20. Krew     577
  Erytrocytopoeza     579
  Granulocyty     580
  Płytki krwi     580
  Limfocyty     581
    Limfocyty T     581
    Limfocyty B     584
  Monocyty – makrofagi (jednojądrowe fagocyty), komórki NK     586
  Zaburzenia związane z krwią oraz rozwojem odporności     587
    Konflikt matczyno-płodowy     587
    Niedokrwistość sierpowatokrwinkowa     590
    α-Talasemia     590
    Wrodzone zaburzenia układu odpornościowego (zespoły niedoborów odporności)     591
  
  21. Układ szkieletowy     592
  Rozwój chrząstki     592
  Rozwój kości     593
    Kostnienie na podłożu błoniastym     593
    Kostnienie na podłożu chrzęstnym     594
  Molekularne mechanizmy rozwoju układu kostnego     595
    Molekularne mechanizmy powstawania i różnicowania się elementów chrzęstnych i kostnych w kości długiej     602
  Rozwój stawów     602
  Szkielet osiowy     604
  Kości obręczy kończyny górnej i dolnej oraz kończyn     614
  Zaburzenia w rozwoju układu szkieletowego     614
    Wady wrodzone szkieletu osiowego     614
    Wady czaszki     617
    Uogólnione wady układu kostnego     618
  
  22. Układ mięśniowy     619
  Mięśnie poprzecznie prążkowane szkieletowe     619
  Molekularne mechanizmy rozwoju mięśni     626
  Zaburzenia rozwojowe mięśni     629
  
  23. Kończyny     630
  Molekularne mechanizmy rozwoju kończyn     637
  Zaburzenia w rozwoju kończyn     640
  
  24. Powłoka wspólna     644
  Skóra     644
    Włosy     646
    Gruczoły łojowe     648
    Gruczoły potowe     648
    Paznokcie     649
    Gruczoły sutkowe     651
    Molekularne mechanizmy rozwoju skóry i jej wytworów     651
  Zęby     653
    Molekularne mechanizmy rozwoju zębów     660
  Zaburzenia w rozwoju powłoki wspólnej     660
    Wady wrodzone skóry     660
    Wady wrodzone włosów     663
    Wady wrodzone paznokci     664
    Wady gruczołu sutkowego     664
    Wady wrodzone zębów     664
  
  25. Klonowanie     666
  
  26. Komórki macierzyste     675
  
  Słownik podstawowych terminów embriologicznych     695
  
  Skorowidz     716
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia