Mikroorganizmy i tworzywa

Skrypt dla studentów

1 ocena

Format:

pdf

KUP I POBIERZ

Format: pdf

8,93  10,50 (-15%)

Najniższa cena z 30 dni: 6,30 zł 

W ABONAMENCIE

od 3,50

Masz już abonament? Zaloguj się

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 49,00 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Niniejszy skrypt jest uzupełnieniem cyklu wykładów na temat prawidłowego gospodarowania odpadami w Europie. Autorki kładą szczególny nacisk na odpady z tworzyw sztucznych, których niewłaściwe zagospodarowanie jest przyczyną marnowania wielu milionów ton surowca rocznie. Podczas zajęć studenci będą mieć sposobność zweryfikowania wiedzy teoretycznej w praktyce, poznania mechanizmów rozkładu tworzyw, w tym roli mikroorganizmów i warunków panujących w różnych środowiskach. Umiejętności nabyte podczas zajęć ułatwią studentom Biotechnologii projektowanie nowych degradowalnych tworzyw, a studentom Ochrony Środowiska pomogą w prawidłowej organizacji gospodarki odpadami.


Rok wydania2015
Liczba stron78
KategoriaBiotechnologia
WydawcaUniwersytet Śląski
ISBN-13978-83-8012-602-2
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Spis treści
  
  Przedmowa /    7
  
  Regulamin pracowni /    9
  
  Ćwiczenie 1
  Przygotowanie materiałów do badań degradacji tworzyw sztucznych /    11
  
  WPROWADZENIE /    11
  
  CZĘŚĆ PRAKTYCZNA /    16
  1. Przygotowanie i sterylizacja szkła i drobnego sprzętu /    16
  2. Sporządzenie i jałowienie podłoża, pożywek i roztworów /    16
  
  ZAGADNIENIA DO OPRACOWANIA /    20
  
  Ćwiczenie 2
  Środowiska biodegradacji tworzyw sztucznych /    21
  
  WPROWADZENIE /    21
  
  CZĘŚĆ PRAKTYCZNA /    23
  1. Wybór i przygotowanie tworzyw do badań degradacyjnych /    23
  2. Fotodegradacja tworzyw /    25
  3. Przygotowanie środowisk degradacji tworzyw /    25
  4. Założenie płynnych hodowli grzybów zgnilizny białej /    27
  
  ZAGADNIENIA DO OPRACOWANIA /    27
  
  Ćwiczenie 3
  Degradacja tworzyw sztucznych /    29
  
  WPROWADZENIE /    29
  
  CZĘŚĆ PRAKTYCZNA /    30
  1. Przydział tworzyw /    30
  2. Etykietowanie płytek /    31
  3. Przygotowanie zawiesiny zarodników grzybów mikroskopijnych /    32
  4. Obliczanie liczby zarodników grzybów mikroskopijnych /    33
  5. Sterylizacja tworzyw /    34
  6. Degradacja tworzyw w warunkach laboratoryjnych /    35
  7. Degradacja atmosferyczna tworzyw /    36
  8. Założenie płynnych hodowli grzybów mikroskopijnych /    37
  
  ZAGADNIENIA DO OPRACOWANIA /    37
  
  Ćwiczenie 4
  Enzymy uczestniczące w rozkładzie tworzyw sztucznych /    39
  
  WPROWADZENIE /    39
  
  CZĘŚĆ PRAKTYCZNA /    43
  1. Otrzymanie płynu pohodowlanego zawierającego zewnątrzkomórkowe enzymy hydrolityczne /    43
  2. Rozcieńczanie płynu pohodowlanego /    43
  3. Oznaczanie aktywności enzymów hydrolitycznych /    44
  4. Otrzymanie płynu pohodowlanego zawierającego zewnątrzkomórkowe oksydoreduktazy /    48
  5. Przygotowanie roztworu katalazy /    48
  6. Oznaczanie aktywności enzymów oksydoredukcyjnych /    48
  7. Sporządzanie krzywej wzorcowej do oznaczania białka metodą Bradforda /    51
  8. Oznaczanie stężenia białka w płynach pohodowlanych /    52
  
  CZĘŚĆ OBLICZENIOWA /    54
  9. Wykreślenie krzywej wzorcowej do oznaczania stężenia białka metodą Bradforda /    54
  10. Obliczenie stężenia białka w płynach pohodowlanych grzybów /    54
  11. Obliczanie aktywności enzymatycznej grzybów /    54
  
  ZAGADNIENIA DO OPRACOWANIA /    57
  
  Ćwiczenie 5
  Zakończenie procesu degradacji tworzyw sztucznych /    59
  
  WPROWADZENIE /    59
  
  CZĘŚĆ PRAKTYCZNA /    62
  1. Metoda wizualna do oceny wzrostu grzybów mikroskopijnych /    62
  2. Postępowanie z próbkami po procesach degradacji /    63
  3. Sterylizacja i obserwacja tworzyw po degradacji /    64
  4. Metoda wagowa do oceny stopnia degradacji tworzyw /    66
  
  CZĘŚĆ OBLICZENIOWA /    66
  1. Obliczenie zmiany masy tworzywa w wyniku degradacji /    66
  
  ZAGADNIENIA DO OPRACOWANIA /    69
  
  Uzupełnienie /    71
  1. Wskazówki do przygotowania prezentacji multimedialnej /    71
  
  Literatura /    73
RozwińZwiń